Talk:Main Page/मराठी

From Wikisource
Jump to: navigation, search

विकिस्रोतावर आपले स्वागत असो.विकिस्रोत प्रकल्पावर कार्यरत समस्त मराठी सदस्यांना मनःपूर्वक धन्यवाद आणि पुढील कार्या साठी शुभेच्छा. कृपया mr.wikisource.org कडे जावे

मराठी विकिस्रोत प्रकल्पास स्वतंत्र दर्जा उपलब्ध झाला आहे. Category:मराठी आणि Category:Marathi येथील सर्व पाने मराठी विकिस्रोत प्रकल्पात हलवण्याचे कार्य चालू आहे त्यात सहभागी व्हा करा.

विकिस्रोत एक मुक्त पुस्तकालय आहे .वाङ्मयाची भर घालून कुणालाही समृद्ध करता येईल असे एक खुले ग्रंथालय!