Сщ҃е́нное є҆ѵⷢ҇лїе/Ѿ матѳе́а ст҃о́е бл҃говѣствова́нїе

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Сщ҃е́нное є҆ѵⷢ҇лїе
Ѿ матѳе́а ст҃о́е бл҃говѣствова́нїе
This page contains Church Slavonic text. Without proper font support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of letters and diacritics. Click here to download required fonts.
Главы̑: а҃, в҃, г҃, д҃, є҃, ѕ҃, з҃, и҃, ѳ҃, і҃, а҃і, в҃і, г҃і, д҃і, є҃і, ѕ҃і, з҃і, и҃і, ѳ҃і, к҃, к҃а, к҃в, к҃г, к҃д, к҃є, к҃ѕ, к҃з, к҃и.

Зача̑ла: а҃, в҃, г҃, д҃, є҃, ѕ҃, з҃, и҃, ѳ҃, і҃, а҃і, в҃і, г҃і, д҃і, є҃і, ѕ҃і, з҃і, и҃і, ѳ҃і, к҃, к҃а, к҃в, к҃г, к҃д, к҃є, к҃ѕ, к҃з, к҃и, к҃ѳ, л҃, л҃а, л҃в, л҃г, л҃д, л҃є, л҃ѕ, л҃з, л҃и, л҃ѳ, м҃, м҃а, м҃в, м҃г, м҃д, м҃є, м҃ѕ, м҃з, м҃и, м҃ѳ, н҃, н҃а, н҃в, н҃г, н҃д, н҃є, н҃ѕ, н҃з, н҃и, н҃ѳ, ѯ҃, ѯ҃а, ѯ҃в, ѯ҃г, ѯ҃д, ѯ҃є, ѯ҃ѕ, ѯ҃з, ѯ҃и, ѯ҃ѳ, ѻ҃, ѻ҃а, ѻ҃в, ѻ҃г, ѻ҃д, ѻ҃є, ѻ҃ѕ, ѻ҃з, ѻ҃и, ѻ҃ѳ, п҃, п҃а, п҃в, п҃г, п҃д, п҃є, п҃ѕ, п҃з, п҃и, п҃ѳ, ч҃, ч҃а, ч҃в, ч҃г, ч҃д, ч҃є, ч҃ѕ, ч҃з, ч҃и, ч҃ѳ, р҃, р҃а, р҃в, р҃г, р҃д, р҃є, р҃ѕ, р҃з, р҃и, р҃ѳ, р҃і, ра҃і, рв҃і, рг҃і, рд҃і, рє҃і, рѕ҃іѾ матѳе́а ст҃о́е бл҃говѣствова́нїе.

Глава̀ а҃.

Пнⷣе

заⷱ҇
а҃
Кни́га[1] родства̀ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, сн҃а дв҃дова, сн҃а а҆враа́млѧ. в҃ А҆враа́мъ родѝ і҆саа́ка. І҆саа́къ же родѝ і҆а́кова. І҆а́ковъ же родѝ і҆ꙋ́дꙋ и҆ бра́тїю є҆гѡ̀. г҃ І҆ꙋ́да же родѝ фаре́са и҆ за́рꙋ ѿ ѳама́ры. Фаре́съ же родѝ є҆сро́ма. Е҆сро́мъ же родѝ а҆ра́ма. д҃ А҆ра́мъ же родѝ а҆мїнада́ва. А҆мїнада́въ же родѝ наассѡ́на. Наассѡ́нъ же родѝ салмѡ́на. є҃ Салмѡ́нъ же родѝ воо́за ѿ раха́вы. Воо́зъ же родѝ ѡ҆ви́да ѿ рꙋ́ѳы. Ѡ҆ви́дъ же родѝ і҆ессе́а. ѕ҃ І҆ессе́й же родѝ дв҃да царѧ̀. Дв҃дъ же ца́рь родѝ соломѡ́на ѿ ᲂу҆рі́ины. з҃ Соломѡ́нъ же родѝ ровоа́ма. Ровоа́мъ же родѝ а҆ві́ю. А҆ві́а же родѝ а҆́сꙋ. и҃ А҆́са же родѝ і҆ѡсафа́та. І҆ѡсафа́тъ же родѝ і҆ѡра́ма. І҆ѡра́мъ же родѝ ѻ҆зі́ю. ѳ҃ Ѻ҆зі́а же родѝ і҆ѡаѳа́ма. І҆ѡаѳа́мъ же родѝ а҆ха́за. А҆ха́зъ же родѝ є҆зекі́ю. і҃ Е҆зекі́а же родѝ манассі́ю. Манассі́а же родѝ а҆мѡ́на. А҆мѡ́нъ же родѝ і҆ѡсі́ю. а҃і ꙾І҆ѡсі́а же родѝ і҆ехо́нїю и҆ бра́тїю є҆гѡ̀, въ преселе́нїе вавѷлѡ́нское꙾[2]. в҃і По преселе́нїи же вавѷлѡ́нстѣмъ, і҆ехо́нїа родѝ салаѳі́илѧ. Салаѳі́иль же родѝ зорова́велѧ. г҃і Зорова́вель же родѝ а҆вїꙋ́да. А҆вїꙋ́дъ же родѝ є҆лїакі́ма. Е҆лїакі́мъ же родѝ а҆зѡ́ра. д҃і А҆зѡ́ръ же родѝ садѡ́ка. Садѡ́къ же родѝ а҆хі́ма. А҆хі́мъ же родѝ є҆лїꙋ́да. є҃і Е҆лїꙋ́дъ же родѝ є҆леаза́ра. Е҆леаза́ръ же родѝ матѳа́на. Матѳа́нъ же родѝ і҆а́кѡва. ѕ҃і І҆а́кѡвъ же родѝ і҆ѡ́сифа, мꙋ́жа мр҃і́ина, и҆з̾ неѧ́же роди́сѧ і҆и҃съ, глаго́лемый хрⷭ҇то́съ. з҃і Всѣ́хъ же родѡ́въ ѿ а҆враа́ма до дв҃да ро́дове четырена́десѧте: и҆ ѿ дв҃да до преселе́нїѧ вавѷлѡ́нскаго ро́дове четырена́десѧте: и҆ ѿ преселе́нїѧ вавѷлѡ́нскаго до хрⷭ҇та̀ ро́дове четырена́десѧте.

заⷱ҇
в҃
и҃і І҆и҃съ хрⷭ҇то́во ржⷭ҇тво̀[3] си́це бѣ̀: ѡ҆брꙋче́ннѣй бо бы́вши мт҃ри є҆гѡ̀ мр҃і́и і҆ѡ́сифови, пре́жде да́же не сни́тисѧ и҆́ма, ѡ҆брѣ́тесѧ и҆мꙋ́щи во чре́вѣ ѿ дх҃а ст҃а. ѳ҃і І҆ѡ́сифъ же мꙋ́жъ є҆ѧ̀, првⷣнъ сы́й и҆ не хотѧ̀ є҆ѧ̀ ѡ҆бличи́ти, восхотѣ̀ та́й пꙋсти́ти ю҆̀. к҃ Сїѧ̑ же є҆мꙋ̀ помы́слившꙋ, сѐ, а҆́гг҃лъ гдⷭ҇ень во снѣ̀ ꙗ҆ви́сѧ є҆мꙋ̀, глаго́лѧ: і҆ѡ́сифе, сы́не дв҃довъ, не ᲂу҆бо́йсѧ прїѧ́ти мр҃їа́мъ жены̀ твоеѧ̀: ро́ждшеебосѧ въ не́й, ѿ дх҃а є҆́сть ст҃а: к҃а роди́тъ же сн҃а, и҆ нарече́ши и҆́мѧ є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: то́й бо сп҃се́тъ лю́ди своѧ̑ ѿ грѣ̑хъ и҆́хъ. к҃в Сїе́ же всѐ бы́сть, да сбꙋ́детсѧ рече́нное ѿ гдⷭ҇а прⷪ҇ро́комъ, глаго́лющимъ: к҃г сѐ, дв҃а во чре́вѣ прїи́метъ и҆ роди́тъ сн҃а, и҆ нарекꙋ́тъ и҆́мѧ є҆мꙋ̀ є҆мманꙋ́илъ, є҆́же є҆́сть сказа́емо: съ на́ми бг҃ъ. к҃д Воста́въ же і҆ѡ́сифъ ѿ сна̀, сотворѝ ꙗ҆́коже повелѣ̀ є҆мꙋ̀ а҆́гг҃лъ гдⷭ҇ень, и҆ прїѧ́тъ женꙋ̀ свою̀, к҃є и҆ не зна́ѧше є҆ѧ̀, до́ндеже родѝ сн҃а своего̀ пе́рвенца, и҆ наречѐ и҆́мѧ є҆мꙋ̀ і҆и҃съ.

Коне́цъ недѣ́ли, и҆ ᲂу҆́трени, и҆ а҃-мꙋ часꙋ̀.

Глава̀ в҃.

заⷱ҇
г҃


а҃
І҆и҃сꙋ же[4] ро́ждшꙋсѧ въ виѳлее́мѣ і҆ꙋде́йстѣмъ во дни̑ и҆́рѡда царѧ̀, сѐ, волсвѝ ѿ востѡ́къ прїидо́ша во і҆ерⷭ҇ли́мъ, глаго́люще: в҃ гдѣ̀ є҆́сть рожде́йсѧ цр҃ь і҆ꙋде́йскїй; ви́дѣхомъ бо ѕвѣздꙋ̀ є҆гѡ̀ на восто́цѣ и҆ прїидо́хомъ поклони́тисѧ є҆мꙋ̀. г҃ Слы́шавъ же и҆́рѡдъ ца́рь смꙋти́сѧ, и҆ ве́сь і҆ерⷭ҇ли́мъ съ ни́мъ. д҃ И҆ собра́въ всѧ̑ первосвѧще́нники и҆ кни́жники людскі̑ѧ, вопроша́ше ѿ ни́хъ: гдѣ̀ хрⷭ҇то́съ ражда́етсѧ; є҃ Ѻ҆ни́ же реко́ша є҆мꙋ̀: въ виѳлее́мѣ і҆ꙋде́йстѣмъ, та́кѡ бо пи́сано є҆́сть прⷪ҇ро́комъ: ѕ҃ и҆ ты̀, виѳлее́ме, землѐ і҆ꙋ́дова, ни чи́мже ме́нши є҆сѝ во влады́кахъ і҆ꙋ́довыхъ: и҆з̾ тебє́ бо и҆зы́детъ во́ждь, и҆́же ᲂу҆пасе́тъ лю́ди моѧ̑ і҆и҃лѧ. з҃ Тогда̀ и҆́рѡдъ та́й призва̀ волхвы̀, и҆ и҆спы́товаше ѿ ни́хъ вре́мѧ ꙗ҆́вльшїѧсѧ ѕвѣзды̀, и҃ и҆ посла́въ и҆̀хъ въ виѳлее́мъ, речѐ: ше́дше и҆спыта́йте и҆звѣ́стнѡ ѡ҆ ѻ҆троча́ти: є҆гда́ же ѡ҆брѧ́щете, возвѣсти́те мѝ, ꙗ҆́кѡ да и҆ а҆́зъ ше́дъ поклоню́сѧ є҆мꙋ̀. ѳ҃ Ѻ҆ни́ же послꙋ́шавше царѧ̀, и҆до́ша. И҆ сѐ, ѕвѣзда̀, ю҆́же ви́дѣша на восто́цѣ, и҆дѧ́ше пред̾ ни́ми, до́ндеже прише́дши ста̀ верхꙋ̀, и҆дѣ́же бѣ̀ ѻ҆троча̀. і҃ Ви́дѣвше же ѕвѣздꙋ̀, возра́довашасѧ ра́достїю ве́лїею ѕѣлѡ̀, а҃і и҆ прише́дше въ хра́минꙋ, ви́дѣша ѻ҆троча̀ съ мр҃і́ею мт҃рїю є҆гѡ̀, и҆ па́дше поклони́шасѧ є҆мꙋ̀: и҆ ѿве́рзше сокрѡ́вища своѧ̑, принесо́ша є҆мꙋ̀ да́ры, зла́то и҆ лїва́нъ и҆ смѵ́рнꙋ. в҃і И҆ вѣ́сть прїе́мше во снѣ̀ не возврати́тисѧ ко и҆́рѡдꙋ, и҆ны́мъ пꙋте́мъ ѿидо́ша во странꙋ̀ свою̀.

Коне́цъ лїтꙋргі́и, и҆ ѕ҃-мꙋ часꙋ̀.

заⷱ҇
д҃
г҃і Ѿше́дшымъ же и҆̀мъ[5], сѐ, а҆́гг҃лъ гдⷭ҇ень во снѣ̀ ꙗ҆ви́сѧ і҆ѡ́сифꙋ, глаго́лѧ: воста́въ поимѝ ѻ҆троча̀ и҆ мт҃рь є҆гѡ̀, и҆ бѣжѝ во є҆гѵ́петъ, и҆ бꙋ́ди та́мѡ, до́ндеже рекꙋ́ ти: хо́щетъ бо и҆́рѡдъ и҆ска́ти ѻ҆троча́те, да погꙋби́тъ є҆̀. д҃і Ѻ҆́нъ же воста́въ, поѧ́тъ ѻ҆троча̀ и҆ мт҃рь є҆гѡ̀ но́щїю, и҆ ѿи́де во є҆гѵ́петъ, є҃і и҆ бѣ̀ та́мѡ до ᲂу҆ме́ртвїѧ и҆́рѡдова: да сбꙋ́детсѧ рече́нное ѿ гдⷭ҇а прⷪ҇ро́комъ, глаго́лющимъ: ѿ є҆гѵ́пта воззва́хъ сн҃а моего̀. ѕ҃і в҃ Тогда̀ и҆́рѡдъ ви́дѣвъ, ꙗ҆́кѡ порꙋ́ганъ бы́сть ѿ волхвѡ́въ, разгнѣ́васѧ ѕѣлѡ̀ и҆ посла́въ и҆збѝ всѧ̑ дѣ́ти сꙋ́щыѧ въ виѳлее́мѣ и҆ во всѣ́хъ предѣ́лѣхъ є҆гѡ̀, ѿ двою̀ лѣ́тꙋ и҆ нижа́йше, по вре́мени, є҆́же и҆звѣ́стнѡ и҆спыта̀ ѿ волхвѡ́въ. з҃і Тогда̀ сбы́стсѧ рече́нное і҆еремі́емъ прⷪ҇ро́комъ, глаго́лющимъ: и҃і гла́съ въ ра́мѣ слы́шанъ бы́сть, пла́чь и҆ рыда́нїе и҆ во́пль мно́гъ: рахи́ль пла́чꙋщисѧ ча̑дъ свои́хъ, и҆ не хотѧ́ше ᲂу҆тѣ́шитисѧ, ꙗ҆́кѡ не сꙋ́ть. ѳ҃і Оу҆ме́ршꙋ же и҆́рѡдꙋ, сѐ, а҆́гг҃лъ гдⷭ҇ень во снѣ̀ ꙗ҆ви́сѧ і҆ѡ́сифꙋ во є҆гѵ́птѣ, к҃ глаго́лѧ: воста́въ поимѝ ѻ҆троча̀ и҆ мт҃рь є҆гѡ̀ и҆ и҆дѝ въ зе́млю і҆и҃левꙋ, и҆зомро́ша бо и҆́щꙋщїи дш҃ѝ ѻ҆троча́те. к҃а Ѻ҆́нъ же воста́въ, поѧ́тъ ѻ҆троча̀ и҆ мт҃рь є҆гѡ̀ и҆ прїи́де въ зе́млю і҆и҃левꙋ. к҃в Слы́шавъ же, ꙗ҆́кѡ а҆рхела́й ца́рствꙋетъ во і҆ꙋде́и вмѣ́стѡ и҆́рѡда ѻ҆тца̀ своегѡ̀, ᲂу҆боѧ́сѧ та́мѡ и҆тѝ: вѣ́сть же прїе́мь во снѣ̀, ѿи́де въ предѣ́лы галїлє́йскїѧ. к҃г И҆ прише́дъ всели́сѧ во гра́дѣ нарица́емѣмъ назаре́тъ: ꙗ҆́кѡ да сбꙋ́детсѧ рече́нное прⷪ҇рѡ́ки, ꙗ҆́кѡ назѡре́й нарече́тсѧ.

Коне́цъ недѣ́ли, и҆ младе́нцємъ, и҆ ѳ҃-мꙋ часꙋ̀.

Глава̀ г҃.

заⷱ҇
є҃


г҃
Во дни̑ же ѡ҆́ны[6] прїи́де і҆ѡа́ннъ крⷭ҇ти́тель, проповѣ́даѧ въ пꙋсты́ни і҆ꙋде́йстѣй в҃ и҆ глаго́лѧ: пока́йтесѧ, прибли́жибосѧ црⷭ҇твїе нбⷭ҇ное. г҃ Се́й бо є҆́сть рѣче́нный и҆са́їемъ прⷪ҇ро́комъ, глаго́лющимъ: гла́съ вопїю́щагѡ въ пꙋсты́ни: ᲂу҆гото́вайте пꙋ́ть гдⷭ҇ень, пра̑вы твори́те стєзѝ є҆гѡ̀. д҃ Са́мъ же і҆ѡа́ннъ и҆мѧ́ше ри́зꙋ свою̀ ѿ вла̑съ велблꙋ̑ждь, и҆ по́ѧсъ ᲂу҆сме́нъ ѡ҆чреслѣ́хъ свои́хъ: снѣ́дь же є҆гѡ̀ бѣ̀ прꙋ́жїе и҆ ме́дъ ди́вїй. є҃ Тогда̀ и҆схожда́ше къ немꙋ̀ і҆ерⷭ҇ли́ма, и҆ всѧ̀ і҆ꙋде́а, и҆ всѧ̀ страна̀ і҆ѻрда́нскаѧ, ѕ҃ и҆ креща́хꙋсѧ во і҆ѻрда́нѣ ѿ негѡ̀, и҆сповѣ́дающе грѣхѝ своѧ̑. з҃ Ви́дѣвъ же (і҆ѡа́ннъ) мнѡ́ги фарїсє́и и҆ саддꙋкє́и грѧдꙋ́щыѧ на креще́нїе є҆гѡ̀, речѐ и҆̀мъ: рождє́нїѧ є҆хі́днѡва, кто̀ сказа̀ ва́мъ бѣжа́ти ѿ бꙋ́дꙋщагѡ гнѣ́ва; и҃ сотвори́те ᲂу҆̀бо пло́дъ досто́инъ покаѧ́нїѧ, ѳ҃ и҆ не начина́йте глаго́лати въ себѣ̀: ѻ҆тца̀ и҆́мамы а҆враа́ма: глаго́лю бо ва́мъ, ꙗ҆́кѡ мо́жетъ бг҃ъ ѿ ка́менїѧ сегѡ̀ воздви́гнꙋти ча̑да а҆враа́мꙋ: і҃ ᲂу҆же́ бо и҆ сѣки́ра при ко́рени дре́ва лежи́тъ: всѧ́ко ᲂу҆̀бо дре́во, є҆́же не твори́тъ плода̀ добра̀, посѣка́емо быва́етъ и҆ во ѻ҆́гнь вмета́емо: а҃і а҆́зъ ᲂу҆́бѡ креща́ю вы̀ водо́ю въ покаѧ́нїе: грѧды́й же по мнѣ̀ крѣ́плїй менє̀ є҆́сть, є҆мꙋ́же нѣ́смь досто́инъ сапогѝ понестѝ: то́й вы̀ крⷭ҇ти́тъ дх҃омъ ст҃ы́мъ ꙾ ꙾[7]:

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ, и҆ а҃-мꙋ часꙋ̀.

в҃і є҆мꙋ́же лопа́та въ рꙋцѣ̀ є҆гѡ̀, и҆ ѡ҆треби́тъ гꙋмно̀ своѐ, и҆ собере́тъ пшени́цꙋ свою̀ въ жи́тницꙋ, пле́вы же сожже́тъ ѻ҆гне́мъ негаса́ющимъ.

заⷱ҇
ѕ҃
г҃і Тогда̀ прихо́дитъ[8] і҆и҃съ ѿ галїле́и на і҆ѻрда́нъ ко і҆ѡа́ннꙋ крⷭ҇ти́тисѧ ѿ негѡ̀. д҃і І҆ѡа́ннъ же возбранѧ́ше є҆мꙋ̀, глаго́лѧ: а҆́зъ тре́бꙋю тобо́ю крⷭ҇ти́тисѧ, и҆ ты́ ли грѧде́ши ко мнѣ̀; є҃і Ѿвѣща́въ же і҆и҃съ речѐ къ немꙋ̀: ѡ҆ста́ви нн҃ѣ: та́кѡ бо подоба́етъ на́мъ и҆спо́лнити всѧ́кꙋ пра́вдꙋ. Тогда̀ ѡ҆ста́ви є҆го̀. ѕ҃і И҆ крⷭ҇ти́всѧ і҆и҃съ взы́де а҆́бїе ѿ воды̀: и҆ сѐ, ѿверзо́шасѧ є҆мꙋ̀ небеса̀, и҆ ви́дѣ дх҃а бж҃їѧ сходѧ́ща ꙗ҆́кѡ го́лꙋбѧ и҆ грѧдꙋ́ща на него̀. з҃і И҆ сѐ, гла́съ съ небесѐ гл҃ѧ: се́й є҆́сть сн҃ъ мо́й возлю́бленный, ѡ҆ не́мже бл҃говоли́хъ.

Коне́цъ бг҃оѧвле́нїю, и҆ ѳ҃-мꙋ часꙋ̀.

Глава̀ д҃.

заⷱ҇
з҃
Тогда̀ і҆и҃съ возведе́нъ бы́сть[9] дх҃омъ въ пꙋсты́ню и҆скꙋси́тисѧ ѿ дїа́вола, в҃ и҆ пости́всѧ дні́й четы́редесѧть и҆ но́щїй четы́редесѧть, послѣдѝ взалка̀. г҃ И҆ пристꙋ́пль къ немꙋ̀ и҆скꙋси́тель речѐ: а҆́ще сн҃ъ є҆сѝ бж҃їй, рцы̀, да ка́менїе сїѐ хлѣ́бы бꙋ́дꙋтъ. д҃ Ѻ҆́нъ же ѿвѣща́въ речѐ: пи́сано є҆́сть: не ѡ҆хлѣ́бѣ є҆ди́нѣмъ жи́въ бꙋ́детъ человѣ́къ, но ѡ҆ всѧ́цѣмъ гл҃го́лѣ и҆сходѧ́щемъ и҆зо ᲂу҆́стъ бж҃їихъ. є҃ Тогда̀ поѧ́тъ є҆го̀ дїа́волъ во ст҃ы́й гра́дъ, и҆ поста́ви є҆го̀ на крилѣ̀ церко́внѣмъ, ѕ҃ и҆ глаго́ла є҆мꙋ̀: а҆́ще сн҃ъ є҆сѝ бж҃їй, ве́рзисѧ ни́зꙋ: пи́сано бо є҆́сть, ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лѡмъ свои̑мъ заповѣ́сть ѡ҆ тебѣ̀ (сохрани́ти тѧ̀), и҆ на рꙋка́хъ во́змꙋтъ тѧ̀, да не когда̀ преткне́ши ѡ҆ка́мень но́гꙋ твою̀. з҃ Рече́ (же) є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: па́ки пи́сано є҆́сть: не и҆скꙋ́сиши гдⷭ҇а бг҃а твоегѡ̀. и҃ Па́ки поѧ́тъ є҆го̀ дїа́волъ на горꙋ̀ высокꙋ̀ ѕѣлѡ̀, и҆ показа̀ є҆мꙋ̀ всѧ̑ ца̑рствїѧ мі́ра и҆ сла́вꙋ и҆́хъ, ѳ҃ и҆ глаго́ла є҆мꙋ̀: сїѧ̑ всѧ̑ тебѣ̀ да́мъ, а҆́ще па́дъ поклони́шимисѧ. і҃ Тогда̀ гл҃а є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: и҆дѝ за мно́ю, сатано̀: пи́сано бо є҆́сть: гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ твоемꙋ̀ поклони́шисѧ и҆ томꙋ̀ є҆ди́номꙋ послꙋ́жиши. а҃і Тогда̀ ѡ҆ста́ви є҆го̀ дїа́волъ, и҆ сѐ, а҆́гг҃ли пристꙋпи́ша и҆ слꙋжа́хꙋ є҆мꙋ̀.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ по просвѣще́нїи.

заⷱ҇
и҃
в҃і Слы́шавъ же[10] і҆и҃съ, ꙗ҆́кѡ і҆ѡа́ннъ пре́данъ бы́сть, ѿи́де въ галїле́ю, г҃і и҆ ѡ҆ста́вль назаре́тъ, прише́дъ всели́сѧ въ капернаꙋ́мъ въ помо́рїе, въ предѣ́лѣхъ завꙋлѡ́нихъ и҆ нефѳалі́млихъ: д҃і да сбꙋ́детсѧ рече́нное и҆са́їемъ прⷪ҇ро́комъ, глаго́лющимъ: є҃і землѧ̀ завꙋлѡ́нѧ и҆ землѧ̀ нефѳалі́млѧ, пꙋ́ть мо́рѧ ѡ҆б̾ ѡ҆́нъ по́лъ і҆ѻрда́на, галїле́а ꙗ҆зы̑къ, ѕ҃і лю́дїе седѧ́щїи во тмѣ̀ ви́дѣша свѣ́тъ ве́лїй, и҆ сѣдѧ́щымъ въ странѣ̀ и҆ сѣ́ни сме́ртнѣй, свѣ́тъ возсїѧ̀ и҆̀мъ. з҃і Ѿто́лѣ нача́тъ і҆и҃съ проповѣ́дати и҆ гл҃ати: пока́йтесѧ, прибли́жисѧ бо црⷭ҇тво нбⷭ҇ное.

Коне́цъ недѣ́ли по просвѣще́нїи.

заⷱ҇
ѳ҃
и҃і Ходѧ́ же[11] при мо́ри галїле́йстѣмъ, ви́дѣ два̀ бра̑та, сі́мѡна глаго́лемаго петра̀, и҆ а҆ндре́а бра́та є҆гѡ̀, вмета̑юща мрє́жи въ мо́ре, бѣ́ста бо ры̑барѧ: ѳ҃і д҃ и҆ гл҃а и҆́ма: грѧди́та по мнѣ̀, и҆ сотворю̀ вы̀ ловца̑ человѣ́кѡмъ. к҃ Ѡ҆́на же а҆́бїе ѡ҆ста̑вльша мрє́жи, по не́мъ и҆до́ста. к҃а И҆ преше́дъ ѿтꙋ́дꙋ, ви́дѣ и҆́на два̀ бра̑та, і҆а́кѡва зеведе́ева, и҆ і҆ѡа́нна бра́та є҆гѡ̀, въ кораблѝ съ зеведе́омъ ѻ҆тце́мъ є҆ю̀, завѧзꙋ̑юща мрє́жи своѧ̑, и҆ воззва̀ ѧ҆̀. к҃в Ѡ҆́на же а҆́бїе ѡ҆ста̑вльша кора́бль и҆ ѻ҆тца̀ своего̀, по не́мъ и҆до́ста. к҃г И҆ прохожда́ше всю̀ галїле́ю і҆и҃съ, ᲂу҆чѧ̀ на со́нмищахъ и҆́хъ и҆ проповѣ́даѧ є҆ѵⷢ҇лїе црⷭ҇твїѧ, и҆сцѣлѧ́ѧ всѧ́къ недꙋ́гъ и҆ всѧ́кꙋ ꙗ҆́зю въ лю́дехъ.

Коне́цъ недѣ́ли.

к҃д И҆ и҆зы́де слꙋ́хъ є҆гѡ̀ по все́й сѷрі́и: и҆ приведо́ша къ немꙋ̀ всѧ̑ болѧ́щыѧ, разли́чными недꙋ̑ги и҆ страстьмѝ ѡ҆держи̑мы, и҆ бѣ̑сны, и҆ мѣ̑сѧчныѧ, и҆ разсла́блєнныѧ (жи́лами): и҆ и҆сцѣлѝ и҆̀хъ.

заⷱ҇
і҃
к҃є И҆ по не́мъ[12] и҆до́ша наро́ди мно́зи ѿ галїле́и и҆ десѧтѝ гра̑дъ, и҆ ѿ і҆ерⷭ҇ли́ма и҆ і҆ꙋде́и, и҆ со ѻ҆́нагѡ по́лꙋ і҆ѻрда́на.

Глава̀ є҃.

Ꙋ҆зрѣ́въ же наро́ды, взы́де на горꙋ̀: и҆ сѣ́дшꙋ є҆мꙋ̀, пристꙋпи́ша къ немꙋ̀ ᲂу҆чн҃цы̀ є҆гѡ̀. в҃ И҆ ѿве́рзъ ᲂу҆ста̀ своѧ̑, ᲂу҆ча́ше и҆̀хъ, гл҃ѧ: г҃ є҃ бл҃же́ни ни́щїи дꙋ́хомъ: ꙗ҆́кѡ тѣ́хъ є҆́сть црⷭ҇твїе нбⷭ҇ное. д҃ Бл҃же́ни пла́чꙋщїи: ꙗ҆́кѡ ті́и ᲂу҆тѣ́шатсѧ. є҃ Бл҃же́ни кро́тцыи: ꙗ҆́кѡ ті́и наслѣ́дѧтъ зе́млю. ѕ҃ Бл҃же́ни а҆́лчꙋщїи и҆ жа́ждꙋщїи пра́вды: ꙗ҆́кѡ ті́и насы́тѧтсѧ. з҃ Бл҃же́ни млⷭ҇тивїи: ꙗ҆́кѡ ті́и поми́ловани бꙋ́дꙋтъ. и҃ Бл҃же́ни чтⷭ҇їи срⷣцемъ: ꙗ҆́кѡ ті́и бг҃а ᲂу҆́зрѧтъ. ѳ҃ Бл҃же́ни миротво́рцы: ꙗ҆́кѡ ті́и сн҃ове бж҃їи нарекꙋ́тсѧ. і҃ Бл҃же́ни и҆згна́ни пра́вды ра́ди: ꙗ҆́кѡ тѣ́хъ є҆́сть црⷭ҇твїе нбⷭ҇ное. а҃і Бл҃же́ни є҆стѐ, є҆гда̀ поно́сѧтъ ва́мъ, и҆ и҆жденꙋ́тъ, и҆ рекꙋ́тъ всѧ́къ ѕо́лъ глаго́лъ на вы̀ лжꙋ́ще, менє̀ ра́ди: в҃і ра́дꙋйтесѧ и҆ весели́тесѧ, ꙗ҆́кѡ мзда̀ ва́ша мно́га на нб҃сѣ́хъ:

Коне́цъ преподѡ́бнымъ.

та́кѡ бо и҆згна́ша прⷪ҇ро́ки, и҆̀же (бѣ́ша) пре́жде ва́съ. г҃і Вы̀ є҆стѐ со́ль землѝ: а҆́ще же со́ль ѡ҆бꙋѧ́етъ, чи́мъ ѡ҆соли́тсѧ; ни во что́же бꙋ́детъ ктомꙋ̀, то́чїю да и҆зсы́пана бꙋ́детъ во́нъ и҆ попира́ема человѣ̑ки.

Коне́цъ вто́рникꙋ.

заⷱ҇
а҃і
д҃і [13] Вы̀ є҆стѐ свѣ́тъ мі́ра: не мо́жетъ гра́дъ ᲂу҆кры́тисѧ верхꙋ̀ горы̀ стоѧ̀: є҃і нижѐ вжига́ютъ свѣти́лника и҆ поставлѧ́ютъ є҆го̀ под̾ спꙋ́домъ, но на свѣ́щницѣ, и҆ свѣ́титъ всѣ̑мъ, и҆̀же въ хра́минѣ (сꙋ́ть). ѕ҃і Та́кѡ да просвѣти́тсѧ свѣ́тъ ва́шъ пред̾ человѣ̑ки, ꙗ҆́кѡ да ви́дѧтъ ва̑ша дѡ́браѧ дѣла̀ и҆ просла́вѧтъ ѻ҆ц҃а̀ ва́шего, и҆́же на нб҃сѣ́хъ. з҃і (Да) не мни́те, ꙗ҆́кѡ прїидо́хъ разори́ти зако́нъ, и҆лѝ прⷪ҇ро́ки: не прїидо́хъ разори́ти, но и҆спо́лнити. и҃і А҆ми́нь бо гл҃ю ва́мъ: до́ндеже пре́йдетъ не́бо и҆ землѧ̀, і҆ѡ́та є҆ди́на, и҆лѝ є҆ди́на черта̀ не пре́йдетъ ѿ зако́на, до́ндеже всѧ̑ бꙋ́дꙋтъ. ѳ҃і И҆́же а҆́ще разори́тъ є҆ди́нꙋ за́повѣдїй си́хъ ма́лыхъ и҆ наꙋчи́тъ та́кѡ человѣ́ки, мні́й нарече́тсѧ въ црⷭ҇твїи нбⷭ҇нѣмъ: а҆ и҆́же сотвори́тъ и҆ наꙋчи́тъ, се́й ве́лїй нарече́тсѧ въ црⷭ҇твїи нбⷭ҇нѣмъ.

Коне́цъ ст҃и́телємъ.

заⷱ҇
в҃і
к҃ Гл҃ю бо ва́мъ,[14] ꙗ҆́кѡ а҆́ще не и҆збꙋ́детъ пра́вда ва́ша па́че кни̑жникъ и҆ фарїсє́й, не вни́дете въ црⷭ҇твїе нбⷭ҇ное. к҃а Слы́шасте, ꙗ҆́кѡ рече́но бы́сть дрє́внимъ: не ᲂу҆бїе́ши: и҆́же (бо) а҆́ще ᲂу҆бїе́тъ, пови́ненъ є҆́сть сꙋдꙋ̀. к҃в А҆́зъ же гл҃ю ва́мъ, ꙗ҆́кѡ всѧ́къ гнѣ́ваѧйсѧ на бра́та своего̀ всꙋ́е пови́ненъ є҆́сть сꙋдꙋ̀: и҆́же бо а҆́ще рече́тъ бра́тꙋ своемꙋ̀: рака̀, пови́ненъ є҆́сть со́нмищꙋ: а҆ и҆́же рече́тъ: ᲂу҆ро́де, пови́ненъ є҆́сть гее́ннѣ ѻ҆́гненнѣй. к҃г А҆́ще ᲂу҆̀бо принесе́ши да́ръ тво́й ко ѻ҆лтарю̀ и҆ тꙋ̀ помѧне́ши, ꙗ҆́кѡ бра́тъ тво́й и҆́мать нѣ́что на тѧ̀: к҃д ѡ҆ста́ви тꙋ̀ да́ръ тво́й пред̾ ѻ҆лтаре́мъ и҆ ше́дъ пре́жде смири́сѧ съ бра́томъ твои́мъ, и҆ тогда̀ прише́дъ принесѝ да́ръ тво́й. к҃є Бꙋ́ди ᲂу҆вѣщава́ѧсѧ съ сопе́рникомъ твои́мъ ско́рѡ, до́ндеже є҆сѝ на пꙋтѝ съ ни́мъ, да не преда́стъ тебѐ сопе́рникъ сꙋдїѝ, и҆ сꙋдїѧ̀ тѧ̀ преда́стъ слꙋзѣ̀, и҆ въ темни́цꙋ вве́рженъ бꙋ́деши: к҃ѕ а҆ми́нь гл҃ю тебѣ̀: не и҆зы́деши ѿтꙋ́дꙋ, до́ндеже возда́си послѣ́днїй кодра́нтъ.

Коне́цъ средѣ̀.

заⷱ҇
г҃і
к҃з [15] Слы́шасте, ꙗ҆́кѡ рѣче́но бы́сть дрє́внимъ: не прелюбы̀ сотвори́ши. к҃и А҆́зъ же гл҃ю ва́мъ, ꙗ҆́кѡ всѧ́къ, и҆́же воззри́тъ на женꙋ̀ ко є҆́же вожделѣ́ти є҆ѧ̀, ᲂу҆жѐ любодѣ́йствова съ не́ю въ се́рдцы свое́мъ: к҃ѳ а҆́ще же ѻ҆́ко твоѐ десно́е соблажнѧ́етъ тѧ̀, и҆змѝ є҆̀ и҆ ве́рзи ѿ себє̀: ᲂу҆́не бо тѝ є҆́сть, да поги́бнетъ є҆ди́нъ ѿ ᲂу҆́дъ твои́хъ, а҆ не всѐ тѣ́ло твоѐ вве́ржено бꙋ́детъ въ гее́ннꙋ (ѻ҆́гненнꙋю): л҃и҆ а҆́ще десна́ѧ твоѧ̀ рꙋка̀ соблажнѧ́етъ тѧ̀, ᲂу҆сѣцы̀ ю҆̀ и҆ ве́рзи ѿ себє̀: ᲂу҆́не бо тѝ є҆́сть, да поги́бнетъ є҆ди́нъ ѿ ᲂу҆́дъ твои́хъ, а҆ не всѐ тѣ́ло твоѐ вве́ржено бꙋ́детъ въ гее́ннꙋ. л҃а Рече́но же бы́сть, ꙗ҆́кѡ и҆́же а҆́ще пꙋ́ститъ женꙋ̀ свою̀, да да́стъ є҆́й кни́гꙋ распꙋ́стнꙋю. л҃в А҆́зъ же гл҃ю ва́мъ, ꙗ҆́кѡ всѧ́къ ѿпꙋща́ѧй женꙋ̀ свою̀, ра́звѣ словесѐ любодѣ́йнагѡ, твори́тъ ю҆̀ прелюбодѣ́йствовати: и҆ и҆́же пꙋщени́цꙋ по́йметъ, прелюбодѣ́йствꙋетъ.

Коне́цъ четверткꙋ̀.

заⷱ҇
д҃і
л҃г Па́ки[16] слы́шасте, ꙗ҆́кѡ рѣче́но бы́сть дрє́внимъ: не во лжꙋ̀ клене́шисѧ, возда́си же гдⷭ҇еви клѧ̑твы твоѧ̑. л҃д А҆́зъ же гл҃ю ва́мъ не клѧ́тисѧ всѧ́кѡ: ни нб҃омъ, ꙗ҆́кѡ прⷭ҇то́лъ є҆́сть бж҃їй: л҃є ни земле́ю, ꙗ҆́кѡ подно́жїе є҆́сть нога́ма є҆гѡ̀: ни і҆ерⷭ҇ли́момъ, ꙗ҆́кѡ гра́дъ є҆́сть вели́кагѡ цр҃ѧ̀: л҃ѕ нижѐ главо́ю твое́ю клени́сѧ, ꙗ҆́кѡ не мо́жеши вла́са є҆ди́нагѡ бѣ́ла и҆лѝ че́рна сотвори́ти: л҃з бꙋ́ди же сло́во ва́ше: є҆́й, є҆́й: нѝ, нѝ: ли́шше же сею̀ ѿ непрїѧ́зни є҆́сть. л҃и Слы́шасте, ꙗ҆́кѡ рѣче́но бы́сть: ѻ҆́ко за ѻ҆́ко, и҆ зꙋ́бъ за зꙋ́бъ. л҃ѳ А҆́зъ же гл҃ю ва́мъ не проти́витисѧ ѕлꙋ̀: но а҆́ще тѧ̀ кто̀ ᲂу҆да́ритъ въ деснꙋ́ю твою̀ лани́тꙋ, ѡ҆братѝ є҆мꙋ̀ и҆ дрꙋгꙋ́ю: м҃ и҆ хотѧ́щемꙋ сꙋди́тисѧ съ тобо́ю и҆ ри́зꙋ твою̀ взѧ́ти, ѿпꙋстѝ є҆мꙋ̀ и҆ срачи́цꙋ: м҃а и҆ а҆́ще кто̀ тѧ̀ по́йметъ по си́лѣ по́прище є҆ди́но, и҆дѝ съ ни́мъ два̀.

Коне́цъ пѧткꙋ̀.

заⷱ҇
є҃і
м҃в [17] Просѧ́щемꙋ ᲂу҆ тебє̀ да́й, и҆ хотѧ́щаго ѿ тебє̀ заѧ́ти не ѿвратѝ. м҃г Слы́шасте, ꙗ҆́кѡ рѣче́но є҆́сть: возлю́биши и҆́скреннѧго твоего̀ и҆ возненави́диши врага̀ твоего̀. м҃д А҆́зъ же гл҃ю ва́мъ: люби́те врагѝ ва́шѧ, благослови́те кленꙋ́щыѧ вы̀, добро̀ твори́те ненави́дѧщымъ ва́съ, и҆ моли́тесѧ за творѧ́щихъ ва́мъ напа́сть и҆ и҆згонѧ́щыѧ вы̀, м҃є ꙗ҆́кѡ да бꙋ́дете сн҃ове ѻ҆ц҃а̀ ва́шегѡ, и҆́же є҆́сть на нб҃сѣ́хъ: ꙗ҆́кѡ со́лнце своѐ сїѧ́етъ на ѕлы̑ѧ и҆ бл҃гі̑ѧ и҆ дожди́тъ на првⷣныѧ и҆ на непра́вєдныѧ. м҃ѕ А҆́ще бо лю́бите лю́бѧщихъ ва́съ, кꙋ́ю мздꙋ̀ и҆́мате; не и҆ мытари̑ ли то́жде творѧ́тъ; м҃з И҆ а҆́ще цѣлꙋ́ете дрꙋ́ги ва́шѧ то́кмѡ, что̀ ли́шше творитѐ; не и҆ ꙗ҆зы̑чницы ли та́кожде творѧ́тъ; м҃и Бꙋ́дите ᲂу҆̀бо вы̀ соверше́ни, ꙗ҆́коже ѻ҆ц҃ъ ва́шъ нбⷭ҇ный соверше́нъ є҆́сть.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ по н҃-цѣ.

Глава̀ ѕ҃.

заⷱ҇
ѕ҃і
Внемли́те[18] ми́лостыни ва́шеѧ не твори́ти пред̾ человѣ̑ки, да ви́дими бꙋ́дете и҆́ми: а҆́ще ли же нѝ, мзды̀ не и҆́мате ѿ ѻ҆ц҃а̀ ва́шегѡ, и҆́же є҆́сть на нб҃сѣ́хъ. в҃ Е҆гда̀ ᲂу҆̀бо твори́ши ми́лостыню, не вострꙋбѝ пред̾ собо́ю, ꙗ҆́коже лицемѣ́ри творѧ́тъ въ со́нмищихъ и҆ въ сто́гнахъ, ꙗ҆́кѡ да просла́вѧтсѧ ѿ человѣ̑къ. А҆ми́нь гл҃ю ва́мъ, воспрїе́млютъ мздꙋ̀ свою̀. г҃ Тебѣ́ же творѧ́щꙋ ми́лостыню, да не ᲂу҆вѣ́сть шꙋ́йца твоѧ̀, что̀ твори́тъ десни́ца твоѧ̀, д҃ ꙗ҆́кѡ да бꙋ́детъ ми́лостынѧ твоѧ̀ въ та́йнѣ: и҆ ѻ҆ц҃ъ тво́й, ви́дѧй въ та́йнѣ, то́й возда́стъ тебѣ̀ ꙗ҆́вѣ. є҃ И҆ є҆гда̀ мо́лишисѧ, не бꙋ́ди ꙗ҆́коже лицемѣ́ри, ꙗ҆́кѡ лю́бѧтъ въ со́нмищихъ и҆ въ сто́гнахъ пꙋті́й стоѧ́ще моли́тисѧ, ꙗ҆́кѡ да ꙗ҆вѧ́тсѧ человѣ́кѡмъ. А҆ми́нь гл҃ю ва́мъ, ꙗ҆́кѡ воспрїе́млютъ мздꙋ̀ свою̀. ѕ҃ Ты́ же, є҆гда̀ мо́лишисѧ, вни́ди въ клѣ́ть твою̀, и҆ затвори́въ двє́ри твоѧ̑, помоли́сѧ ѻ҆ц҃ꙋ̀ твоемꙋ̀, и҆́же въ та́йнѣ: и҆ ѻ҆ц҃ъ тво́й, ви́дѧй въ та́йнѣ, возда́стъ тебѣ̀ ꙗ҆́вѣ. з҃ Молѧ́щесѧ же не ли́шше глаго́лите, ꙗ҆́коже ꙗ҆зы̑чницы: мнѧ́тъ бо, ꙗ҆́кѡ во многоглаго́ланїи свое́мъ ᲂу҆слы́шани бꙋ́дꙋтъ: и҃ не подо́битесѧ ᲂу҆̀бо и҆̀мъ: вѣ́сть бо ѻ҆ц҃ъ ва́шъ, и҆́хже тре́бꙋете, пре́жде проше́нїѧ ва́шегѡ. ѳ҃ Си́це ᲂу҆̀бо моли́тесѧ вы̀: ѻ҆́ч҃е на́шъ, и҆́же є҆сѝ на нб҃сѣ́хъ, да ст҃и́тсѧ и҆́мѧ твоѐ: і҃ да прїи́детъ црⷭ҇твїе твоѐ: да бꙋ́детъ во́лѧ твоѧ̀, ꙗ҆́кѡ на нб҃сѝ, и҆ на землѝ: а҃і хлѣ́бъ на́шъ насꙋ́щный да́ждь на́мъ дне́сь: в҃і и҆ ѡ҆ста́ви на́мъ до́лги на́шѧ, ꙗ҆́кѡ и҆ мы̀ ѡ҆ставлѧ́емъ должникѡ́мъ на́шымъ: г҃і и҆ не введѝ на́съ въ напа́сть, но и҆зба́ви на́съ ѿ лꙋка́вагѡ: ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇твїе и҆ си́ла и҆ сла́ва во вѣ́ки. А҆ми́нь.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ.

заⷱ҇
з҃і
д҃і А҆́ще бо[19] ѿпꙋща́ете человѣ́кѡмъ согрѣшє́нїѧ и҆́хъ, ѿпꙋ́ститъ и҆ ва́мъ ѻ҆ц҃ъ ва́шъ нбⷭ҇ный: є҃і а҆́ще ли не ѿпꙋща́ете человѣ́кѡмъ согрѣшє́нїѧ и҆́хъ, ни ѻ҆ц҃ъ ва́шъ ѿпꙋ́ститъ ва́мъ согрѣше́нїй ва́шихъ. ѕ҃і Е҆гда́ же постите́сѧ, не бꙋ́дите ꙗ҆́коже лицемѣ́ри сѣ́тꙋюще: помрача́ютъ бо ли́ца своѧ̑, ꙗ҆́кѡ да ꙗ҆вѧ́тсѧ человѣ́кѡмъ постѧ́щесѧ. А҆ми́нь гл҃ю ва́мъ, ꙗ҆́кѡ воспрїе́млютъ мздꙋ̀ свою̀. з҃і Ты́ же постѧ́сѧ пома́жи главꙋ̀ твою̀, и҆ лицѐ твоѐ ᲂу҆мы́й, и҃і ꙗ҆́кѡ да не ꙗ҆ви́шисѧ человѣ́кѡмъ постѧ́сѧ, но ѻ҆ц҃ꙋ̀ твоемꙋ̀, и҆́же въ та́йнѣ: и҆ ѻ҆ц҃ъ тво́й, ви́дѧй въ та́йнѣ, возда́стъ тебѣ̀ ꙗ҆́вѣ. ѳ҃і Не скрыва́йте себѣ̀ сокро́вищъ на землѝ, и҆дѣ́же че́рвь и҆ тлѧ̀ тли́тъ, и҆ и҆дѣ́же та́тїе подко́пываютъ и҆ кра́дꙋтъ: к҃ скрыва́йте же себѣ̀ сокро́вище на нб҃сѝ, и҆дѣ́же ни че́рвь, ни тлѧ̀ тли́тъ, и҆ и҆дѣ́же та́тїе не подко́пываютъ, ни кра́дꙋтъ: к҃а и҆дѣ́же бо є҆́сть сокро́вище ва́ше, тꙋ̀ бꙋ́детъ и҆ се́рдце ва́ше.

Коне́цъ недѣ́ли сыропꙋ́стной.

заⷱ҇
и҃і
к҃в [20] Свѣти́лникъ тѣ́лꙋ є҆́сть ѻ҆́ко. А҆́ще ᲂу҆̀бо бꙋ́детъ ѻ҆́ко твоѐ про́сто, всѐ тѣ́ло твоѐ свѣ́тло бꙋ́детъ: к҃г а҆́ще ли ѻ҆́ко твоѐ лꙋка́во бꙋ́детъ, всѐ тѣ́ло твоѐ те́мно бꙋ́детъ. А҆́ще ᲂу҆̀бо свѣ́тъ, и҆́же въ тебѣ̀, тма̀ є҆́сть, то̀ тма̀ кольмѝ; к҃д Никто́же мо́жетъ двѣма̀ господи́нома рабо́тати: лю́бо є҆ди́наго возлю́битъ, а҆ дрꙋга́го возненави́дитъ: и҆лѝ є҆ди́нагѡ держи́тсѧ, ѡ҆ дрꙋзѣ́мъ же неради́ти на́чнетъ. Не мо́жете бг҃ꙋ рабо́тати и҆ мамѡ́нѣ. к҃є Сегѡ̀ ра́ди гл҃ю ва́мъ: не пецы́тесѧ дꙋше́ю ва́шею, что̀ ꙗ҆́сте, и҆лѝ что̀ пїе́те: ни тѣ́ломъ ва́шимъ, во что̀ ѡ҆блече́тесѧ. Не дꙋша́ ли бо́лши є҆́сть пи́щи, и҆ тѣ́ло ѻ҆де́жди; к҃ѕ Воззри́те на пти̑цы небє́сныѧ, ꙗ҆́кѡ не сѣ́ютъ, ни жнꙋ́тъ, ни собира́ютъ въ жи̑тницы, и҆ ѻ҆ц҃ъ ва́шъ нбⷭ҇ный пита́етъ и҆̀хъ. Не вы́ ли па́че лꙋ́чши и҆́хъ є҆стѐ; к҃з Кто́ же ѿ ва́съ пекі́йсѧ мо́жетъ приложи́ти во́зрастꙋ своемꙋ̀ ла́коть є҆ди́нъ; к҃и И҆ ѡ҆ ѻ҆де́жди что̀ пече́тесѧ; Смотри́те крі̑нъ се́лныхъ, ка́кѡ растꙋ́тъ: не трꙋжда́ютсѧ, ни прѧдꙋ́тъ: к҃ѳ гл҃ю же ва́мъ, ꙗ҆́кѡ ни соломѡ́нъ во все́й сла́вѣ свое́й ѡ҆блече́сѧ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ ѿ си́хъ: л҃ а҆́ще же сѣ́но се́лное, дне́сь сꙋ́ще и҆ ᲂу҆́трѣ въ пе́щь вмета́емо, бг҃ъ та́кѡ ѡ҆дѣва́етъ, не мно́гѡ ли па́че ва́съ, маловѣ́ри;

заⷱ҇
ѳ҃і
л҃а Не пецы́тесѧ ᲂу҆́бѡ,[21] глаго́люще: что̀ ꙗ҆́мы, и҆лѝ что̀ пїе́мъ, и҆лѝ чи́мъ ѡ҆де́ждемсѧ; л҃в Всѣ́хъ бо си́хъ ꙗ҆зы́цы и҆́щꙋтъ: вѣ́сть бо ѻ҆ц҃ъ ва́шъ нбⷭ҇ный, ꙗ҆́кѡ тре́бꙋете си́хъ всѣ́хъ. л҃г И҆щи́те же пре́жде црⷭ҇твїѧ бж҃їѧ и҆ пра́вды є҆гѡ̀, и҆ сїѧ̑ всѧ̑ приложа́тсѧ ва́мъ.

Коне́цъ недѣ́ли.

л҃д Не пецы́тесѧ ᲂу҆̀бо на ᲂу҆́трей, ᲂу҆́тренїй бо собо́ю пече́тсѧ: довлѣ́етъ дне́ви ѕло́ба[22] є҆гѡ̀.

Престꙋпѝ понедѣ́льникꙋ.

Глава̀ з҃.

заⷱ҇
к҃
Не сꙋди́те,[23] да не сꙋди́ми бꙋ́дете: в҃ и҆́мже бо сꙋдо́мъ сꙋ́дите, сꙋ́дѧтъ ва́мъ: и҆ въ ню́же мѣ́рꙋ мѣ́рите, возмѣ́ритсѧ ва́мъ. г҃ Что́ же ви́диши сꙋче́цъ, и҆́же во ѻ҆́цѣ бра́та твоегѡ̀, бервна́ же, є҆́же є҆́сть во ѻ҆́цѣ твое́мъ, не чꙋ́еши; д҃ И҆лѝ ка́кѡ рече́ши бра́тꙋ твоемꙋ̀: ѡ҆ста́ви, да и҆змꙋ̀ сꙋче́цъ и҆з̾ ѻ҆чесѐ твоегѡ̀: и҆ сѐ, бервно̀ во ѻ҆́цѣ твое́мъ; є҃ Лицемѣ́ре, и҆змѝ пе́рвѣе бервно̀ и҆з̾ ѻ҆чесѐ твоегѡ̀, и҆ тогда̀ ᲂу҆́зриши и҆з̾ѧ́ти сꙋче́цъ и҆з̾ ѻ҆чесѐ бра́та твоегѡ̀. ѕ҃ Не дади́те ст҃а̑ѧ псѡ́мъ, ни помета́йте би́сєръ ва́шихъ пред̾ свинїѧ́ми, да не поперꙋ́тъ и҆̀хъ нога́ми свои́ми и҆ вра́щшесѧ расто́ргнꙋтъ вы̀.

заⷱ҇ з҃ [24] Проси́те, и҆ да́стсѧ ва́мъ: и҆щи́те, и҆ ѡ҆брѧ́щете: толцы́те, и҆ ѿве́рзетсѧ ва́мъ: и҃ всѧ́къ бо просѧ́й прїе́млетъ, и҆ и҆щѧ́й ѡ҆брѣта́етъ, и҆ толкꙋ́щемꙋ ѿве́рзетсѧ.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ. Чтѝ понедѣ́льникꙋ:

ѳ҃ И҆лѝ кто̀ є҆́сть ѿ ва́съ человѣ́къ, є҆го́же а҆́ще воспро́ситъ сы́нъ є҆гѡ̀ хлѣ́ба, є҆да̀ ка́мень пода́стъ є҆мꙋ̀; і҃ И҆лѝ а҆́ще ры́бы про́ситъ, є҆да̀ ѕмїю̀ пода́стъ є҆мꙋ̀; а҃і А҆́ще ᲂу҆̀бо вы̀, лꙋка́ви сꙋ́ще, ᲂу҆мѣ́ете даѧ̑нїѧ бла̑га даѧ́ти ча́дѡмъ ва́шымъ, кольмѝ па́че ѻ҆ц҃ъ ва́шъ нбⷭ҇ный да́стъ бла̑га просѧ́щымъ ᲂу҆ негѡ̀.

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ.

заⷱ҇
к҃а
в҃і Всѧ̑ ᲂу҆̀бо[25], є҆ли̑ка а҆́ще хо́щете, да творѧ́тъ ва́мъ человѣ́цы, та́кѡ и҆ вы̀ твори́те и҆̀мъ: се́ бо є҆́сть зако́нъ и҆ прⷪ҇ро́цы. г҃і Вни́дите ᲂу҆́зкими враты̀: ꙗ҆́кѡ простра̑ннаѧ врата̀ и҆ широ́кїй пꙋ́ть вводѧ́й въ па́гꙋбꙋ, и҆ мно́зи сꙋ́ть входѧ́щїи и҆́мъ: д҃і что̀ ᲂу҆́зкаѧ врата̀, и҆ тѣ́сный пꙋ́ть вводѧ́й въ живо́тъ, и҆ ма́лѡ и҆́хъ є҆́сть, и҆̀же ѡ҆брѣта́ютъ є҆го̀.

заⷱ҇
к҃в
є҃і Внемли́те же[26] ѿ лжи́выхъ прорѡ́къ, и҆̀же прихо́дѧтъ къ ва́мъ во ѻ҆де́ждахъ ѻ҆́вчихъ, внꙋ́трь же сꙋ́ть во́лцы хи́щницы: ѕ҃і ѿ плѡ́дъ и҆́хъ позна́ете и҆̀хъ. Е҆да̀ ѡ҆б̾е́млютъ ѿ те́рнїѧ гро́зды, и҆лѝ ѿ ре́пїѧ смѡ́квы; з҃і Та́кѡ всѧ́ко дре́во до́брое плоды̀ дѡбры̀ твори́тъ, а҆ ѕло́е дре́во плоды̀ ѕлы̑ твори́тъ: и҃і не мо́жетъ дре́во добро̀ плоды̀ ѕлы̑ твори́ти, ни дре́во ѕло̀ плоды̀ дѡбры̀ твори́ти. втоⷬ҇ ѳ҃і Всѧ́ко ᲂу҆̀бо дре́во, є҆́же не твори́тъ плода̀ добра̀, посѣка́ютъ є҆̀ и҆ во ѻ҆́гнь вмета́ютъ. к҃ Тѣ́мже ᲂу҆̀бо ѿ плѡ́дъ и҆́хъ позна́ете и҆̀хъ.

заⷱ҇
к҃г
к҃а [27] Не всѧ́къ глаго́лѧй мѝ: гдⷭ҇и, гдⷭ҇и, вни́детъ въ црⷭ҇твїе нбⷭ҇ное: но творѧ́й во́лю ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀, и҆́же є҆́сть на нб҃сѣ́хъ.

Коне́цъ вто́рникꙋ, и҆ преподѡ́бнымъ.

к҃в Мно́зи рекꙋ́тъ мнѣ̀ во ѡ҆́нъ де́нь: гдⷭ҇и, гдⷭ҇и, не въ твое́ ли и҆́мѧ проро́чествовахомъ, и҆ твои́мъ и҆́менемъ бѣ́сы и҆згони́хомъ, и҆ твои́мъ и҆́менемъ си̑лы мнѡ́ги сотвори́хомъ; к҃г И҆ тогда̀ и҆сповѣ́мъ и҆̀мъ, ꙗ҆́кѡ николи́же зна́хъ ва́съ: ѿиди́те ѿ менє̀, дѣ́лающїи беззако́нїе.

Коне́цъ средѣ̀.

заⷱ҇
к҃д
к҃д Всѧ́къ ᲂу҆̀бо,[28] и҆́же слы́шитъ словеса̀ моѧ̑ сїѧ̑ и҆ твори́тъ ѧ҆̀, ᲂу҆подо́блю є҆го̀ мꙋ́жꙋ мꙋ́дрꙋ, и҆́же созда̀ хра́минꙋ свою̀ на ка́мени: к҃є и҆ сни́де до́ждь, и҆ прїидо́ша рѣ́ки, и҆ возвѣ́ѧша вѣ́три, и҆ нападо́ша на хра́минꙋ тꙋ̀: и҆ не паде́сѧ, ѡ҆снована́ бо бѣ̀ на ка́мени. к҃ѕ И҆ всѧ́къ слы́шай словеса̀ моѧ̑ сїѧ̑, и҆ не творѧ̀ и҆́хъ, ᲂу҆подо́битсѧ мꙋ́жꙋ ᲂу҆ро́дивꙋ, и҆́же созда̀ хра́минꙋ свою̀ на песцѣ̀: к҃з и҆ сни́де до́ждь, и҆ прїидо́ша рѣ́ки, и҆ возвѣ́ѧша вѣ́три, и҆ ѡ҆про́шасѧ хра́минѣ то́й, и҆ паде́сѧ: и҆ бѣ̀ разрꙋше́нїе є҆ѧ̀ ве́лїе. к҃и И҆ бы́сть є҆гда̀ сконча̀ і҆и҃съ словеса̀ сїѧ̑, дивлѧ́хꙋсѧ наро́ди ѡ҆ ᲂу҆ч҃нїи є҆гѡ̀: к҃ѳ бѣ́ бо ᲂу҆чѧ̀ и҆̀хъ ꙗ҆́кѡ вла́сть и҆мѣ́ѧ, и҆ не ꙗ҆́кѡ кни́жницы (и҆ фарїсе́є).

Глава̀ и҃.

ѕ҃ Сше́дшꙋ же є҆мꙋ̀ съ горы̀, въ слѣ́дъ є҆гѡ̀ и҆дѧ́хꙋ наро́ди мно́зи. в҃ И҆ сѐ прокаже́нъ прише́дъ, кла́нѧшесѧ є҆мꙋ̀, глаго́лѧ: гдⷭ҇и, а҆́ще хо́щеши, мо́жеши мѧ̀ ѡ҆чи́стити. г҃ И҆ просте́ръ рꙋ́кꙋ і҆и҃съ, коснꙋ́сѧ є҆мꙋ̀, глаго́лѧ: хощꙋ̀, ѡ҆чи́стисѧ. и҆ а҆́бїе ѡ҆чи́стисѧ є҆мꙋ̀ прока́за. д҃ И҆ глаго́ла є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: ви́ждь, никомꙋ́же повѣ́ждь: но ше́дъ покажи́сѧ і҆ере́ови, и҆ принесѝ да́ръ, и҆́же повелѣ̀ въ зако́нѣ мѡѷсе́й, во свидѣ́тельство и҆̀мъ.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ.

заⷱ҇
к҃є


з҃
є҃ Вше́дшꙋ же є҆мꙋ̀[29] въ капернаꙋ́мъ, пристꙋпѝ къ немꙋ̀ со́тникъ молѧ̀ є҆го̀, ѕ҃ И҆ глаго́лѧ: гдⷭ҇и, ѻ҆́трокъ мо́й лежи́тъ въ домꙋ̀ ѡ҆сла́бленъ, лю́тѣ стражда̀. з҃ И҆ глаго́ла є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: а҆́зъ прише́дъ и҆сцѣлю̀ є҆го̀. и҃ И҆ ѿвѣща́въ со́тникъ, речѐ є҆мꙋ̀: гдⷭ҇и, нѣ́смь досто́инъ да под̾ кро́въ мо́й вни́деши, но то́кмѡ рцы̀ сло́во, и҆ и҆сцѣлѣ́етъ ѻ҆́трокъ мо́й. ѳ҃ И҆́бо а҆́зъ человѣ́къ є҆́смь под̾ вла́стїю, и҆мы́й под̾ собо́ю во́ины. и҆ глаго́лю семꙋ̀: и҆дѝ, и҆ и҆́детъ. и҆ дрꙋго́мꙋ: прїидѝ, и҆ прїи́детъ. и҆ рабꙋ̀ моемꙋ̀: сотворѝ сїѐ, и҆ сотвори́тъ. і҃ Слы́шавъ же і҆и҃съ, ᲂу҆диви́сѧ, и҆ речѐ грѧдꙋ́щымъ по не́мъ: а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ, ни во і҆и҃ли толи́ки вѣ́ры ѡ҆брѣто́хъ. а҃і Глаго́лю же ва́мъ: ꙗ҆́кѡ мно́зи ѿ востѡ́къ и҆ за̑падъ прїи́дꙋтъ, и҆ возлѧ́гꙋтъ со а҆враа́момъ, и҆ і҆саа́комъ, и҆ і҆а́кѡвомъ во црⷭ҇твїи нбⷭ҇нѣмъ. в҃і Сы́нове же црⷭ҇твїѧ и҆згна́ни бꙋ́дꙋтъ во тмꙋ̀ кромѣ́шнюю: тꙋ̀ бꙋ́детъ пла́чь и҆ скре́жетъ зꙋбѡ́мъ. г҃і И҆ речѐ і҆и҃съ со́тникꙋ: и҆дѝ, и҆ ꙗ҆́коже вѣ́ровалъ є҆сѝ, бꙋ́ди тебѣ̀. и҆ и҆сцѣлѣ̀ ѻ҆́трокъ є҆гѡ̀ въ то́й ча́съ.

Коне́цъ недѣ́ли.

заⷱ҇
к҃ѕ


и҃
д҃і И҆ прише́дъ і҆и҃съ[30] въ до́мъ петро́въ, ви́дѣ те́щꙋ є҆гѡ̀ лежа́щꙋ, и҆ ѻ҆гне́мъ жего́мꙋ. є҃і И҆ прикоснꙋ́сѧ рꙋцѣ̀ є҆ѧ̀, и҆ ѡ҆ста́ви ю҆̀ ѻ҆́гнь: и҆ воста̀, и҆ слꙋжа́ше є҆мꙋ̀. ѕ҃і По́здѣ же бы́вшꙋ, приведо́ша къ немꙋ̀ бѣ́сны мно́ги, и҆ и҆згна̀ дꙋ́хи сло́вомъ, и҆ всѧ̀ болѧ́щыѧ и҆сцѣлѝ. з҃і ѳ҃ Да сбꙋ́детсѧ рече́нное и҆са́їемъ проро́комъ, глаго́лющимъ: то́й недꙋ́ги на́шѧ прїѧ́тъ, и҆ болѣ̑зни понесѐ. и҃і Ви́дѣвъ же і҆и҃съ мно́ги наро́ды ѻ҆́крестъ себѐ, повелѣ̀ и҆тѝ на ѻ҆́нъ по́лъ. ѳ҃і і҃ И҆ пристꙋ́пль є҆ди́нъ кни́жникъ, речѐ є҆мꙋ̀: ᲂу҆чт҃лю, и҆дꙋ̀ по тебѣ̀, а҆́може а҆́ще и҆́деши. к҃ Глаго́ла є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: ли́си ꙗ҆́звины и҆́мꙋтъ, и҆ пти̑цы нбⷭ҇ныѧ гнѣ́зда: сн҃ъ же человѣ́ческїй не и҆́мать гдѣ̀ главы̀ подклони́ти. к҃а Дрꙋгі́й же ѿ ᲂу҆ч҃ни̑къ є҆гѡ̀ речѐ є҆мꙋ̀: гдⷭ҇и, повели́ ми пре́жде и҆тѝ, и҆ погребстѝ ѻ҆тца̀ моего̀. к҃в І҆и҃съ же речѐ є҆мꙋ̀: грѧдѝ по мнѣ̀, и҆ ѡ҆ста́ви ме́ртвыхъ погребстѝ своѧ̀ мертвецы̀.

заⷱ҇
к҃з
к҃г И҆ влѣ́зшꙋ є҆мꙋ̀[31] въ кора́бль, по не́мъ и҆до́ша ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ.

к҃д а҃і И҆ сѐ трꙋ́съ вели́къ бы́сть въ мо́ри, ꙗ҆́коже кораблю̀ покрыва́тисѧ волна́ми: то́й же спа́ше. к҃є И҆ прише́дше ᲂу҆чн҃цы̀ є҆гѡ̀, возбꙋди́ша є҆го̀, глаго́люще: гдⷭ҇и, спаси́ ны, погиба́емъ. к҃ѕ И҆ глаго́ла и҆̀мъ: что̀ страшли́ви є҆стѐ маловѣ́ри; тогда̀ воста́въ запретѝ вѣ́трѡмъ и҆ мо́рю, и҆ бы́сть тишина̀ ве́лїѧ. к҃з Человѣ́цы же чꙋди́шасѧ, глаго́люще: кто̀ є҆́сть се́й, ꙗ҆́кѡ и҆ вѣ́три и҆ мо́ре послꙋ́шаютъ є҆гѡ̀;

Коне́цъ четверткꙋ̀.

заⷱ҇
к҃и


в҃і
к҃и И҆ прише́дшꙋ є҆мꙋ̀ на ѻ҆́нъ по́лъ,[32] въ странꙋ̀ гергеси́нскꙋю, срѣто́ста є҆го̀ два̀ бѣ́сна ѿ грѡ́бъ и҆сходѧ́ща, лю̑та ѕѣлѡ̀, ꙗ҆́кѡ не мощѝ никомꙋ̀ минꙋ́ти пꙋте́мъ тѣ́мъ. к҃ѳ И҆ сѐ возопи́ста, глаго́люще: что̀ на́мъ и҆ тебѣ̀ і҆и҃се сн҃е бж҃їй; прише́лъ є҆сѝ сѣ́мѡ пре́жде вре́мене мꙋ́чити на́съ. л҃ Бѧ́ше же дале́че ѿ нею̀ ста́до свині́й мно́го пасо́мо. л҃а Бѣ́си же молѧ́хꙋ є҆го̀ глаго́люще: а҆́ще и҆зго́ниши ны̀, повелѝ на́мъ и҆тѝ въ ста́до свино́е. л҃в И҆ речѐ и҆̀мъ: и҆ди́те. ѻ҆ни́ же и҆зше́дше и҆до́ша въ ста́до свино́е: и҆ сѐ [а҆́бїе] ᲂу҆стреми́сѧ ста́до всѐ по бре́гꙋ въ мо́ре, и҆ ᲂу҆топо́ша въ вода́хъ. л҃г Пасꙋ́щїи же бѣжа́ша, и҆ ше́дше во гра́дъ возвѣсти́ша всѧ̀, и҆ ѡ҆ бѣсно́ю. л҃д И҆ сѐ ве́сь гра́дъ и҆зы́де въ срѣ́тенїе і҆и҃сови: и҆ ви́дѣвше є҆го̀, моли́ша, ꙗ҆́кѡ да бы̀ преше́лъ ѿ предѣ́лъ и҆́хъ.

Глава̀ ѳ҃.

заⷱ҇
к҃ѳ
И҆ влѣ́зъ[33] въ кора́бль, пре́йде, и҆ прїи́де во сво́й гра́дъ.

Коне́цъ недѣ́ли.

г҃і в҃ И҆ сѐ принесо́ша є҆мꙋ̀ разсла́бленна [жи́лами], на ѻ҆дрѣ̀ лежа́ща. и҆ ви́дѣвъ і҆и҃съ вѣ́рꙋ и҆́хъ, речѐ разсла́бленномꙋ: дерза́й ча́до, ѿпꙋща́ютсѧ тѝ грѣсѝ твоѝ. г҃ И҆ сѐ нѣ́цыи ѿ кни̑жникъ рѣ́ша въ себѣ̀: се́й хꙋ́литъ. д҃ И҆ ви́дѣвъ і҆и҃съ помышлє́нїѧ и҆́хъ, речѐ: вскꙋ́ю вы̀ мы́слите лꙋка̑ваѧ въ сердца́хъ свои́хъ; є҃ Что́ бо є҆́сть ᲂу҆до́бѣе рещѝ: ѿпꙋща́ютсѧ тѝ грѣсѝ; и҆лѝ рещѝ: воста́ни и҆ ходѝ; ѕ҃ Но да ᲂу҆вѣ́сте, ꙗ҆́кѡ вла́сть и҆́мать сн҃ъ человѣ́ческїй на землѝ ѿпꙋща́ти грѣхѝ [тогда̀ глаго́ла разсла́бленномꙋ:] воста́ни, воз̾мѝ тво́й ѻ҆́дръ, и҆ и҆дѝ въ до́мъ тво́й. з҃ И҆ воста́въ взе́мъ ѻ҆́дръ сво́й, и҆ и҆́де въ до́мъ сво́й. и҃ Ви́дѣвше же наро́ди чꙋди́шасѧ, и҆ просла́виша бг҃а, да́вшаго вла́сть таковꙋ́ю человѣ́кѡмъ.

Коне́цъ недѣ́ли.

заⷱ҇
л҃


д҃і
ѳ҃ И҆ преходѧ̀ і҆и҃съ ѿтꙋ́дꙋ,[34] ви́дѣ человѣ́ка сѣдѧ́ща на мы́тницѣ, матѳе́а глаго́лема, и҆ глаго́ла є҆мꙋ̀: по мнѣ̀ грѧдѝ. и҆ воста́въ по не́мъ и҆́де. і҃ И҆ бы́сть є҆мꙋ̀ возлежа́щꙋ въ домꙋ̀, и҆ сѐ мно́зи мытарѝ и҆ грѣ̑шницы прише́дше возлежа́хꙋ со і҆и҃сомъ, и҆ со ᲂу҆ченикѝ є҆гѡ̀. а҃і И҆ ви́дѣвше фарїсе́є, глаго́лахꙋ ᲂу҆ченикѡ́мъ є҆гѡ̀: почто̀ съ мытарѝ и҆ грѣ́шники ᲂу҆чи́тель ва́шъ ꙗ҆́стъ и҆ пїе́тъ; в҃і І҆и҃съ же слы́шавъ, речѐ и҆̀мъ: не тре́бꙋютъ здра́вїи врача̀, но болѧ́щїи. г҃і Ше́дше же наꙋчи́тесѧ, что̀ є҆́сть: ми́лости хощꙋ̀, а҆ не же́ртвы. не прїидо́хъ бо призва́ти пра́ведники, но грѣ́шники на покаѧ́нїе.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ.

заⷱ҇
л҃а
д҃і Тогда̀ пристꙋпи́ша къ немꙋ̀[35] ᲂу҆ченицы̀ і҆ѡа́нновы, глаго́люще: почто̀ мы̀ и҆ фарїсе́и пости́мсѧ мно́гѡ, ᲂу҆ченицы́ же твоѝ не постѧ́тсѧ; є҃і И҆ речѐ и҆̀мъ і҆и҃съ: є҆да̀ мо́гꙋтъ сы́нове бра́чнїи пла́кати, донели́ко вре́мѧ съ ни́ми є҆́сть жени́хъ; прїи́дꙋтъ же дні́е, є҆гда̀ ѿи́метсѧ ѿ ни́хъ жени́хъ, и҆ тогда̀ постѧ́тсѧ. ѕ҃і Никто́же бо приставлѧ́етъ приставле́нїѧ пла́та небѣ́лена ри́зѣ ве́тсѣ: во́з̾метъ бо кончи́нꙋ свою̀ ѿ ри́зы, и҆ го́рша дира̀ бꙋ́детъ[36]. з҃і Нижѐ влива́ютъ вїна̀ но́ва въ мѣ́хи ве́тхи. а҆́ще ли же нѝ, то̀ просадѧ́тсѧ мѣ́си, и҆ вїно̀ пролїе́тсѧ, и҆ мѣ́си поги́бнꙋтъ: но влива́ютъ вїно̀ но́во въ мѣ́хи но́вы, и҆ ѻ҆боѐ соблюде́тсѧ.

Коне́цъ пѧткꙋ̀.

заⷱ҇
л҃в


є҃і
и҃і Сїѧ̑ є҆мꙋ̀ глаго́лющꙋ къ ни́мъ, сѐ кнѧ́зь нѣ́кїй прише́дъ[37] кла́нѧшесѧ є҆мꙋ̀, глаго́лѧ, ꙗ҆́кѡ дщѝ моѧ̀ ны́нѣ ᲂу҆́мре: но прише́дъ возложѝ на ню̀ рꙋ́кꙋ твою̀, и҆ ѡ҆живе́тъ. ѳ҃і И҆ воста́въ і҆и҃съ по не́мъ и҆́де, и҆ ᲂу҆ч҃нцы̀ є҆гѡ̀. ѕ҃і к҃ И҆ сѐ жена̀ кровоточи́ва двана́десѧте лѣ́тъ, пристꙋ́пльши созадѝ, прикоснꙋ́сѧ воскри́лїю ри́зы є҆гѡ̀. к҃а Глаго́лаше бо въ себѣ̀: а҆́ще то́кмѡ прикоснꙋ́сѧ ри́зѣ є҆гѡ̀, спасе́на бꙋ́дꙋ. к҃в І҆и҃съ же ѡ҆бра́щсѧ, и҆ ви́дѣвъ ю҆̀, речѐ: дерза́й дщѝ, вѣ́ра твоѧ̀ спасѐ тѧ̀. и҆ спасе́на бы́сть жена̀ ѿ часа̀ тогѡ̀. к҃г И҆ прише́дъ і҆и҃съ въ до́мъ кнѧ́жь, и҆ ви́дѣ сопца̑ и҆ наро́дъ мо́лвѧщъ, к҃д Глаго́ла и҆̀мъ: ѿиди́те, не ᲂу҆́мре бо дѣви́ца, но спи́тъ. и҆ рꙋга́хꙋсѧ є҆мꙋ̀. к҃є Е҆гда́ же и҆згна́нъ бы́сть наро́дъ, вше́дъ ꙗ҆́тъ ю҆̀ за рꙋ́кꙋ: и҆ воста̀ дѣви́ца. к҃ѕ И҆ и҆зы́де вѣ́сть сїѧ̀ по все́й землѝ то́й.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ.

заⷱ҇
л҃г


з҃і
к҃з И҆ преходѧ́щꙋ ѿтꙋ́дꙋ[38] і҆и҃сови, по не́мъ и҆до́ста два̀ слѣпца̀, зовꙋ́ща и҆ глаго́люща: поми́лꙋй ны̀ і҆и҃се сн҃е дв҃довъ. к҃и Прише́дшꙋ же є҆мꙋ̀ въ до́мъ, пристꙋпи́ста къ немꙋ̀ слѣпца̑, и҆ глаго́ла и҆́ма і҆и҃съ: вѣ́рꙋета ли, ꙗ҆́кѡ могꙋ̀ сїѐ сотвори́ти; глаго́ласта є҆мꙋ̀: є҆́й гдⷭ҇и. к҃ѳ Тогда̀ прикоснꙋ́сѧ ѻ҆́чїю и҆́хъ, глаго́лѧ: по вѣ́рѣ ва́ю бꙋ́ди ва́ма. л҃ И҆ ѿверзо́стасѧ ѻ҆́чи и҆́ма: и҆ запретѝ и҆́ма і҆и҃съ, глаго́лѧ: блюди́та, да никто́же ᲂу҆вѣ́сть. л҃а Ѻ҆́на же и҆зше́дша, просла́виста є҆го̀ по все́й землѝ то́й. и҃і л҃в Тѣ́ма же и҆сходѧ́щема, сѐ приведо́ша къ немꙋ̀ человѣ́ка нѣ́ма, бѣснꙋ́ема. л҃г И҆ и҆згна́нꙋ бѣ́сꙋ, проглаго́ла нѣмы́й: и҆ диви́шасѧ наро́ди, глаго́люще, ꙗ҆́кѡ николи́же ꙗ҆ви́сѧ та́кѡ во і҆и҃ли. л҃д Фарїсе́є же глаго́лахꙋ: ѡ҆ кнѧ́зѣ бѣсо́встѣмъ и҆зго́нитъ бѣ́сы. л҃є И҆ прохожда́ше і҆и҃съ гра́ды всѧ̑ и҆ вє́си, ᲂу҆чѧ̀ на со́нмищахъ и҆́хъ, и҆ проповѣ́даѧ є҆ѵⷢ҇лїе црⷭ҇твїѧ, и҆ цѣлѧ̀ всѧ́къ недꙋ́гъ, и҆ всѧ́кꙋ ꙗ҆́зю въ лю́дехъ.

Коне́цъ недѣ́ли.

заⷱ҇
л҃д
л҃ѕ Ви́дѣвъ же[39] наро́ды, милосе́рдова ѡ҆ ни́хъ, ꙗ҆́кѡ бѧ́хꙋ смѧте́ни, и҆ ѿве́ржени ꙗ҆́кѡ ѻ҆́вцы не и҆мꙋ́щыѧ па́стырѧ. л҃з Тогда̀ глаго́ла ᲂу҆ченикѡ́мъ свои́мъ: жа́тва ᲂу҆́бѡ мно́га, дѣ́лателей же ма́лѡ. л҃и Моли́тесѧ ᲂу҆́бѡ гдⷭ҇и́нꙋ жа́твы, ꙗ҆́кѡ да и҆зведе́тъ дѣ́латели на жа́твꙋ свою̀.

Глава̀ і҃.

заⷱ҇ И҆ призва̀[40] ѻ҆бана́десѧть ᲂу҆ченикѝ своѧ̀, дадѐ и҆̀мъ вла́сть на дꙋсѣ́хъ нечи́стыхъ, ꙗ҆́кѡ да и҆зго́нѧтъ и҆̀хъ, и҆ цѣли́ти всѧ́къ недꙋ́гъ, и҆ всѧ́кꙋ болѣ́знь.

Престꙋпѝ ст҃ы́мъ врачє́мъ.

в҃ Двана́десѧтихъ же а҆пⷭ҇лѡвъ и҆мена̀ сꙋ́ть сїѧ̑: пе́рвый сі́мѡнъ, и҆́же нарица́етсѧ пе́тръ, и҆ а҆ндре́й бра́тъ є҆гѡ̀: і҆а́кѡвъ зеведе́евъ, и҆ і҆ѡа́ннъ бра́тъ є҆гѡ̀: г҃ Фїлі́ппъ, и҆ варѳоломе́й: ѳѡма̀, и҆ матѳе́й мыта́рь: і҆а́кѡвъ а҆лфе́евъ, и҆ левве́й, нарече́нный ѳадде́й: д҃ Сі́мѡнъ канані́тъ, и҆ і҆ꙋ́да і҆скарїѡ́тскїй, и҆́же и҆ предадѐ є҆го̀.

Чтѝ врачє́мъ:

ѳ҃і є҃ Сїѧ̑ ѻ҆бана́десѧть посла̀ і҆и҃съ, заповѣ́да и҆̀мъ, глаго́лѧ: на пꙋ́ть ꙗ҆зы̑къ не и҆ди́те, и҆ во гра́дъ самарѧ́нскїй не вни́дите. ѕ҃ И҆ди́те же па́че ко ѻ҆вца́мъ поги́бшымъ до́мꙋ і҆и҃лева. з҃ Ходѧ́ще же проповѣ́дꙋйте, глаго́люще: ꙗ҆́кѡ прибли́жисѧ црⷭ҇твїе нбⷭ҇ное. и҃ Болѧ́щыѧ и҆сцѣлѧ́йте, прокажє́нныѧ ѡ҆чища́йте, мє́ртвыѧ воскреша́йте, бѣ́сы и҆згонѧ́йте: тꙋ́не прїѧ́сте, тꙋ́не дади́те.

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ, и҆ врачє́мъ.

заⷱ҇
л҃є
ѳ҃ [41] Не стѧжи́те зла́та, ни сребра̀, ни мѣ́ди при поѧсѣ́хъ ва́шихъ: і҃ Ни пи́ры на пꙋтѝ, ни двою̀ ри́зꙋ, ни сапѡ́гъ, ни жє́злъ, досто́инъ бо є҆́сть дѣ́латель мзды̀ своеѧ̀. а҃і Во́ньже а҆́ще [коли́ждо] гра́дъ и҆лѝ ве́сь вни́дете, и҆спыта́йте, кто̀ въ не́мъ досто́инъ є҆́сть: и҆ тꙋ̀ пребꙋ́дите, до́ндеже и҆зы́дете. в҃і Входѧ́ще же въ до́мъ, цѣлꙋ́йте є҆го̀ [глаго́люще: ми́ръ до́мꙋ семꙋ̀]: г҃і И҆ а҆́ще ᲂу҆́бѡ бꙋ́детъ до́мъ досто́инъ, прїи́детъ ми́ръ ва́шъ на́нь: а҆́ще ли же не бꙋ́детъ досто́инъ, ми́ръ ва́шъ къ ва́мъ возврати́тсѧ. д҃і И҆ и҆́же а҆́ще не прїи́метъ ва́съ, нижѐ послꙋ́шаетъ слове́съ ва́шихъ, и҆сходѧ́ще и҆з̾ до́мꙋ, и҆лѝ и҆з̾ гра́да тогѡ̀, ѿтрѧси́те пра́хъ но́гъ ва́шихъ. є҃і А҆ми́нь глаго́лю ва́мъ: ѿра́днѣе бꙋ́детъ землѝ содо́мстѣй и҆ гомо́ррстѣй въ де́нь сꙋ́дный, не́же гра́дꙋ томꙋ̀.

Коне́цъ вто́рникꙋ.

заⷱ҇
л҃ѕ
ѕ҃і [42] Сѐ а҆́зъ посыла́ю ва́съ ꙗ҆́кѡ ѻ҆́вцы посредѣ̀ волкѡ́въ: бꙋ́дите ᲂу҆́бѡ мꙋ́дри ꙗ҆́кѡ ѕмїѧ̑, и҆ цѣ́ли ꙗ҆́кѡ го́лꙋбїе. з҃і Внемли́те же ѿ чл҃вѣ̑къ: предадѧ́тъ бо вы̀ на со́нмы, и҆ на собо́рищахъ и҆́хъ бїю́тъ ва́съ. и҃і И҆ пред̾ влады́ки же и҆ царѝ веде́ни бꙋ́дете менѐ ра́ди, во свидѣ́тельство и҆̀мъ и҆ ꙗ҆зы́кѡмъ. ѳ҃і Е҆гда́ же предаю́тъ вы̀, не пецы́тесѧ, ка́кѡ и҆лѝ что̀ возглаго́лете: да́стъ бо сѧ ва́мъ въ то́й ча́съ что̀ возглаго́лете. к҃ Не вы́ бо бꙋ́дете глаго́лющїи, но дх҃ъ ѻ҆ц҃а̀ ва́шегѡ глаго́лѧй въ ва́съ. к҃а Преда́стъ же бра́тъ бра́та на сме́рть, и҆ ѻ҆те́цъ ча́до: и҆ воста́нꙋтъ ча̑да на роди́телей, и҆ ᲂу҆бїю́тъ и҆̀хъ. к҃в И҆ бꙋ́дете ненави́дими всѣ́ми и҆́мене моегѡ̀ ра́ди. претерпѣ́вый же до конца̀, то́й спасе́нъ бꙋ́детъ.

Коне́цъ средѣ̀ и҆ мꙋ́ченикѡмъ.

заⷱ҇
л҃з
к҃г Е҆гда́ же[43] го́нѧтъ вы̀ во гра́дѣ се́мъ, бѣ́гайте въ дрꙋгі́й. а҆ми́нь бо глаго́лю ва́мъ: не и҆́мате сконча́ти гра́ды і҆и҃левы, до́ндеже прїи́детъ сн҃ъ чл҃вѣ́ческїй. к҃д Нѣ́сть ᲂу҆ч҃нкъ над̾ ᲂу҆чи́телемъ свои́мъ, нижѐ ра́бъ над̾ господи́номъ свои́мъ. к҃є Довлѣ́етъ ᲂу҆чн҃кꙋ̀, да бꙋ́детъ ꙗ҆́кѡ ᲂу҆ч҃тль є҆гѡ̀, и҆ ра́бъ, ꙗ҆́кѡ госпо́дь є҆гѡ̀. а҆́ще господи́на до́мꙋ веельзевꙋ́ла нареко́ша, кольмѝ па́че дома̑шнїѧ є҆гѡ̀. к҃ѕ Не ᲂу҆бо́йтесѧ ᲂу҆̀бо и҆́хъ: ничто́же бо є҆́сть покрове́но, є҆́же не ѿкры́етсѧ: и҆ та́йно, є҆́же не ᲂу҆вѣ́дѣно бꙋ́детъ. к҃з Е҆́же глаго́лю ва́мъ во тмѣ̀, рцы́те во свѣ́тѣ: и҆ є҆́же во ᲂу҆́ши слы́шите, проповѣ́дите на кро́вѣхъ. к҃и И҆ не ᲂу҆бо́йтесѧ ѿ ᲂу҆бива́ющихъ тѣ́ло, дꙋ́шꙋ же не могꙋ́щихъ ᲂу҆би́ти: ᲂу҆бо́йтесѧ же па́че могꙋ́щагѡ и҆ дꙋ́шꙋ и҆ тѣ́ло погꙋби́ти въ гее́ннѣ. к҃ѳ Не двѣ́ ли пти́цѣ цѣни́тѣсѧ є҆ди́номꙋ а҆сса́рїю; и҆ ни є҆ди́на ѿ нею̀ паде́тъ на землѝ без̾ ѻ҆ц҃а̀ ва́шегѡ. л҃ Ва́мъ же и҆ вла́си главні́и всѝ и҆зочте́ни сꙋ́ть. л҃а Не ᲂу҆бо́йтесѧ ᲂу҆̀бо: мно́зѣхъ пти́цъ лꙋ́чши є҆стѐ вы̀.

Коне́цъ четверткꙋ̀.

заⷱ҇
л҃и
л҃в Всѧ́къ ᲂу҆̀бо[44] и҆́же и҆сповѣ́сть мѧ̀ пред̾ человѣ́ки, и҆сповѣ́мъ є҆го̀ и҆ а҆́зъ пред̾ ѻ҆ц҃е́мъ мои́мъ, и҆́же на нб҃сѣ́хъ. л҃г А҆ и҆́же ѿве́ржетсѧ менѐ пред̾ человѣ́ки, ѿве́ргꙋсѧ є҆гѡ̀ и҆ а҆́зъ пред̾ ѻ҆ц҃е́мъ мои́мъ, и҆́же на нб҃сѣ́хъ.

Престꙋпѝ всѣ̑мъ ст҃ы́мъ.

л҃д Не мни́те, ꙗ҆́кѡ прїидо́хъ воврещѝ ми́ръ на зе́млю: не прїидо́хъ бо воврещѝ ми́ръ, но ме́чь. л҃є Прїидо́хъ бо разлꙋчи́ти человѣ́ка на ѻ҆тца̀ своего̀, и҆ дще́рь на ма́терь свою̀, и҆ невѣ́стꙋ на свекро́вь свою̀. л҃ѕ И҆ вразѝ человѣ́кꙋ дома́шнїи є҆гѡ̀.

Престꙋпѝ пѧткꙋ̀. Чтѝ всѣ̑мъ ст҃ы́мъ:

заⷱ҇
л҃ѳ
л҃з [45] И҆́же лю́битъ ѻ҆тца̀ и҆лѝ ма́терь па́че менѐ, нѣ́сть менѐ досто́инъ: и҆ и҆́же лю́битъ сы́на и҆лѝ дще́рь па́че менѐ, нѣ́сть менѐ досто́инъ. л҃и И҆ и҆́же не прїи́метъ крⷭ҇та̀ своегѡ̀, и҆ въ слѣ́дъ менѐ грѧде́тъ, нѣ́сть менѐ досто́инъ.

Прейдѝ всѣ̑мъ ст҃ы́мъ, въ зача́ло ѻ҃ѳ: [Тогда̀ ѿвѣща́въ пе́тръ:]

л҃ѳ Ѡ҆брѣты́й дꙋ́шꙋ свою̀, погꙋби́тъ ю҆̀: а҆ и҆́же погꙋби́тъ дꙋ́шꙋ свою̀ менѐ ра́ди, ѡ҆брѧ́щетъ ю҆̀. м҃ И҆́же ва́съ прїе́млетъ, менѐ прїе́млетъ: и҆ и҆́же прїе́млетъ менѐ, прїе́млетъ посла́вшаго мѧ̀. м҃а Прїе́млѧй проро́ка во и҆́мѧ проро́че, мздꙋ̀ проро́чꙋ прїи́метъ: и҆ прїе́млѧй пра́ведника во и҆́мѧ пра́ведниче, мздꙋ̀ пра́ведничꙋ прїи́метъ. м҃в И҆ и҆́же а҆́ще напои́тъ є҆ди́наго ѿ ма́лыхъ си́хъ ча́шꙋ стꙋдены̀ воды̀, то́кмѡ во и҆́мѧ ᲂу҆ченика̀, а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ, не погꙋби́тъ мзды̀ своеѧ̀.

Чтѝ пѧткꙋ̀:

Глава̀ а҃і.

И҆ бы́сть, є҆гда̀ совершѝ і҆и҃съ, заповѣ́даѧ ѻ҆бѣмана́десѧте ᲂу҆ченико́ма свои́ма, пре́йде ѿтꙋ́дꙋ ᲂу҆чи́ти, и҆ проповѣ́дати во гра́дѣхъ и҆́хъ.

Коне́цъ пѧткꙋ̀ и҆ сꙋббѡ́тѣ з҃, и҆ пред̾ воздви́женїемъ.

заⷱ҇
м҃


к҃
в҃ І҆ѡа́ннъ же слы́шавъ[46] во ᲂу҆зи́лищи дѣла̀ хрⷭ҇то́ва, посла̀ два̀ ѿ ᲂу҆ч҃ни̑къ свои́хъ, г҃ Речѐ є҆мꙋ̀: ты́ ли є҆сѝ грѧды́й, и҆лѝ и҆но́гѡ ча́емъ; д҃ И҆ ѿвѣща́въ і҆и҃съ речѐ и҆̀мъ: ше́дша возвѣсти́та і҆ѡа́ннови, ꙗ҆̀же слы́шита и҆ ви́дита. є҃ Слѣпі́и прозира́ютъ, и҆ хро́мїи хо́дѧтъ: прокаже́ннїи ѡ҆чища́ютсѧ, и҆ глꙋсі́и слы́шатъ: ме́ртвїи востаю́тъ, и҆ ни́щїи благовѣствꙋ́ютъ. ѕ҃ И҆ блаже́нъ є҆́сть, и҆́же а҆́ще не соблазни́тсѧ ѡ҆ мнѣ̀. з҃ Тѣ́ма же и҆сходѧ́щема, нача́тъ і҆и҃съ наро́дѡмъ глаго́лати ѡ҆ і҆ѡа́ннѣ: чесѡ̀ и҆зыдо́сте въ пꙋсты́ню ви́дѣти; тро́сть ли вѣ́тромъ коле́блемꙋ; и҃ Но чесѡ̀ и҆зыдо́сте ви́дѣти; человѣ́ка ли въ мѧ́кки ри̑зы ѡ҆блече́нна; сѐ и҆̀же мѧ̑ккаѧ носѧ́щїи, въ домѣ́хъ црⷭ҇кихъ сꙋ́ть. ѳ҃ Но чесѡ̀ и҆зыдо́сте ви́дѣти; проро́ка ли; є҆́й глаго́лю ва́мъ, и҆ ли́шше проро́ка. і҃ Се́й бо є҆́сть, ѡ҆ не́мже є҆́сть пи́сано: сѐ а҆́зъ посыла́ю а҆́гг҃ла моего̀ предъ лице́мъ твои́мъ, и҆́же ᲂу҆гото́витъ пꙋ́ть тво́й пред̾ тобо́ю. а҃і А҆ми́нь глаго́лю ва́мъ, не воста̀ въ рожде́нныхъ жена́ми бо́лїй і҆ѡа́нна крⷭ҇ти́телѧ: мні́й же во црⷭ҇твїи нбⷭ҇нѣмъ, бо́лїй є҆гѡ̀ є҆́сть. в҃і Ѿ дне́й же і҆ѡа́нна крⷭ҇ти́телѧ досе́лѣ, црⷭ҇твїе нбⷭ҇ное нꙋ́дитсѧ[47], и҆ нꙋ́ждницы восхища́ютъ є҆̀. г҃і Вси́ бо проро́цы и҆ зако́нъ до і҆ѡа́нна прореко́ша. д҃і И҆ а҆́ще хо́щете прїѧ́ти, то́й є҆́сть и҆лїа̀ хотѧ́й прїитѝ. є҃і И҆мѣ́ѧй ᲂу҆́ши слы́шати, да слы́шитъ.

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ, и҆ і҆ѡа́ннꙋ.

заⷱ҇
м҃а
ѕ҃і Комꙋ́ же[48] ᲂу҆подо́блю ро́дъ се́й; подо́бенъ є҆́сть дѣ́темъ, сѣдѧ́щымъ на то́ржищахъ, и҆ возглаша́ющымъ дрꙋгѡ́мъ свои́мъ, з҃і И҆ глаго́лющымъ: писка́хомъ ва́мъ, и҆ не плѧса́сте: пла́кахомъ ва́мъ, и҆ не рыда́сте. и҃і Прїи́де бо і҆ѡа́ннъ, ни ꙗ҆ды́й, ни пїѧ̀, и҆ глаго́лютъ: бѣ́са и҆́мать. ѳ҃і Прїи́де сн҃ъ чл҃вѣ́ческїй, ꙗ҆ды́й и҆ пїѧ́й, и҆ глаго́лютъ: сѐ человѣ́къ ꙗ҆́дца и҆ вїнопі́йца, мытарє́мъ дрꙋ́гъ и҆ грѣ́шникѡмъ. и҆ ѡ҆правди́сѧ премꙋ́дрость ѿ ча̑дъ свои́хъ.

заⷱ҇
м҃в
к҃ Тогда̀ нача́тъ[49] і҆и҃съ поноша́ти градовѡ́мъ, въ ни́хже бы́ша мно́жайшыѧ си́лы є҆гѡ̀, занѐ не пока́ѧшасѧ.

Коне́цъ вто́рникꙋ.

к҃а Го́ре тебѣ̀ хоразі́не, го́ре тебѣ̀ виѳсаі́до: ꙗ҆́кѡ а҆́ще въ тѵ́рѣ и҆ сїдѡ́нѣ бы́ша си́лы бы́ли бы́вшыѧ въ ва́съ, дре́вле ᲂу҆́бѡ во вре́тищи и҆ пе́пелѣ пока́ѧлисѧ бы́ша. к҃в Ѻ҆ба́че глаго́лю ва́мъ: тѵ́рꙋ и҆ сїдѡ́нꙋ ѿра́днѣе бꙋ́детъ въ де́нь сꙋ́дный, не́же ва́мъ. к҃г И҆ ты̀ капернаꙋ́ме, и҆́же до нб҃съ вознесы́йсѧ, до а҆́да сни́деши: занѐ а҆́ще въ содо́мѣхъ бы́ша си̑лы бы́ли бы́вшыѧ въ тебѣ̀, пребы́ли ᲂу҆́бѡ бы́ша до дне́шнѧгѡ днѐ. к҃д Ѻ҆ба́че глаго́лю ва́мъ, ꙗ҆́кѡ землѝ содо́мстѣй ѿра́днѣе бꙋ́детъ въ де́нь сꙋ́дный, не́же тебѣ̀. к҃є Въ то̀ вре́мѧ ѿвѣща́въ і҆и҃съ, речѐ: и҆сповѣ́даю ти сѧ ѻ҆́ч҃е, гдⷭ҇и нб҃сѐ и҆ землѝ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆таи́лъ є҆сѝ сїѧ̑ ѿ премꙋ́дрыхъ и҆ разꙋ́мныхъ, и҆ ѿкры́лъ є҆сѝ та̑ младе́нцємъ. к҃ѕ Е҆́й, ѻ҆́ч҃е, ꙗ҆́кѡ та́кѡ бы́сть бл҃говоле́нїе пред̾ тобо́ю.

Коне́цъ средѣ̀.

заⷱ҇
м҃г
к҃з [50] Всѧ̑ мнѣ̀ предана̀ сꙋ́ть ѻ҆ц҃е́мъ мои́мъ, и҆ никто́же зна́етъ сн҃а, то́кмѡ ѻ҆ц҃ъ: ни ѻ҆ц҃а̀ кто̀ зна́етъ, то́кмѡ сн҃ъ, и҆ є҆мꙋ́же а҆́ще во́литъ сн҃ъ ѿкры́ти. к҃и Прїиди́те ко мнѣ̀ всѝ трꙋжда́ющїисѧ и҆ ѡ҆бремене́ннїи, и҆ а҆́зъ ᲂу҆поко́ю вы̀. к҃ѳ Воз̾ми́те и҆́го моѐ на себѐ, и҆ наꙋчи́тесѧ ѿ менѐ, ꙗ҆́кѡ кро́токъ є҆́смь и҆ смире́нъ се́рдцемъ, и҆ ѡ҆брѧ́щете поко́й дꙋша́мъ ва́шымъ. л҃ И҆́го бо моѐ бла́го, и҆ бре́мѧ моѐ легко̀ є҆́сть.

Коне́цъ четверткꙋ̀.

Глава̀ в҃і.

заⷱ҇
м҃д
Въ то̀ вре́мѧ[51] и҆́де і҆и҃съ въ сꙋббѡ́ты сквозѣ̀ сѣ̑ѧнїѧ: ᲂу҆чн҃цы́ же є҆гѡ̀ взалка́шасѧ, и҆ нача́ша востерза́ти кла́сы, и҆ ꙗ҆́сти. в҃ Фарїсе́є же ви́дѣвше, рѣ́ша є҆мꙋ̀: сѐ ᲂу҆ченицы̀ твоѝ творѧ́тъ, є҆гѡ́же не досто́итъ твори́ти въ сꙋббѡ́тꙋ. г҃ Ѻ҆́нъ же речѐ и҆̀мъ: нѣ́сте ли члѝ, что̀ сотворѝ дв҃дъ, є҆гда̀ взалка̀ са́мъ и҆ сꙋ́щїи съ ни́мъ; д҃ Ка́кѡ вни́де въ хра́мъ бж҃їй, и҆ хлѣ́бы предложе́нїѧ снѣдѐ, и҆́хже не досто́йно бѣ̀ є҆мꙋ̀ ꙗ҆́сти, ни сꙋ́щымъ съ ни́мъ, то́кмѡ і҆ере́ємъ є҆ди́нымъ; є҃ И҆лѝ нѣ́сте члѝ въ зако́нѣ, ꙗ҆́кѡ въ сꙋббѡ́ты сщ҃е́нницы въ це́ркви сꙋббѡ́ты сквернѧ́тъ, и҆ непови́нни сꙋ́ть; ѕ҃ Глаго́лю же ва́мъ, ꙗ҆́кѡ це́ркве бо́лѣ є҆́сть здѣ̀. з҃ А҆́ще ли бы́сте вѣ́дали что̀ є҆́сть, ми́лости хощꙋ̀, а҆ не же́ртвы: николи́же ᲂу҆́бѡ бы́сте ѡ҆сꙋжда́ли непови́нныхъ. и҃ Гдⷭ҇ь бо є҆́сть и҆ сꙋббѡ́ты сн҃ъ человѣ́ческїй.

Коне́цъ пѧткꙋ̀.

заⷱ҇
м҃и


к҃а
ѳ҃ И҆ преше́дъ ѿтꙋ́дꙋ, прїи́де на со́нмище и҆́хъ.[52] і҃ И҆ сѐ человѣ́къ бѣ̀ тꙋ̀, рꙋ́кꙋ и҆мы́й сꙋ́хꙋ, и҆ вопроси́ша є҆го̀ глаго́люще: а҆́ще досто́итъ въ сꙋббѡ́ты цѣли́ти; да на него̀ возглаго́лютъ. а҃і Ѻ҆́нъ же речѐ и҆̀мъ: кто́ є҆сть ѿ ва́съ человѣ́къ, и҆́же и҆́мать ѻ҆вча̀ є҆ди́но, и҆ а҆́ще впаде́тсѧ въ сꙋббѡ́ты въ ꙗ҆́мꙋ, не и҆́метъ ли є҆̀, и҆ и҆́зметъ; в҃і Кольмѝ ᲂу҆́бѡ лꙋ́чше є҆́сть человѣ́къ ѻ҆вча́те; тѣ́мже досто́итъ въ сꙋббѡ́ты добро̀ твори́ти. г҃і Тогда̀ глаго́ла человѣ́кꙋ, прострѝ рꙋ́кꙋ твою̀. и҆ прострѐ: и҆ ᲂу҆тверди́сѧ цѣла̀ ꙗ҆́кѡ дрꙋга́ѧ.

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ.

заⷱ҇
м҃ѕ
д҃і Фарїсе́є же ше́дше, совѣ́тъ сотвори́ша на него̀, ка́кѡ да є҆го̀[53] погꙋбѧ́тъ: і҆и҃съ же разꙋмѣ́въ ѿи́де ѿтꙋ́дꙋ.

заⷱ҇ є҃і И҆ по не́мъ[54] и҆до́ша наро́ди мно́зи: и҆ и҆сцѣлѝ и҆̀хъ всѣ́хъ. ѕ҃і И҆ запретѝ и҆̀мъ, да не ꙗ҆́вѣ є҆го̀ творѧ́тъ.

Престꙋпѝ вто́рникꙋ.

з҃і Ꙗ҆́кѡ да сбꙋ́детсѧ рече́нное и҆са́їемъ проро́комъ, глаго́лющимъ: и҃і Сѐ ѻ҆́трокъ мо́й, є҆го́же и҆зво́лихъ: возлю́бленный мо́й, на́нь же благоволѝ дꙋша̀ моѧ̀: положꙋ̀ дꙋ́хъ мо́й на не́мъ, и҆ сꙋ́дъ ꙗ҆зы́кѡмъ возвѣсти́тъ. ѳ҃і Не пререче́тъ, ни возопїе́тъ, нижѐ ᲂу҆слы́шитъ кто̀ на распꙋ́тїихъ гла́са є҆гѡ̀. к҃ Тро́сти сокрꙋше́нны не прело́митъ, и҆ ле́на вне́мшасѧ не ᲂу҆гаси́тъ, до́ндеже и҆зведе́тъ въ побѣ́дꙋ сꙋ́дъ. к҃а И҆ на и҆́мѧ є҆гѡ̀ ꙗ҆зы́цы ᲂу҆пова́ютъ.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ. Чтѝ вто́рникꙋ:

к҃в к҃в Тогда̀ приведо́ша къ немꙋ̀ бѣснꙋ́ющасѧ, слѣ́па и҆ нѣ́ма: и҆ и҆сцѣлѝ є҆го̀ ꙗ҆́кѡ слѣпо́мꙋ и҆ нѣмо́мꙋ глаго́лати и҆ глѧ́дати. к҃г И҆ дивлѧ́хꙋсѧ всѝ наро́ди глаго́люще: є҆да̀ се́й є҆́сть хрⷭ҇то́съ, сн҃ъ дв҃довъ; к҃д Фарїсе́є же слы́шавше, рѣ́ша: се́й не и҆зго́нитъ бѣ́сы, то́кмѡ ѡ҆ веельзевꙋ́лѣ кнѧ́зѣ бѣсо́встѣмъ. к҃є Вѣ́дый же і҆и҃съ мы̑сли и҆́хъ, речѐ и҆̀мъ: всѧ́кое црⷭ҇тво, раздѣ́льшеесѧ на сѧ̀, запꙋстѣ́етъ: и҆ всѧ́къ гра́дъ и҆лѝ до́мъ, раздѣли́выйсѧ на сѧ̀, не ста́нетъ. к҃ѕ И҆ а҆́ще сатана̀ сатанꙋ̀ и҆зго́нитъ, на сѧ̀ раздѣли́лсѧ є҆́сть, ка́кѡ ᲂу҆́бѡ ста́нетъ црⷭ҇тво є҆гѡ̀; к҃з И҆ а҆́ще а҆́зъ ѡ҆ веельзевꙋ́лѣ и҆згоню̀ бѣ́сы, сы́нове ва́ши ѡ҆ ко́мъ и҆зго́нѧтъ; сегѡ̀ ра́ди ті́и ва́мъ бꙋ́дꙋтъ сꙋдїѝ. к҃и А҆́ще ли же а҆́зъ ѡ҆ дс҃ѣ бж҃їи и҆згоню̀ бѣ́сы, ᲂу҆̀бо пости́же на ва́съ црⷭ҇твїе бж҃їе. к҃ѳ И҆лѝ ка́кѡ мо́жетъ кто̀ вни́ти въ до́мъ крѣ́пкагѡ, и҆ сосꙋ́ды є҆гѡ̀ расхи́тити, а҆́ще не пе́рвѣе свѧ́жетъ крѣ́пкаго, и҆ тогда̀ до́мъ є҆гѡ̀ расхи́титъ;

заⷱ҇
м҃з
л҃ [55] И҆́же нѣ́сть со мно́ю, на мѧ̀ є҆́сть: и҆ и҆́же не собира́етъ со мно́ю, расточа́етъ.

Коне́цъ вто́рникꙋ.

л҃а Сегѡ̀ ра́ди глаго́лю ва́мъ, всѧ́къ грѣ́хъ и҆ хꙋла̀ ѿпꙋ́ститсѧ человѣ́кѡмъ: а҆ ꙗ҆́же на дх҃а хꙋла̀, не ѿпꙋ́ститсѧ человѣ́кѡмъ. л҃в И҆ и҆́же а҆́ще рече́тъ сло́во на сн҃а чл҃вѣ́ческаго, ѿпꙋ́ститсѧ є҆мꙋ̀: а҆ и҆́же рече́тъ на дх҃а ст҃а́го, не ѿпꙋ́ститсѧ є҆мꙋ̀, ни въ сі́й вѣ́къ, ни въ бꙋ́дꙋщїй. л҃г И҆лѝ сотворитѐ дре́во добро̀ и҆ пло́дъ є҆гѡ̀ до́бръ: и҆лѝ сотворитѐ дре́во ѕло̀, и҆ пло́дъ є҆гѡ̀ ѕо́лъ: ѿ плода́ бо дре́во позна́но бꙋ́детъ. л҃д Порождє́нїѧ є҆хі́днова, ка́кѡ мо́жете добро̀ глаго́лати, ѕлѝ сꙋ́ще; ѿ и҆збы́тка бо се́рдца ᲂу҆ста̀ глаго́лютъ. л҃є Благі́й человѣ́къ, ѿ блага́гѡ сокро́вища, и҆зно́ситъ бл҃га̑ѧ: и҆ лꙋка́вый человѣ́къ, ѿ лꙋка́вагѡ сокро́вища, и҆зно́ситъ лꙋка̑ваѧ. л҃ѕ Глаго́лю же ва́мъ, ꙗ҆́кѡ всѧ́ко сло́во пра́здное, є҆́же а҆́ще рекꙋ́тъ человѣ́цы, воздадѧ́тъ ѡ҆ не́мъ сло́во въ де́нь сꙋ́дный. л҃з Ѿ слове́съ бо свои́хъ ѡ҆правди́шисѧ, и҆ ѿ слове́съ свои́хъ ѡ҆сꙋ́дишисѧ.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ.

заⷱ҇
м҃и

срⷣе


к҃г
л҃и Тогда̀ ѿвѣща́ша[56] нѣ́цыи ѿ кни̑жникъ и҆ фарїсє́й, глаго́люще: ᲂу҆чи́телю, хо́щемъ ѿ тебѐ зна́менїе ви́дѣти. л҃ѳ Ѻ҆́нъ же ѿвѣща́въ речѐ и҆̀мъ: ро́дъ лꙋка́въ и҆ прелюбодѣ́й зна́менїѧ и҆́щетъ, и҆ зна́менїе не да́стсѧ є҆мꙋ̀, то́кмѡ зна́менїе і҆ѡ́ны проро́ка. м҃ Ꙗ҆́коже бо бѣ̀ і҆ѡ́на во чре́вѣ ки́товѣ трѝ днѝ и҆ трѝ нѡ́щи: та́кѡ бꙋ́детъ и҆ сн҃ъ чл҃вѣ́ческїй въ се́рдцы землѝ, трѝ днѝ и҆ трѝ нѡ́щи. м҃а Мꙋ́жїе нїнеѵі́тстїи воста́нꙋтъ на сꙋ́дъ съ ро́домъ си́мъ, и҆ ѡ҆сꙋ́дѧтъ и҆̀: ꙗ҆́кѡ пока́ѧшасѧ про́повѣдїю і҆ѡ́ниною, и҆ сѐ бо́лѣ і҆ѡ́ны здѣ̀. м҃в Цари́ца ю҆́жскаѧ воста́нетъ на сꙋ́дъ съ ро́домъ си́мъ, и҆ ѡ҆сꙋ́дитъ и҆̀: ꙗ҆́кѡ прїи́де ѿ конє́цъ землѝ слы́шати премꙋ́дрость соломѡ́новꙋ, и҆ сѐ бо́лѣ соломѡ́на здѣ̀. м҃г Е҆гда́ же нечи́стый дꙋ́хъ и҆зы́детъ ѿ человѣ́ка, прехо́дитъ сквозѣ̀ безвѡ́днаѧ мѣ́ста, и҆щѧ̀ поко́ѧ, и҆ не ѡ҆брѣта́етъ. м҃д Тогда̀ рече́тъ: возвращꙋ́сѧ въ до́мъ мо́й, ѿню́дꙋже и҆зыдо́хъ: и҆ прише́дъ ѡ҆брѧ́щетъ пра́зденъ, помете́нъ и҆ ᲂу҆кра́шенъ. м҃є Тогда̀ и҆́детъ, и҆ по́йметъ съ собо́ю се́дмь и҆ны́хъ дꙋхѡ́въ лютѣ́йшихъ себѐ, и҆ вше́дше живꙋ́тъ тꙋ̀: и҆ бꙋ́дꙋтъ послѣ̑днѧѧ человѣ́кꙋ томꙋ̀ гѡ́рша пе́рвыхъ. та́кѡ бꙋ́детъ и҆ ро́дꙋ семꙋ̀ лꙋка́вомꙋ.

Коне́цъ средѣ̀.

заⷱ҇
м҃ѳ
м҃ѕ Е҆ще́ же є҆мꙋ̀ глаго́лющꙋ[57] къ наро́дѡмъ, сѐ мт҃и є҆гѡ̀, и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ стоѧ́хꙋ внѣ̀, и҆́щꙋще глаго́лати є҆мꙋ̀. м҃з Рече́ же нѣ́кїй є҆мꙋ̀: сѐ мт҃и твоѧ̀, и҆ бра́тїѧ твоѧ̀ внѣ̀ стоѧ́тъ, хотѧ́ще глаго́лати тебѣ̀. м҃и Ѻ҆́нъ же ѿвѣща́въ речѐ ко глаго́лющемꙋ є҆мꙋ̀: кто́ є҆сть мт҃и моѧ̀; и҆ кто̀ сꙋ́ть бра́тїѧ моѧ̀; м҃ѳ И҆ просте́ръ рꙋ́кꙋ свою̀ на ᲂу҆ченикѝ своѧ̀, речѐ: сѐ мт҃и моѧ̀, и҆ бра́тїѧ моѧ̀: и҆́же бо а҆́ще сотвори́тъ во́лю ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀, и҆́же є҆́сть на нб҃сѣ́хъ, то́й бра́тъ мо́й, и҆ сестра̀, и҆ ма́ти мѝ є҆́сть.

Глава̀ г҃і.

Въ де́нь же то́й и҆зше́дъ і҆и҃съ и҆з̾ до́мꙋ сѣдѧ́ше при мо́ри. в҃ И҆ собра́шасѧ къ немꙋ̀ наро́ди мно́зи, ꙗ҆́коже є҆мꙋ̀ въ кора́бль влѣ́зти, и҆ сѣ́сти, и҆ ве́сь наро́дъ на бре́зѣ стоѧ́ше. г҃ И҆ глаго́ла и҆̀мъ при́тчами мно́гѡ,

Коне́цъ четверткꙋ̀.

заⷱ҇
н҃


к҃д
глаго́лѧ:[58] Сѐ и҆зы́де сѣ́ѧй да сѣ́етъ. д҃ И҆ сѣ́ющꙋ є҆мꙋ̀, ѻ҆́ва падо́ша при пꙋтѝ: и҆ прїидо́ша пти́цы, и҆ позоба́ша ѧ҆̀. є҃ Дрꙋга̑ѧ же падо́ша на ка́менныхъ, и҆дѣ́же не и҆мѣ́ѧше землѝ мно́ги: и҆ а҆́бїе прозѧбо́ша, занѐ не и҆мѣ́ѧше глꙋбины̀ землѝ. ѕ҃ Со́лнцꙋ же возсїѧ́вшꙋ присвѧ́нꙋша, и҆ занѐ не и҆мѣ́ѧхꙋ коре́нїѧ, и҆зсхо́ша. з҃ Дрꙋга̑ѧ же падо́ша въ те́рнїи, и҆ взы́де те́рнїе, и҆ подавѝ и҆̀хъ. и҃ Дрꙋга̑ѧ же падо́ша на землѝ до́брѣй, и҆ даѧ́хꙋ пло́дъ: ѻ҆́во ᲂу҆́бѡ сто̀, ѻ҆́во же шестьдесѧ́тъ, ѻ҆́во же три́десѧть. ѳ҃ И҆мѣ́ѧй ᲂу҆́ши слы́шати, да слы́шитъ.

Коне́цъ пѧткꙋ̀.

заⷱ҇
н҃а
і҃ И҆ пристꙋпи́вше ᲂу҆ченицы̀ [є҆гѡ̀] реко́ша є҆мꙋ̀: почто̀ при́тчами глаго́леши и҆̀мъ;[59] а҃і Ѻ҆́нъ же ѿвѣща́въ речѐ и҆̀мъ: ꙗ҆́кѡ ва́мъ дано̀ є҆́сть разꙋмѣ́ти та̑йны црⷭ҇твїѧ нбⷭ҇нагѡ: ѻ҆́нѣмъ же не дано̀ є҆́сть. в҃і И҆́же бо и҆́мать, да́стсѧ є҆мꙋ̀, и҆ преизбꙋ́детъ є҆мꙋ̀: а҆ и҆́же не и҆́мать, и҆ є҆́же и҆́мать, во́з̾метсѧ ѿ негѡ̀. г҃і Сегѡ̀ ра́ди въ при́тчахъ глаго́лю и҆̀мъ: ꙗ҆́кѡ ви́дѧще не ви́дѧтъ, и҆ слы́шаще не слы́шатъ, ни разꙋмѣ́ютъ. д҃і И҆ сбыва́етсѧ въ ни́хъ проро́чество и҆са́їино, глаго́лющее: слꙋ́хомъ ᲂу҆слы́шите, и҆ не и҆́мате разꙋмѣ́ти: и҆ зрѧ́ще ᲂу҆́зрите, и҆ не и҆́мате ви́дѣти. є҃і Ѡ҆толстѣ́ бо се́рдце люде́й си́хъ, и҆ ᲂу҆ши́ма тѧ́жкѡ слы́шаша, и҆ ѻ҆́чи своѝ смѣжи́ша, да не когда̀ ᲂу҆́зрѧтъ ѻ҆чи́ма, и҆ ᲂу҆ши́ма ᲂу҆слы́шатъ, и҆ се́рдцемъ ᲂу҆разꙋмѣ́ютъ, и҆ ѡ҆братѧ́тсѧ, и҆ и҆сцѣлю̀ и҆̀хъ. ѕ҃і Ва́ша же бл҃же́нна ѻ҆чеса̀, ꙗ҆́кѡ ви́дѧтъ: и҆ ᲂу҆́ши ва́ши, ꙗ҆́кѡ слы́шатъ. з҃і А҆ми́нь бо глаго́лю ва́мъ, ꙗ҆́кѡ мно́зи проро́цы и҆ пра́ведницы вожделѣ́ша ви́дѣти, ꙗ҆̀же ви́дите, и҆ не ви́дѣша: и҆ слы́шати, ꙗ҆̀же слы́шите, и҆ не слы́шаша. и҃і Вы́ же ᲂу҆слы́шите при́тчꙋ сѣ́ющагѡ. ѳ҃і Всѧ́комꙋ слы́шащемꙋ сло́во црⷭ҇твїѧ, и҆ не разꙋмѣва́ющꙋ, прихо́дитъ лꙋка́вый, и҆ восхища́етъ всѣ́ѧнное въ се́рдцѣ є҆гѡ̀: сїѐ є҆́сть, [и҆́же] при пꙋтѝ сѣ́ѧнное. к҃ А҆ на ка́мени сѣ́ѧнное, сїѐ є҆́сть, слы́шай сло́во, и҆ а҆́бїе съ ра́достїю прїе́млетъ є҆̀: к҃а Не и҆́мать же ко́рене въ себѣ̀, но привре́мененъ є҆́сть, бы́вши же печа́ли и҆лѝ гоне́нїю словесѐ ра́ди, а҆́бїе соблажнѧ́етсѧ. к҃в А҆ сѣ́ѧнное въ те́рнїи, сѐ є҆́сть, слы́шай сло́во, и҆ печа́ль вѣ́ка сегѡ̀, и҆ ле́сть бога́тства, подавлѧ́етъ сло́во, и҆ без̾ плода̀ быва́етъ. к҃г А҆ сѣ́ѧнное на до́брѣй землѝ, сѐ є҆́сть, слы́шай сло́во и҆ разꙋмѣва́ѧ: и҆́же ᲂу҆́бѡ пло́дъ прино́ситъ, и҆ твори́тъ, ѻ҆́во сто̀, ѻ҆́во же шестьдесѧ́тъ, ѻ҆́во три́десѧть.

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ.

заⷱ҇
н҃в
к҃д И҆́нꙋ при́тчꙋ предложѝ и҆̀мъ,[60] глаго́лѧ: ᲂу҆подо́бисѧ црⷭ҇твїе нбⷭ҇ное человѣ́кꙋ сѣ́ѧвшꙋ до́брое сѣ́мѧ на селѣ̀ свое́мъ. к҃є Спѧ́щымъ же человѣ́кѡмъ, прїи́де вра́гъ є҆гѡ̀, и҆ всѣ́ѧ пле́велы посредѣ̀ пшени́цы, и҆ ѿи́де. к҃ѕ Е҆гда́ же прозѧбѐ трава̀, и҆ пло́дъ сотворѝ, тогда̀ ꙗ҆ви́шасѧ и҆ пле́велїе. к҃з Прише́дше же рабѝ гдⷭ҇и́на, рѣ́ша є҆мꙋ̀: гдⷭ҇и, не до́брое ли сѣ́мѧ сѣ́ѧлъ є҆сѝ на селѣ̀ [твое́мъ]; ѿкꙋ́дꙋ ᲂу҆́бѡ и҆́мать пле́велы; к҃и Ѻ҆́нъ же речѐ и҆̀мъ: вра́гъ человѣ́къ сїѐ сотворѝ. раби́ же рѣ́ша є҆мꙋ̀: хо́щеши ли ᲂу҆̀бо, да ше́дше и҆сплеве́мъ ѧ҆̀; к҃ѳ Ѻ҆́нъ же речѐ [и҆̀мъ]: нѝ, да не когда̀ восторга́юще пле́велы, восто́ргнете кꙋ́пнѡ съ ни́ми [и҆] пшени́цꙋ. л҃ Ѡ҆ста́вите растѝ ѻ҆боѐ кꙋ́пнѡ до жа́твы: и҆ во вре́мѧ жа́твы рекꙋ̀ жа́телємъ: собери́те пе́рвѣе пле́велы, и҆ свѧжи́те и҆̀хъ въ снопы̀, ꙗ҆́кѡ сожещѝ ѧ҆̀, а҆ пшени́цꙋ собери́те въ жи́тницꙋ мою̀.

Коне́цъ вто́рникꙋ. Престꙋпѝ а҆́гг҃лѡмъ.

заⷱ҇
н҃г
л҃а И҆́нꙋ при́тчꙋ предложѝ и҆̀мъ, глаго́лѧ:[61] подо́бно є҆́сть црⷭ҇твїе нбⷭ҇ное зе́рнꙋ горꙋ́шичнꙋ, є҆́же взе́мъ человѣ́къ всѣ́ѧ на селѣ̀ свое́мъ. л҃в Е҆́же ма́лѣйше ᲂу҆́бѡ є҆́сть ѿ всѣ́хъ сѣ́менъ: є҆гда́ же возрасте́тъ, бо́лѣе [всѣ́хъ] ѕе́лїй є҆́сть, и҆ быва́етъ дре́во: ꙗ҆́кѡ прїитѝ пти́цамъ нбⷭ҇нымъ, и҆ вита́ти на вѣ́твехъ є҆гѡ̀. л҃г И҆́нꙋ при́тчꙋ глаго́ла и҆̀мъ: подо́бно є҆́сть црⷭ҇твїе нбⷭ҇ное ква́сꙋ, и҆́же взе́мши жена̀ скры̀ въ мꙋчны́хъ са́тѣхъ трѝ, до́ндеже вскисо́ша всѧ̑. л҃д Сїѧ̑ всѧ̑ глаго́ла і҆и҃съ въ при́тчахъ наро́дѡмъ, и҆ без̾ при́тчи ничесо́же глаго́лаше къ ни́мъ. л҃є Ꙗ҆́кѡ да сбꙋ́детсѧ рече́нное проро́комъ глаго́лющимъ: ѿве́рзꙋ въ при́тчахъ ᲂу҆ста̀ моѧ̀, ѿры́гнꙋ сокровє́ннаѧ ѿ сложе́нїѧ мі́ра. л҃ѕ Тогда̀ ѡ҆ста́вль наро́ды, прїи́де въ до́мъ і҆и҃съ.

Коне́цъ средѣ̀. Чтѝ а҆́гг҃лѡмъ:

заⷱ҇
н҃д
И҆[62] пристꙋпи́ша къ немꙋ̀ ᲂу҆ч҃нцы̀ є҆гѡ̀, глаго́люще: скажѝ на́мъ при́тчꙋ пле́вєлъ се́льныхъ. л҃з Ѻ҆́нъ же ѿвѣща́въ речѐ и҆̀мъ: сѣ́ѧвый до́брое сѣ́мѧ, є҆́сть сн҃ъ человѣ́ческїй: л҃и А҆ село̀, є҆́сть мі́ръ. до́брое же сѣ́мѧ, сі́и сꙋ́ть сы́нове црⷭ҇твїѧ: а҆ пле́велы, сꙋ́ть сы́нове непрїѧ́зненнїи, л҃ѳ А҆ вра́гъ всѣ́ѧвый и҆̀хъ, є҆́сть дїа́волъ. а҆ жа́тва, кончи́на вѣ́ка є҆́сть: а҆ жа́тели, а҆́гг҃ли сꙋ́ть. м҃ Ꙗ҆́коже ᲂу҆́бѡ собира́ютъ пле́велы, и҆ ѻ҆гне́мъ сожига́ютъ, та́кѡ бꙋ́детъ въ сконча́нїе вѣ́ка сегѡ̀. м҃а По́слетъ сн҃ъ человѣ́ческїй а҆́гг҃лы своѧ̀, и҆ соберꙋ́тъ ѿ црⷭ҇твїѧ є҆гѡ̀ всѧ̀ собла́зны, и҆ творѧ́щыѧ беззако́нїе: м҃в И҆ вве́ргꙋтъ и҆̀хъ въ пе́щь ѻ҆́гненнꙋ: тꙋ̀ бꙋ́детъ пла́чь и҆ скре́жетъ зꙋбѡ́мъ. м҃г Тогда̀ пра́вєдницы просвѣтѧ́тсѧ ꙗ҆́кѡ со́лнце въ црⷭ҇твїи ѻ҆ц҃а̀ и҆́хъ. и҆мѣ́ѧй ᲂу҆́ши слы́шати, да слы́шитъ.

Коне́цъ четверткꙋ̀, и҆ а҆́гг҃лѡмъ.

заⷱ҇
н҃є
м҃д Па́ки[63] подо́бно є҆́сть црⷭ҇твїе нбⷭ҇ное сокро́вищꙋ сокрове́нꙋ на селѣ̀, є҆́же ѡ҆брѣ́тъ человѣ́къ скры̀. и҆ ѿ ра́дости є҆гѡ̀ и҆́детъ и҆ всѧ̑, є҆ли̑ка и҆́мать, продае́тъ, и҆ кꙋпꙋ́етъ село̀ то̀. м҃є Па́ки подо́бно є҆́сть црⷭ҇твїе нбⷭ҇ное человѣ́кꙋ кꙋпцꙋ̀, и҆́щꙋщꙋ дѡ́брыѧ би́серы: м҃ѕ И҆́же ѡ҆брѣ́тъ є҆ди́нъ многоцѣ́ненъ би́серъ, ше́дъ продадѐ всѧ̑, є҆ли̑ка и҆мѧ́ше, и҆ кꙋпѝ є҆го̀. м҃з Па́ки подо́бно є҆́сть црⷭ҇твїе нбⷭ҇ное не́водꙋ вве́рженꙋ въ мо́ре, и҆ ѿ всѧ́кагѡ ро́да собра́вшꙋ: м҃и И҆́же є҆гда̀ и҆спо́лнисѧ, и҆звлеко́ша и҆ на кра́й, и҆ сѣ́дше и҆збра́ша дѡ́брыѧ въ сосꙋ́ды, а҆ ѕлы̑ѧ и҆зверго́ша во́нъ. м҃ѳ Та́кѡ бꙋ́детъ въ сконча́нїе вѣ́ка: и҆зы́дꙋтъ а҆́гг҃ли, и҆ ѿлꙋча́тъ ѕлы̑ѧ ѿ среды̀ пра́ведныхъ: н҃ И҆ вве́ргꙋтъ и҆̀хъ въ пе́щь ѻ҆́гненнꙋю, тꙋ̀ бꙋ́детъ пла́чь и҆ скре́жетъ зꙋбѡ́мъ. н҃а Глаго́ла и҆̀мъ і҆и҃съ: разꙋмѣ́сте ли сїѧ̑ всѧ̑; глаго́лаша є҆мꙋ̀: є҆́й гдⷭ҇и. н҃в Ѻ҆́нъ же речѐ и҆̀мъ: сегѡ̀ ра́ди всѧ́къ кни́жникъ, наꙋчи́всѧ црⷭ҇твїю нбⷭ҇номꙋ, подо́бенъ є҆́сть человѣ́кꙋ домови́тꙋ, и҆́же и҆зно́ситъ ѿ сокро́вища своегѡ̀ нѡ́ваѧ и҆ вє́тхаѧ. заⷱ҇
н҃ѕ
н҃г И҆ бы́сть, є҆гда̀ сконча̀ і҆и҃съ при̑тчи сїѧ̑, пре́йде ѿтꙋ́дꙋ.

н҃д И҆ прише́дъ во ѻ҆те́чествїе своѐ, ᲂу҆ча́ше и҆̀хъ[64] на со́нмищи и҆́хъ,

Коне́цъ пѧткꙋ̀ и҆ ст҃о́мꙋ.

ꙗ҆́кѡ диви́тисѧ и҆̀мъ, и҆ глаго́лати: ѿкꙋ́дꙋ семꙋ̀ премꙋ́дрость сїѧ̀, и҆ си̑лы; н҃є Не се́й ли є҆́сть текто́новъ сн҃ъ; не мт҃и ли є҆гѡ̀ нарица́етсѧ марїа́мъ, и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀, і҆а́кѡвъ, и҆ і҆ѡсі́й, и҆ сі́мѡнъ, и҆ і҆ꙋ́да; н҃ѕ И҆ сєстры̀ є҆гѡ̀ не всѧ́ ли въ на́съ сꙋ́ть; ѿкꙋ́дꙋ ᲂу҆́бѡ семꙋ̀ сїѧ̑ всѧ̑; н҃з И҆ блажнѧ́хꙋсѧ ѡ҆ не́мъ. і҆и҃съ же речѐ и҆̀мъ: нѣ́сть проро́къ без̾ че́сти то́кмѡ во ѻ҆ч҃ествїи свое́мъ, и҆ въ домꙋ̀ свое́мъ: н҃и И҆ не сотворѝ тꙋ̀ си́лы мнѡ́ги, за невѣ́рство и҆́хъ.

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ.

Глава̀ д҃і.

заⷱ҇
н҃з


к҃є
Въ то вре́мѧ ᲂу҆слы́шавъ и҆́рѡдъ четвертовла́стникъ слꙋ́хъ і҆и҃совъ, в҃ И҆ речѐ[65] ѻ҆трокѡ́мъ свои́мъ: се́й є҆́сть і҆ѡа́ннъ крⷭ҇ти́тель, то́й воскре́се ѿ ме́ртвыхъ, и҆ сегѡ̀ ра́ди си̑лы дѣ́ютсѧ ѡ҆ не́мъ. г҃ И҆́рѡдъ бо є҆́мъ і҆ѡа́нна, свѧза̀ є҆го̀, и҆ всадѝ въ темни́цꙋ, и҆рѡдїа́ды ра́ди жены̀ фїлі́ппа бра́та своегѡ̀. д҃ Глаго́лаше бо є҆мꙋ̀ і҆ѡа́ннъ: не досто́итъ тѝ и҆мѣ́ти є҆ѧ̀. є҃ И҆ хотѧ́ше є҆го̀ ᲂу҆би́ти, ᲂу҆боѧ́сѧ наро́да: занѐ ꙗ҆́кѡ проро́ка є҆го̀ и҆мѣ́ѧхꙋ. ѕ҃ Дни́ же бы́вшꙋ рождества̀ и҆́рѡдова, плѧса̀ дщѝ и҆рѡдїа́дина посредѣ̀, и҆ ᲂу҆годѝ и҆́рѡдови. з҃ Тѣ́мже и҆ съ клѧ́твою и҆зречѐ є҆́й да́ти, є҆гѡ́же а҆́ще воспро́ситъ. и҃ Ѻ҆на́ же нава́ждена ма́терїю свое́ю, да́ждь мѝ, речѐ, здѣ̀ на блю́дѣ главꙋ̀ і҆ѡа́нна крести́телѧ. ѳ҃ И҆ печа́ленъ бы́сть ца́рь: клѧ́твы же ра́ди, и҆ за возлежа́щихъ съ ни́мъ, повелѣ̀ да́ти є҆́й. і҃ И҆ посла́въ ᲂу҆сѣ́кнꙋ і҆ѡа́нна въ темни́цѣ. а҃і И҆ принесо́ша главꙋ̀ є҆гѡ̀ на блю́дѣ, и҆ да́ша дѣви́цѣ: и҆ ѿнесѐ ма́тери свое́й. в҃і И҆ пристꙋ́пльше ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀, взѧ́ша тѣ́ло є҆гѡ̀, и҆ погребо́ша є҆̀: и҆ прише́дше возвѣсти́ша і҆и҃сови. г҃і И҆ слы́шавъ і҆и҃съ, ѿи́де ѿтꙋ́дꙋ въ кораблѝ, въ пꙋ́сто мѣ́сто є҆ди́нъ[66]. и҆ слы́шавше наро́ди, по не́мъ и҆до́ша пѣ́ши ѿ градѡ́въ.

Коне́цъ вто́рникꙋ, и҆ ᲂу҆сѣкнове́нїю.

заⷱ҇
н҃и
д҃і И҆ и҆зше́дъ і҆и҃съ ви́дѣ[67] мно́гъ наро́дъ, и҆ милосе́рдова ѡ҆ ни́хъ, и҆ и҆сцѣлѝ недꙋ̑жныѧ и҆́хъ. є҃і По́здѣ же бы́вшꙋ, пристꙋпи́ша къ немꙋ̀ ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀, глаго́люще: пꙋ́сто є҆́сть мѣ́сто, и҆ ча́съ ᲂу҆жѐ минꙋ̀: ѿпꙋстѝ наро́ды, да ше́дше въ вє́си, кꙋ́пѧтъ бра̑шна себѣ̀. ѕ҃і І҆и҃съ же речѐ и҆̀мъ: не тре́бꙋютъ ѿитѝ, дади́те и҆̀мъ вы̀ ꙗ҆́сти. к҃ѕ з҃і Ѻ҆ни́ же глаго́лаша є҆мꙋ̀: не и҆́мамы здѣ̀ то́кмѡ пѧ́ть хлѣ̑бъ и҆ двѣ̀ ры́бѣ. и҃і Ѻ҆́нъ же речѐ: принеси́те мѝ и҆̀хъ сѣ́мѡ. ѳ҃і И҆ повелѣ́въ наро́дѡмъ возлещѝ на травѣ̀, и҆ прїе́мъ пѧ́ть хлѣ̑бъ и҆ ѻ҆́бѣ ры́бѣ, воззрѣ́въ на нб҃о, бл҃гословѝ: и҆ преломи́въ дадѐ ᲂу҆ченикѡ́мъ хлѣ́бы, ᲂу҆ченицы́ же наро́дѡмъ. к҃ И҆ ꙗ҆до́ша всѝ, и҆ насы́тишасѧ: и҆ взѧ́ша и҆збы́тки ᲂу҆крꙋ̑хъ, двана́десѧть ко́шѧ и҆спо́лнь. к҃а Ꙗ҆дꙋ́щихъ же бѣ̀ мꙋже́й ꙗ҆́кѡ пѧ́ть ты́сѧщъ, ра́звѣ же́нъ и҆ дѣте́й.

заⷱ҇
н҃ѳ
к҃в И҆ а҆́бїе[68] понꙋ́ди і҆и҃съ ᲂу҆ченикѝ своѧ̀ влѣ́зти въ кора́бль, и҆ вари́ти є҆го̀ на ѻ҆́номъ полꙋ̀[69], до́ндеже ѿпꙋ́ститъ наро́ды.

Коне́цъ недѣ́ли и҃.

к҃г И҆ ѿпꙋсти́въ наро́ды, взы́де на горꙋ̀ є҆ди́нъ помоли́тисѧ. по́здѣ же бы́вшꙋ, є҆ди́нъ бѣ̀ тꙋ̀. к҃д Кора́бль же бѣ̀ посредѣ̀ мо́рѧ, вла́ѧсѧ волна́ми: бѣ́ бо проти́венъ вѣ́тръ. к҃з к҃є Въ четве́ртꙋю же стра́жꙋ но́щи, и҆́де къ ни́мъ і҆и҃съ, ходѧ̀ по мо́рю. к҃ѕ И҆ ви́дѣвше є҆го̀ ᲂу҆ченицы̀ по мо́рю ходѧ́ща, смꙋти́шасѧ, глаго́люще, ꙗ҆́кѡ призра́къ є҆́сть: и҆ ѿ стра́ха возопи́ша. к҃з А҆́бїе же речѐ и҆̀мъ і҆и҃съ, глаго́лѧ: дерза́йте, а҆́зъ є҆́смь, не бо́йтесѧ. к҃и Ѿвѣща́въ же пе́тръ речѐ: гдⷭ҇и, а҆́ще ты̀ є҆сѝ, повели́ ми прїитѝ къ тебѣ̀ по вода́мъ. к҃ѳ Ѻ҆́нъ же речѐ: прїидѝ. и҆ и҆злѣ́зъ и҆з̾ кораблѧ̀ пе́тръ, хожда́ше по вода́мъ, прїитѝ ко і҆и҃сови. л҃ Ви́дѧ же вѣ́тръ крѣ́покъ, ᲂу҆боѧ́сѧ, и҆ наче́нъ ᲂу҆топа́ти, возопѝ, глаго́лѧ: гдⷭ҇и, спаси́ мѧ. л҃а И҆ а҆́бїе і҆и҃съ просте́ръ рꙋ́кꙋ, ꙗ҆́тъ є҆го̀, и҆ глаго́ла є҆мꙋ̀: маловѣ́ре, почто̀ ᲂу҆сꙋмнѣ́лсѧ є҆сѝ; л҃в И҆ влѣ́зшема и҆́ма въ кора́бль, преста̀ вѣ́тръ. л҃г Сꙋ́щїи же въ кораблѝ, прише́дше поклони́шасѧ є҆мꙋ̀, глаго́люще: вои́стиннꙋ бж҃їй сн҃ъ є҆сѝ. л҃д И҆ преше́дше прїидо́ша въ зе́млю геннисаре́ѳскꙋю.

Коне́цъ недѣ́ли.

заⷱ҇
ѯ҃
л҃є И҆ позна́вше є҆го̀ мꙋ́жїе мѣ́ста тогѡ̀,[70] посла́ша во всю̀ странꙋ̀ тꙋ̀: и҆ принесо́ша къ немꙋ̀ всѧ̑ болѧ́щыѧ. л҃ѕ И҆ молѧ́хꙋ є҆го̀, да то́кмѡ прико́снꙋтсѧ вскри́лїю ри́зы є҆гѡ̀: и҆ є҆ли́цы прикоснꙋ́шасѧ, спасе́ни бы́ша.

Глава̀ є҃і.

к҃и Тогда̀ пристꙋпи́ша ко і҆и҃сови, и҆̀же ѿ і҆ерꙋсали́ма кни́жницы и҆ фарїсе́є, глаго́люще: в҃ Почто̀ ᲂу҆ченицы̀ твоѝ престꙋпа́ютъ преда́нїе ста́рєцъ; не ᲂу҆мыва́ютъ бо рꙋ́къ свои́хъ, є҆гда̀ хлѣ́бъ ꙗ҆дѧ́тъ. г҃ Ѻ҆́нъ же ѿвѣща́въ речѐ и҆̀мъ: почто̀ и҆ вы̀ престꙋпа́ете за́повѣдь бж҃їю за преда́нїе ва́ше; д҃ Бг҃ъ бо заповѣ́да, глаго́лѧ: чтѝ ѻ҆тца̀ и҆ ма́терь: и҆ и҆́же ѕлосло́витъ ѻ҆тца̀ и҆лѝ ма́терь, сме́ртїю да ᲂу҆́мретъ. є҃ Вы́ же глаго́лете: и҆́же а҆́ще рече́тъ ѻ҆тцꙋ̀, и҆лѝ ма́тери: да́ръ, є҆́же а҆́ще ѿ менѐ по́льзовалсѧ є҆сѝ. ѕ҃ И҆ да не почти́тъ ѻ҆тца̀ своегѡ̀, и҆лѝ ма́тере  [71]: и҆ разори́сте за́повѣдь бж҃їю за преда́нїе ва́ше. з҃ Лицемѣ́ри, до́брѣ проро́чествова ѡ҆ ва́съ и҆са́їа, глаго́лѧ: и҃ Приближа́ютсѧ мнѣ̀ лю́дїе сі́и ᲂу҆сты̀ свои́ми, и҆ ᲂу҆стна́ми чтꙋ́тъ мѧ̀: се́рдце же и҆́хъ дале́че ѿстои́тъ ѿ менѐ. ѳ҃ Всꙋ́е же чтꙋ́тъ мѧ̀, ᲂу҆ча́ще ᲂу҆че́нїємъ, за́повѣдемъ человѣ́ческимъ. і҃ И҆ призва́въ наро́ды, речѐ и҆̀мъ: слы́шите, и҆ разꙋмѣ́йте: а҃і Не входѧ́щее во ᲂу҆ста̀ скверни́тъ человѣ́ка: но и҆сходѧ́щее и҆зоꙋ́стъ, то̀ скверни́тъ человѣ́ка.

Коне́цъ средѣ̀.

заⷱ҇
ѯ҃а
в҃і Тогда̀ пристꙋ́пльше[72] ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀, рѣ́ша є҆мꙋ̀: вѣ́си ли, ꙗ҆́кѡ фарїсе́є слы́шавше сло́во, соблазни́шасѧ; г҃і Ѻ҆́нъ же ѿвѣща́въ речѐ: всѧ́къ са́дъ, є҆гѡ́же не насадѝ ѻ҆ц҃ъ мо́й небе́сный, и҆скорени́тсѧ. г҃і Ѡ҆ста́вите и҆̀хъ: вождѝ сꙋ́ть слѣ́пи слѣпцє́мъ: слѣпе́цъ же слѣпца̀ а҆́ще во́дитъ, ѻ҆́ба въ ꙗ҆́мꙋ впаде́тасѧ. є҃і Ѿвѣща́въ же пе́тръ, речѐ є҆мꙋ̀: скажѝ на́мъ при́тчꙋ сїю̀. ѕ҃і І҆и҃съ же речѐ [и҆̀мъ]: є҆дина́че[73] ли и҆ вы̀ без̾ ра́зꙋма є҆стѐ; з҃і Не ᲂу҆̀ ли разꙋмѣва́ете, ꙗ҆́кѡ всѧ́ко, є҆́же вхо́дитъ во ᲂу҆ста̀, во чре́во вмѣща́етсѧ, и҆ а҆федрѡ́номъ и҆схо́дитъ; и҃і И҆сходѧ̑щаѧ же и҆зоꙋ́стъ, ѿ се́рдца и҆схо́дѧтъ, и҆ та̑ сквернѧ́тъ человѣ́ка. ѳ҃і Ѿ се́рдца бо и҆схо́дѧтъ помышлє́нїѧ ѕла̑ѧ, ᲂу҆бі̑йства, прелюбодѣѧ̑нїѧ, любодѣѧ̑нїѧ, татьбы̑, лжесвидѣ́тєльства, хꙋлы̑. к҃ Сїѧ̑ сꙋ́ть сквернѧ̑щаѧ человѣ́ка: а҆ є҆́же неꙋмове́нныма рꙋка́ма ꙗ҆́сти, не скверни́тъ человѣ́ка.

заⷱ҇
ѯ҃в
к҃а И҆ и҆зше́дъ ѿтꙋ́дꙋ і҆и҃съ, ѿи́де[74] во страны̀ тѵ́рскїѧ и҆ сїдѡ́нскїѧ.

Коне́цъ четверткꙋ̀.

к҃ѳ к҃в И҆ сѐ жена̀ ханане́йска ѿ предѣ́лъ тѣ́хъ и҆зше́дши, возопѝ къ немꙋ̀, глаго́лющи: поми́лꙋй мѧ̀ гдⷭ҇и, сн҃е дв҃довъ: дщѝ моѧ̀ ѕлѣ̀ бѣснꙋ́етсѧ. к҃г Ѻ҆́нъ же не ѿвѣща̀ є҆́й словесѐ. и҆ пристꙋ́пльше ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀, молѧ́хꙋ є҆го̀ глаго́люще: ѿпꙋстѝ ю҆̀, ꙗ҆́кѡ вопїе́тъ въ слѣ́дъ на́съ. к҃д Ѻ҆́нъ же ѿвѣща́въ, речѐ: нѣ́смь по́сланъ, то́кмѡ ко ѻ҆вца́мъ поги́бшымъ до́мꙋ і҆и҃лева. к҃є Ѻ҆на́ же прише́дши поклони́сѧ є҆мꙋ̀, глаго́лющи: гдⷭ҇и, помози́ ми. к҃ѕ Ѻ҆́нъ же ѿвѣща́въ, речѐ: нѣ́сть добро̀ ѿѧ́ти хлѣ́ба ча́дѡмъ, и҆ поврещѝ псѡ́мъ. к҃з Ѻ҆на́ же речѐ: є҆́й гдⷭ҇и: и҆́бо и҆ псѝ ꙗ҆дѧ́тъ ѿ крꙋпи́цъ па́дающихъ ѿ трапе́зы господе́й свои́хъ. к҃и Тогда̀ ѿвѣща́въ і҆и҃съ, речѐ є҆́й: ѽ же́но, ве́лїѧ вѣ́ра твоѧ̀! бꙋ́ди тебѣ̀, ꙗ҆́коже хо́щеши. и҆ и҆сцѣлѣ̀ дщѝ є҆ѧ̀ ѿ тогѡ̀ часа̀.

Коне́цъ недѣ́ли.

заⷱ҇
ѯ҃г


л҃
к҃ѳ И҆ преше́дъ ѿтꙋ́дꙋ і҆и҃съ, прїи́де[75] на мо́ре галїле́йское: и҆ возше́дъ на горꙋ̀, сѣ́де тꙋ̀. л҃ И҆ пристꙋпи́ша къ немꙋ̀ наро́ди мно́зи, и҆мꙋ́ще съ собо́ю хрѡмы́ѧ, слѣпы̑ѧ, нѣмы̑ѧ, бѣ̑дныѧ, и҆ и҆́ны мно́ги: и҆ приверго́ша и҆̀хъ къ нога́ма і҆и҃совыма, и҆ и҆сцѣлѝ и҆̀хъ. л҃а Ꙗ҆́коже наро́дѡмъ диви́тисѧ ви́дѧщымъ нѣмы̑ѧ глаго́лющѧ, бѣ̑дныѧ здра́вы, хрѡмы́ѧ ходѧ́щѧ, и҆ слѣпы̑ѧ ви́дѧщѧ, и҆ сла́влѧхꙋ бг҃а і҆и҃лева.

Коне́цъ пѧткꙋ̀.

заⷱ҇
ѯ҃д


л҃а
л҃в І҆и҃съ же призва́въ[76] ᲂу҆ченикѝ своѧ̀, речѐ [и҆̀мъ]: милосе́рдꙋю ѡ҆ наро́дѣ [се́мъ], ꙗ҆́кѡ ᲂу҆жѐ днѝ трѝ присѣдѧ́тъ мнѣ̀, и҆ не и҆́мꙋтъ чесѡ̀ ꙗ҆́сти: и҆ ѿпꙋсти́ти и҆̀хъ не ꙗ҆́дшѧ не хощꙋ̀, да не ка́кѡ ѡ҆слабѣ́ютъ на пꙋтѝ. л҃г И҆ глаго́лаша є҆мꙋ̀ ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀: ѿкꙋ́дꙋ на́мъ въ пꙋсты́ни хлѣ́би толи́цы, ꙗ҆́кѡ да насы́титсѧ толи́къ наро́дъ; л҃д И҆ глаго́ла и҆̀мъ і҆и҃съ: коли́кѡ хлѣ́бы и҆́мате; ѻ҆ни́ же рѣ́ша: се́дмь, и҆ ма́лѡ ры́бицъ. л҃є И҆ повелѣ̀ наро́дѡмъ возлещѝ на землѝ. л҃ѕ И҆ прїе́мъ се́дмь хлѣ́бы и҆ ры̑бы, хвалꙋ̀ возда́въ преломѝ, и҆ дадѐ ᲂу҆ченикѡ́мъ свои́мъ, ᲂу҆ченицы́ же наро́дѡмъ. л҃з И҆ ꙗ҆до́ша всѝ, и҆ насы́тишасѧ: и҆ взѧ́ша и҆збы́тки ᲂу҆крꙋ̑хъ, се́дмь ко́шницъ и҆спо́лнь. л҃и Ꙗ҆́дшихъ же бѧ́ше четы́ре ты́сѧщи мꙋже́й, ра́звѣ же́нъ и҆ дѣте́й. л҃ѳ И҆ ѿпꙋсти́въ наро́ды, влѣ́зе въ кора́бль, и҆ прїи́де въ предѣ́лы магдали́нски.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ.

Глава̀ ѕ҃і.

заⷱ҇
ѯ҃҃є
И҆ пристꙋпи́ша къ немꙋ̀[77] фарїсе́є и҆ саддꙋке́є и҆скꙋша́юще вопроси́ша є҆го̀, зна́менїе съ небесѐ показа́ти и҆̀мъ. в҃ Ѻ҆́нъ же ѿвѣща́въ речѐ и҆̀мъ: ве́черꙋ бы́вшꙋ, глаго́лете, ве́дро: чермнꙋ́етъ бо сѧ не́бо. г҃ И҆ ᲂу҆́трꙋ, дне́сь зима̀: чермнꙋ́етъ бо сѧ дрѧселꙋ́ѧ не́бо. лицемѣ́ри, лицѐ ᲂу҆́бѡ нб҃сѐ ᲂу҆мѣ́ете разсꙋжда́ти, зна́менїй же временѡ́мъ не мо́жете и҆скꙋси́ти. д҃ Ро́дъ лꙋка́въ и҆ прелюбодѣ́йный зна́менїѧ и҆́щетъ: и҆ зна́менїе не да́стсѧ є҆мꙋ̀, то́кмѡ зна́менїе і҆ѡ́ны проро́ка. и҆ ѡ҆ста́вль и҆̀хъ, ѿи́де. є҃ И҆ преше́дше ᲂу҆чн҃цы̀ є҆гѡ̀ на ѻ҆́нъ по́лъ, забы́ша хлѣ́бы взѧ́ти.

заⷱ҇
ѯ҃ѕ
ѕ҃ І҆и҃съ же речѐ и҆̀мъ:[78] внемли́те и҆ блюди́тесѧ ѿ ква́са фарїсе́йска и҆ саддꙋке́йска.

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ.

з҃ Ѻ҆ни́ же помышлѧ́хꙋ въ себѣ̀, глаго́люще: ꙗ҆́кѡ хлѣ́бы не взѧ́хомъ. л҃в и҃ Разꙋмѣ́въ же і҆и҃съ речѐ и҆̀мъ: что̀ мы́слите въ себѣ̀, маловѣ́ри, ꙗ҆́кѡ хлѣ́бы не взѧ́сте; ѳ҃ Не ᲂу҆̀ ли разꙋмѣ́ете, нижѐ по́мните, пѧ́ть хлѣ́бы пѧти́мъ ты́сѧщамъ, и҆ коли́кѡ кѡ́шъ взѧ́сте; і҃ Ни лѝ се́дмь хлѣ́бы четы́ремъ ты́сѧщамъ, и҆ коли́кѡ ко́шницъ взѧ́сте; а҃і Ка́кѡ не разꙋмѣ́ете, ꙗ҆́кѡ не ѡ҆ хлѣ́бѣхъ рѣ́хъ ва́мъ внима́ти, [но] ѿ ква́са фарїсе́йска и҆ саддꙋке́йска; в҃і Тогда̀ разꙋмѣ́ша, ꙗ҆́кѡ не речѐ храни́тисѧ ѿ ква́са хлѣ́бнагѡ, но ѿ ᲂу҆че́нїѧ фарїсе́йска и҆ саддꙋке́йска.

Коне́цъ вто́рникꙋ.

заⷱ҇
ѯ҃з
г҃і Прише́дъ же[79] і҆и҃съ во страны̑ кесарі́и фїлі́пповы, вопроша́ше ᲂу҆ченикѝ своѧ̀, глаго́лѧ: кого́ мѧ глаго́лютъ человѣ́цы бы́ти, сн҃а человѣ́ческаго; л҃г д҃і Ѻ҆ни́ же рѣ́ша: ѻ҆́ви ᲂу҆́бѡ і҆ѡа́нна крести́телѧ, и҆ні́и же и҆лїю̀, дрꙋзі́и же і҆еремі́ю, и҆лѝ є҆ди́наго ѿ прорѡ́къ. є҃і Глаго́ла и҆̀мъ і҆и҃съ: вы́ же кого́ мѧ глаго́лете бы́ти; ѕ҃і Ѿвѣща́въ же сі́мѡнъ пе́тръ речѐ: ты̀ є҆сѝ хрⷭ҇то́съ, сн҃ъ бг҃а жива́гѡ. з҃і И҆ ѿвѣща́въ і҆и҃съ речѐ є҆мꙋ̀: блаже́нъ є҆сѝ сі́мѡне ва́ръ і҆ѡ́на, ꙗ҆́кѡ пло́ть и҆ кро́вь не ꙗ҆вѝ тебѣ̀, но ѻ҆ц҃ъ мо́й и҆́же на нб҃сѣ́хъ. и҃і И҆ а҆́зъ же тебѣ̀ глаго́лю, ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ пе́тръ, и҆ на се́мъ ка́мени сози́ждꙋ цр҃ковь мою̀, и҆ врата̀ а҆́дова не ѡ҆долѣ́ютъ є҆́й.

Коне́цъ сщ҃е́нїю.

ѳ҃і И҆ да́мъ тѝ ключѝ црⷭ҇тва нбⷭ҇нагѡ: и҆ є҆́же а҆́ще свѧ́жеши на землѝ, бꙋ́детъ свѧ́зано на нб҃сѣ́хъ: и҆ є҆́же а҆́ще разрѣши́ши на землѝ, бꙋ́детъ разрѣше́но на небесѣ́хъ.

Коне́цъ а҆пⷭ҇лѡмъ.

заⷱ҇
ѯ҃и
к҃ Тогда̀[80] запретѝ і҆и҃съ ᲂу҆ченикѡ́мъ свои́мъ, да никомꙋ́же рекꙋ́тъ, ꙗ҆́кѡ се́й є҆́сть і҆и҃съ хрⷭ҇то́съ. к҃а Ѿто́лѣ нача́тъ і҆и҃съ ска́зовати ᲂу҆ченикѡ́мъ свои́мъ, ꙗ҆́кѡ подоба́етъ є҆мꙋ̀ и҆тѝ во і҆ерꙋсали́мъ, и҆ мно́гѡ пострада́ти ѿ ста́рєцъ и҆ а҆рхїерє́й и҆ кни̑жникъ, и҆ ᲂу҆бїе́нꙋ бы́ти, и҆ тре́тїй де́нь воста́ти. к҃в И҆ пое́мъ є҆го̀ пе́тръ, нача́тъ прерѣца́ти є҆мꙋ̀, глаго́лѧ: млⷭ҇рдъ ты̀ гдⷭ҇и, не и҆́мать бы́ти тебѣ̀ сі́е. к҃г Ѻ҆́нъ же ѡ҆бра́щсѧ речѐ петро́ви: и҆дѝ за мно́ю сатано̀, собла́знъ мѝ є҆сѝ: ꙗ҆́кѡ не мы́слиши, ꙗ҆̀же [сꙋ́ть] бж҃їѧ, но человѣ́чєскаѧ.

заⷱ҇
ѯ҃ѳ
к҃д Тогда̀ і҆и҃съ речѐ ᲂу҆ченикѡ́мъ свои́мъ:[81] а҆́ще кто̀ хо́щетъ по мнѣ̀ и҆тѝ, да ѿве́ржетсѧ себѐ, и҆ во́з̾метъ крⷭ҇тъ сво́й, и҆ по мнѣ̀ грѧде́тъ.

Коне́цъ средѣ̀.

к҃є И҆́же бо а҆́ще хо́щетъ дꙋ́шꙋ свою̀ спастѝ, погꙋби́тъ ю҆̀: и҆ и҆́же а҆́ще погꙋби́тъ дꙋ́шꙋ свою̀ менѐ ра́ди, ѡ҆брѧ́щетъ ю҆̀. к҃ѕ Ка́ѧ бо по́льза человѣ́кꙋ, а҆́ще мі́ръ ве́сь прїѡбрѧ́щетъ, дꙋ́шꙋ же свою̀ ѿтщети́тъ; и҆лѝ что̀ да́стъ человѣ́къ и҆змѣ́нꙋ за дꙋ́шꙋ свою̀; к҃з Прїити́ бо и҆́мать сн҃ъ человѣ́ческїй во сла́вѣ ѻ҆ц҃а̀ своегѡ̀, со а҆́гг҃лы свои́ми: и҆ тогда̀ возда́стъ комꙋ́ждо по дѣѧ́нїємъ є҆гѡ̀. к҃и А҆ми́нь глаго́лю ва́мъ, [ꙗ҆́кѡ] сꙋ́ть нѣ́цыи ѿ здѣ̀ стоѧ́щихъ, и҆̀же не и҆́мꙋтъ вкꙋси́ти сме́рти, до́ндеже ви́дѧтъ сн҃а человѣ́ческаго грѧдꙋ́ща во црⷭ҇твїи свое́мъ.

Коне́цъ четверткꙋ̀.

Глава̀ з҃і.

заⷱ҇
ѻ҃


л҃д
И҆ по дне́хъ шести́хъ,[82] поѧ́тъ і҆и҃съ петра̀ и҆ і҆а́кѡва и҆ і҆ѡа́нна бра́та є҆гѡ̀, и҆ возведѐ и҆̀хъ на горꙋ̀ высокꙋ̀ є҆ди́ны. в҃ И҆ преѡбрази́сѧ пред̾ ни́ми: и҆ просвѣти́сѧ лицѐ є҆гѡ̀ ꙗ҆́кѡ со́лнце: ри̑зы же є҆гѡ̀ бы́ша бѣлы̀ ꙗ҆́кѡ свѣ́тъ. г҃ И҆ сѐ ꙗ҆ви́стасѧ и҆̀мъ мѡѷсе́й и҆ и҆лїа̀, съ ни́мъ глаго́люща. д҃ Ѿвѣща́въ же пе́тръ речѐ [ко] і҆и҃сови: гдⷭ҇и, добро̀ є҆́сть на́мъ здѣ̀ бы́ти: а҆́ще хо́щеши, сотвори́мъ здѣ̀ трѝ сѣ́ни, тебѣ̀ є҆ди́нꙋ, и҆ мѡѷсе́ови є҆ди́нꙋ, и҆ є҆ди́нꙋ и҆лїѝ. є҃ Е҆ще́ [же] є҆мꙋ̀ глаго́лющꙋ, сѐ ѻ҆́блакъ свѣ́телъ ѡ҆сѣнѝ и҆̀хъ: и҆ сѐ гла́съ и҆з̾ ѻ҆́блака глаго́лѧ: се́й є҆́сть сн҃ъ мо́й возлю́бленный, ѡ҆ не́мже благоволи́хъ: тогѡ̀ послꙋ́шайте. ѕ҃ И҆ слы́шавше ᲂу҆ченицы̀, падо́ша ни́цы, и҆ ᲂу҆боѧ́шасѧ ѕѣлѡ̀. з҃ И҆ пристꙋ́пль і҆и҃съ, прикоснꙋ́сѧ и҆́хъ, и҆ речѐ: воста́ните, и҆ не бо́йтесѧ. и҃ Возве́дше же ѻ҆́чи своѝ, никого́же ви́дѣша, то́кмѡ і҆и҃са є҆ди́наго. ѳ҃ И҆ сходѧ́щымъ и҆̀мъ съ горы̀, заповѣ́да и҆̀мъ і҆и҃съ, глаго́лѧ: никомꙋ́же повѣ́дите видѣ́нїѧ, до́ндеже сн҃ъ человѣ́ческїй и҆з̾ ме́ртвыхъ воскре́снетъ.

Коне́цъ преѡбраже́нїю.

заⷱ҇
ѻ҃а
і҃ И҆ вопроси́ша є҆го̀[83] ᲂу҆ч҃нцы̀ є҆гѡ̀, глаго́люще: что̀ ᲂу҆́бѡ кни́жницы глаго́лютъ, ꙗ҆́кѡ и҆лїѝ подоба́етъ прїитѝ пре́жде; а҃і І҆и҃съ же ѿвѣща́въ речѐ и҆̀мъ: и҆лїа̀ ᲂу҆́бѡ прїи́детъ пре́жде, и҆ ᲂу҆стро́итъ всѧ̑. в҃і Глаго́лю же ва́мъ, ꙗ҆́кѡ и҆лїа̀ ᲂу҆жѐ прїи́де: и҆ не позна́ша є҆гѡ̀, но сотвори́ша ѡ҆ не́мъ, є҆ли̑ка восхотѣ́ша. та́кѡ и҆ сн҃ъ человѣ́ческїй и҆́мать пострада́ти ѿ ни́хъ. г҃і Тогда̀ разꙋмѣ́ша ᲂу҆ч҃нцы̀, ꙗ҆́кѡ ѡ҆ і҆ѡа́ннѣ крести́тели речѐ и҆̀мъ.

заⷱ҇
ѻ҃в


л҃є
д҃і И҆ прише́дшымъ и҆̀мъ къ наро́дꙋ, пристꙋпѝ къ немꙋ̀ человѣ́къ,[84] кла́нѧѧсѧ є҆мꙋ̀, є҃і И҆ глаго́лѧ: гдⷭ҇и, поми́лꙋй сы́на моего̀, ꙗ҆́кѡ на но́вы мѣ́сѧцы бѣснꙋ́етсѧ, и҆ ѕлѣ̀ стра́ждетъ: мно́жицею бо па́даетъ во ѻ҆́гнь, и҆ мно́жицею въ во́дꙋ. ѕ҃і И҆ приведо́хъ є҆го̀ ко ᲂу҆ченикѡ́мъ твои́мъ, и҆ не возмого́ша є҆го̀ и҆сцѣли́ти. з҃і Ѿвѣща́въ же і҆и҃съ речѐ: ѽ ро́де невѣ́рный, и҆ развраще́нный, доко́лѣ бꙋ́дꙋ съ ва́ми; доко́лѣ терплю̀ ва́съ; приведи́те мѝ є҆го̀ сѣ́мѡ. и҃і И҆ запретѝ є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: и҆ и҆зы́де и҆з̾ негѡ̀ бѣ́съ, и҆ и҆сцѣлѣ̀ ѻ҆́трокъ ѿ часа̀ тогѡ̀.

Коне́цъ пѧткꙋ̀.

ѳ҃і Тогда̀ пристꙋ́пльше ᲂу҆ченицы̀ і҆и҃сови є҆ди́номꙋ, рѣ́ша: почто̀ мы̀ не возмого́хомъ и҆згна́ти є҆го̀; к҃ І҆и҃съ же речѐ и҆̀мъ: за невѣ́рствїе ва́ше. а҆ми́нь бо глаго́лю ва́мъ: а҆́ще и҆́мате вѣ́рꙋ ꙗ҆́кѡ зе́рно горꙋ́шно, рече́те горѣ̀ се́й, прейдѝ ѿсю́дꙋ та́мѡ, и҆ пре́йдетъ: и҆ ничто́же невозмо́жно бꙋ́детъ ва́мъ. к҃а Се́й же ро́дъ не и҆схо́дитъ, то́кмѡ моли́твою и҆ посто́мъ. к҃в Живꙋ́щымъ же и҆̀мъ въ галїле́и, речѐ и҆̀мъ і҆и҃съ: пре́данъ и҆́мать бы́ти сн҃ъ человѣ́ческїй въ рꙋ́цѣ человѣ́кѡмъ: к҃г И҆ ᲂу҆бїю́тъ є҆го̀, и҆ тре́тїй де́нь воста́нетъ.

Коне́цъ недѣ́ли.

и҆ ско́рбни бы́ша ѕѣлѡ̀.

заⷱ҇
ѻ҃г


л҃ѕ
к҃д Прише́дшымъ же и҆̀мъ въ капернаꙋ́мъ,[85] пристꙋпи́ша прїе́млющїи дїдра́хма къ петро́ви, и҆ рѣ́ша: ᲂу҆чи́тель ва́шъ не да́стъ ли дїдра́хма; к҃є Глаго́ла, є҆́й. и҆ є҆гда̀ вни́де въ до́мъ, предварѝ є҆го̀ і҆и҃съ, глаго́лѧ: что́ ти мни́тсѧ, сі́мѡне; ца́рїе зе́мстїи ѿ кі́ихъ прїе́млютъ да̑ни, и҆лѝ кинсо́нъ; ѿ свои́хъ ли сынѡ́въ, и҆лѝ ѿ чꙋжи́хъ; к҃ѕ Глаго́ла є҆мꙋ̀ пе́тръ: ѿ чꙋжи́хъ. речѐ є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: ᲂу҆̀бо свобо́дни сꙋ́ть сы́нове. к҃з Но да не соблазни́мъ и҆̀хъ, ше́дъ въ мо́ре ве́рзи ᲂу҆́дицꙋ, и҆ и҆́же пре́жде и҆́меши ры́бꙋ, воз̾мѝ: и҆ ѿве́рзъ ᲂу҆ста̀ є҆́й, ѡ҆брѧ́щеши стати́ръ: то́й взе́мъ да́ждь и҆̀мъ за мѧ̀ и҆ за сѧ̀.

Глава̀ и҃і.

заⷱ҇
ѻ҃д


л҃з
Въ то́й ча́съ[86] пристꙋпи́ша ᲂу҆ченицы̀ ко і҆и҃сꙋ, глаго́люще: кто̀ ᲂу҆́бѡ бо́лїй є҆́сть въ црⷭ҇твїи нбⷭ҇нѣмъ; в҃ И҆ призва́въ і҆и҃съ ѻ҆троча̀, поста́ви є҆̀ посредѣ̀ и҆́хъ, г҃ И҆ речѐ: а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ, а҆́ще не ѡ҆братите́сѧ, и҆ бꙋ́дете ꙗ҆́кѡ дѣ́ти, не вни́дете въ црⷭ҇тво нбⷭ҇ное. д҃ И҆́же бо смири́тсѧ ꙗ҆́кѡ ѻ҆троча̀ сїѐ, то́й є҆́сть бо́лїй во црⷭ҇твїи нбⷭ҇нѣмъ.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ.

є҃ И҆ и҆́же а҆́ще прїи́метъ ѻ҆троча̀ таково̀ во и҆́мѧ моѐ, менѐ прїе́млетъ. ѕ҃ А҆ и҆́же а҆́ще соблазни́тъ є҆ди́наго ма́лыхъ си́хъ вѣ́рꙋющихъ въ мѧ̀, ᲂу҆́не є҆́сть є҆мꙋ̀, да ѡ҆бѣ́ситсѧ же́рновъ ѻ҆се́льскїй на вы́и є҆гѡ̀, и҆ пото́нетъ въ пꙋчи́нѣ морстѣ́й. з҃ Го́ре мі́рꙋ ѿ собла̑знъ: нꙋ́жда бо є҆́сть прїитѝ собла́знѡмъ. ѻ҆ба́че го́ре человѣ́кꙋ томꙋ̀, и҆́мже собла́знъ прихо́дитъ. и҃ А҆́ще ли рꙋка̀ твоѧ̀, и҆лѝ нога̀ твоѧ̀ соблажнѧ́етъ тѧ̀, ѿсѣцы̀ ю҆̀, и҆ ве́рзи ѿ себѐ: добрѣ́йше тѝ є҆́сть вни́ти въ живо́тъ хро́мꙋ и҆лѝ бѣ́днꙋ[87], не́жели двѣ̀ рꙋ́цѣ, и҆ двѣ̀ но́зѣ и҆мꙋ́щꙋ, вве́рженꙋ бы́ти во ѻ҆́гнь вѣ́чный. ѳ҃ И҆ а҆́ще ѻ҆́ко твоѐ соблажнѧ́етъ тѧ̀, и҆з̾мѝ є҆̀, и҆ ве́рзи ѿ себѐ: добрѣ́йше тѝ є҆́сть со є҆ди́нѣмъ ѻ҆́комъ въ живо́тъ вни́ти, не́же двѣ̀ ѻ҆́цѣ и҆мꙋ́щꙋ, вве́рженꙋ бы́ти въ гее́ннꙋ ѻ҆́гненнꙋю.

заⷱ҇
ѻ҃є
і҃ [88] Блюди́те, да не пре́зрите є҆ди́нагѡ [ѿ] ма́лыхъ си́хъ: глаго́лю бо ва́мъ, ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃ли и҆́хъ на нб҃сѣ́хъ вы́нꙋ ви́дѧтъ лицѐ ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀ нбⷭ҇нагѡ. а҃і Прїи́де бо сн҃ъ человѣ́ческїй взыска́ти и҆ спастѝ поги́бшаго.

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ ѳ҃-мꙋ.

л҃и в҃і Что̀ ва́мъ мни́тсѧ: а҆́ще бꙋ́детъ нѣ́коемꙋ человѣ́кꙋ сто̀ ѻ҆ве́цъ, и҆ заблꙋ́дитъ є҆ди́на ѿ ни́хъ: не ѡ҆ста́витъ ли де́вѧтьдесѧтъ и҆ де́вѧть въ гора́хъ, и҆ ше́дъ и҆́щетъ заблꙋ́ждшїѧ; г҃і И҆ а҆́ще бꙋ́детъ[89] ѡ҆брѣстѝ ю҆̀, а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ, ꙗ҆́кѡ ра́дꙋетсѧ ѡ҆ не́й па́че, не́же ѡ҆ девѧти́десѧтихъ и҆ девѧтѝ незаблꙋ́ждшихъ. д҃і Та́кѡ нѣ́сть во́лѧ пред̾ ѻ҆ц҃е́мъ ва́шимъ нбⷭ҇нымъ, да поги́бнетъ є҆ди́нъ ѿ ма́лыхъ си́хъ. є҃і А҆́ще же согрѣши́тъ къ тебѣ̀ бра́тъ тво́й, и҆дѝ и҆ ѡ҆бличѝ є҆го̀ междꙋ̀ тобо́ю и҆ тѣ́мъ є҆ди́нѣмъ. а҆́ще тебѐ послꙋ́шаетъ, прїѡбрѣ́лъ є҆сѝ бра́та твоего̀. ѕ҃і А҆́ще ли тебѐ не послꙋ́шаетъ, поймѝ съ собо́ю па́ки є҆ди́наго и҆лѝ два̀, да при ᲂу҆стѣ́хъ двою̀ и҆лѝ трїе́хъ свидѣ́телей ста́нетъ всѧ́къ глаго́лъ. з҃і А҆́ще же не послꙋ́шаетъ и҆́хъ, повѣ́ждь це́ркви: а҆́ще же и҆ це́рковь преслꙋ́шаетъ, бꙋ́ди тебѣ̀ ꙗ҆́коже ꙗ҆зы́чникъ и҆ мыта́рь.

заⷱ҇
ѻ҃ѕ
и҃і А҆ми́нь бо[90] глаго́лю ва́мъ: є҆ли̑ка а҆́ще свѧ́жете на землѝ, бꙋ́дꙋтъ свѧ̑зана на нб҃сѝ: и҆ є҆ли̑ка а҆́ще разрѣшитѐ на землѝ, бꙋ́дꙋтъ разрѣшє́на на небесѣ́хъ. ѳ҃і Па́ки а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ: ꙗ҆́кѡ а҆́ще два̀ ѿ ва́съ совѣща́ета на землѝ ѡ҆ всѧ́кой ве́щи, є҆́же а҆́ще про́сита, бꙋ́детъ и҆́ма ѿ ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀ и҆́же на небесѣ́хъ. к҃ И҆дѣ́же бо є҆ста̀ два̀ и҆лѝ трїѐ со́брани во и҆́мѧ моѐ, тꙋ̀ є҆́смь посредѣ̀ и҆́хъ.

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ ст҃а́гѡ дх҃а.

к҃а Тогда̀ пристꙋ́пль къ немꙋ̀ пе́тръ речѐ: гдⷭ҇и, ко́ль кра́ты а҆́ще согрѣши́тъ въ мѧ̀ бра́тъ мо́й, и҆ ѿпꙋщꙋ́ ли є҆мꙋ̀ до се́дмь кра́тъ; к҃в Глаго́ла є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: не глаго́лю тебѣ̀ до се́дмь кра́тъ, но до се́дмьдесѧтъ кра́тъ седмери́цею.

Престꙋпѝ вто́рникꙋ.

заⷱ҇
ѻ҃з


л҃ѳ
к҃г Сегѡ̀ ра́ди[91] ᲂу҆подо́бисѧ црⷭ҇твїе нбⷭ҇ное чл҃вѣ́кꙋ царю̀, и҆́же восхотѣ̀ стѧза́тисѧ ѡ҆ словесѝ съ рабы̀ свои́ми. к҃д Наче́ншꙋ же є҆мꙋ̀ стѧза́тисѧ, приведо́ша є҆мꙋ̀ є҆ди́наго должника̀ тмо́ю тала̑нтъ. к҃є Не и҆мꙋ́щꙋ же є҆мꙋ̀ возда́ти, повелѣ̀ и҆̀ гдⷭ҇ь є҆гѡ̀ прода́ти, и҆ женꙋ̀ є҆гѡ̀, и҆ ча̑да, и҆ всѧ̑ є҆ли́ка и҆мѣ́ѧше, и҆ ѿда́ти. к҃ѕ Па́дъ ᲂу҆́бѡ ра́бъ [то́й] кла́нѧшесѧ є҆мꙋ̀, глаго́лѧ: гдⷭ҇и, потерпѝ на мнѣ̀, и҆ всѧ̑ тѝ возда́мъ. к҃з Млⷭ҇рдовавъ же гдⷭ҇ь раба̀ тогѡ̀, простѝ є҆го̀, и҆ до́лгъ ѿпꙋстѝ є҆мꙋ̀. к҃и И҆зше́дъ же ра́бъ то́й, ѡ҆брѣ́те є҆ди́наго клеврє́тъ свои́хъ, и҆́же [бѣ̀] до́лженъ є҆мꙋ̀ сто́мъ пѣ̑нѧзь, и҆ є҆́мъ є҆го̀ давлѧ́ше, глаго́лѧ: ѿда́ждь мѝ, и҆́мже [мѝ] є҆сѝ до́лженъ. к҃ѳ Па́дъ ᲂу҆́бѡ клевре́тъ є҆гѡ̀ на но́зѣ є҆гѡ̀, молѧ́ше є҆го̀, глаго́лѧ: потерпѝ на мнѣ̀, и҆ всѧ̑ возда́мъ тѝ. л҃ Ѻ҆́нъ же не хотѧ́ше: но ве́дъ всадѝ є҆го̀ въ темни́цꙋ, до́ндеже возда́стъ до́лжное. л҃а Ви́дѣвше же клевре́ти є҆гѡ̀ бы̑вшаѧ, сжа́лиша сѝ ѕѣлѡ̀ и҆ прише́дше сказа́ша гдⷭ҇и́нꙋ своемꙋ̀ всѧ̑ бы̑вшаѧ. л҃в Тогда̀ призва́въ є҆го̀ гдⷭ҇и́нъ є҆гѡ̀, глаго́ла є҆мꙋ̀: ра́бе лꙋка́вый, ве́сь до́лгъ ѻ҆́нъ ѿпꙋсти́хъ тебѣ̀, поне́же ᲂу҆молѝ мѧ̀: л҃г Не подоба́ше ли и҆ тебѣ̀ поми́ловати клевре́та твоего̀, ꙗ҆́коже и҆ а҆́зъ тѧ̀ поми́ловахъ; л҃д И҆ прогнѣ́вавсѧ гдⷭ҇ь є҆гѡ̀, предадѐ є҆го̀ мꙋчи́телємъ, до́ндеже возда́стъ ве́сь до́лгъ сво́й. л҃є Та́кѡ и҆ ѻ҆ц҃ъ мо́й нбⷭ҇ный сотвори́тъ ва́мъ, а҆́ще не ѿпꙋститѐ ко́ждо бра́тꙋ своемꙋ̀ ѿ серде́цъ ва́шихъ прегрѣшє́нїѧ и҆́хъ.

Коне́цъ недѣ́ли. Чтѝ вто́рникꙋ:

Глава̀ ѳ҃і.

чеⷦ҇ И҆ бы́сть є҆гда̀ сконча̀ і҆и҃съ словеса̀ сїѧ̀, пре́йде ѿ галїле́и, и҆ прїи́де въ предѣ́лы і҆ꙋде́йскїѧ ѡ҆б̾ ѻ҆́нъ по́лъ і҆ѻрда́на. в҃ И҆ по не́мъ и҆до́ша наро́ди мно́зи, и҆ и҆сцѣлѝ и҆̀хъ тꙋ̀.

Престꙋпѝ па́ки вто́рникꙋ.

заⷱ҇
ѻ҃и


м҃
г҃ И҆ пристꙋпи́ша къ немꙋ̀[92] фарїсе́є и҆скꙋша́юще є҆го̀, и҆ глаго́лаша є҆мꙋ̀: а҆́ще досто́итъ человѣ́кꙋ пꙋсти́ти женꙋ̀ свою̀ по всѧ́кой винѣ̀; д҃ Ѻ҆́нъ же ѿвѣща́въ, речѐ и҆̀мъ: нѣ́сте ли члѝ, ꙗ҆́кѡ сотвори́вый и҆сконѝ, мꙋ́жескїй по́лъ и҆ же́нскїй сотвори́лъ ѧ҆̀ [є҆́сть]; є҃ И҆ речѐ: сегѡ̀ ра́ди ѡ҆ста́витъ человѣ́къ ѻ҆тца̀ [своего̀] и҆ ма́терь, и҆ прилѣпи́тсѧ [къ] женѣ̀ свое́й, и҆ бꙋ́дета ѻ҆́ба въ пло́ть є҆ди́нꙋ: ѕ҃ Ꙗ҆́коже ктомꙋ̀ нѣ́ста два̀, но пло́ть є҆ди́на. є҆́же ᲂу҆́бѡ бг҃ъ сочета̀, человѣ́къ да не разлꙋча́етъ. з҃ Глаго́лаша є҆мꙋ̀: что̀ ᲂу҆́бѡ мѡѷсе́й заповѣ́да да́ти кни́гꙋ распꙋ́стнꙋю, и҆ ѿпꙋсти́ти ю҆̀; и҃ Глаго́ла и҆̀мъ: ꙗ҆́кѡ мѡѷсе́й по жестосе́рдїю ва́шемꙋ повелѣ̀ ва́мъ пꙋсти́ти жєны̀ ва́шѧ, и҆з̾ нача́ла же не бы́сть та́кѡ. ѳ҃ Глаго́лю же ва́мъ, ꙗ҆́кѡ и҆́же а҆́ще пꙋ́ститъ женꙋ̀ свою̀, ра́звѣ словесѐ прелюбодѣ́йна, и҆ ѡ҆же́нитсѧ и҆но́ю, прелюбы̀ твори́тъ: и҆ женѧ́йсѧ пꙋщени́цею, прелюбы̀ дѣ́етъ. і҃ Глаго́лаша є҆мꙋ̀ ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀: а҆́ще та́кѡ є҆́сть вина̀ человѣ́кꙋ съ жено́ю, лꙋ́чше [є҆́сть] не жени́тисѧ. а҃і Ѻ҆́нъ же речѐ и҆̀мъ: не всѝ вмѣща́ютъ словесѐ сегѡ̀, но и҆̀мже дано̀ [є҆́сть]. в҃і Сꙋ́ть бо скопцы̀, и҆̀же и҆з̾ чре́ва ма́тернѧ роди́шасѧ та́кѡ: и҆ сꙋ́ть скопцы̀, и҆̀же скопи́шасѧ ѿ человѣ̑къ: и҆ сꙋ́ть скопцы̀, и҆̀же и҆скази́ша са́ми себѐ црⷭ҇твїѧ ра́ди нбⷭ҇нагѡ. могі́й вмѣсти́ти, да вмѣсти́тъ.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ. Чтѝ вто́рникꙋ:

г҃і Тогда̀ приведо́ша къ немꙋ̀ дѣ́ти, да рꙋ́цѣ возложи́тъ на ни́хъ, и҆ помо́литсѧ: ᲂу҆чн҃цы́ же запрети́ша и҆̀мъ. д҃і І҆и҃съ же речѐ [и҆̀мъ]: ѡ҆ста́вите дѣте́й, и҆ не возбранѧ́йте и҆̀мъ прїитѝ ко мнѣ̀: таковы́хъ бо є҆́сть црⷭ҇тво нбⷭ҇ное. є҃і И҆ возло́жь на ни́хъ рꙋ́цѣ, ѿи́де ѿтꙋ́дꙋ.

Коне́цъ вто́рникꙋ.

заⷱ҇
ѻ҃ѳ


м҃а
ѕ҃і И҆ сѐ, є҆ди́нъ [нѣ́кїй] пристꙋ́пль речѐ є҆мꙋ̀: [93] ᲂу҆чи́телю бл҃гі́й, что̀ бла́го сотворю̀, да и҆́мамъ живо́тъ вѣ́чный; з҃і Ѻ҆́нъ же речѐ є҆мꙋ̀: что́ мѧ глаго́леши бл҃га; никто́же бл҃гъ, то́кмѡ є҆ди́нъ бг҃ъ. а҆́ще ли хо́щеши вни́ти въ живо́тъ, соблюдѝ за́пѡвѣди. и҃і Глаго́ла є҆мꙋ̀: кі́ѧ; і҆и҃съ же речѐ: є҆́же не ᲂу҆бїе́ши, не прелюбы̀ сотвори́ши, не ᲂу҆кра́деши, не лжесвидѣ́тельствꙋеши. ѳ҃і Чтѝ ѻ҆тца̀ и҆ ма́терь, и҆ возлю́биши и҆́скреннѧго твоего̀ ꙗ҆́кѡ са́мъ себѐ. к҃ Глаго́ла є҆мꙋ̀ ю҆́ноша: всѧ̑ сїѧ̑ сохрани́хъ ѿ ю҆́ности моеѧ̀, что̀ є҆́смь є҆щѐ не доконча́лъ; к҃а Речѐ є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: а҆́ще хо́щеши соверше́нъ бы́ти, и҆дѝ, прода́ждь и҆мѣ́нїе твоѐ и҆ да́ждь ни́щымъ, и҆ и҆мѣ́ти и҆́маши сокро́вище на небесѝ: и҆ грѧдѝ въ слѣ́дъ менѐ. к҃в Слы́шавъ же ю҆́ноша сло́во, ѿи́де скорбѧ̀: бѣ́ бо и҆мѣ́ѧ стѧжа̑нїѧ мнѡ́га. к҃г І҆и҃съ же речѐ ᲂу҆ченикѡ́мъ свои́мъ: а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ, ꙗ҆́кѡ неꙋдо́бь бога́тый вни́детъ въ црⷭ҇твїе нбⷭ҇ное. к҃д Па́ки же глаго́лю ва́мъ: ꙗ҆́кѡ ᲂу҆до́бѣе є҆́сть вельбꙋ́дꙋ сквозѣ̀ и҆глины̀ ᲂу҆́ши проитѝ, не́же бога́тꙋ въ ца́рствїе бж҃їе вни́ти. к҃є Слы́шавше же ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀, дивлѧ́хꙋсѧ ѕѣлѡ̀, глаго́люще: кто̀ ᲂу҆́бѡ мо́жетъ спасе́нъ бы́ти; к҃ѕ Воззрѣ́въ же і҆и҃съ речѐ и҆̀мъ: ѿ человѣ̑къ сїѐ не возмо́жно є҆́сть, ѿ бг҃а же всѧ̑ возмѡ́жна.

Коне́цъ в҃і недѣ́ли.
Чтѝ всѣ́хъ ст҃ы́хъ недѣ́ли:

к҃з Тогда̀ ѿвѣща́въ пе́тръ речѐ є҆мꙋ̀: сѐ мы̀ ѡ҆ста́вихомъ всѧ̑, и҆ въ слѣ́дъ тебѐ и҆до́хомъ, что̀ ᲂу҆̀бо бꙋ́детъ на́мъ; к҃и І҆и҃съ же речѐ и҆̀мъ: а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ, ꙗ҆́кѡ вы̀ ше́дшїи по мнѣ̀, въ пакибытїѐ, є҆гда̀ сѧ́детъ сн҃ъ человѣ́ческїй на престо́лѣ сла́вы своеѧ̀, сѧ́дете и҆ вы̀ на двоюна́десѧте престѡ́лꙋ, сꙋдѧ́ще ѻ҆бѣмана́десѧте колѣ́нома і҆и҃левома. к҃ѳ И҆ всѧ́къ и҆́же ѡ҆ста́витъ до́мъ, и҆лѝ бра́тїю, и҆лѝ сєстры̀, и҆лѝ ѻ҆тца̀, и҆лѝ ма́терь, и҆лѝ женꙋ̀, и҆лѝ ча̑да, и҆лѝ сє́ла, и҆́мене моегѡ̀ ра́ди, стори́цею прїи́метъ, и҆ живо́тъ вѣ́чный наслѣ́дитъ. л҃ Мно́зи же бꙋ́дꙋтъ пе́рви, послѣ́днїи: и҆ послѣ́дни, пе́рвїи.

Коне́цъ недѣ́ли всѣ́хъ ст҃ы́хъ.

Глава̀ к҃.

заⷱ҇
п҃


м҃в
Подо́бно бо є҆́сть[94] црⷭ҇твїе нбⷭ҇ное человѣ́кꙋ домови́тꙋ, и҆́же и҆зы́де кꙋ́пнѡ[95] ᲂу҆́трѡ наѧ́ти дѣ́латели въ вїногра́дъ сво́й. в҃ И҆ совѣща́въ съ дѣ́латели по пѣ́нѧзю на де́нь, посла̀ и҆̀хъ въ вїногра́дъ сво́й. г҃ И҆ и҆зше́дъ въ тре́тїй ча́съ, ви́дѣ и҆́ны стоѧ́щѧ на то́ржищи пра́здны. д҃ И҆ тѣ́мъ речѐ: и҆ди́те и҆ вы̀ въ вїногра́дъ мо́й, и҆ є҆́же бꙋ́детъ пра́вда, да́мъ ва́мъ. ѻ҆ни́ же и҆до́ша. є҃ Па́ки же и҆зше́дъ въ шесты́й, и҆ девѧ́тый ча́съ, сотворѝ та́коже. ѕ҃ Во є҆ди́ный же на́десѧть ча́съ и҆зше́дъ, ѡ҆брѣ́те дрꙋгі̑ѧ стоѧ́щѧ пра́здны, и҆ глаго́ла и҆̀мъ: что̀ здѣ̀ стоитѐ ве́сь де́нь пра́здны; з҃ Глаго́лаша є҆мꙋ̀, ꙗ҆́кѡ никто́же на́съ наѧ́тъ. и҆ глаго́ла и҆̀мъ: и҆ди́те и҆ вы̀ въ вїногра́дъ [мо́й], и҆ є҆́же бꙋ́детъ пра́ведно, прїи́мете. и҃ Ве́черꙋ же бы́вшꙋ, глаго́ла гдⷭ҇и́нъ вїногра́да къ приста́вникꙋ своемꙋ̀: призовѝ дѣ́латели, и҆ да́ждь и҆̀мъ мздꙋ̀, наче́нъ ѿ послѣ́днихъ до пе́рвыхъ. ѳ҃ И҆ прише́дше и҆̀же во є҆диныйна́десѧть ча́съ, прїѧ́ша по пѣ́нѧзю. і҃ Прише́дше же пе́рвїи мнѧ́хꙋ вѧ́щше прїѧ́ти: и҆ прїѧ́ша и҆ ті́и по пѣ́нѧзю. а҃і Прїе́мше же ропта́хꙋ на гдⷭ҇и́на, в҃і Глаго́люще: ꙗ҆́кѡ сі́и послѣ́днїи є҆ди́нъ ча́съ сотвори́ша, и҆ ра́вны на́мъ сотвори́лъ и҆̀хъ є҆сѝ, поне́сшымъ тѧготꙋ̀ днѐ, и҆ ва́ръ. г҃і Ѻ҆́нъ же ѿвѣща́въ речѐ є҆ди́номꙋ и҆́хъ: дрꙋ́же, не ѡ҆би́жꙋ тебѐ: не по пѣ́нѧзю ли совѣща̀ со мно́ю; д҃і Воз̾мѝ твоѐ, и҆ и҆дѝ: хощꙋ́ же и҆ семꙋ̀ послѣ́днемꙋ да́ти ꙗ҆́коже и҆ тебѣ̀. є҃і И҆лѝ нѣ́сть мѝ лѣ́ть сотвори́ти є҆́же хощꙋ̀ во свои́хъ мѝ; а҆́ще ѻ҆́ко твоѐ лꙋка́во є҆́сть, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ бл҃гъ є҆́смь; ѕ҃і Та́кѡ бꙋ́дꙋтъ послѣ́днїи, пе́рви: и҆ пе́рвїи, послѣ́дни: мно́зи бо сꙋ́ть зва́ни, ма́лѡ же и҆збра́нныхъ.

Коне́цъ средѣ̀ и҆ мꙋ́ченикѡмъ.

заⷱ҇
п҃а
з҃і И҆ восходѧ̀[96] і҆и҃съ во і҆ерⷭ҇ли́мъ, поѧ́тъ ѻ҆бана́десѧть ᲂу҆ченика̀ є҆ди́ны[97] на пꙋ́ть, и҆ речѐ и҆̀мъ: и҃і Сѐ восхо́димъ во і҆ерⷭ҇ли́мъ, и҆ сн҃ъ человѣ́ческїй пре́данъ бꙋ́детъ а҆рхїере́ємъ, и҆ кни́жникѡмъ, и҆ ѡ҆сꙋ́дѧтъ є҆го̀ на сме́рть: ѳ҃і И҆ предадѧ́тъ є҆го̀ ꙗ҆зы́кѡмъ на порꙋга́нїе и҆ бїе́нїе и҆ пропѧ́тїе, и҆ въ тре́тїй де́нь воскре́снетъ. м҃г к҃ Тогда̀ пристꙋпѝ къ немꙋ̀ мт҃и сы́нꙋ зеведе́ѡвꙋ съ сыно́ма свои́ма, кла́нѧющисѧ и҆ просѧ́щи нѣ́что ѿ негѡ̀. к҃а Ѻ҆́нъ же речѐ є҆́й: чесѡ̀ хо́щеши; глаго́ла є҆мꙋ̀: рцы̀, да сѧ́дета сїѧ̀ ѻ҆́ба сы́на моѧ̀, є҆ди́нъ ѡ҆деснꙋ́ю тебѐ, и҆ є҆ди́нъ ѡ҆шꙋ́юю тебѐ во црⷭ҇твїи твое́мъ. к҃в Ѿвѣща́въ же і҆и҃съ, речѐ: не вѣ́стасѧ чесѡ̀ про́сита. мо́жета ли пи́ти ча́шꙋ, ю҆́же а҆́зъ и҆́мамъ пи́ти; и҆лѝ креще́нїемъ, и҆́мже а҆́зъ креща́юсѧ, крⷭ҇ти́тисѧ; глаго́ласта є҆мꙋ̀: мо́жева. к҃г И҆ глаго́ла и҆́ма: ча́шꙋ ᲂу҆́бѡ мою̀ и҆спїе́та, и҆ креще́нїемъ, и҆́мже а҆́зъ креща́юсѧ, крⷭ҇ти́тасѧ: а҆ є҆́же сѣ́сти ѡ҆деснꙋ́ю менѐ, и҆ ѡ҆шꙋ́юю менѐ, нѣ́сть моѐ да́ти, но и҆́мже ᲂу҆гото́васѧ ѿ ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀. к҃д И҆ слы́шавше де́сѧть негодова́ша ѡ҆ ѻ҆бою̀ бра́тꙋ. к҃є І҆и҃съ же призва́въ и҆̀хъ, речѐ: вѣ́сте, ꙗ҆́кѡ кнѧ́зи ꙗ҆зы̑къ госпо́дствꙋютъ и҆́ми, и҆ вели́цыи ѡ҆блада́ютъ и҆́ми. к҃ѕ Не та́кѡ же бꙋ́детъ въ ва́съ: но и҆́же а҆́ще хо́щетъ въ ва́съ вѧ́щшїй бы́ти, да бꙋ́детъ ва́мъ слꙋга̀. к҃з И҆ и҆́же а҆́ще хо́щетъ въ ва́съ бы́ти пе́рвый, бꙋ́ди ва́мъ ра́бъ. к҃и Ꙗ҆́коже сн҃ъ чл҃вѣ́ческїй не прїи́де да послꙋ́жатъ є҆мꙋ̀, но послꙋжи́ти, и҆ да́ти дꙋ́шꙋ свою̀ и҆збавле́нїе за мно́гихъ.

Коне́цъ четверткꙋ̀.

заⷱ҇
п҃в


м҃д
к҃ѳ И҆ и҆сходѧ́щꙋ є҆мꙋ̀[98] ѿ і҆ерїхѡ́на, по не́мъ и҆́де наро́дъ мно́гъ. л҃ И҆ сѐ два̀ слѣпца̀ сѣдѧ́ща при пꙋтѝ, слы́шавша, ꙗ҆́кѡ і҆и҃съ мимохо́дитъ, возопи́ста глаго́люща: поми́лꙋй ны̀ гдⷭ҇и, сн҃е дв҃довъ. л҃а Наро́дъ же запретѝ и҆́ма да ᲂу҆молчи́та. ѻ҆́на же па́че вопїѧ́ста, глаго́люща: поми́лꙋй ны̀ гдⷭ҇и, сн҃е дв҃довъ. л҃в И҆ воста́въ і҆и҃съ возгласѝ ѧ҆̀, и҆ речѐ: что̀ хо́щета да сотворю̀ ва́ма; л҃г Глаго́ласта є҆мꙋ̀: гдⷭ҇и, да ѿве́рзетѣсѧ ѻ҆́чи на́ю. л҃д Милосе́рдовавъ же і҆и҃съ, прикоснꙋ́сѧ ѻ҆́чїю и҆́ма: и҆ а҆́бїе прозрѣ́ста и҆́ма ѻ҆́чи, и҆ по не́мъ и҆до́ста.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ.

Глава̀ к҃а.

заⷱ҇
п҃г


м҃є
И҆ є҆гда̀ прибли́жишасѧ[99] во і҆ерꙋсали́мъ, и҆ прїидо́ша въ виѳсфагі́ю къ горѣ̀ є҆леѡ́нстѣй: тогда̀ і҆и҃съ посла̀ два̀ ᲂу҆ченика̀, в҃ Глаго́лѧ и҆́ма: и҆ди́та въ ве́сь ꙗ҆́же прѧ́мѡ ва́ма, и҆ а҆́бїе ѡ҆брѧ́щета ѻ҆слѧ̀ привѧ́зано, и҆ жребѧ̀ съ ни́мъ: ѿрѣши́вша приведи́та мѝ. г҃ И҆ а҆́ще ва́ма кто̀ рече́тъ что̀, рече́та, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь є҆ю̀ тре́бꙋетъ: а҆́бїе же по́слетъ ѧ҆̀. д҃ Сїе́ же всѐ бы́сть, да сбꙋ́детсѧ рече́нное проро́комъ, глаго́лющимъ: є҃ Рцы́те дще́ри сїѡ́новѣ, сѐ цр҃ь тво́й грѧде́тъ тебѣ̀ кро́токъ, и҆ всѣ́дъ на ѻ҆слѧ̀ и҆ жребѧ̀, сы́на под̾ѧре́мнича. ѕ҃ Ше́дша же ᲂу҆ченика̀, и҆ сотво́рша, ꙗ҆́коже повелѣ̀ и҆́ма і҆и҃съ, з҃ Приведо́ста ѻ҆слѧ̀ и҆ жребѧ̀, и҆ возложи́ша верхꙋ̀ є҆ю̀ ри̑зы своѧ̀, и҆ всѣ́де верхꙋ̀ и҆́хъ. и҃ Мно́жайшїи же наро́ди постила́хꙋ ри̑зы своѧ̀ по пꙋтѝ: дрꙋзі́и же рѣ́захꙋ вѣ̑тви ѿ дре́въ, и҆ постила́хꙋ по пꙋтѝ. ѳ҃ Наро́ди же предходѧ́щїи [є҆мꙋ̀] и҆ вслѣ́дствꙋющїи, зва́хꙋ глаго́люще: ѡ҆са́нна сн҃ꙋ дв҃довꙋ, бл҃гослове́нъ грѧды́й во и҆́мѧ гдⷭ҇не: ѡ҆са́нна въ вы́шнихъ. і҃ И҆ вше́дшꙋ є҆мꙋ̀ во і҆ерⷭ҇ли́мъ, потрѧсе́сѧ ве́сь гра́дъ, глаго́лѧ: кто́ є҆сть се́й; а҃і Наро́ди же глаго́лахꙋ: се́й є҆́сть і҆и҃съ проро́къ, и҆́же ѿ назаре́та галїле́йска.

Престꙋпѝ недѣ́ли.

заⷱ҇ в҃і И҆ вни́де[100] і҆и҃съ въ цр҃ковь бж҃їю, и҆ и҆згна̀ всѧ̑ продаю́щыѧ, и҆ кꙋпꙋ́ющыѧ въ це́ркви, и҆ трапє́зы торжникѡ́мъ и҆спрове́рже, и҆ сѣда̑лища продаю́щихъ го́лꙋби. г҃і И҆ глаго́ла и҆̀мъ: пи́сано є҆́сть, хра́мъ мо́й, хра́мъ моли́твы нарече́тсѧ: вы́ же сотвори́сте и҆̀ верте́пъ разбо́йникѡмъ. м҃ѕ И҆ пристꙋпи́ша къ немꙋ̀ хро́мїи и҆ слѣпі́и въ цр҃кви: и҆ и҆сцѣлѝ и҆̀хъ.

Престꙋпѝ пѧткꙋ̀.
Чтѝ недѣ́ли цвѣтно́й:

є҃і Ви́дѣвше же а҆рхїере́є и҆ кни́жницы чꙋдеса̀ ꙗ҆̀же сотворѝ, и҆ ѻ҆́троки зовꙋ́щѧ въ цр҃кви, и҆ глаго́лющѧ: ѡ҆са́нна сн҃ꙋ дв҃довꙋ, негодова́ша. ѕ҃і И҆ рѣ́ша є҆мꙋ̀: слы́шиши ли, что̀ сі́и глаго́лютъ; і҆и҃съ же речѐ и҆̀мъ: є҆́й. нѣ́сте ли члѝ николи́же, ꙗ҆́кѡ и҆зоꙋ́стъ младе́нєцъ и҆ ссꙋ́щихъ сверши́лъ є҆сѝ хвалꙋ̀;

Чтѝ пѧткꙋ̀:

з҃і И҆ ѡ҆ста́вль и҆̀хъ, и҆зы́де во́нъ и҆з̾ гра́да въ виѳа́нїю, и҆ водвори́сѧ тꙋ̀.

Коне́цъ недѣ́ли цвѣтно́й.

заⷱ҇
п҃д


м҃з
и҃і Оу҆́трꙋ же возвра́щсѧ[101] во гра́дъ, взалка̀. ѳ҃і И҆ ᲂу҆зрѣ́въ смоко́вницꙋ є҆ди́нꙋ при пꙋтѝ, прїи́де къ не́й, и҆ ничто́же ѡ҆брѣ́те на не́й, то́кмѡ ли́ствїе є҆ди́но, и҆ глаго́ла є҆́й: да николи́же ѿ тебѐ плода̀ бꙋ́детъ во вѣ́ки. и҆ а҆́бїе и҆́зсше смоко́вница. к҃ И҆ ви́дѣвше ᲂу҆ч҃нцы̀ диви́шасѧ, глаго́люще: ка́кѡ а҆́бїе и҆́зсше смоко́вница;

Коне́цъ пѧткꙋ̀.

к҃а Ѿвѣща́въ же і҆и҃съ речѐ и҆̀мъ: а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ: а҆́ще и҆́мате вѣ́рꙋ, и҆ не ᲂу҆сꙋмните́сѧ, не то́кмѡ смоко́вничное сотворитѐ: но а҆́ще и҆ горѣ̀ се́й рече́те: дви́гнисѧ и҆ ве́рзисѧ въ мо́ре, бꙋ́детъ. к҃в И҆ всѧ̑, є҆ли̑ка а҆́ще воспро́сите въ моли́твѣ вѣ́рꙋюще, прїи́мете.

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ.

заⷱ҇
п҃є


м҃и
к҃г И҆ прише́дшꙋ є҆мꙋ̀ въ це́рковь, пристꙋпи́ша къ немꙋ̀ ᲂу҆ча́щꙋ[102] а҆рхїере́є и҆ ста́рцы людсті́и, глаго́люще: ко́ею вла́стїю сїѧ̑ твори́ши; и҆ кто́ ти дадѐ вла́сть сїю̀; к҃д Ѿвѣща́въ же і҆и҃съ, речѐ и҆̀мъ: вопрошꙋ̀ вы̀ и҆ а҆́зъ сло́во є҆ди́но, є҆́же а҆́ще рече́те мнѣ̀, и҆ а҆́зъ ва́мъ рекꙋ̀, ко́ею вла́стїю сїѧ̑ творю̀. к҃є Креще́нїе і҆ѡа́нново ѿкꙋ́дꙋ бѣ̀: съ небесе́ ли, и҆лѝ ѿ человѣ̑къ; ѻ҆ни́ же помышлѧ́хꙋ въ себѣ̀, глаго́люще: а҆́ще рече́мъ, съ небесѐ: рече́тъ на́мъ, почто̀ ᲂу҆́бѡ не вѣ́ровасте є҆мꙋ̀; к҃ѕ А҆́ще ли рече́мъ, ѿ человѣ̑къ: бои́мсѧ наро́да, вси́ бо и҆́мꙋтъ і҆ѡа́нна ꙗ҆́кѡ проро́ка. к҃з И҆ ѿвѣща́вше і҆и҃сови рѣ́ша: не вѣ́мы. речѐ и҆̀мъ и҆ то́й: ни а҆́зъ ва́мъ глаго́лю, ко́ею вла́стїю сїѧ̑ творю̀.

Коне́цъ вто́рникꙋ.

заⷱ҇
п҃ѕ


м҃ѳ
к҃и Что́ же сѧ ва́мъ мни́тъ;[103] человѣ́къ нѣ́кїй и҆мѧ́ше два̀ сы́на, и҆ прише́дъ къ пе́рвомꙋ речѐ: ча́до, и҆дѝ дне́сь дѣ́лай въ вїногра́дѣ мое́мъ. к҃ѳ Ѻ҆́нъ же ѿвѣща́въ речѐ: не хощꙋ̀. послѣди́ же раска́ѧвсѧ и҆́де. л҃ И҆ пристꙋ́пль къ дрꙋго́мꙋ, речѐ та́коже. ѻ҆́нъ же ѿвѣща́въ речѐ: а҆́зъ гдⷭ҇и и҆дꙋ̀. и҆ не и҆́де. л҃а Кі́й ѿ ѻ҆бою̀ сотворѝ во́лю ѻ҆́ч҃ꙋ! глаго́лаша є҆мꙋ̀: пе́рвый. глаго́ла и҆̀мъ і҆и҃съ: а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ, ꙗ҆́кѡ мытарѝ, и҆ любодѣ́йцы варѧ́ютъ вы̀ въ црⷭ҇твїи бж҃їи. л҃в Прїи́де бо къ ва́мъ і҆ѡа́ннъ крести́тель пꙋте́мъ пра́веднымъ, и҆ не вѣ́ровасте є҆мꙋ̀: мытари́ же и҆ любодѣ́йцы вѣ́роваша є҆мꙋ̀. вы́ же ви́дѣвше не раска́ѧстесѧ послѣдѝ, вѣ́ровати є҆мꙋ̀.

Коне́цъ средѣ̀.

заⷱ҇
п҃з


н҃
л҃г И҆́нꙋ при́тчꙋ слы́шите:[104] человѣ́къ нѣ́кїй бѣ̀ домови́тъ, и҆́же насадѝ вїногра́дъ, и҆ ѡ҆пло́томъ ѡ҆градѝ є҆го̀, и҆ и҆скопа̀ въ не́мъ точи́ло, и҆ созда̀ сто́лпъ, и҆ вда́стъ и҆̀ дѣ́лателємъ: и҆ ѿи́де. л҃д Е҆гда́ же прибли́жисѧ вре́мѧ плодѡ́въ, посла̀ рабы̑ своѧ̀ къ дѣ́лателємъ, прїѧ́ти плоды̀ є҆гѡ̀. л҃є И҆ є҆́мше дѣ́лателє рабы̑ є҆гѡ̀, ѻ҆́ваго ᲂу҆́бѡ би́ша, ѻ҆́ваго же ᲂу҆би́ша, ѻ҆́ваго же ка́менїемъ поби́ша. л҃ѕ Па́ки посла̀ и҆́ны рабы̑ мно́жайшѧ пе́рвыхъ: и҆ сотвори́ша и҆̀мъ та́коже. л҃з Послѣди́ же посла̀ къ ни́мъ сн҃а своего̀, глаго́лѧ: ᲂу҆срамѧ́тсѧ сн҃а моегѡ̀. л҃и Дѣ́лателє же ви́дѣвше сн҃а, рѣ́ша въ себѣ̀: се́й є҆́сть наслѣ́дникъ, прїиди́те, ᲂу҆бїе́мъ є҆го̀, и҆ ᲂу҆держи́мъ достоѧ́нїе є҆гѡ̀. л҃ѳ И҆ є҆́мше є҆го̀, и҆зведо́ша во́нъ и҆з̾ вїногра́да, и҆ ᲂу҆би́ша. м҃ Е҆гда̀ ᲂу҆́бѡ прїи́детъ гдⷭ҇и́нъ вїногра́да, что̀ сотвори́тъ дѣ́лателємъ тѣ́мъ; м҃а Глаго́лаша є҆мꙋ̀: ѕлы́хъ ѕлѣ̀ погꙋби́тъ и҆̀хъ, и҆ вїногра́дъ преда́стъ и҆ны́мъ дѣ́лателємъ, и҆̀же воздадѧ́тъ є҆мꙋ̀ плоды̀ во времена̀ своѧ̀. м҃в Глаго́ла и҆̀мъ і҆и҃съ: нѣ́сте ли члѝ николи́же въ писа́нїихъ: ка́мень, є҆го́же не въ рѧдꙋ̀ сотвори́ша[105] зи́ждꙋщїи, се́й бы́сть во главꙋ̀ ᲂу҆́гла, ѿ гдⷭ҇а бы́сть се́й, и҆ є҆́сть ди́вна во ѻ҆́чїю ва́шею.

Коне́цъ недѣ́ли и҆ ст҃о́мꙋ.

заⷱ҇
п҃и
м҃г Сегѡ̀ ра́ди глаго́лю ва́мъ,[106] ꙗ҆́кѡ ѿи́метсѧ ѿ ва́съ црⷭ҇твїе бж҃їе, и҆ да́стсѧ ꙗ҆зы́кꙋ творѧ́щемꙋ плоды̀ є҆гѡ̀.

Коне́цъ вели́кагѡ понедѣ́льника на ᲂу҆́трени.

м҃д И҆ пады́й на ка́мени се́мъ, сокрꙋши́тсѧ: а҆ на не́мже паде́тъ, сотры́етъ и҆̀. м҃є И҆ слы́шавше а҆рхїере́є и҆ фарїсе́є при̑тчи є҆гѡ̀, разꙋмѣ́ша, ꙗ҆́кѡ ѡ҆ ни́хъ глаго́летъ. м҃ѕ И҆ и҆́щꙋще є҆го̀ ꙗ҆́ти, ᲂу҆боѧ́шасѧ наро́да: поне́же ꙗ҆́кѡ проро́ка є҆го̀ и҆мѣ́ѧхꙋ.

Коне́цъ четверткꙋ̀.

Глава̀ к҃в.

заⷱ҇
п҃ѳ


н҃а
И҆ ѿвѣща́въ і҆и҃съ, па́ки речѐ и҆̀мъ въ при́тчахъ, глаго́лѧ:[107] в҃ Оу҆подо́бисѧ црⷭ҇твїе нбⷭ҇ное чл҃вѣ́кꙋ цр҃ю̀, и҆́же сотворѝ бра́ки сн҃ꙋ своемꙋ̀. г҃ И҆ посла̀ рабы̑ своѧ̀, призва́ти зва̑нныѧ на бра́ки: и҆ не хотѧ́хꙋ прїитѝ. д҃ Па́ки посла̀ и҆́ны рабы̑, глаго́лѧ: рцы́те зва̑ннымъ, сѐ ѡ҆бѣ́дъ мо́й ᲂу҆гото́вахъ, ю҆нцы̀ моѝ и҆ ᲂу҆пита̑ннаѧ и҆сколє́на, и҆ всѧ̀ готѡ́ва: прїиди́те на бра́ки. є҃ Ѻ҆ни́ же небре́гше ѿидо́ша, ѻ҆́въ ᲂу҆́бѡ на село̀ своѐ, ѻ҆́въ же на кꙋ̑пли своѧ̀. ѕ҃ Про́чїи же є҆́мше рабы̑ є҆гѡ̀, досади́ша и҆̀мъ, и҆ ᲂу҆би́ша и҆̀хъ. з҃ И҆ слы́шавъ ца́рь то́й разгнѣ́васѧ, и҆ посла́въ вѡ́ѧ своѧ̀, и҆ погꙋбѝ ᲂу҆бі́йцы ѻ҆́ны, и҆ гра́дъ и҆́хъ зажжѐ. и҃ Тогда̀ глаго́ла рабѡ́мъ свои́мъ: бра́къ ᲂу҆́бѡ гото́въ є҆́сть, зва́ннїи же не бы́ша досто́йни. ѳ҃ И҆ди́те ᲂу҆́бѡ на и҆схѡ́дища пꙋте́й, и҆ є҆ли́цѣхъ а҆́ще ѡ҆брѧ́щете, призови́те на бра́ки. і҃ И҆ и҆зше́дше рабѝ ѻ҆́ни на распꙋ́тїѧ, собра́ша всѣ́хъ є҆ли́цѣхъ ѡ҆брѣто́ша, ѕлы̑ѧ же и҆ дѡ́брыѧ: и҆ и҆спо́лнисѧ бра́къ возлежа́щихъ. а҃і Вше́дъ же цр҃ь ви́дѣти возлежа́щихъ, ви́дѣ тꙋ̀ человѣ́ка не ѡ҆болче́на во ѡ҆дѣѧ́нїе бра́чное: в҃і И҆ глаго́ла є҆мꙋ̀: дрꙋ́же, ка́кѡ вше́лъ є҆сѝ сѣ́мѡ, не и҆мы́й ѡ҆дѣѧ́нїѧ бра́чна; ѻ҆́нъ же ᲂу҆молча̀. г҃і Тогда̀ речѐ цр҃ь слꙋга́мъ: свѧза́вше є҆мꙋ̀ рꙋ́цѣ и҆ но́зѣ, воз̾ми́те є҆го̀, и҆ вве́рзите во тмꙋ̀ кромѣ́шнюю: тꙋ̀ бꙋ́детъ пла́чь и҆ скре́жетъ зꙋбѡ́мъ. д҃і Мно́зи бо сꙋ́ть зва́ни, ма́лѡ же и҆збра́нныхъ.

Коне́цъ недѣ́ли.

заⷱ҇
ч҃


н҃в
є҃і Тогда̀ ше́дше фарїсе́є, совѣ́тъ прїе́мше, ꙗ҆́кѡ да ѡ҆больстѧ́тъ є҆го̀ сло́вомъ. ѕ҃і И҆ посыла́ютъ[108] къ немꙋ̀ ᲂу҆чн҃кѝ своѧ̀ съ и҆рѡдїа́ны, глаго́люще: ᲂу҆чи́телю, вѣ́мы, ꙗ҆́кѡ и҆́стиненъ є҆сѝ, и҆ пꙋтѝ бж҃їю вои́стиннꙋ ᲂу҆чи́ши, и҆ неради́ши ни ѡ҆ ко́мже: не зри́ши бо на лицѐ чл҃вѣ́кѡмъ. з҃і Рцы̀ ᲂу҆́бѡ на́мъ, что́ ти сѧ мни́тъ; досто́йно ли є҆́сть да́ти кинсо́нъ ке́сареви, и҆лѝ нѝ; и҃і Разꙋмѣ́въ же і҆и҃съ лꙋка́вство и҆́хъ, речѐ: что́ мѧ и҆скꙋша́ете лицемѣ́ри; ѳ҃і Покажи́те мѝ злати́цꙋ кинсо́ннꙋю. ѻ҆ни́ же принесо́ша є҆мꙋ̀ пѣ́нѧзь. к҃ И҆ глаго́ла и҆̀мъ: чі́й ѻ҆́бразъ се́й и҆ написа́нїе; к҃а И҆ глаго́лаша є҆мꙋ̀: ке́саревъ. тогда̀ глаго́ла и҆̀мъ: воздади́те ᲂу҆́бѡ ке́сарєва ке́сареви, и҆ бж҃їѧ бг҃ови. к҃в И҆ слы́шавше диви́шасѧ: и҆ ѡ҆ста́вльше є҆го̀ ѿидо́ша.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ.

заⷱ҇
ч҃а


н҃г
к҃г Въ то́й де́нь пристꙋпи́ша къ немꙋ̀[109] саддꙋке́є, и҆̀же глаго́лютъ не бы́ти воскресе́нїю, и҆ вопроси́ша є҆го̀, к҃д Глаго́люще: ᲂу҆чи́телю, мѡѷсе́й речѐ: а҆́ще кто̀ ᲂу҆́мретъ не и҆мы́й ча̑дъ, да по́йметъ бра́тъ є҆гѡ̀ женꙋ̀ є҆гѡ̀, и҆ воскреси́тъ сѣ́мѧ бра́та своегѡ̀. к҃є Бѣ́ша же въ на́съ се́дмь бра́тїѧ, и҆ пе́рвый ѡ҆же́ньсѧ ᲂу҆́мре: и҆ не и҆мы́й сѣ́мене, ѡ҆ста́ви женꙋ̀ свою̀ бра́тꙋ своемꙋ̀. к҃ѕ Та́кожде же и҆ вторы́й, и҆ тре́тїй, да́же до седма́гѡ. к҃з Послѣди́ же всѣ́хъ ᲂу҆́мре и҆ жена̀. к҃и Въ воскреше́нїе ᲂу҆́бѡ, кото́рагѡ ѿ седми́хъ бꙋ́детъ жена̀; вси́ бо и҆мѣ́ша ю҆̀. к҃ѳ Ѿвѣща́въ же і҆и҃съ речѐ и҆̀мъ: прельща́етесѧ, не вѣ́дꙋще писа́нїѧ, ни си́лы бж҃їѧ. л҃ Въ воскресе́нїе бо ни же́нѧтсѧ, ни посѧга́ютъ: но ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃ли бж҃їи на нб҃сѝ сꙋ́ть. л҃а Ѡ҆ воскресе́нїи же ме́ртвыхъ нѣ́сте ли члѝ рече́ннагѡ ва́мъ бг҃омъ, глаго́лющимъ: л҃в А҆́зъ є҆́смь бг҃ъ а҆враа́мовъ, и҆ бг҃ъ і҆саа́ковъ, и҆ бг҃ъ і҆а́кѡвль, нѣ́сть бг҃ъ, бг҃ъ ме́ртвыхъ, но бг҃ъ живы́хъ; л҃г И҆ слы́шавше наро́ди, дивлѧ́хꙋсѧ ѡ҆ ᲂу҆че́нїи є҆гѡ̀.

Коне́цъ пѧткꙋ̀.

заⷱ҇
ч҃в


н҃д
л҃д Фарїсе́є же слы́шавше, ꙗ҆́кѡ посрамѝ саддꙋке́и, собра́шасѧ вкꙋ́пѣ. л҃є И҆ вопросѝ є҆ди́нъ ѿ ни́хъ законоꙋчи́тель,[110] и҆скꙋша́ѧ є҆го̀, и҆ глаго́лѧ: л҃ѕ Оу҆чи́телю, ка́ѧ за́повѣдь бо́льши є҆́сть въ зако́нѣ; л҃з І҆и҃съ же речѐ є҆мꙋ̀: возлю́биши гдⷭ҇а бг҃а твоего̀ всѣ́мъ се́рдцемъ твои́мъ, и҆ все́ю дꙋше́ю твое́ю, и҆ все́ю мы́слїю твое́ю. л҃и Сїѧ̀ є҆́сть пе́рваѧ и҆ бо́льшаѧ за́повѣдь. л҃ѳ Втора́ѧ же подо́бна є҆́й: возлю́биши и҆́скреннѧго твоего̀, ꙗ҆́кѡ са́мъ себѐ. м҃ Въ сїю̀ ѻ҆бою̀ за́повѣдїю ве́сь зако́нъ и҆ проро́цы ви́сѧтъ. м҃а Со́бранѡмъ же фарїсе́ѡмъ, вопросѝ и҆̀хъ і҆и҃съ, м҃в Глаго́лѧ: что́ сѧ ва́мъ мни́тъ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀, чі́й є҆́сть сн҃ъ; глаго́лаша є҆мꙋ̀: дв҃довъ. м҃г Глаго́ла и҆̀мъ: ка́кѡ ᲂу҆́бѡ дв҃дъ дх҃омъ гдⷭ҇а є҆го̀ нарица́етъ, глаго́лѧ: ѱаⷧ҇
р҃ѳ
м҃д Речѐ гдⷭ҇ь гдⷭ҇еви моемꙋ̀, сѣдѝ ѡ҆деснꙋ́ю менѐ, до́ндеже положꙋ̀ врагѝ твоѧ̀ подно́жїе нога́ма твои́ма. м҃є А҆́ще ᲂу҆́бѡ дв҃дъ нарица́етъ є҆го̀ гдⷭ҇а, ка́кѡ сн҃ъ є҆мꙋ̀ є҆́сть; м҃ѕ И҆ никто́же можа́ше ѿвѣща́ти є҆мꙋ̀ словесѐ: нижѐ смѣ́ѧ кто̀ ѿ тогѡ̀ днѐ вопроси́ти є҆го̀ ктомꙋ̀.

Коне́цъ недѣ́ли.

Глава̀ к҃г.

заⷱ҇
ч҃г
Тогда̀ і҆и҃съ глаго́ла[111] къ наро́дѡмъ и҆ ᲂу҆ченикѡ́мъ свои́мъ, в҃ Глаго́лѧ: на мѡѷсе́овѣ сѣда́лищи сѣдо́ша кни́жницы и҆ фарїсе́є. г҃ Всѧ̑ ᲂу҆́бѡ, є҆ли̑ка а҆́ще рекꙋ́тъ ва́мъ блюстѝ, соблюда́йте и҆ твори́те: по дѣлѡ́мъ же и҆́хъ не твори́те, глаго́лютъ бо, и҆ не творѧ́тъ. д҃ Свѧзꙋ́ютъ бо бремена̀ тѧ́жка и҆ бѣ́днѣ носи̑ма, и҆ возлага́ютъ на плеща̀ чл҃вѣ́ческа, пе́рстомъ же свои́мъ не хотѧ́тъ дви́гнꙋти и҆̀хъ. є҃ Всѧ́ же дѣла̀ своѧ̀ творѧ́тъ, да ви́дими бꙋ́дꙋтъ человѣ́ки: разширѧ́ютъ же храни́лища своѧ̀, и҆ велича́ютъ воскри̑лїѧ ри́зъ свои́хъ. ѕ҃ Лю́бѧтъ же преждевозлега̑нїѧ на ве́черѧхъ, и҆ преждесѣда̑нїѧ на со́нмищахъ, з҃ И҆ цѣлова̑нїѧ на то́ржищахъ, и҆ зва́тисѧ ѿ человѣ̑къ: ᲂу҆чи́телю, ᲂу҆чи́телю. и҃ Вы́ же не нарица́йтесѧ ᲂу҆чи́тели: є҆ди́нъ бо є҆́сть ва́шъ ᲂу҆чи́тель, хрⷭ҇то́съ, вси́ же вы̀ бра́тїѧ є҆стѐ. ѳ҃ И҆ ѻ҆тца̀ не зови́те себѣ̀ на землѝ: є҆ди́нъ бо є҆́сть ѻ҆ц҃ъ ва́шъ, и҆́же на нб҃сѣ́хъ. і҃ Нижѐ нарица́йтесѧ наста̑вницы: є҆ди́нъ бо є҆́сть наста́вникъ ва́шъ хрⷭ҇то́съ. а҃і Бо́лїй же въ ва́съ, да бꙋ́детъ ва́мъ слꙋга̀. в҃і И҆́же бо вознесе́тсѧ, смири́тсѧ: и҆ смирѧ́ѧйсѧ, вознесе́тсѧ.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ.

заⷱ҇
ч҃д


н҃ѕ
г҃і Го́ре же[112] ва́мъ кни́жницы и҆ фарїсе́є лицемѣ́ри, ꙗ҆́кѡ снѣда́ете до́мы вдови́цъ, и҆ вино́ю дале́че моли̑твы творѧ́ще[113]: сегѡ̀ ра́ди ли́шшее прїи́мете ѡ҆сꙋжде́нїе. д҃і Го́ре ва́мъ кни́жницы и҆ фарїсе́є лицемѣ́ри, ꙗ҆́кѡ затворѧ́ете црⷭ҇твїе нбⷭ҇ное пред̾ человѣ́ки: вы́ бо не вхо́дите, ни входѧ́щихъ ѡ҆ставлѧ́ете вни́ти. є҃і Го́ре ва́мъ кни́жницы и҆ фарїсе́є лицемѣ́ри, ꙗ҆́кѡ прехо́дите мо́ре и҆ сꙋ́шꙋ, сотвори́ти є҆ди́наго прише́льца: и҆ є҆гда̀ бꙋ́детъ, творитѐ є҆го̀ сы́на гее́нны сꙋгꙋ́бѣйша ва́съ. ѕ҃і Го́ре ва́мъ вождѝ слѣпі́и, глаго́люще: и҆́же а҆́ще клене́тсѧ це́рковїю, ничесо́же є҆́сть: а҆ и҆́же клене́тсѧ зла́томъ церко́внымъ, до́лженъ є҆́сть. з҃і Бꙋ́и и҆ слѣпі́и, ко́е бо бо́ле є҆́сть; зла́то ли, и҆лѝ це́рковь свѧтѧ́щаѧ зла́то; и҃і И҆ и҆́же а҆́ще клене́тсѧ ѻ҆лтаре́мъ, ничесо́же є҆́сть: а҆ и҆́же клене́тсѧ да́ромъ, и҆́же верхꙋ̀ є҆гѡ̀, до́лженъ є҆́сть. ѳ҃і Бꙋ́и и҆ слѣпі́и, что́ бо бо́ле; да́ръ ли, и҆лѝ ѻ҆лта́рь ст҃ѧ́й да́ръ; к҃ И҆́же ᲂу҆́бѡ клене́тсѧ ѻ҆лтаре́мъ, клене́тсѧ и҆́мъ, и҆ сꙋ́щимъ верхꙋ̀ є҆гѡ̀. к҃а И҆ и҆́же клене́тсѧ цр҃ковїю, клене́тсѧ є҆́ю, и҆ живꙋ́щимъ въ не́й. к҃в И҆ клены́йсѧ небесе́мъ, клене́тсѧ прⷭ҇то́ломъ бж҃їимъ, и҆ сѣдѧ́щимъ на не́мъ.

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ.

заⷱ҇
ч҃є
к҃г [114] Го́ре ва́мъ кни́жницы и҆ фарїсе́є лицемѣ́ри, ꙗ҆́кѡ ѡ҆десѧ́тствꙋете мѧ́твꙋ, и҆ ко́пръ, и҆ кѵ́мїнъ: и҆ ѡ҆ста́висте вѧ̑щшаѧ зако́нꙋ, сꙋ́дъ, и҆ ми́лость, и҆ вѣ́рꙋ. сїѧ̑ же подоба́ше твори́ти, и҆ ѻ҆́нѣхъ не ѡ҆ставлѧ́ти. к҃д Вождѝ слѣпі́и, ѡ҆цѣжда́ющїи комары̀, вельблꙋ́ды же пожира́юще. к҃є Го́ре ва́мъ кни́жницы и҆ фарїсе́є лицемѣ́ри, ꙗ҆́кѡ ѡ҆чища́ете внѣ́шнее стклѧ́ницы и҆ блю́да: внꙋтрью́дꙋ же сꙋ́ть по́лни хище́нїѧ и҆ непра́вды. к҃ѕ Фарїсе́е слѣпы́й, ѡ҆чи́сти пре́жде внꙋ́треннее стклѧ́ницы и҆ блю́да, да бꙋ́детъ и҆ внѣ́шнее и҆́ма чи́сто. к҃з Го́ре ва́мъ кни́жницы и҆ фарїсе́є лицемѣ́ри, ꙗ҆́кѡ подо́битесѧ гробѡ́мъ пова́плєнымъ, и҆̀же внѣю́дꙋ ᲂу҆́бѡ ꙗ҆влѧ́ютсѧ красны̀, внꙋтрью́дꙋ же по́лни сꙋ́ть косте́й ме́ртвыхъ, и҆ всѧ́кїѧ нечистоты̀. к҃и Та́кѡ и҆ вы̀, внѣю́дꙋ ᲂу҆́бѡ ꙗ҆влѧ́етесѧ чл҃вѣ́кѡмъ пра́ведни: внꙋтрью́дꙋ же є҆стѐ по́лни лицемѣ́рїѧ и҆ беззако́нїѧ.

Коне́цъ вто́рникꙋ.

заⷱ҇
ч҃ѕ
к҃ѳ [115] Го́ре ва́мъ кни́жницы и҆ фарїсе́є лицемѣ́ри, ꙗ҆́кѡ зи́ждете гро́бы проро́чєскїѧ, и҆ кра́сите ра̑ки пра́ведныхъ, л҃ И҆ глаго́лете: а҆́ще бы́хомъ бы́ли во днѝ ѻ҆тє́цъ на́шихъ, не бы́хомъ ᲂу҆́бѡ ѻ҆́бщницы и҆̀мъ бы́ли въ кро́ви прорѡ́къ. л҃а Тѣ́мже са́ми свидѣ́тельствꙋете себѣ̀, ꙗ҆́кѡ сы́нове є҆стѐ и҆зби́вшихъ проро́ки. л҃в И҆ вы̀ и҆спо́лните мѣ́рꙋ ѻ҆тє́цъ ва́шихъ. л҃г Ѕмїѧ̑, порождє́нїѧ є҆хі́днова, ка́кѡ ᲂу҆бѣжитѐ ѿ сꙋда̀ ѻ҆гнѧ̀ гее́нскагѡ; л҃д Сегѡ̀ ра́ди сѐ а҆́зъ послю̀ къ ва́мъ проро́ки, и҆ премꙋ́дры, и҆ кни́жники: и҆ ѿ ни́хъ ᲂу҆бїе́те и҆ ра́спнете, и҆ ѿ ни́хъ бїе́те на со́нмищахъ ва́шихъ, и҆ и҆зжене́те ѿ гра́да во гра́дъ. л҃є Ꙗ҆́кѡ да прїи́детъ на вы̀ всѧ́ка кро́вь пра́ведна, пролива́емаѧ на землѝ, ѿ кро́ве а҆́велѧ пра́веднагѡ, до кро́ве заха́рїи сы́на варахі́ина, є҆го́же ᲂу҆би́сте междꙋ̀ це́рковїю и҆ ѻ҆лтаре́мъ. л҃ѕ А҆ми́нь глаго́лю ва́мъ: ꙗ҆́кѡ прїи́дꙋтъ всѧ̑ сїѧ̑ на ро́дъ се́й. л҃з І҆ерꙋсали́ме, і҆ерꙋсали́ме и҆зби́вый проро́ки, и҆ ка́менїемъ побива́ѧй пѡ́сланныѧ къ немꙋ̀, колькра́ты восхотѣ́хъ собра́ти ча̑да твоѧ̀, ꙗ҆́коже собира́етъ ко́кошъ птенцы̀ своѧ̀ под̾ крилѣ̀, и҆ не восхотѣ́сте! л҃и Сѐ ѡ҆ставлѧ́етсѧ ва́мъ до́мъ ва́шъ пꙋ́стъ. л҃ѳ Глаго́лю бо ва́мъ, ꙗ҆́кѡ не и҆́мате менѐ ви́дѣти ѿсе́лѣ, до́ндеже рече́те: бл҃гослове́нъ грѧды́й во и҆́мѧ гдⷭ҇не.

Коне́цъ средѣ̀, и҆ вто́рникꙋ вели́комꙋ, на ᲂу҆́трени.

Глава̀ к҃д.

заⷱ҇
ч҃з
И҆ и҆зше́дъ і҆и҃съ, и҆дѧ́ше ѿ це́ркве: и҆ пристꙋпи́ша къ немꙋ̀[116] ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀, показа́ти є҆мꙋ̀ зда́нїѧ церкѡ́внаѧ. в҃ І҆и҃съ же речѐ и҆̀мъ: не ви́дите ли всѧ̑ сїѧ̑; а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ, не и҆́мать ѡ҆ста́ти здѣ̀ ка́мень на ка́мени, и҆́же не разори́тсѧ.

заⷱ҇
ч҃и
г҃ Сѣдѧ́щꙋ же є҆мꙋ̀[117] на горѣ̀ є҆леѡ́нстѣй, пристꙋпи́ша къ немꙋ̀ ᲂу҆ченицы̀, наединѣ̀ глаго́люще: рцы̀ на́мъ, когда̀ сїѧ̑ бꙋ́дꙋтъ; и҆ что̀ є҆́сть зна́менїе твоегѡ̀ прише́ствїѧ, и҆ кончи́на вѣ́ка; д҃ И҆ ѿвѣща́въ і҆и҃съ, речѐ и҆̀мъ: блюди́те, да никто́же ва́съ прельсти́тъ. є҃ Мно́зи бо прїи́дꙋтъ во и҆́мѧ моѐ, глаго́люще: а҆́зъ є҆́смь хрⷭ҇то́съ, и҆ мнѡ́ги прельстѧ́тъ: ѕ҃ Оу҆слы́шати же и҆́мате бра̑ни, и҆ слы̑шанїѧ бра́нємъ, зри́те, не ᲂу҆жаса́йтесѧ: подоба́етъ бо всѣ̑мъ си̑мъ бы́ти, но не тогда̀ є҆́сть кончи́на. з҃ Воста́нетъ бо ꙗ҆зы́къ на ꙗ҆зы́къ, и҆ црⷭ҇тво на црⷭ҇тво: и҆ бꙋ́дꙋтъ гла́ди, и҆ па̑гꙋбы, и҆ трꙋ́си по мѣ́стѡмъ: и҃ Всѧ̑ же сїѧ̑, нача́ло болѣ́знемъ. ѳ҃ Тогда̀ предадѧ́тъ вы̀ въ скѡ́рби, и҆ ᲂу҆бїю́тъ вы̀: и҆ бꙋ́дете ненави́дими всѣ́ми ꙗ҆зы́ки и҆́мене моегѡ̀ ра́ди. і҃ И҆ тогда̀ соблазнѧ́тсѧ мно́зи, и҆ дрꙋ́гъ дрꙋ́га предадѧ́тъ, и҆ возненави́дитъ дрꙋ́гъ дрꙋ́га: а҃і И҆ мно́зи лжепроро́цы воста́нꙋтъ, и҆ прельстѧ́тъ мнѡ́гїѧ: в҃і И҆ за ᲂу҆множе́нїе беззако́нїѧ, и҆зсѧ́кнетъ любы̀ мно́гихъ.

заⷱ҇
ч҃ѳ
г҃і Претерпѣ́вый же[118] до конца̀, то́й спасе́тсѧ.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ.

д҃і И҆ проповѣ́стсѧ сїѐ є҆ѵⷢ҇лїе црⷭ҇твїѧ по все́й вселе́ннѣй, во свидѣ́тельство всѣ́мъ ꙗ҆зы́кѡмъ: и҆ тогда̀ прїи́детъ кончи́на. є҃і Е҆гда̀ ᲂу҆́бѡ ᲂу҆́зрите ме́рзость запꙋстѣ́нїѧ, рече́ннꙋю данїи́ломъ проро́комъ, стоѧ́щꙋ на мѣ́стѣ ст҃ѣ: и҆́же чте́тъ, да разꙋмѣ́етъ: ѕ҃і Тогда̀ сꙋ́щїи во і҆ꙋде́и, да бѣжа́тъ на го́ры. з҃і И҆ и҆́же на кро́вѣ, да не схо́дитъ взѧ́ти ꙗ҆̀же въ домꙋ̀ є҆гѡ̀: и҃і И҆ и҆́же на селѣ̀, да не возврати́тсѧ вспѧ́ть взѧ́ти ри́зъ свои́хъ. ѳ҃і Го́ре же непра̑зднымъ, и҆ доѧ́щымъ въ ты́ѧ днѝ. к҃ Моли́тесѧ же, да не бꙋ́детъ бѣ́гство ва́ше зимѣ̀, ни въ сꙋббѡ́тꙋ. к҃а Бꙋ́детъ бо тогда̀ ско́рбь ве́лїѧ, ꙗ҆кова́ же нѣ́сть была̀ ѿ нача́ла мі́ра досе́лѣ, нижѐ и҆́мать бы́ти. к҃в И҆ а҆́ще не бы́ша прекрати́лисѧ дні́е ѻ҆́ны, не бы̀ ᲂу҆́бѡ спасла́сѧ всѧ́ка пло́ть: и҆збра́нныхъ же ра́ди прекратѧ́тсѧ дні́е ѻ҆́ны. к҃г Тогда̀ а҆́ще кто̀ рече́тъ ва́мъ: сѐ здѣ̀ хрⷭ҇то́съ, и҆лѝ ѻ҆́ндѣ, не и҆ми́те вѣ́ры. к҃д Воста́нꙋтъ бо лжехрі́сти и҆ лжепроро́цы, и҆ дадѧ́тъ зна́мєнїѧ вє́лїѧ и҆ чꙋдеса̀: ꙗ҆́коже прельсти́ти, а҆́ще возмо́жно, и҆ и҆збра̑нныѧ. к҃є Сѐ пре́жде рѣ́хъ ва́мъ. к҃ѕ А҆́ще ᲂу҆́бѡ рекꙋ́тъ ва́мъ, сѐ въ пꙋсты́ни є҆́сть, не и҆зыди́те: сѐ въ сокро́вищахъ, не и҆ми́те вѣ́ры.

заⷱ҇
р҃

пѧⷦ҇
к҃з Ꙗ҆́коже бо[119] мо́лнїѧ и҆схо́дитъ ѿ востѡ́къ и҆ ꙗ҆влѧ́етсѧ до за̑падъ: та́кѡ бꙋ́детъ прише́ствїе сн҃а человѣ́ческагѡ. к҃и И҆дѣ́же бо а҆́ще бꙋ́детъ трꙋ́пъ, та́мѡ соберꙋ́тсѧ ѻ҆рлѝ.

Коне́цъ четверткꙋ̀.

к҃ѳ А҆́бїе же по ско́рби дні́й тѣ́хъ со́лнце поме́ркнетъ, и҆ лꙋна̀ не да́стъ свѣ́та своегѡ̀, и҆ ѕвѣ́зды спа́днꙋтъ съ небесѐ, и҆ си̑лы небє́сныѧ подви́гнꙋтсѧ. л҃ И҆ тогда̀ ꙗ҆ви́тсѧ зна́менїе сн҃а человѣ́ческагѡ на нб҃сѝ: и҆ тогда̀ воспла́чꙋтсѧ всѧ̀ колѣ́на земна̑ѧ, и҆ ᲂу҆́зрѧтъ сн҃а человѣ́ческаго, грѧдꙋ́ща на ѻ҆́блацѣхъ небе́сныхъ съ си́лою и҆ сла́вою мно́гою. л҃а И҆ по́слетъ а҆́гг҃лы своѧ̀ съ трꙋ́бнымъ гла́сомъ ве́лїимъ, и҆ соберꙋ́тъ и҆збра̑нныѧ є҆гѡ̀ ѿ четы́рехъ вѣ̑тръ, ѿ конє́цъ нб҃съ до конє́цъ и҆́хъ. л҃в Ѿ смоко́вницы же наꙋчи́тесѧ при́тчи: є҆гда̀ ᲂу҆жѐ вѣ́їѧ є҆ѧ̀ бꙋ́дꙋтъ мла̑да и҆ ли́ствїе прозѧ́бнетъ, вѣ́дите, ꙗ҆́кѡ бли́зъ є҆́сть жа́тва. л҃г Та́кѡ и҆ вы̀, є҆гда̀ ви́дите сїѧ̑ всѧ̑, вѣ́дите, ꙗ҆́кѡ бли́зъ є҆́сть при две́рехъ.

Престꙋпѝ пѧткꙋ̀.

заⷱ҇
р҃а
л҃д [120] А҆ми́нь глаго́лю ва́мъ: не мимои́детъ ро́дъ се́й, до́ндеже всѧ̑ сїѧ̑ бꙋ́дꙋтъ. л҃є Не́бо и҆ землѧ̀ мимои́детъ: словеса́ же моѧ̀ не мимои́дꙋтъ.

Коне́цъ понедѣ́льника вели́кагѡ, на лїтꙋргі́и.

заⷱ҇
р҃в


н҃и
л҃ѕ Ѡ҆ дни́ же то́мъ и҆ часѣ̀[121] никто́же вѣ́сть, ни а҆́гг҃ли нбⷭ҇нїи, то́кмѡ ѻ҆ц҃ъ мо́й є҆ди́нъ. л҃з Ꙗ҆́коже бо бы́сть во днѝ нѡ́евы: та́кѡ бꙋ́детъ и҆ прише́ствїе сн҃а человѣ́ческагѡ. л҃и Ꙗ҆́коже бо бѣ́хꙋ во днѝ пре́жде пото́па, ꙗ҆дꙋ́ще и҆ пїю́ще, женѧ́щесѧ и҆ посѧга́юще, до негѡ́же днѐ вни́де нѡ́е въ ковче́гъ: л҃ѳ И҆ не ᲂу҆вѣ́дѣша, до́ндеже прїи́де вода̀, и҆ взѧ́тъ всѧ̑: та́кѡ бꙋ́детъ и҆ прише́ствїе сн҃а человѣ́ческагѡ. м҃ Тогда̀ два̀ бꙋ́дета на селѣ̀: є҆ди́нъ пое́млетсѧ, а҆ дрꙋгі́й ѡ҆ставлѧ́етсѧ, м҃а Двѣ̀ ме́лющѣ въ же́рновахъ: є҆ди́на пое́млетсѧ, и҆ є҆ди́на ѡ҆ставлѧ́етсѧ.

Чтѝ пѧткꙋ̀:

заⷱ҇
р҃г
м҃в [122] Бди́те ᲂу҆́бѡ, ꙗ҆́кѡ не вѣ́сте, въ кі́й ча́съ гдⷭ҇ь ва́шъ прїи́детъ. м҃г Сїе́ же вѣ́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́ще бы вѣ́далъ до́мꙋ влады́ка, въ кꙋ́ю стра́жꙋ та́ть прїи́детъ, бдѣ́лъ ᲂу҆́бѡ бы, и҆ не бы̀ да́лъ подкопа́ти хра́ма своегѡ̀. м҃д Сегѡ̀ ра́ди и҆ вы̀ бꙋ́дите гото́ви, ꙗ҆́кѡ во́ньже ча́съ не мнитѐ, сн҃ъ человѣ́ческїй прїи́детъ.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ.

м҃є Кто̀ ᲂу҆̀бо є҆́сть вѣ́рный ра́бъ и҆ мꙋ́дрый, є҆го́же поста́витъ гдⷭ҇и́нъ є҆гѡ̀ над̾ до́момъ свои́мъ, є҆́же даѧ́ти и҆̀мъ пи́щꙋ во вре́мѧ и҆́хъ; м҃ѕ Бл҃же́нъ ра́бъ то́й, є҆го́же прише́дъ гдⷭ҇и́нъ є҆гѡ̀ ѡ҆брѧ́щетъ та́кѡ творѧ́ща. м҃з А҆ми́нь глаго́лю ва́мъ, ꙗ҆́кѡ над̾ всѣ́мъ и҆мѣ́нїемъ свои́мъ поста́витъ є҆го̀.

Коне́цъ ст҃о́мꙋ.

м҃и А҆́ще ли же рече́тъ ѕлы́й ра́бъ то́й въ се́рдцы свое́мъ, косни́тъ гдⷭ҇и́нъ мо́й прїитѝ: м҃ѳ И҆ на́чнетъ би́ти клевре́ты своѧ̀, ꙗ҆́сти же и҆ пи́ти съ пїѧ́ницами: н҃ Прїи́детъ гдⷭ҇и́нъ раба̀ тогѡ̀ въ де́нь, во́ньже не ча́етъ, и҆ въ ча́съ, во́ньже не вѣ́сть. н҃а И҆ проте́шетъ є҆го̀ полма̀, и҆ ча́сть є҆гѡ̀ съ невѣ́рными положи́тъ: тꙋ̀ бꙋ́детъ пла́чь и҆ скре́жетъ зꙋбѡ́мъ.

Коне́цъ пѧткꙋ̀.

Глава̀ к҃є.

заⷱ҇
р҃д


н҃ѳ
Тогда̀ ᲂу҆подо́бисѧ[123] црⷭ҇твїе нбⷭ҇ное десѧти́мъ дѣ́вамъ, ꙗ҆̀же прїѧ́ша свѣти́льники своѧ̀, и҆ и҆зыдо́ша въ срѣ́тенїе женихꙋ̀. в҃ Пѧ́ть же бѣ̀ ѿ ни́хъ мꙋдры̀, и҆ пѧ́ть ю҆рѡ́дивы. г҃ Ю҆рѡ́дивыѧ же прїе́мше свѣти́льники своѧ̀, не взѧ́ша съ собо́ю є҆ле́а. д҃ Мꙋ́дрыѧ же прїѧ́ша є҆ле́й въ сосꙋ́дѣхъ, со свѣти́льники свои́ми. є҃ Коснѧ́щꙋ же женихꙋ̀, воздрема́шасѧ всѧ̑, и҆ спа́хꙋ. ѕ҃ Полꙋ́нощи же во́пль бы́сть: сѐ жени́хъ грѧде́тъ, и҆сходи́те въ срѣ́тенїе є҆гѡ̀. з҃ Тогда̀ воста́вше всѧ̀ дѣ́вы ты́ѧ, и҆ ᲂу҆краси́ша свѣти́льники своѧ̀. и҃ Ю҆рѡ́дивыѧ же мꙋ̑дрымъ рѣ́ша: дади́те на́мъ ѿ є҆ле́а ва́шегѡ, ꙗ҆́кѡ свѣти́льницы на́ши ᲂу҆гаса́ютъ. ѳ҃ Ѿвѣща́ша же мꙋ́дрыѧ, глаго́люще: є҆да̀ ка́кѡ не доста́нетъ на́мъ и҆ ва́мъ: и҆ди́те же па́че къ продаю́щымъ, и҆ кꙋпи́те себѣ̀. і҃ И҆дꙋ́щымъ же и҆̀мъ кꙋпи́ти, прїи́де жени́хъ, и҆ готѡ́выѧ внидо́ша съ ни́мъ на бра́ки: и҆ затворе́ны бы́ша двє́ри. а҃і Послѣди́ же прїидо́ша и҆ про́чыѧ дѣ́вы, глаго́люще: гдⷭ҇и, гдⷭ҇и, ѿве́рзи на́мъ. в҃і Ѻ҆́нъ же ѿвѣща́въ, речѐ и҆̀мъ: а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ, не вѣ́мъ ва́съ. г҃і Бди́те ᲂу҆̀бо, ꙗ҆́кѡ не вѣ́сте днѐ, ни часа̀, во́ньже сн҃ъ человѣ́ческїй прїи́детъ.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ.

заⷱ҇
р҃є


ѯ҃
д҃і Ꙗ҆́коже бо[124] человѣ́къ нѣ́кїй ѿходѧ̀ призва̀ своѧ̀ рабы̑, и҆ предадѐ и҆̀мъ и҆мѣ́нїе своѐ. є҃і И҆ ѻ҆́вомꙋ ᲂу҆́бѡ дадѐ пѧ́ть тала̑нтъ, ѻ҆́вомꙋ же два̀, ѻ҆́вомꙋ же є҆ди́нъ, комꙋ́ждо проти́вꙋ си́лы є҆гѡ̀: и҆ ѿи́де а҆́бїе. ѕ҃і Ше́дъ же прїе́мый пѧ́ть тала̑нтъ, дѣ́ла въ ни́хъ, и҆ сотворѝ дрꙋгі́ѧ пѧ́ть тала̑нтъ. з҃і Та́кожде и҆ и҆́же два̀, прїѡбрѣ́те и҆ то́й дрꙋга̑ѧ два̀. и҃і Прїе́мый же є҆ди́нъ, ше́дъ вкопа̀ є҆го̀ въ зе́млю, и҆ скры̀ сребро̀ гдⷭ҇и́на своегѡ̀. ѳ҃і По мно́зѣ же вре́мени прїи́де гдⷭ҇и́нъ ра̑бъ тѣ́хъ, и҆ стѧза́сѧ съ ни́ми ѡ҆ словесѝ. к҃ И҆ пристꙋ́пль пѧ́ть тала̑нтъ прїе́мый, принесѐ дрꙋгі́ѧ пѧ́ть тала̑нтъ, глаго́лѧ: гдⷭ҇и, пѧ́ть тала̑нтъ мѝ є҆сѝ пре́далъ, сѐ дрꙋгі́ѧ пѧ́ть тала̑нтъ прїѡбрѣто́хъ и҆́ми. к҃а Рече́ же є҆мꙋ̀ гдⷭ҇ь є҆гѡ̀: до́брый ра́бе, бл҃гі́й и҆ вѣ́рный, ѡ҆ ма́лѣ бы́лъ є҆сѝ вѣ́ренъ, над̾ мно́гими тѧ̀ поста́влю: вни́ди въ ра́дость гдⷭ҇а твоегѡ̀. к҃в Пристꙋ́пль же и҆ и҆́же два̀ тала́нта прїе́мый, речѐ: гдⷭ҇и, два̀ тала́нта мѝ є҆сѝ пре́далъ, сѐ дрꙋга̑ѧ два̀ тала́нта прїѡбрѣто́хъ и҆́ма. к҃г Рече́ же є҆мꙋ̀ гдⷭ҇ь є҆гѡ̀: до́брый ра́бе, благі́й и҆ вѣ́рный, ѡ҆ ма́лѣ мѝ бы́лъ є҆сѝ вѣ́ренъ, над̾ мно́гими тѧ̀ поста́влю: вни́ди въ ра́дость гдⷭ҇а твоегѡ̀. к҃д Пристꙋ́пль же и҆ прїе́мый є҆ди́нъ тала́нтъ, речѐ: гдⷭ҇и, вѣ́дѧхъ тѧ̀, ꙗ҆́кѡ же́стокъ є҆сѝ человѣ́къ: жне́ши, и҆дѣ́же не сѣ́ѧлъ є҆сѝ, и҆ собира́еши, ю҆́дꙋже не расточи́лъ є҆сѝ: к҃є И҆ ᲂу҆боѧ́всѧ ше́дъ скры́хъ тала́нтъ тво́й въ землѝ, и҆ сѐ и҆́маши твоѐ. к҃ѕ Ѿвѣща́въ же гдⷭ҇ь є҆гѡ̀, речѐ є҆мꙋ̀: лꙋка́вый ра́бе и҆ лѣни́вый, вѣ́дѧше, ꙗ҆́кѡ жнꙋ̀, и҆дѣ́же не сѣ́ѧхъ, и҆ собира́ю, ю҆́дꙋже не расточи́хъ: к҃з Подоба́ше ᲂу҆̀бо тебѣ̀ вда́ти сребро̀ моѐ торжникѡ́мъ, и҆ прише́дъ а҆́зъ взѧ́лъ бы́хъ своѐ съ ли́хвою. к҃и Воз̾ми́те ᲂу҆̀бо ѿ негѡ̀ тала́нтъ, и҆ дади́те и҆мꙋ́щемꙋ де́сѧть тала̑нтъ. к҃ѳ И҆мꙋ́щемꙋ бо вездѣ̀ дано̀ бꙋ́детъ, и҆ преизбꙋ́детъ: ѿ неимꙋ́щагѡ же, и҆ є҆́же мни́тсѧ и҆мѣ́ѧ, взѧ́то бꙋ́детъ ѿ негѡ̀. л҃ И҆ неключи́маго раба̀ вве́рзите во тмꙋ̀ кромѣ́шнюю: тꙋ̀ бꙋ́детъ пла́чь и҆ скре́жетъ зꙋбѡ́мъ. сїѧ̑ глаго́лѧ возгласѝ: и҆мѣ́ѧй ᲂу҆́ши слы́шати, да слы́шитъ.

Коне́цъ недѣ́ли.

заⷱ҇
р҃ѕ


ѯ҃а
л҃а Е҆гда́ же[125] прїи́детъ сн҃ъ человѣ́ческїй въ сла́вѣ свое́й, и҆ всѝ ст҃і́и а҆́гг҃ли съ ни́мъ, тогда̀ сѧ́детъ на прⷭ҇то́лѣ сла́вы своеѧ̀: л҃в И҆ соберꙋ́тсѧ пред̾ ни́мъ всѝ ꙗ҆зы́цы, и҆ разлꙋчи́тъ и҆̀хъ дрꙋ́гъ ѿ дрꙋ́га, ꙗ҆́коже па́стырь разлꙋча́етъ ѻ҆́вцы ѿ ко́злищъ. л҃г И҆ поста́витъ ѻ҆́вцы ѡ҆деснꙋ́ю себѐ, а҆ кѡ́злища ѡ҆шꙋ́юю. л҃д Тогда̀ рече́тъ цр҃ь сꙋ́щымъ ѡ҆деснꙋ́ю є҆гѡ̀: прїиди́те благослове́ннїи ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀, наслѣ́дꙋйте ᲂу҆гото́ванное ва́мъ црⷭ҇твїе ѿ сложе́нїѧ мі́ра. л҃є Взалка́хсѧ бо, и҆ да́сте мѝ ꙗ҆́сти: возжада́хсѧ, и҆ напои́сте мѧ̀: стра́ненъ бѣ́хъ, и҆ введо́сте менѐ: л҃ѕ На́гъ, и҆ ѡ҆дѣ́ѧсте мѧ̀: бо́ленъ, и҆ посѣти́сте менѐ: въ темни́цѣ бѣ́хъ, и҆ прїидо́сте ко мнѣ̀. л҃з Тогда̀ ѿвѣща́ютъ є҆мꙋ̀ пра́вєдницы, глаго́люще: гдⷭ҇и, когда́ тѧ ви́дѣхомъ а҆́лчꙋща, и҆ напита́хомъ; и҆лѝ жа́ждꙋща, и҆ напои́хомъ; л҃и Когда́ же тѧ̀ ви́дѣхомъ стра́нна, и҆ введо́хомъ; и҆лѝ на́га, и҆ ѡ҆дѣ́ѧхомъ; л҃ѳ Когда́ же тѧ̀ ви́дѣхомъ болѧ́ща, и҆лѝ въ темни́цѣ, и҆ прїидо́хомъ къ тебѣ̀; м҃ И҆ ѿвѣща́въ цр҃ь рече́тъ и҆̀мъ: а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ, поне́же сотвори́сте є҆ди́номꙋ си́хъ бра́тїй мои́хъ ме́ньшихъ, мнѣ̀ сотвори́сте. м҃а Тогда̀ рече́тъ и҆ сꙋ́щымъ ѡ҆шꙋ́юю є҆гѡ̀: и҆ди́те ѿ менѐ проклѧ́тїи ко ѻ҆́гнь вѣ́чный, ᲂу҆гото́ванный дїа́волꙋ и҆ а҆́ггелѡмъ є҆гѡ̀. м҃в Взалка́хсѧ бо, и҆ не да́сте мѝ ꙗ҆́сти: возжада́хсѧ, и҆ не напои́сте менѐ. м҃г Стра́ненъ бѣ́хъ, и҆ не введо́сте менѐ: на́гъ, и҆ не ѡ҆дѣ́ѧсте менѐ: бо́ленъ, и҆ въ темни́цѣ, и҆ не посѣти́сте менѐ. м҃д Тогда̀ ѿвѣща́ютъ є҆мꙋ̀ и҆ ті́и, глаго́люще: гдⷭ҇и, когда́ тѧ ви́дѣхомъ а҆́лчꙋща, и҆лѝ жа́ждꙋща, и҆лѝ стра́нна, и҆лѝ на́га, и҆лѝ бо́льна, и҆лѝ въ темни́цѣ, и҆ не послꙋжи́хомъ тебѣ̀; м҃є Тогда̀ ѿвѣща́етъ и҆̀мъ, глаго́лѧ: а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ, поне́же не сотвори́сте є҆ди́номꙋ си́хъ ме́ньшихъ, ни мнѣ̀ сотвори́сте. м҃ѕ И҆ и҆́дꙋтъ сі́и въ мꙋ́кꙋ вѣ́чнꙋю, пра́вєдницы же въ живо́тъ вѣ́чный.

Коне́цъ недѣ́ли мѧсопꙋ́стной.

Глава̀ к҃ѕ.

заⷱ҇
р҃з
И҆ бы́сть, є҆гда̀ сконча̀ і҆и҃съ всѧ̀ словеса̀ сїѧ̀, речѐ ᲂу҆ченикѡ́мъ свои́мъ:[126] в҃ Вѣ́сте, ꙗ҆́кѡ по двою̀ дню̀ па́сха бꙋ́детъ, и҆ сн҃ъ человѣ́ческїй пре́данъ бꙋ́детъ на пропѧ́тїе.

Коне́цъ вто́рникꙋ вели́комꙋ.

г҃ Тогда̀ собра́шасѧ а҆рхїере́є, и҆ кни́жницы и҆ ста́рцы людсті́и, во дво́ръ а҆рхїере́овъ, глаго́лемагѡ каїа́фы: д҃ И҆ совѣща́ша, да і҆и҃са ле́стїю и҆́мꙋтъ, и҆ ᲂу҆бїю́тъ. є҃ Глаго́лахꙋ же: но не въ пра́здникъ, да не молва̀ бꙋ́детъ въ лю́дехъ.

заⷱ҇
р҃и


ѯ҃в
ѕ҃ І҆и҃сꙋ же[127] бы́вшꙋ въ виѳа́нїи, въ домꙋ̀ сі́мѡна прокаже́ннагѡ, з҃ Пристꙋпѝ къ немꙋ̀ жена̀, стклѧ́ницꙋ мѵ́ра и҆мꙋ́щи многоцѣ́ннагѡ, и҆ возлива́ше на главꙋ̀ є҆гѡ̀, возлежа́щꙋ. и҃ Ви́дѣвше же ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀, негодова́ша, глаго́люще. чесѡ̀ ра́ди ги́бель сїѧ̀ бы́сть; ѳ҃ Можа́ше бо сїѐ мѵ́ро продано̀ бы́ти на мно́зѣ, и҆ да́тисѧ ни́щымъ. і҃ Разꙋмѣ́въ же і҆и҃съ речѐ и҆̀мъ: что̀ трꙋжда́ете женꙋ̀; дѣ́ло бо добро̀ содѣ́ла ѡ҆ мнѣ̀. а҃і Всегда́ бо ни́щыѧ и҆́мате съ собо́ю: мене́ же не всегда̀ и҆́мате. в҃і Возлїѧ́вши бо сїѧ̀ мѵ́ро сїѐ на тѣ́ло моѐ, на погребе́нїе мѧ̀ сотворѝ. г҃і А҆ми́нь глаго́лю ва́мъ: и҆дѣ́же а҆́ще проповѣ́дано бꙋ́детъ є҆ѵⷢ҇лїе сїѐ во все́мъ мі́рѣ, рече́тсѧ, и҆ є҆́же сотворѝ сїѧ̀, въ па́мѧть є҆ѧ̀. д҃і Тогда̀ ше́дъ є҆ди́нъ ѿ ѻ҆боюна́десѧте, глаго́лемый і҆ꙋ́да і҆скарїѡ́тскїй, ко а҆рхїере́ѡмъ, є҃і Речѐ: что́ ми хо́щете да́ти, и҆ а҆́зъ ва́мъ преда́мъ є҆го̀; ѻ҆ни́ же поста́виша є҆мꙋ̀ три́десѧть сре́брєникъ. ѕ҃і И҆ ѿто́лѣ и҆ска́ше подо́бна вре́мене, да є҆го̀ преда́стъ.

Коне́цъ вели́кой средѣ̀.

ѯ҃г з҃і Въ пе́рвый же де́нь ѡ҆прѣсно́чный пристꙋпи́ша ᲂу҆ченицы̀ і҆и҃сови, глаго́люще є҆мꙋ̀: гдѣ̀ хо́щеши, ᲂу҆гото́ваемъ тѝ ꙗ҆́сти па́схꙋ; и҃і Ѻ҆́нъ же речѐ: и҆ди́те во гра́дъ ко ѻ҆́нсицѣ, и҆ рцы́те є҆мꙋ̀: ᲂу҆чи́тель глаго́летъ, вре́мѧ моѐ бли́зъ є҆́сть, ᲂу҆ тебѐ сотворю̀ па́схꙋ со ᲂу҆ченикѝ мои́ми. ѳ҃і И҆ сотвори́ша ᲂу҆ченицы̀, ꙗ҆́коже повелѣ̀ и҆̀мъ і҆и҃съ: и҆ ᲂу҆гото́ваша па́схꙋ. к҃ Ве́черꙋ же бы́вшꙋ возлежа́ше со ѻ҆бѣмана́десѧте ᲂу҆ченико́ма.

Прейдѝ четверткꙋ̀ вели́комꙋ, во і҆ѡа́ннѣ зача́ло м҃д: [Вѣ́дый же і҆и҃съ:]
И҆ па́ки чтѝ здѣ̀:

ѯ҃д к҃а И҆ ꙗ҆дꙋ́щымъ и҆̀мъ речѐ: а҆ми́нь глаго́лю ва́мъ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ ѿ ва́съ преда́стъ мѧ̀. к҃в И҆ скорбѧ́ще ѕѣлѡ̀, нача́ша глаго́лати є҆мꙋ̀ є҆ди́нъ кі́йждо и҆́хъ: є҆да̀ а҆́зъ є҆́смь, гдⷭ҇и; к҃г Ѻ҆́нъ же ѿвѣща́въ речѐ: ѡ҆мочи́вый со мно́ю въ соли́ло рꙋ́кꙋ, то́й мѧ̀ преда́стъ. к҃д Сн҃ъ же человѣ́ческїй и҆́детъ, ꙗ҆́коже є҆́сть пи́сано ѡ҆ не́мъ. го́ре же человѣ́кꙋ томꙋ̀, и҆́мже сн҃ъ чл҃вѣ́ческїй преда́стсѧ: добро̀ бы бы́ло є҆мꙋ̀, а҆́ще не бы̀ роди́лсѧ человѣ́къ то́й. к҃є Ѿвѣща́въ же і҆ꙋ́да предаѧ́й є҆го̀, речѐ: є҆да̀ а҆́зъ є҆́смь, равві̀; глаго́ла є҆мꙋ̀: ты̀ речѐ. к҃ѕ Ꙗ҆дꙋ́щымъ же и҆̀мъ, прїе́мъ і҆и҃съ хлѣ́бъ, и҆ благослови́въ преломѝ, и҆ даѧ́ше ᲂу҆ченикѡ́мъ, и҆ речѐ: прїими́те, ꙗ҆ди́те, сїѐ є҆́сть тѣ́ло моѐ. к҃з И҆ прїе́мъ ча́шꙋ, хвалꙋ̀ возда́въ, дадѐ и҆̀мъ, глаго́лѧ: пі́йте ѿ неѧ̀ всѝ. к҃и Сїѧ́ бо є҆́сть кро́вь моѧ̀ но́вагѡ завѣ́та, ꙗ҆́же за мнѡ́гїѧ и҆злива́ема, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ. к҃ѳ Глаго́лю же ва́мъ: ꙗ҆́кѡ не и҆́мамъ пи́ти ѿ ны́нѣ ѿ сегѡ̀ плода̀ ло́знагѡ, до днѐ тогѡ̀, є҆гда̀ и҆̀ пїю̀ съ ва́ми но́во во црⷭ҇твїи ѻ҆ц҃а̀ моегѡ̀. л҃ И҆ воспѣ́вше, и҆зыдо́ша въ го́рꙋ є҆леѡ́нскꙋ. л҃а Тогда̀ глаго́ла и҆̀мъ і҆и҃съ: всѝ вы̀ соблазните́сѧ ѡ҆ мнѣ̀ въ но́щь сїю̀. пи́сано бо є҆́сть: поражꙋ̀ па́стырѧ, и҆ разы́дꙋтсѧ ѻ҆́вцы ста́да. л҃в По воскресе́нїи же мое́мъ, варѧ́ю вы̀ въ галїле́и. л҃г Ѿвѣща́въ же пе́тръ речѐ є҆мꙋ̀: а҆́ще и҆ всѝ соблазнѧ́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀, а҆́зъ никогда́же соблажню́сѧ. л҃д Речѐ є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: а҆ми́нь глаго́лю тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ въ сїю̀ но́щь, пре́жде да́же а҆ле́ктѡръ не возгласи́тъ, трикра́ты ѿве́ржешисѧ менѐ. л҃є Глаго́ла є҆мꙋ̀ пе́тръ: а҆́ще мѝ є҆́сть и҆ ᲂу҆мре́ти съ тобо́ю, не ѿве́ргꙋсѧ тебѐ. та́кожде и҆ всѝ ᲂу҆ченицы̀ рѣ́ша. л҃ѕ Тогда̀ прїи́де съ ни́ми і҆и҃съ въ ве́сь нарица́емꙋю геѳсима́нїа, и҆ глаго́ла ᲂу҆ченикѡ́мъ: сѣди́те тꙋ̀, до́ндеже ше́дъ помолю́сѧ та́мѡ. л҃з И҆ пое́мъ петра̀ и҆ ѻ҆́ба сы́на зеведе́ова, нача́тъ скорбѣ́ти и҆ тꙋжи́ти. л҃и Тогда̀ глаго́ла и҆̀мъ і҆и҃съ: приско́рбна є҆́сть дꙋша̀ моѧ̀ до сме́рти: пожди́те здѣ̀, и҆ бди́те со мно́ю. л҃ѳ И҆ преше́дъ ма́лѡ, падѐ на лицѣ̀ свое́мъ, молѧ́сѧ, и҆ глаго́лѧ: ѻ҆́ч҃е мо́й, а҆́ще возмо́жно є҆́сть, да мимои́детъ ѿ менѐ ча́ша сїѧ̀: ѻ҆ба́че не ꙗ҆́коже а҆́зъ хощꙋ̀, но ꙗ҆́коже ты̀.

Ста́ни здѣ̀ па́ки четверткꙋ̀ вели́комꙋ, и҆ поймѝ въ лꙋцѣ̀, зача́ло р҃ѳ: [Ꙗ҆ви́сѧ же є҆мꙋ̀ а҆́гг҃лъ съ небесѐ:]
И҆ па́ки чтѝ здѣ̀:

м҃ И҆ прише́дъ ко ᲂу҆ченикѡ́мъ, и҆ ѡ҆брѣ́те и҆̀хъ спѧ́щѧ, и҆ глаго́ла петро́ви: та́кѡ ли не возмого́сте є҆ди́нагѡ часа̀ побдѣ́ти со мно́ю; м҃а Бди́те и҆ моли́тесѧ, да не вни́дете въ напа́сть: дꙋ́хъ бо бо́дръ, пло́ть же немощна̀. м҃в Па́ки втори́цею ше́дъ помоли́сѧ, глаго́лѧ: ѻ҆́ч҃е мо́й, а҆́ще не мо́жетъ сїѧ̀ ча́ша мимоитѝ ѿ менѐ, а҆́ще не пїю̀ є҆ѧ̀, бꙋ́ди во́лѧ твоѧ̀. м҃г И҆ прише́дъ ѡ҆брѣ́те и҆̀хъ па́ки спѧ́щѧ, бѣ́ста бо и҆̀мъ ѻ҆́чи ѡ҆тѧготѣ́нѣ. м҃д И҆ ѡ҆ста́вль и҆̀хъ, ше́дъ па́ки помоли́сѧ трети́цею, то́жде сло́во ре́къ. м҃є Тогда̀ прїи́де ко ᲂу҆ченикѡ́мъ свои́мъ, и҆ глаго́ла и҆̀мъ: спи́те про́чее, и҆ почива́йте: сѐ прибли́жисѧ ча́съ, и҆ сн҃ъ человѣ́ческїй предае́тсѧ въ рꙋ́ки грѣ́шникѡвъ. м҃ѕ Воста́ните, и҆́демъ: сѐ прибли́жисѧ предаѧ́й мѧ̀. ѯ҃є м҃з И҆ є҆щѐ є҆мꙋ̀ глаго́лющꙋ, сѐ і҆ꙋ́да є҆ди́нъ ѿ ѻ҆боюна́десѧте прїи́де, и҆ съ ни́мъ наро́дъ мно́гъ, со ѻ҆рꙋ́жїемъ и҆ дреко́льми, ѿ а҆рхїерє́й и҆ ста́рєцъ людски́хъ. м҃и Предаѧ́й же є҆го̀, дадѐ и҆̀мъ зна́менїе, глаго́лѧ: є҆го́же а҆́ще лобжꙋ̀, то́й є҆́сть, и҆ми́те є҆го̀. м҃ѳ И҆ а҆́бїе пристꙋ́пль ко і҆и҃сови, речѐ: ра́дꙋйсѧ равві̀, и҆ ѡ҆блобыза̀ є҆го̀. н҃ І҆и҃съ же речѐ є҆мꙋ̀: дрꙋ́же, творѝ на не́же є҆сѝ прише́лъ[128]. тогда̀ пристꙋ́пльше возложи́ша рꙋ́цѣ на і҆и҃са, и҆ ꙗ҆́ша є҆го̀. н҃а И҆ сѐ є҆ди́нъ ѿ сꙋ́щихъ со і҆и҃сомъ, просте́ръ рꙋ́кꙋ, и҆звлечѐ но́жъ сво́й: и҆ ᲂу҆да́ри раба̀ а҆рхїере́ова, и҆ ᲂу҆рѣ́за є҆мꙋ̀ ᲂу҆́хо. н҃в Тогда̀ глаго́ла є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: возвратѝ но́жъ тво́й въ мѣ́сто є҆гѡ̀: вси́ бо прїе́мшїи но́жъ ноже́мъ поги́бнꙋтъ: н҃г И҆лѝ мни́тсѧ тѝ, ꙗ҆́кѡ не могꙋ̀ ны́нѣ ᲂу҆моли́ти ѻ҆ц҃а̀ моего̀, и҆ предста́витъ мѝ вѧ́щше и҆лѝ двана́десѧте легеѡ́на а҆́гг҃лъ; н҃д Ка́кѡ же ᲂу҆̀бо сбꙋ́дꙋтсѧ писа̑нїѧ, ꙗ҆́кѡ та́кѡ подоба́етъ бы́ти; н҃є Въ то́й ча́съ речѐ і҆и҃съ наро́дѡмъ: ꙗ҆́кѡ на разбо́йника ли и҆зыдо́сте со ѻ҆рꙋ́жїемъ и҆ дреко́льми, ꙗ҆́ти мѧ̀; по всѧ̀ днѝ при ва́съ сѣдѣ́хъ ᲂу҆чѧ̀ въ цр҃кви, и҆ не ꙗ҆́сте менѐ. н҃ѕ Се́ же всѐ бы́сть, да сбꙋ́дꙋтсѧ писа̑нїѧ проро́чєскаѧ. тогда̀ ᲂу҆ченицы̀ всѝ ѡ҆ста́вльше є҆го̀, бѣжа́ша.

заⷱ҇
р҃ѳ
н҃з Во́ини же[129] є҆́мше і҆и҃са ведо́ша къ каїа́фѣ а҆рхїере́ови, и҆дѣ́же кни́жницы и҆ ста́рцы собра́шасѧ. н҃и Пе́тръ же и҆дѧ́ше по не́мъ и҆здале́ча, до двора̀ а҆рхїере́ова: и҆ вше́дъ внꙋ́трь, сѣдѧ́ше со слꙋга́ми, ви́дѣти кончи́нꙋ. н҃ѳ А҆рхїере́є же и҆ ста́рцы, и҆ со́нмъ ве́сь, и҆ска́хꙋ лжесвидѣ́тельства на і҆и҃са, ꙗ҆́кѡ да ᲂу҆бїю́тъ є҆го̀, ѯ҃ И҆ не ѡ҆брѣта́хꙋ: и҆ мнѡ́гимъ лжесвидѣ́телємъ пристꙋ́пльшымъ, не ѡ҆брѣто́ша. по́слѣжде же пристꙋпи́ша два̀ лжесвидѣ́телѧ, ѯ҃а Рѣ́ста: се́й речѐ, могꙋ̀ разори́ти цр҃ковь бж҃їю, и҆ тремѝ де́ньми созда́ти ю҆̀. ѯ҃в И҆ воста́въ а҆рхїере́й, речѐ є҆мꙋ̀: ничесѡ́же ли ѿвѣщава́еши, что̀ сі́и на тѧ̀ свидѣ́тельствꙋютъ. ѯ҃г І҆и҃съ же молча́ше. и҆ ѿвѣща́въ а҆рхїере́й, речѐ є҆мꙋ̀: заклина́ю тѧ̀ бг҃омъ живы́мъ, да рече́ши на́мъ, а҆́ще ты̀ є҆сѝ хрⷭ҇то́съ сн҃ъ бж҃їй; ѯ҃д Глаго́ла є҆мꙋ̀ і҆и҃съ: ты̀ речѐ. ѻ҆ба́че глаго́лю ва́мъ: ѿсе́лѣ ᲂу҆́зрите сн҃а человѣ́ческаго сѣдѧ́ща ѡ҆деснꙋ́ю си́лы, и҆ грѧдꙋ́ща на ѻ҆́блацѣхъ нбⷭ҇ныхъ. ѯ҃є Тогда̀ а҆рхїере́й растерза̀ ри̑зы своѧ̀, глаго́лѧ: ꙗ҆́кѡ хꙋлꙋ̀ глаго́ла, что̀ є҆щѐ тре́бꙋемъ свидѣ́телей; сѐ ны́нѣ слы́шасте хꙋлꙋ̀ є҆гѡ̀: ѯ҃ѕ Что́ сѧ ва́мъ мни́тъ; ѻ҆ни́ же ѿвѣща́вше, рѣ́ша: пови́ненъ є҆́сть сме́рти. ѯ҃з Тогда̀ заплева́ша лицѐ є҆гѡ̀, и҆ па́кѡсти є҆мꙋ̀ дѣ́ѧхꙋ[130], ѻ҆́вїи же за лани́тꙋ ᲂу҆да́риша[131], ѯ҃и Глаго́люще: прорцы̀ на́мъ хрⷭ҇тѐ, кто́ є҆сть ᲂу҆даре́й тѧ̀; ѯ҃ѕ ѯ҃ѳ Пе́тръ же внѣ̀ сѣдѧ́ше во дворѣ̀, и҆ пристꙋпѝ къ немꙋ̀ є҆ди́на рабы́нѧ, глаго́лющи: и҆ ты̀ бѣ̀ со і҆и҃сомъ галїле́йскимъ. ѻ҃ Ѻ҆́нъ же ѿве́ржесѧ пред̾ всѣ́ми, глаго́лѧ: не вѣ́мъ, что̀ глаго́леши. ѻ҃а И҆зше́дшꙋ же є҆мꙋ̀ ко вратѡ́мъ, ᲂу҆зрѣ̀ є҆го̀ дрꙋга́ѧ, и҆ глаго́ла и҆̀мъ тꙋ̀: и҆ се́й бѣ̀ со і҆и҃сомъ назѡре́омъ. ѻ҃в И҆ па́ки ѿве́ржесѧ съ клѧ́твою: ꙗ҆́кѡ не зна́ю человѣ́ка. ѻ҃г По ма́лѣ же пристꙋпи́вше стоѧ́щїи, рѣ́ша петро́ви: вои́стиннꙋ и҆ ты̀ ѿ ни́хъ є҆сѝ: и҆́бо бесѣ́да твоѧ̀ ꙗ҆́вѣ тѧ̀ твори́тъ. ѻ҃д Тогда̀ нача́тъ роти́тисѧ и҆ клѧ́тисѧ, ꙗ҆́кѡ не зна́ю человѣ́ка. и҆ а҆́бїе пѣ́телъ возгласѝ. ѻ҃є И҆ помѧнꙋ̀ пе́тръ глаго́лъ і҆и҃совъ, рече́нный є҆мꙋ̀: ꙗ҆́кѡ пре́жде да́же пѣ́телъ не возгласи́тъ, трикра́ты ѿве́ржешисѧ менѐ, и҆ и҆зше́дъ во́нъ пла́касѧ го́рькѡ.

Коне́цъ г҃-мꙋ страстно́мꙋ.

Глава̀ к҃з.

заⷱ҇
р҃і
Ꙋ҆́трꙋ же[132] бы́вшꙋ, совѣ́тъ꙳꙳[133] сотвори́ша всѝ а҆рхїере́є и҆ ста́рцы людсті́и на і҆и҃са, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆би́ти є҆го̀. в҃ И҆ свѧза́вше є҆го̀ ведо́ша, и҆ преда́ша є҆го̀ понті́йскомꙋ пїла́тꙋ и҆ге́мѡнꙋ.

Коне́цъ четверткꙋ̀ вели́комꙋ на лїтꙋргі́и.

заⷱ҇
ра҃і


ѯ҃з
г҃ Тогда̀ ви́дѣвъ і҆ꙋ́да преда́вый є҆го̀,[134] ꙗ҆́кѡ ѡ҆сꙋди́ша є҆го̀, раска́ѧвсѧ возвратѝ три́десѧть сре́бреники а҆рхїере́ємъ и҆ ста́рцємъ, д҃ Глаго́лѧ: согрѣши́хъ, преда́въ кро́вь непови́ннꙋю. ѻ҆ни́ же рѣ́ша: что̀ є҆́сть на́мъ; ты̀ ᲂу҆́зриши. є҃ И҆ пове́ргъ сре́бреники въ цр҃кви, ѿи́де, и҆ ше́дъ ᲂу҆дави́сѧ. ѕ҃ А҆рхїере́є же прїе́мше сре́бреники, рѣ́ша: недосто́йно є҆́сть вложи́ти и҆̀хъ въ корва́нꙋ, поне́же цѣна̀ кро́ве є҆́сть. з҃ Совѣ́тъ же сотво́рше, кꙋпи́ша и҆́ми село̀ скꙋде́льниче, въ погреба́нїе стра̑ннымъ. и҃ Тѣ́мже нарече́сѧ село̀ то̀, село̀ кро́ве, до сегѡ̀ днѐ. ѳ҃ Тогда̀ сбы́стсѧ рече́нное і҆еремі́емъ проро́комъ, глаго́лющимъ: и҆ прїѧ́ша три́десѧть сре́брєникъ, цѣ́нꙋ цѣне́ннаго, є҆го́же цѣни́ша ѿ сынѡ́въ і҆и҃лєвъ: і҃ И҆ да́ша ѧ҆̀ на селѣ̀ скꙋде́льничи, ꙗ҆́коже сказа̀ мнѣ̀ гдⷭ҇ь. а҃і І҆и҃съ же ста̀ пред̾ и҆ге́мѡномъ, и҆ вопросѝ є҆го̀ и҆ге́мѡнъ, глаго́лѧ: ты́ ли є҆сѝ цр҃ь і҆ꙋде́йскїй; і҆и҃съ же речѐ є҆мꙋ̀: ты̀ глаго́леши. в҃і И҆ є҆гда̀ на́нь глаго́лахꙋ а҆рхїере́є и҆ ста́рцы, ничесѡ́же ѿвѣщава́ше. г҃і Тогда̀ глаго́ла є҆мꙋ̀ пїла́тъ: не слы́шиши ли, коли́кѡ на тѧ̀ свидѣ́тельствꙋютъ; д҃і И҆ не ѿвѣща̀ є҆мꙋ̀ ни къ є҆ди́номꙋ глаго́лꙋ: ꙗ҆́кѡ диви́тисѧ и҆ге́мѡнꙋ ѕѣлѡ̀. є҃і На всѧ́къ же пра́здникъ ѻ҆бы́чай бѣ̀ и҆ге́мѡнꙋ ѿпꙋща́ти є҆ди́наго наро́дꙋ свѧ́знѧ, є҆го́же хотѧ́хꙋ. ѕ҃і И҆мѧ́хꙋ же тогда̀ свѧ́зана наро́чита, глаго́лемаго вара́ввꙋ. з҃і Сѡ́браннымъ же и҆̀мъ, речѐ и҆̀мъ пїла́тъ: кого̀ хо́щете ѿ ѻ҆бою̀ ѿпꙋщꙋ̀ ва́мъ, вара́ввꙋ ли, и҆лѝ і҆и҃са глаго́лемаго хрⷭ҇та̀; и҃і Вѣ́дѧше бо, ꙗ҆́кѡ за́висти ра́ди преда́ша є҆го̀. ѳ҃і Сѣдѧ́щꙋ же є҆мꙋ̀ на сꙋди́щи, посла̀ къ немꙋ̀ жена̀ є҆гѡ̀, глаго́лющи: ничто́же тебѣ̀, и҆ пра́ведникꙋ томꙋ̀, мно́гѡ бо пострада́хъ дне́сь во снѣ̀ є҆гѡ̀ ра́ди. к҃ А҆рхїере́є же и҆ ста́рцы наꙋсти́ша наро́ды, да и҆спро́сѧтъ вара́ввꙋ: і҆и҃са же погꙋбѧ́тъ. к҃а Ѿвѣща́въ же и҆ге́мѡнъ, речѐ и҆̀мъ: кого̀ хо́щете ѿ ѻ҆бою̀ ѿпꙋщꙋ̀ ва́мъ; ѻ҆ни́ же рѣ́ша: вара́ввꙋ. к҃в Глаго́ла и҆̀мъ пїла́тъ: что̀ ᲂу҆́бѡ сотворю̀ і҆и҃сꙋ, глаго́лемомꙋ хрⷭ҇тꙋ̀; глаго́лаша є҆мꙋ̀ всѝ: да ра́спѧтъ бꙋ́детъ. к҃г И҆ге́мѡнъ же речѐ: ко́е ᲂу҆́бѡ ѕло̀ сотворѝ; ѻ҆ни́ же и҆́злиха вопїѧ́хꙋ, глаго́люще: да про́пѧтъ бꙋ́детъ. к҃д Ви́дѣвъ же пїла́тъ, ꙗ҆́кѡ ничто́же ᲂу҆спѣва́етъ, но па́че молва̀ быва́етъ, прїе́мъ во́дꙋ, ᲂу҆мы̀ рꙋ́цѣ пред̾ наро́домъ, глаго́лѧ: непови́ненъ є҆́смь ѿ кро́ве пра́веднагѡ сегѡ̀, вы̀ ᲂу҆́зрите. к҃є И҆ ѿвѣща́вше всѝ лю́дїе, рѣ́ша: кро́вь є҆гѡ̀ на на́съ, и҆ на ча́дѣхъ на́шихъ. к҃ѕ Тогда̀ ѿпꙋстѝ и҆̀мъ вара́ввꙋ: і҆и҃са же би́въ, предадѐ и҆̀мъ, да є҆го̀ про́пнꙋтъ.

заⷱ҇
рв҃і
к҃з Тогда̀ во́ини и҆ге́мѡновы прїе́мше[135] і҆и҃са на сꙋди́ще, собра́ша на́нь всѐ мно́жество вѡ́инъ. к҃и И҆ совле́кше є҆го̀, ѡ҆дѣ́ѧша є҆го̀ хламѵ́дою червле́ною. к҃ѳ И҆ спле́тше вѣне́цъ ѿ те́рнїѧ, возложи́ша на главꙋ̀ є҆гѡ̀, и҆ тро́сть въ десни́цꙋ є҆гѡ̀: и҆ покло́ньшесѧ на колѣ̑нꙋ пред̾ ни́мъ, рꙋга́хꙋсѧ є҆мꙋ̀, глаго́люще: ра́дꙋйсѧ цр҃ю̀ і҆ꙋде́йскїй. л҃ И҆ плю́нꙋвше на́нь, прїѧ́ша тро́сть, и҆ бїѧ́хꙋ по главѣ̀ є҆гѡ̀. л҃а И҆ є҆гда̀ порꙋга́шасѧ є҆мꙋ̀, совлеко́ша съ негѡ̀ багрѧни́цꙋ: и҆ ѡ҆блеко́ша є҆го̀ въ ри̑зы є҆гѡ̀, и҆ ведо́ша є҆го̀ на пропѧ́тїе. л҃в И҆сходѧ́ще же ѡ҆брѣто́ша человѣ́ка кѷрине́йска, и҆́менемъ сі́мѡна: и҆ семꙋ̀ задѣ́ша понестѝ крⷭ҇тъ є҆гѡ̀.

Коне́цъ є҃-мꙋ стрⷭ҇тно́мꙋ, и҆ поклоне́нїю, и҆ ри́зѣ гдⷭ҇ни.

заⷱ҇
рг҃і
л҃г И҆ прише́дше на мѣ́сто нарица́емое голго́ѳа, є҆́же є҆́сть глаго́лемо кра́нїево мѣ́сто: л҃д Да́ша є҆мꙋ̀[136] пи́ти ѻ҆́цетъ съ же́лчїю смѣ́шенъ, и҆ вкꙋ́шъ не хотѧ́ше пи́ти. л҃є Распе́ншїи же є҆го̀ раздѣли́ша ри̑зы є҆гѡ̀, ве́ргше жрє́бїѧ: л҃ѕ И҆ сѣдѧ́ще стрежа́хꙋ є҆го̀ тꙋ̀. л҃з И҆ возложи́ша верхꙋ̀ главы̀ є҆гѡ̀ винꙋ̀ є҆гѡ̀ напи́санꙋ: се́й є҆́сть і҆и҃съ цр҃ь і҆ꙋде́йскїй. л҃и Тогда̀ распѧ́ша съ ни́мъ два̀ разбѡ́йника: є҆ди́наго ѡ҆деснꙋ́ю, и҆ є҆ди́наго ѡ҆шꙋ́юю.

Прейдѝ пѧткꙋ̀ вели́комꙋ ве́черъ, въ лꙋцѣ̀, зача́ло ра҃і: [Е҆ди́нъ же ѿ ѡ҆бѣ́шеною:]
И҆ па́ки здѣ̀ чтѝ:

л҃ѳ Мимоходѧ́щїи же хꙋ́лѧхꙋ є҆го̀, покива́юще глава́ми свои́ми, м҃ И҆ глаго́люще: разорѧ́ѧй цр҃ковь, и҆ тремѝ де́ньми созида́ѧй, спаси́сѧ са́мъ: а҆́ще сн҃ъ є҆сѝ бж҃їй, сни́ди со крⷭ҇та̀. м҃а Та́кожде же и҆ а҆рхїере́є рꙋга́ющесѧ съ кни́жники, и҆ ста́рцы, и҆ фарїсе́и, глаго́лахꙋ: м҃в И҆ны̑ѧ спасѐ, себе́ ли не мо́жетъ спастѝ; а҆́ще цр҃ь і҆и҃левъ є҆́сть, да сни́детъ ны́нѣ со крⷭ҇та̀, и҆ вѣ́рꙋемъ въ него̀: м҃г Оу҆пова̀ на бг҃а: да и҆зба́витъ ны́нѣ є҆го̀, а҆́ще хо́щетъ є҆мꙋ̀: рече́ бо, ꙗ҆́кѡ бж҃їй є҆́смь сн҃ъ. м҃д То́жде же и҆ разбѡ́йника распѧ́таѧ съ ни́мъ поноша́ста є҆мꙋ̀. м҃є Ѿ шеста́гѡ же часа̀ тма̀ бы́сть по все́й землѝ, до часа̀ девѧ́тагѡ. м҃ѕ Ѡ҆ девѧ́томъ же часѣ̀ возопѝ і҆и҃съ гла́сомъ ве́лїимъ, глаго́лѧ: и҆лі̀, и҆лі̀, лїма̀ савахѳані̀; є҆́же є҆́сть, бж҃е мо́й, бж҃е мо́й, вскꙋ́ю мѧ̀ є҆сѝ ѡ҆ста́вилъ; м҃з Нѣ́цыи же ѿ тꙋ̀ стоѧ́щихъ слы́шавше, глаго́лахꙋ: ꙗ҆́кѡ и҆лїю̀ глаша́етъ се́й. м҃и И҆ а҆́бїе те́къ є҆ди́нъ ѿ ни́хъ, и҆ прїе́мъ гꙋ́бꙋ, и҆спо́лнивъ же ѻ҆́цта, и҆ вонзѐ на тро́сть, напаѧ́ше є҆го̀. м҃ѳ Про́чїи же глаго́лахꙋ: ѡ҆ста́ви, да ви́димъ, а҆́ще прїи́детъ и҆лїа̀ спастѝ є҆го̀. н҃ І҆и҃съ же па́ки возопи́въ гла́сомъ ве́лїимъ, и҆спꙋстѝ дх҃ъ. н҃а И҆ сѐ завѣ́са цр҃ко́внаѧ раздра́сѧ на дво́е, съ вы́шнѧгѡ кра́ѧ до ни́жнѧгѡ: и҆ землѧ̀ потрѧсе́сѧ, и҆ ка́менїе распаде́сѧ: н҃в И҆ гро́би ѿверзо́шасѧ, и҆ мнѡ́га тѣлеса̀ ᲂу҆со́пшихъ ст҃ы́хъ воста́ша: н҃г И҆ и҆зше́дше и҆з̾ грѡ́бъ по воскресе́нїи є҆гѡ̀, внидо́ша во ст҃ы́й гра́дъ, и҆ ꙗ҆ви́шасѧ мнѡ́зѣмъ. н҃д Со́тникъ же и҆ и҆̀же съ ни́мъ стрегꙋ́щїи і҆и҃са, ви́дѣвше трꙋ́съ и҆ бы̑вшаѧ, ᲂу҆боѧ́шасѧ ѕѣлѡ̀, глаго́люще: вои́стиннꙋ бж҃їй сн҃ъ бѣ̀ се́й.

Коне́цъ з҃-мꙋ страстно́мꙋ є҆ѵⷢ҇лїю.
Прейдѝ пѧткꙋ̀ вели́комꙋ ве́черъ, во і҆ѡа́ннѣ, зача́ло ѯ҃а: [І҆ꙋде́є же:]
И҆ па́ки чтѝ здѣ̀:

н҃є Бѧ́хꙋ же тꙋ̀ и҆ жєны̀ мно́ги и҆здале́ча зрѧ́ще, ꙗ҆̀же и҆до́ша по і҆и҃сѣ ѿ галїле́и, слꙋжа́ще є҆мꙋ̀. н҃ѕ Въ ни́хже бѣ̀ марі́а магдали́на и҆ марі́а і҆а́кѡвлѧ, и҆ і҆ѡсі́и ма́ти, и҆ ма́ти сы́нꙋ зеведе́ѡвꙋ.

Коне́цъ пѧткꙋ̀, а҃-мꙋ часꙋ̀.

ѯ҃и н҃з По́здѣ же бы́вшꙋ, прїи́де человѣ́къ бога́тъ ѿ а҆рїмаѳе́а, и҆́менемъ і҆ѡ́сифъ: и҆́же и҆ то́й ᲂу҆чи́сѧ ᲂу҆ і҆и҃са. н҃и Се́й пристꙋ́пль къ пїла́тꙋ, просѝ тѣлесѐ і҆и҃сова: тогда̀ пїла́тъ повелѣ̀ да́ти тѣ́ло. н҃ѳ И҆ прїе́мъ тѣ́ло і҆ѡ́сифъ, ѡ҆бви́тъ є҆̀ плащани́цею чи́стою: ѯ҃ И҆ положѝ є҆̀ въ но́вѣмъ свое́мъ гро́бѣ, и҆́же и҆зсѣчѐ въ ка́мени: и҆ возвали́въ ка́мень ве́лїй над̾ двє́ри гро́ба, ѿи́де. ѯ҃а Бѣ́ же тꙋ̀ марі́а магдали́на, и҆ дрꙋга́ѧ марі́а, сѣдѧ́щѣ прѧ́мѡ гро́ба.

Коне́цъ пѧткꙋ̀ вели́комꙋ, ве́черъ.

заⷱ҇
рд҃і
ѯ҃в Во ᲂу҆́трїй же де́нь, [137] и҆́же є҆́сть по пѧтцѣ̀, собра́шасѧ а҆рхїере́є и҆ фарїсе́є къ пїла́тꙋ: ѯ҃г Глаго́люще: го́споди, помѧнꙋ́хомъ, ꙗ҆́кѡ льсте́цъ ѻ҆́нъ речѐ є҆щѐ сы́й жи́въ: по трїе́хъ дне́хъ воста́нꙋ. ѯ҃д Повелѝ ᲂу҆̀бо ᲂу҆тверди́ти гро́бъ до тре́тїѧгѡ днѐ: да не ка́кѡ прише́дше ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀ но́щїю, ᲂу҆кра́дꙋтъ є҆го̀, и҆ рекꙋ́тъ лю́демъ: воста̀ ѿ ме́ртвыхъ, и҆ бꙋ́детъ послѣ́днѧѧ ле́сть го́рша пе́рвыѧ. ѯ҃є Рече́ же и҆̀мъ пїла́тъ: и҆́мате кꙋстѡді́ю, и҆ди́те, ᲂу҆тверди́те, ꙗ҆́коже вѣ́сте. ѯ҃ѕ Ѻ҆ни́ же ше́дше ᲂу҆тверди́ша гро́бъ, зна́менавше ка́мень съ кꙋстѡді́ею.

Коне́цъ в҃і страстно́мꙋ є҆ѵⷢ҇лїю, и҆ сꙋббѡ́тѣ вели́кой на ᲂу҆́трени.

Глава̀ к҃и.

заⷱ҇
рє҃і
Въ ве́черъ же[138] сꙋббѡ́тный[139], свита́ющи во є҆ди́нꙋ ѿ сꙋббѡ́тъ, прїи́де марі́а магдали́на, и҆ дрꙋга́ѧ марі́а, ви́дѣти гро́бъ. в҃ И҆ сѐ трꙋ́съ бы́сть ве́лїй: а҆́гг҃лъ бо гдⷭ҇нь сше́дъ съ небесѐ, пристꙋ́пль ѿвалѝ ка́мень ѿ две́рїй гро́ба, и҆ сѣдѧ́ше на не́мъ. г҃ Бѣ́ же зра́къ є҆гѡ̀ ꙗ҆́кѡ мо́лнїѧ, и҆ ѡ҆дѣѧ́нїе є҆гѡ̀ бѣло̀ ꙗ҆́кѡ снѣ́гъ. д҃ Ѿ стра́ха же є҆гѡ̀ сотрѧсо́шасѧ стрегꙋ́щїи, и҆ бы́ша ꙗ҆́кѡ ме́ртви. є҃ Ѿвѣща́въ же а҆́гг҃лъ речѐ жена́мъ: не бо́йтесѧ вы̀, вѣ́мъ бо ꙗ҆́кѡ і҆и҃са распѧ́таго и҆́щете. ѕ҃ Нѣ́сть здѣ̀, воста́ бо, ꙗ҆́коже речѐ: прїиди́те, ви́дите мѣ́сто, и҆дѣ́же лежа̀ гдⷭ҇ь. з҃ И҆ ско́рѡ ше́дше рцы́те ᲂу҆ченикѡ́мъ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ воста̀ ѿ ме́ртвыхъ. и҆ сѐ варѧ́етъ вы̀ въ галїле́и: та́мѡ є҆го̀ ᲂу҆́зрите. сѐ рѣ́хъ ва́мъ. и҃ И҆ и҆зше́дше ско́рѡ ѿ гро́ба, со стра́хомъ и҆ ра́достїю ве́лїею теко́стѣ возвѣсти́ти ᲂу҆ченикѡ́мъ є҆гѡ̀. ꙗ҆́коже и҆дѧ́стѣ возвѣсти́ти ᲂу҆ченикѡ́мъ є҆гѡ̀, ѳ҃ И҆ сѐ і҆и҃съ срѣ́те ѧ҆̀, глаго́лѧ: ра́дꙋйтесѧ. ѻ҆нѣ́ же пристꙋ́пльше, ꙗ҆́стѣсѧ за нѡ́зѣ є҆гѡ̀, и҆ поклони́стѣсѧ є҆мꙋ̀. і҃ Тогда̀ глаго́ла и҆́ма і҆и҃съ: не бо́йтесѧ, и҆ди́те, возвѣсти́те бра́тїи мое́й, да и҆́дꙋтъ въ галїле́ю, и҆ тꙋ̀ мѧ̀ ви́дѧтъ. а҃і И҆дꙋ́щема же и҆́ма, сѐ нѣ́цыи ѿ кꙋстѡ́дїа прише́дше во гра́дъ, возвѣсти́ша а҆рхїере́ѡмъ всѧ̀ бы̑вшаѧ. в҃і И҆ собра́вшесѧ со ста́рцы совѣ́тъ сотвори́ша, сре́бреники дово́льны да́ша во́инѡмъ, г҃і глаго́люще: рцы́те, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀ но́щїю прише́дше ᲂу҆крадо́ша є҆го̀, на́мъ спѧ́щымъ. д҃і И҆ а҆́ще сїѐ ᲂу҆слы́шано бꙋ́детъ ᲂу҆ и҆ге́мѡна, мы̀ ᲂу҆толи́мъ є҆го̀, и҆ ва́съ безпеча́льны сотвори́мъ. є҃і Ѻ҆ни́ же прїе́мше сре́бреники, сотвори́ша, ꙗ҆́коже наꙋче́ни бы́ша: и҆ промче́сѧ сло́во сїѐ во і҆ꙋде́ехъ, да́же до сегѡ̀ днѐ.

заⷱ҇
рѕ҃і
ѕ҃і Е҆ди́нїи же на́десѧте[140] ᲂу҆ченицы̀ и҆до́ша въ галїле́ю, въ го́рꙋ, а҆́може повелѣ̀ и҆̀мъ і҆и҃съ: з҃і И҆ ви́дѣвше є҆го̀ поклони́шасѧ є҆мꙋ̀: ѻ҆́ви же ᲂу҆сꙋмнѣ́шасѧ. и҃і И҆ пристꙋ́пль і҆и҃съ речѐ и҆̀мъ, глаго́лѧ: даде́сѧ мѝ всѧ́ка вла́сть на нб҃сѝ и҆ на землѝ. ѳ҃і Ше́дше ᲂу҆̀бо наꙋчи́те всѧ̀ ꙗ҆зы́ки, крестѧ́ще и҆̀хъ во и҆́мѧ ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а: к҃ Оу҆ча́ще и҆̀хъ блюстѝ всѧ̑, є҆ли̑ка заповѣ́дахъ ва́мъ. и҆ сѐ а҆́зъ съ ва́ми є҆́смь во всѧ̀ днѝ, до сконча́нїѧ вѣ́ка, а҆ми́нь.

Коне́цъ сꙋббѡ́тѣ вели́кой, и҆ а҃-мꙋ воскре́сномꙋ.
Коне́цъ є҆́же ѿ матѳе́а ст҃а́гѡ є҆ѵⷢ҇лїа:
и҆́мать въ себѣ̀ гла́въ к҃и,
зача̑лъ же церко́вныхъ рѕ҃і. 1. Недѣ́лѧ пред̾ ржⷭ҇тво́мъ хрⷭ҇то́вымъ, ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃ъ.
 2. сⷯ а҃і въ нѣ́к. гре́ч.: ꙾І҆ѡсі́а же родѝ і҆ѡакі́ма и҆ бра́тїю є҆гѡ̀. І҆ѡакі́мъ же родѝ і҆ехо́нїю въ преселе́нїе вавѷлѡ́нское꙾.
 3. На ᲂу҆́трени ржⷭ҇тва̀ хрⷭ҇то́ва: І҆и҃съ хрⷭ҇то́во ржⷭ҇тво̀ Сїе́ же и҆ на а҃-мъ часѣ̀ въ на́вечерїи ржⷭ҇тва̀ хрⷭ҇то́ва.
 4. На лїтꙋргі́и ржⷭ҇тва̀ хрⷭ҇то́ва: І҆и҃сꙋ Сїе́ же и҆ на ѕ҃-мъ часѣ̀, въ на́вечерїи ржⷭ҇тва̀ хрⷭ҇то́ва.
 5. На ѳ҃-мъ часѣ̀ въ на́вечерїи ржⷭ҇тва̀ хрⷭ҇то́ва: Ѿше́дшымъ волхвѡ́мъ, Сїе́ же деке́мврїа въ к҃ѕ де́нь, и҆ недѣ́лѧ по ржⷭ҇твѣ̀ хрⷭ҇то́вѣ, и҆ ст҃ы̑мъ младе́нцємъ.
 6. Сꙋббѡ́та пред̾ просвѣще́нїемъ: Во вре́мѧ ѻ҆́но, Сїѐ и҆ на а҃-мъ часѣ̀ въ на́вечерїи ст҃а́гѡ бг҃оѧвле́нїѧ.
 7. ꙾и҆ ѻ҆гне́мъ꙾[лꙋкѝ г҃, ст. ѕ҃і].
 8. На ст҃о́е бг҃оѧвле́нїе, на лїтꙋргі́и: Во вре́мѧ ѻ҆́но, прїи́де Сїѐ и҆ на ѳ҃-мъ часѣ̀, въ на́вечерїи ст҃а́гѡ бг҃оѧвле́нїѧ.
 9. Сꙋббѡ́та по просвѣще́нїи: Во вре́мѧ ѻ҆́но, возведе́нъ бы́сть і҆и҃съ
 10. Недѣ́лѧ по просвѣще́нїи: Во вре́мѧ ѻ҆́но, слы́шавъ
 11. Недѣ́лѧ в҃-ѧ по всѣ́хъ ст҃ы́хъ: Во вре́мѧ ѻ҆́но, ходѧ̀ і҆и҃съ
 12. Вто́рникъ а҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, по і҆и҃сѣ Сїѐ и҆ преподѡ́бнымъ.
 13. Ст҃и́телємъ ѻ҆́бще: Речѐ гдⷭ҇ь свои́мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ:
 14. Среда̀ а҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь свои́мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ:
 15. Четверто́къ а҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь:
 16. Пѧто́къ а҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь:
 17. Сꙋббѡ́та а҃ по н҃-цѣ: Речѐ гдⷭ҇ь:
 18. Сꙋббѡ́та сыропꙋ́стнаѧ: Речѐ гдⷭ҇ь: внемли́те
 19. Недѣ́лѧ сыропꙋ́стнаѧ: Речѐ гдⷭ҇ь: а҆́ще
 20. Недѣ́лѧ г҃: Речѐ гдⷭ҇ь:
 21. Понедѣ́льникъ в҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь: не пецы́тесѧ,
 22. попече́нїе
 23. Сꙋббѡ́та в҃, по всѣ́хъ ст҃ы́хъ: Речѐ гдⷭ҇ь: не сꙋди́те,
 24. На всѧ́кое проше́нїе: Речѐ гдⷭ҇ь:
 25. Преподѡ́бнымъ ѻ҆ц҃є́мъ: Речѐ гдⷭ҇ь: всѧ̑
 26. Вто́рникъ в҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь: внемли́те
 27. Среда̀ в҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь:
 28. Сꙋббѡ́та г҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь: всѧ́къ,
 29. Недѣ́лѧ д҃: Во вре́мѧ ѻ҆́но, вше́дшꙋ і҆и҃сꙋ
 30. Сꙋббѡ́та д҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, прише́дъ і҆и҃съ
 31. Четверто́къ в҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, влѣ́зшꙋ і҆и҃сꙋ꙳ Сїѐ и҆ ѻ҆ктѡ́врїа к҃ѕ.
 32. Недѣ́лѧ є҃: Во вре́мѧ ѻ҆́но, прише́дшꙋ і҆и҃сꙋ
 33. Недѣ́лѧ ѕ҃: Во вре́мѧ ѻ҆́но, влѣ́зъ і҆и҃съ
 34. Сꙋббѡ́та є҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, преходѧ̀ і҆и҃съ꙳ Сїѐ и҆ ное́мврїа въ ѕ҃і де́нь.
 35. Пѧто́къ в҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, пристꙋпи́ша ко і҆и҃сꙋ
 36. ѿто́ргнетъ бо приставле́нїе є҆гѡ̀ ѿ ри́зы [нѣ́что], и҆ го́рша дира̀ бꙋ́детъ
 37. Сꙋббѡ́та ѕ҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, кнѧ́зь нѣ́кїй прише́дъ ко і҆и҃сꙋ,
 38. Недѣ́лѧ з҃: Во вре́мѧ ѻ҆́но, преходѧ́щꙋ
 39. Понедѣ́льникъ г҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, ви́дѣвъ і҆и҃съ
 40. Ное́мврїа, и҆ і҆ꙋ́лїа а҃, ст҃ы́мъ врачє́мъ: Во вре́мѧ ѻ҆́но, призва̀ і҆и҃съ
 41. Вто́рникъ г҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь свои́мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ
 42. Среда̀ г҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь свои́мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ:꙳ Сїѐ и҆ мꙋ́ченикѡмъ.
 43. Четверто́къ г҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь свои́мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ: є҆гда̀
 44. Недѣ́лѧ а҃ всѣ́хъ ст҃ы́хъ: Речѐ гдⷭ҇ь свои́мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ: всѧ́къ꙳ Сїѐ и҆ въ пѧто́къ г҃ недѣ́ли.
 45. Сꙋббѡ́та з҃, и҆ сꙋббѡ́та пред̾ воздви́женїемъ: Речѐ гдⷭ҇ь:
 46. Понедѣ́льникъ д҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, слы́шавъ і҆ѡа́ннъ꙳ Сїѐ и҆ на ѡ҆брѣ́тенїе главы̀ предте́чевы, на лїтꙋргі́и.
 47. съ нꙋ́ждею воспрїе́млетсѧ
 48. Вто́рникъ д҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь: комꙋ̀
 49. Среда̀ д҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, нача́тъ
 50. Четверто́къ д҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь свои́мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ:
 51. Пѧто́къ д҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но,
 52. Понедѣ́льникъ є҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, прїи́де і҆и҃съ на со́нмище і҆ꙋде́йское,
 53. Вто́рникъ є҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, совѣ́тъ сотвори́ша фарїсе́є на і҆и҃са, ка́кѡ є҆го̀
 54. Сꙋббѡ́та по ржⷭ҇твѣ̀ хрⷭ҇то́вѣ: Во вре́мѧ ѻ҆́но, по і҆и҃сѣ
 55. Сꙋббѡ́та и҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь:
 56. Среда̀ є҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, пристꙋпи́ша ко і҆и҃сꙋ
 57. Четверто́къ є҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, глаго́лющꙋ і҆и҃сꙋ
 58. Пѧто́къ є҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь при́тчꙋ сїю̀:
 59. Понедѣ́льникъ ѕ҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, пристꙋпи́вше ко і҆и҃сꙋ ᲂу҆ченицы̀ є҆гѡ̀ реко́ша: почто̀ при́тчами глаго́леши къ наро́дѡмъ;
 60. Вто́рникъ ѕ҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь при́тчꙋ сїю̀:꙳ Сїѐ и҆ а҆́гг҃лѡмъ.
 61. Среда̀ ѕ҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь при́тчꙋ сїю̀:
 62. Четверто́къ ѕ҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, прише́дшꙋ і҆и҃сꙋ въ до́мъ,
 63. Пѧто́къ ѕ҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь при́тчꙋ сїю̀:꙳ Сїѐ и҆ ѻ҆ктѡ́врїа г҃, ст҃о́мꙋ дїонѵ́сїю.
 64. Понедѣ́льникъ з҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, прїи́де і҆и҃съ во ѻ҆ч҃ествїе своѐ, и҆ ᲂу҆ча́ше наро́ды
 65. Вто́рникъ з҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, ᲂу҆слы́шавъ и҆́рѡдъ четвертовла́стникъ слꙋ́хъ і҆и҃совъ, речѐ꙳ Сїѐ и҆ на ᲂу҆сѣкнове́нїе главы̀ і҆ѡа́нна, на ᲂу҆́трени.
 66. ѻ҆со́бь
 67. Недѣ́лѧ и҃: Во вре́мѧ ѻ҆́но, ви́дѣ і҆и҃съ
 68. Недѣ́лѧ ѳ҃: Во вре́мѧ ѻ҆́но,
 69. пред̾итѝ є҆мꙋ̀ на ѻ҆́нъ по́лъ
 70. Среда̀ з҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, позна́вше і҆и҃са мꙋ́жїе землѝ геннисаре́ѳски,
 71. своеѧ̀
 72. Четверто́къ з҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, пристꙋ́пльше ко і҆и҃сꙋ
 73. є҆щѐ
 74. Недѣ́лѧ з҃і: Во вре́мѧ ѻ҆́но, вни́де і҆и҃съ
 75. Въ пѧто́къ з҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, прїи́де і҆и҃съ
 76. Сꙋббѡ́та ѳ҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, призва́въ і҆и҃съ
 77. Понедѣ́льникъ и҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, пристꙋпи́ша ко і҆и҃сꙋ
 78. Вто́рникъ и҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь свои́мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ:
 79. І҆ꙋ́нїа к҃ѳ, на лїтꙋргі́и: Во вре́мѧ ѻ҆́но, прише́дъ꙳ Сїѐ и҆ на ѡ҆сщ҃е́нїе цр҃кве.
 80. Среда̀ и҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но,
 81. Четверто́къ и҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь свои́мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ:
 82. Преѡбраже́нїю на лїтꙋргі́и: Во вре́мѧ ѻ҆́но,
 83. Пѧто́къ и҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, вопроси́ша і҆и҃са
 84. Недѣ́лѧ і҃: Во вре́мѧ ѻ҆́но, человѣ́къ нѣ́кїй пристꙋпѝ ко і҆и҃сꙋ
 85. Сꙋббѡ́та і҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но,
 86. Понедѣ́льникъ ѳ҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но,
 87. без̾ рꙋкѝ
 88. Понедѣ́льникъ ст҃а́гѡ дх҃а: Речѐ гдⷭ҇ь:
 89. приключи́тсѧ
 90. Вто́рникъ ѳ҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь свои́мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ: а҆ми́нь
 91. Недѣ́лѧ а҃і: Речѐ гдⷭ҇ь при́тчꙋ сїю̀:
 92. Сꙋббѡ́та а҃і: Во вре́мѧ ѻ҆́но, пристꙋпи́ша ко і҆и҃сꙋ
 93. Недѣ́лѧ в҃і: Во вре́мѧ ѻ҆́но, ю҆́ноша нѣ́кїй пристꙋпѝ ко і҆и҃сꙋ, кла́нѧѧсѧ є҆мꙋ̀ и҆ глаго́лѧ:꙳
 94. Среда̀ ѳ҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь при́тчꙋ сїю̀: ᲂу҆подо́бисѧ
 95. ѕѣлѡ̀
 96. Четверто́къ ѳ҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, восходѧ̀
 97. ѻ҆со́бь
 98. Сꙋббѡ́та в҃і недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, и҆сходѧ́щꙋ і҆и҃сꙋ
 99. Въ недѣ́лю цвѣтнꙋ́ю, на ᲂу҆́трени: Во вре́мѧ ѻ҆́но, є҆гда̀ прибли́жисѧ і҆и҃съ
 100. Пѧто́къ ѳ҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, вни́де
 101. Понедѣ́льникъ і҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, возвра́щсѧ і҆и҃съ꙳ Сїе́ же во ст҃ы́й и҆ вели́кїй понедѣ́льникъ на ᲂу҆́трени до зача́ла п҃и без̾ престꙋ́пки.
 102. Вто́рникъ і҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, ᲂу҆ча́щꙋ і҆и҃сꙋ, пристꙋпи́ша къ немꙋ̀
 103. Среда̀ і҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь при́тчꙋ сїю̀:
 104. Недѣ́лѧ г҃і: Речѐ гдⷭ҇ь при́тчꙋ сїю̀:꙳ Сїе́ же и҆ первомꙋ́ченикꙋ стефа́нꙋ.
 105. не брего́ша
 106. Четверто́къ і҃ недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь ко прише́дшымъ къ немꙋ̀ і҆ꙋде́ємъ:
 107. Недѣ́лѧ д҃і: Речѐ гдⷭ҇ь при́тчꙋ сїю̀:
 108. Сꙋббѡ́та г҃і недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, совѣ́тъ прїе́мше всѝ фарїсе́є на і҆и҃са, ꙗ҆́кѡ да ѡ҆больстѧ́тъ є҆го̀ сло́вомъ, посыла́ютъ꙳ Сїе́ же во ст҃ы́й и҆ вели́кїй вто́рникъ на ᲂу҆́трени, до зача́ла ч҃ѕ без̾ престꙋ́пки.
 109. Пѧто́къ і҃ недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, пристꙋпи́ша ко і҆и҃сꙋ
 110. Недѣ́лѧ є҃і: Во вре́мѧ ѻ҆́но, зако́нникъ нѣ́кїй пристꙋпѝ ко і҆и҃сꙋ
 111. Сꙋббѡ́та д҃і недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, глаго́ла і҆и҃съ
 112. Понедѣ́льникъ а҃і недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь ко прише́дшымъ къ немꙋ̀ і҆ꙋде́ѡмъ: го́ре
 113. и҆ лицемѣ́рнѡ на до́лзѣ мл҃твы творитѐ
 114. Вто́рникъ а҃і недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь ко прише́дшымъ къ немꙋ̀ і҆ꙋде́ѡмъ:
 115. Среда̀ а҃і недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь ко прише́дшымъ къ немꙋ̀ і҆ꙋде́ѡмъ:
 116. Сꙋббѡ́та є҃і недѣ́ли: Во вре́мѧ ѻ҆́но, пристꙋпи́ша ко і҆и҃сꙋ
 117. Во ст҃ы́й и҆ вели́кїй понедѣ́льникъ, на лїтꙋргі́и: Во вре́мѧ ѻ҆́но, сѣдѧ́щꙋ і҆и҃сꙋ
 118. Четверто́къ а҃і недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь свои́мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ: претерпѣ́вый
 119. Пѧто́къ а҃і недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь свои́мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ: ꙗ҆́коже
 120. Сꙋббѡ́та ѕ҃і недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь свои́мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ:
 121. Во ст҃ы́й и҆ вели́кїй вто́рникъ, на лїтꙋргі́и: Речѐ гдⷭ҇ь свои́мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ: ѡ҆ днѝ и҆ часѣ̀ прише́ствїѧ сн҃а человѣ́ческагѡ
 122. Септе́мврїа л҃: Речѐ гдⷭ҇ь свои́мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ:
 123. Сꙋббѡ́та з҃і недѣ́ли: Речѐ гдⷭ҇ь при́тчꙋ сїю̀: ᲂу҆подо́бисѧ꙳ Сїѐ и҆ ст҃ѣ́й первомꙋ́ченицѣ ѳе́клѣ, и҆ и҆ны́мъ мч҃нцамъ.
 124. Недѣ́лѧ ѕ҃і: Речѐ гдⷭ҇ь при́тчꙋ сїю̀
 125. Недѣ́лѧ мѧсопꙋ́стнаѧ: Речѐ гдⷭ҇ь: є҆гда̀
 126. Во ст҃ы́й и҆ вели́кїй четверто́къ, на лїтꙋргі́и: Речѐ гдⷭ҇ь свои́мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ:
 127. Въ сре́дꙋ вели́кꙋю, на лїтꙋргі́и: Во вре́мѧ ѻ҆́но, і҆и҃сꙋ
 128. дрꙋ́же, на сїе́ ли прише́лъ є҆сѝ;
 129. Е҆ѵⷢ҇лїе г҃ ст҃ы́хъ стрⷭ҇те́й: Во вре́мѧ ѻ҆́но, во́ини
 130. и҆ по лани́тома бїѧ́хꙋ є҆го̀
 131. заꙋша́хꙋ є҆го̀
 132. Въ пѧто́къ вели́кїй на а҃-мъ часѣ̀: Во вре́мѧ ѻ҆́но, ᲂу҆́трꙋ
 133. Въ пѧто́къ вели́кїй, ве́черъ: Во вре́мѧ ѻ҆́но, совѣ́тъ꙳꙳
 134. Е҆ѵⷢ҇лїе є҃, ст҃ы́хъ страсте́й: Во вре́мѧ ѻ҆́но, ви́дѣвъ і҆ꙋ́да преда́вый і҆и҃са,
 135. Въ поклоне́нїе честна́гѡ дре́ва: Во вре́мѧ ѻ҆́но, во́ини пое́мше꙳ Сїе́ же и҆ ри́зѣ гдⷭ҇ни на ᲂу҆́трени.
 136. Е҆ѵⷢ҇лїе з҃ ст҃ы́хъ страсте́й: Во вре́мѧ ѻ҆́но, прише́дше во́ини на мѣ́сто нарица́емое голго́ѳа, є҆́же є҆́сть кра́нїево мѣ́сто, и҆ да́ша і҆и҃сꙋ
 137. Е҆ѵⷢ҇лїе в҃і ст҃ы́хъ страсте́й: Во ᲂу҆́трїй де́нь,꙳ Сїе́ же и҆ въ вели́кꙋю сꙋббѡ́тꙋ на ᲂу҆́трени.
 138. Въ сꙋббѡ́тꙋ вели́кꙋю на лїтꙋргі́и: Въ ве́черъ
 139. По ве́чери же сꙋббѡ́тнѣмъ
 140. Е҆ѵⷢ҇лїе воскрⷭ҇ное а҃: Во вре́мѧ ѻ҆́но, є҆динїина́десѧть


This is a translation and has a separate copyright status from the original text. The license for the translation applies to this edition only.
Original:
This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.
Translation:
This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.