N’guman ni kunko wuluni

From Wikisource
(Redirected from N'guman ni kunko wuluni)
Jump to navigation Jump to search

Template:Titre

Don dô n'guman tun sigi len bè yiri bolo dô kan.
Yiri den mô len tun b'a da k'a dun.
Kunko wuluni y'o kasa mè, ni kana i jô a ma
« he, e ni sôgôma n'guman, e maa don ko é tiè kagni;
né fè é gnôgon tiè gnuman téyi !
Kalon ka bôyi, n'a sôrô é kuman kan kadi ina fô é sii tiè kagni tiogo mina,
é gnôgon tiè gnuman tè sôro kunko nin kônô ».
O fô len, n'guman ma nunson diya ka sé,
a kè tô ka yira k'a kan kadi,
a y'i da waga ko sèbè ,k'a ka dumuni la ben dugu ma.
Kunko wuluni y'o ta ni k'a fô
«Ne ka cè gnuman,
a don ko la fasa baga bè bé balo la fasa len le kô la ;
ni walan ni bé yiri mô bô, haali na ».
N'guman, maloya len n'a nunson goya len ko ko nin gnôgon wèrè t'a lé sôrô tun.