Ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ̀ⲛⲭⲏⲙⲓ ⲕⲁⲧⲁ Ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ

From Wikisource
(Redirected from Gospel of Judas)
Jump to navigation Jump to search
Ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ̀ⲛⲭⲏⲙⲓ ⲕⲁⲧⲁ Ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ / Ⲕⲱⲇⲓⲝ ̀Ⲧⲥⲉⲁⲥⲟⲥ
̀ⲛⲧⲉ --ⲁⲛⲱⲛⲛⲁ
̀Ⲡ ̀ⲥϧⲁⲓ ⲁϥⲁⲛⲓ ̀ⲛⲧⲉ ⲉⲑⲛⲓⲕⲟⲥ ⲅⲉⲱⲅⲣⲁⲫⲓⲕⲟⲥ. ̀Ⲡⲁⲕⲣⲓⲃⲉⲥ ϩⲛ ̀ⲛ ̀ⲥϧⲁⲓ ⲁⲛⲱⲛⲛⲁ ⲡⲉ.


<<Coptic>> Gospel of Judas
--unknown
/ Codex Tchacos
Text retrieved by National Geographic. Exact date of publication unknown.

ⲗ̅–ⲅ̅[edit]

ⲡⲗⲟⲅⲟ{ⲥ} ⲉⲧϩⲏⲡ ̀ⲛ̅ⲧⲁⲡⲟⲫⲁ 1 ⲥⲓⲥ ⲛ̅{ⲧⲁ ϊ}ⲏ̅—ⲥ ϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ ϊⲟⲩⲇⲁⲥ 2 {ⲡⲓ}ⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧ{ⲏⲥ} ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ sss ⲛ̅ 3 {ϣ}ⲙⲟⲩⲛ ⲛϩⲟⲟⲩ ϩⲁ ⲑⲏ ⲛ̅ϣⲟ 4 {ⲙ}ⲛⲧ̅ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉϥⲣ̅ 5 ⲡⲁⲥⲭⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉ 6 ⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲛϩⲛ̅ 7 ⲙⲁϊⲛ ⲙⲛ̅ ϩⲛ̅ⲛⲟϭ ⲛ̅ϣ{ⲡ}ⲏⲣⲉ 8 ⲉⲡⲉⲩϫⲁϊ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲱ{ⲙ}ⲉ : 9 ⲁⲩⲱ ϩ—ⲟϊⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲉⲩ{ⲙⲟⲟ}ϣⲉ 10 ϩⲛ̅ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ{ⲩ}ⲛⲏ : 11 ϩⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ {ϩ}ⲛ ⲧⲉⲩ 12 ⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ : ⲁⲩⲙⲟⲩ{ⲧⲉ} ⲇⲉ : 13 ⲉⲡⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙ{ⲙⲁ}ⲑⲏ 14 ⲧⲏⲥ ⲁϥⲁⲣϫ{ⲉⲓ} ⲛϣⲁ{ϫ}ⲉ ⲛⲙ̅ 15 ⲙⲁⲩ ⲉⲙ̅ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓ{ⲟ}ⲛ ⲉⲧϩⲓ 16 ϫⲛ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲁ 17 ϣⲱⲡⲉ ϣⲁⲃⲟⲗ ⲟⲩⲏⲡⲉ ⲇⲉ 18 {ⲛ}ⲥⲟⲡ ̀ⲙⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ̅ ⲉⲛⲉϥ 19 ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ϩ—ⲣⲟⲧ >– 20 ϣⲁⲕϩ—ⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ 21 ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ 22 ϣⲁ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲟⲩϩ—ⲟ 23 {ⲟ}ⲩ ⲁϥϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ 24 ⲉⲩⲥⲟⲟⲩϩ̅ ⲉⲩⲣ̅ ⲅⲩⲙⲛⲁⲍⲉ 25 ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥ 26 ⲧ{ⲱⲙ}ⲧ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ > 27

ⲗ̅–ⲇ̅[edit]

ⲉⲩⲥⲟⲟⲩϩ ⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ {ⲉ}ⲩⲣ̅ ⲉⲩⲭⲁ 1 ⲣⲓⲥⲧⲓ ⲉϫⲛ ⲡⲁⲣⲧⲟⲥ {ⲁϥ}ⲥⲱⲃⲉ 2 ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏ{ⲥ ⲇⲉ} ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ {ϫⲉ} 3 ⲡⲥⲁ—ϩ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲕⲥⲱⲃⲉ ⲛⲥⲁ ⲧ{ⲉⲛ} 4 ⲉⲩⲭⲁⲣⲓⲥⲧⲓⲁ ⲡⲛⲧⲁⲛⲣ ⲟⲩ ⲡ{ⲉ} 5 ⲡⲉⲧⲉⲥϣⲉ : {sss} ⲁϥⲟⲩⲱϣϥ̅ ⲡ{ⲉ} 6 ϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲉⲉⲓⲥⲱⲃⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲧⲛ̅ 7 ⲁⲛ {ⲟⲩ}ⲇⲉ ⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ1 ⲙ̅ⲡⲁⲉⲓ ⲁⲛ 8 ϩⲛ̅ {ⲡⲉ}ⲧⲛ̅ⲟⲩⲱϣ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ̅ ⲡⲁϊ 9 ⲉ{ϥⲛⲁϫ}ⲓ ⲥⲙⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲩ 10 ⲧⲉ { : sss}ⲁⲧ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲥ—ⲁ—ϩ ⲛⲧⲟⲕ ̀11 …… {……} … ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲛⲟⲩ 12 ⲧⲉ { : sss}ⲁⲧ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓ ϊⲏⲥ 13 ϫⲉ ⲉ{ⲧⲉⲧ}ⲛⲥⲟⲟⲩⲛⲉ ⲙⲙⲟⲉⲓ 14 ϩⲛ̅ ⲟⲩ {ϩ}ⲁⲙⲏⲛ {ϯ}ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏ 15 ⲧⲛ̅ ϫ{ⲉ} ⲙⲛ ⲗⲁⲟ{ⲩ}ⲉ ⲛⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛⲁ 16 ⲥⲟⲩⲱⲛⲧ̅ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲛϩⲏⲧ 17 ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ {ⲇ}ⲉ : 18 ⲉⲡⲁϊ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁ{ⲩ} 19 ⲁⲣϫⲉⲓ ⲛⲁⲅⲁⲛⲁⲕⲧⲉⲓ : ⲁⲩⲱ ⲉ {±……} 20 ⲟⲣⲅⲏ ⲁⲩⲱ ⲉϫⲓ ⲟⲩⲁ ⲉⲣⲟϥ ϩⲛ̅ 21 ⲡⲉⲩϩⲏⲧ : ⲓ–ⲏ̅—ⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥ 22 ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉⲩⲙⲛⲧ⳿ⲁⲑⲏⲧ {ⲡⲉϫⲁϥ} 23 ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲡϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ 24 ⲛ̅ⲡϭⲱⲛⲧ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲛ̅ 25 ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲩⲱ ⲛ{ⲉϥ ± …………} 26

1 read: ⲉϯⲧⲉ>ⲧⲛⲉⲓⲣⲉ.

ⲗ̅–ⲉ[edit]

ⲁⲩⲁⲅⲁⲛ{ⲁⲕ}ⲧⲓ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛⲯⲩⲭⲏ 1 ⲡⲉⲧ{ⲧ}ⲁ{ϫⲣ}ⲏⲩ ⲛ̅ϩ{ⲏ}ⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲛ̅ 2 ⲣⲱⲙⲉ sss ⲙⲁ{ⲣⲉϥⲉⲣ} ⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱ 3 {ⲙⲉ} ⲛⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲱϩⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ 4 ⲙ̅ⲡⲉⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲁⲡⲣⲟⲥⲱ 5 ⲡⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ 6 ⲧⲛ̅ϫⲟⲟⲣ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉϣ ⲡⲉⲩⲡ—ⲛ—ⲁ 7 ⲧⲟⲗⲙⲁ ⲉⲱϩ—ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅{ⲡⲉϥ}ⲙ̅ : 8 ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲓⲙⲏ ϊⲟⲩⲇⲁⲥ {ⲡⲓⲥ}ⲕⲁ 9 ⲣⲓⲱⲧⲏⲥ : ⲁϥϭⲙ ϭⲟⲙ ⲙⲉⲛ {ⲉ}ⲱ 10 ϩⲉ ⲣⲁⲧ —ϥ ⲙ̅ⲡⲉϥⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃ{ⲟⲗ} : ⲙ̅ 11 ⲡⲉϥϭⲙ ϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲉϭⲱϣⲧ̅ {ⲉϩ}ⲟ̅ⲩⲛ 12 ⲉϩ—ⲣⲁϥ ⲛ̅ⲛⲉϥⲃⲁⲗ : ⲁⲗ{ⲗⲁ ⲛ̅}ⲧⲁϥ 13 ⲕⲧⲉ ϩ—ⲣⲁϥ ⲉⲡⲁϩ—ⲟⲩ : {ⲡⲉϫⲁ}ϥ ⲛⲁϥ 14 ⲛ̅ϭⲓ ϊⲟⲩⲇⲁⲥ ϫⲉ ϯⲥⲟ{ⲟ}ⲩⲛⲉ ϫⲉ 15 ⲛ̅ⲧⲕ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲁⲕ{ⲉ}ⲓ ⲉⲃⲟⲗ : 16 ϩⲛ̅ⲛ ⲁϣ ⲙ̅ⲙⲁ : ⲛ̅ⲧⲁⲕⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ 17 ⲡⲁⲓⲱⲛ ⲛ̅ⲧⲃ–ⲁ̅–ⲣ̅–ⲃ–ⲏ̅–ⲗ̅–ⲱ̅ ⲡⲁⲑⲁ 18 ⲛⲁⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲕ 19 ⲡⲁϊ ⲉⲧⲉ ⲛ̅ϯⲙ̅ⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲁⲟⲩⲟ 20 ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲛ , sss ϊⲏ̅–ⲥ̅ ⲇⲉ ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛⲉ 21 ϫⲉϥⲙⲉⲟⲩⲉ ⲉⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲉⲧ 22 ϫⲟⲥⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ : ⲡⲱⲣü 23 ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ : ⲧⲁϫⲱ ⲉⲣⲟⲕ ⲛ̅ 24 ⲙ̅ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ 25 ⲟⲩⲛ ϭⲟⲙ ϫⲉ ⲉⲕⲉⲃⲱⲕ ⲉⲙⲁⲩ 26 ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲉⲕⲉⲁϣ ⲁϩ—ⲟⲙ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ 27

ⲗ—ⲥ[edit]

ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ ⲕⲁⲓⲟⲩ{ⲁ} ⲅⲁⲣ {ⲛ}ⲁϣⲱⲡⲉ 1 ⲉⲡⲉⲕⲙⲁ ϩ–ⲓⲛⲁ ϫⲉ ⲉ{ⲣⲉ ⲡ}ⲙⲛ—ⲧ 2 ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ⲥ{ⲃⲟⲩϊ} ⲟⲛ ⲉⲩⲉ 3 ϫⲱⲕ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲡⲉⲩⲛⲟⲩⲧⲉ { : } 4 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓ ϊⲟ̅–ⲩ̅–ⲇ̅–ⲁ̅–ⲥ 5 ϫⲉ ⲉⲕⲁϫⲉ ⲛⲁϊ ⲉⲣⲟϊ ⲛⲁϣ ⲛ̅ 6 ϩ—ⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛϥϣⲁⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲛⲟ{ϭ} 7 ⲛ̅ϩ{ⲟⲟ}ⲩ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲟϊⲛ ⲛ̅ⲧⲅⲉⲛⲉ 8 ⲁ {...} : ⲛⲁϊ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥ 9 ϫⲟ{ⲟ}ⲩ ⲁϥⲗⲟ ϩⲁⲧⲏϥ ⲛϭⲓ ⲓ–ⲏ̅—ⲥ 10 ϣⲱ{ⲣ}ⲡ ̀ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ 11 ⲁϥ{ⲟⲩⲱ}ⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏ 12 ⲧⲏⲥ { : ⲁⲩ}ⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲥⲁ{ϩ} 13 ⲛ̅ⲧⲁ{ⲕⲃ}ⲱⲕ ⲉⲧⲱⲛ ⲉⲕⲣ ⲟⲩ ⲉ 14 ⲁⲕⲗⲟ ϩ —{ⲁ}ⲣⲟⲛ : ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛϭ{ⲓ} 15 ϊⲏ̅—ⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲉⲓⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲕⲁⲓⲛⲟϭ 16 ⲛ̅ⲅⲉⲛⲉⲁ ⲉⲥⲟⲩⲁⲁⲃ : ⲡⲉϫⲁⲩ 17 ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ : 18 ⲡϫⲟϊⲥ ⲁϣ ⲧⲉ ⲧⲛⲟϭ ⲛ̅ⲅⲉⲛⲉⲁ 19 ⲉⲧϫⲟⲥⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ 20 ⲉⲛⲥϩⲛ̅ ⲛⲉϊⲁⲓⲱⲛ ⲁⲛ : ⲧⲉⲛⲟⲩ 21 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲁϊ ⲛ̅ϭⲓ 22 ϊⲏ̅—ⲥ ⲁϥⲥⲱⲃⲉ : ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ 23 ⲁϩⲣⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲉⲟⲩⲉ ϩⲛ̅ ⲡⲉ 24 ⲧⲛ̅ϩⲏⲧ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲅⲉⲛⲉⲁ ⲉⲧ 25 ϫⲟⲟⲣ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ >>>> 26