წკონდა ვორექ...

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
please do not remove empty parameters (see the template documentation).
წკონდა ვორექ
by გური ოტობაია
ჰოუნანა, პოეზია, ერთტომეული, თბილისი, 2008 წ.

უკვანწუანს ჰავა ნუზუს,
ჩიტიშჷ ბირათ ეფშაფილს,
მა თინაშე ბწუნდი ძუძუს,
მწვანე ჭვემათ ერშვაპილს.
უღურალი ფერი მონტუ,
ნაშაყარა ცოდეფით,
ჩქიმჷ სიწკონდეს ოხვარჷ გონთუ
ჩხორიეფიშჷ ნოდეფით.
დიდაშჷ თუმაშჷ ფერჷ აძინუ,
თიშჷ ორო დო სიქექეს,
თოლუბადო ის ვაცილუნ,
დღაჭუმენი ქიგეგენს!
შარაქ ოკო ოლი მეჩას
კოჩის ბონი აკანით,
ჩქიმჷ სიწკონდეს მიაბეჭას
ცხენქ ძუა დო ლაგამით.
წკონდა ვორექ, წკვარამეფსუ
დუდი გეგნოფსქირიტე,
მოკო ცოდა ჰარემეფსუ
ჟღამი გეშუშქირიტე.
ლალაქ თუმა ირცხონას,
მა ბჟას წოხლე ეწოპუნქჷ,
ზგუმონჯილი ქირცხონას
კიბირ-ბირცხათ მეფსოფუნქჷ.
ჩქიმჷ სიწკონდეს ოხვარჷ რულა,
პიბრუნსუ დო ბლასირანს,
რულაქ გომთინ ირი ღულა _
მუქ რე ანწი მაცილას!