აბაშმაძე ვახტანგ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1986 ვახტანგ აბაშმაძე - სახელმწიფო დანაშაულებათა სახეებისა და მათი კლასობრივი ბუნებისათვის ფეოდალურ ქართულ სამართალში 1986-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი