1970-2 - მაცნე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

მაცნე - 1970-2

სრული სათაური:

საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების ორგანო - 1970-2 - თბილისი - 1970

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/162890

სარჩევი
  • Т.И.Лысенко - Материалы по изучению древних рукописей, хранящиеся в фонде академика Н.Я.Марра