აბრამიშვილი ვლადიმერ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1967 ვლადიმერ აბრამიშვილი - ჟალეთის, ჩელეთისა და ბოდოჯის ადგილმდებარეობის შესახებ 1967-2 - მაცნე ტექსტი