Jan Bryl

z Wikisource
K nawigaciji skočić K pytanju skočić

Jan Bryl (1879 - 1931) - profesor, studowaše w Prazy,.

Twórby[wobdźěłać]