მალას მორთი!

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
please do not remove empty parameters (see the template documentation).
მალას მორთი
by გური ოტობაია
ჰოუნანა, პოეზია, ერთტომეული, თბილისი, 2008 წ.

ქიგიკირუ ცაქ სერჷ წილამურო,
გოწოს ვარინჷ _ ცირა, წი ვამულო?

ამარჷ ინგირჷ ხურხის გილაბჷ ნირსის,
ა, ბორია იჭყანს გილანირზინს.

ეფურნელჷ რე გური ნაპოპორა,
ვამოცქვანქ და ცირა, ვამოგორა!

ვარა ჯასუ ფურცელჷ ობარჷ ძალამს,
ვარა სერი შურსუ გოფარსალანს.

ვარა შქირტუ მურიცხჷ ეჭაჭილი,
ვარა ნდღულუ სქანი ჩენჯა ჭვილი.

ქიგიკირუ ცაქ სერჷ წილამურო,
გოწოს ვარინჷ _ ცირა, წი ვამულო?