1962-2 - მაცნე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

მაცნე - 1962-2

სრული სათაური:

საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების ორგანო - 1962-2 - თბილისი - 1962

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/162980

სარჩევი
  • И. Джавадов - К вопросу об итогах похода римлян в 65 г. до н. э. в Иберию
  • იგორ ბოგომოლოვი - ვახტანგ ორბელიანის უცნობი წერილები
  • მზია ლეკვეიშვილი - მოწმეთა ჩვენება, როგორც მტკიცების ერთ-ერთი სახე გვიანფეოდალური საქართველოს სასამართლო პროცესში