1990-3 - მაცნე - ისტორიის სერია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

მაცნე - ისტორიის სერია - 1990-3

სრული სათაური:

საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე - ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია - 1990-3 - თბილისი - 1990

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/178406

სარჩევი
  • დავით ნინიძე, მანანა სანაძე - ჰოვჰანავანქის მონასტრის ეგვტრის წარწერა და ალასტანელ "პროვინციის მეფეთა" ისტორიის ზოგიერთი საკითხი
  • მზია ჯანჯალია - ბოდბის ტაძრის ეგვტერის მოხატულობა და მისი ლიტერატურული წყაროები