Pañca-sikkhāpada

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
  • Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.
  • Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.
  • Kāmesumicchācāra veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.
  • Musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.
  • Surāmerayamajjapamādaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.