1970-1 - მაცნე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

მაცნე - 1970-1

სრული სათაური:

საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების ორგანო - 1970-1 - თბილისი - 1970

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/162889

სარჩევი
  • Б.Л.Фонкич - Материалы для истории греческих средневековых библиотек