Мл҃твы предначина́тельныѧ и҆ заключи́тельныѧ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
please do not remove empty parameters (see the template documentation).
Мл҃твы предначина́тельныѧ и҆ заключи́тельныѧ
This page contains Church Slavonic text. Without proper font support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of letters and diacritics. Click here to download required fonts.Мл҃твы предначина́тельныѧ:
[edit]

А҆́ще і҆ере́й: Бл҃гослове́нъ бг҃ъ на́шъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Возгла́съ: А҆ми́нь.

А҆́ще ли не і҆ере́й: Мл҃твами ст҃ы́хъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ, гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, поми́лꙋй на́съ, а҆ми́нь.

Сла́ва тебѣ̀ бж҃е на́шъ, сла́ва тебѣ̀.

Мл҃тва ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ:꙳[1]
[edit]

Цр҃ю̀ нбⷭ҇ный, ᲂу҆тѣ́шителю, дш҃е и҆́стины, и҆́же вездѣ̀ сы́й, и҆ всѧ̑ и҆сполнѧ́ѧй, сокро́вище бл҃ги́хъ, и҆ жи́зни пода́телю, прїидѝ и҆ всели́сѧ въ ны̀, и҆ ѡ҆чи́сти ны̀ ѿ всѧ́кїѧ скве́рны, и҆ сп҃сѝ, бл҃же, дꙋ́шы на́шѧ.


 1. ꙳ Ѿ па́схи до вознесе́нїѧ вмѣ́стѡ сеѧ̀ мл҃твы глаго́лемъ тропа́рь: Хрⷭ҇то́съ воскр҃се и҆з̾ ме́ртвыхъ: Три́жды.
  Ѿ вознесе́нїѧ же до трⷪ҇цы вмѣ́стѡ Ц
  р҃ю̀ нбⷭ҇ный: ничто́же глаго́лемъ.

Трист҃о́е:
[edit]

Ст҃ы́й бж҃е, ст҃ы́й крѣ́пкїй, ст҃ы́й безсме́ртный, поми́лꙋй на́съ. Три́жды.

Сла́ва ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, и҆ ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Мл҃тва ко прест҃ѣ́й трⷪ҇цѣ:
[edit]

Прест҃а́ѧ трⷪ҇це, поми́лꙋй на́съ: гдⷭ҇и, ѡ҆чи́сти грѣхѝ на́шѧ: влⷣко, простѝ беззакѡ́нїѧ на̑ша: ст҃ы́й, посѣтѝ и҆ и҆сцѣлѝ не́мѡщи на́шѧ, и҆́мене твоегѡ̀ ра́ди.

Гдⷭ҇и, поми́лꙋй. Три́жды. Сла́ва, и҆ ны́нѣ:

Мл҃тва гдⷭ҇нѧ:
[edit]

Ѻ҆́ч҃е на́шъ, и҆́же є҆сѝ на нб҃сѣ́хъ, да ст҃и́тсѧ и҆́мѧ твоѐ, да прїи́детъ црⷭ҇твїе твоѐ, да бꙋ́детъ во́лѧ твоѧ̀, ꙗ҆́кѡ на нб҃сѝ и҆ на землѝ. Хлѣ́бъ на́шъ насꙋ́щный да́ждь на́мъ дне́сь: и҆ ѡ҆ста́ви на́мъ до́лги на́шѧ, ꙗ҆́коже и҆ мы̀ ѡ҆ставлѧ́емъ должникѡ́мъ на́шымъ: и҆ не введѝ на́съ во и҆скꙋше́нїе, но и҆зба́ви на́съ ѿ лꙋка́вагѡ.

І҆ере́й: Ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво, и҆ си́ла, и҆ сла́ва, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Возгла́съ: А҆ми́нь.

Гдⷭ҇и, поми́лꙋй. в҃і.

Сла́ва ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, и҆ ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Прїиди́те, поклони́мсѧ цр҃е́ви на́шемꙋ бг҃ꙋ. Покло́нъ.

Прїиди́те, поклони́мсѧ и҆ припаде́мъ хрⷭ҇тꙋ̀, цр҃е́ви на́шемꙋ бг҃ꙋ. Покло́нъ.

Прїиди́те, поклони́мсѧ и҆ припаде́мъ самомꙋ̀ хрⷭ҇тꙋ̀, цр҃е́ви и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ. Покло́нъ.

Ѱало́мъ н҃:
[edit]

Поми́лꙋй мѧ̀ бж҃е, по вели́цѣй млⷭ҇ти твое́й, и҆ по мно́жествꙋ щедро́тъ твои́хъ ѡ҆чи́сти беззако́нїе моѐ. Наипа́че ѡ҆мы́й мѧ̀ ѿ беззако́нїѧ моегѡ̀, и҆ ѿ грѣха̀ моегѡ̀ ѡ҆чи́сти мѧ̀. Ꙗ҆́кѡ беззако́нїе моѐ а҆́зъ зна́ю, и҆ грѣ́хъ мо́й предо мно́ю є҆́сть вы́нꙋ. Тебѣ̀ є҆ди́номꙋ согрѣши́хъ, и҆ лꙋка́вое пред̾ тобо́ю сотвори́хъ: ꙗ҆́кѡ да ѡ҆правди́шисѧ во словесѣ́хъ твои́хъ, и҆ побѣди́ши, внегда̀ сꙋди́ти тѝ. Се́ бо въ беззако́нїихъ зача́тъ є҆́смь, и҆ во грѣсѣ́хъ роди́ мѧ ма́ти моѧ̀. Се́ бо и҆́стинꙋ возлюби́лъ є҆сѝ, безвѣ̑стнаѧ и҆ та̑йнаѧ премꙋ́дрости твоеѧ̀ ꙗ҆ви́лъ мѝ є҆сѝ. Ѡ҆кропи́ши мѧ̀ ѵ҆ссѡ́помъ, и҆ ѡ҆чи́щꙋсѧ: ѡ҆мы́еши мѧ̀, и҆ па́че снѣ́га ᲂу҆бѣлю́сѧ. Слꙋ́хꙋ моемꙋ̀ да́си ра́дость и҆ весе́лїе: возра́дꙋютсѧ кѡ́сти смирє́нныѧ. Ѿвратѝ лицѐ твоѐ ѿ грѣ̑хъ мои́хъ, и҆ всѧ̑ беззакѡ́нїѧ моѧ̑ ѡ҆чи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мнѣ̀ бж҃е, и҆ дꙋ́хъ пра́въ ѡ҆бновѝ во ᲂу҆тро́бѣ мое́й. Не ѿве́ржи менє̀ ѿ лица̀ твоегѡ̀, и҆ дх҃а твоегѡ̀ ст҃а́гѡ не ѿимѝ ѿ менє̀. Возда́ждь мѝ ра́дость сп҃се́нїѧ твоегѡ̀, и҆ дх҃омъ влⷣчнимъ ᲂу҆тверди́ мѧ. Наꙋчꙋ̀ беззакѡ́нныѧ пꙋтє́мъ твои̑мъ, и҆ нечести́вїи къ тебѣ̀ ѡ҆братѧ́тсѧ. И҆зба́ви мѧ̀ ѿ крове́й бж҃е, бж҃е сп҃се́нїѧ моегѡ̀: возра́дꙋетсѧ ѧ҆зы́къ мо́й пра́вдѣ твое́й. Гдⷭ҇и, ᲂу҆стнѣ̀ моѝ ѿве́рзеши, и҆ ᲂу҆ста̀ моѧ̑ возвѣстѧ́тъ хвалꙋ̀ твою̀. Ꙗ҆́кѡ а҆́ще бы восхотѣ́лъ є҆сѝ же́ртвы, да́лъ бы́хъ ᲂу҆́бѡ: всесожже́нїѧ не бл҃говоли́ши. Же́ртва бг҃ꙋ дꙋ́хъ сокрꙋше́нъ: се́рдце сокрꙋше́нно и҆ смире́нно бг҃ъ не ᲂу҆ничижи́тъ. Оу҆бл҃жѝ гдⷭ҇и, бл҃говоле́нїемъ твои́мъ сїѡ́на, и҆ да сози́ждꙋтсѧ стѣ́ны і҆ерⷭ҇ли̑мскїѧ. Тогда̀ бл҃говоли́ши же́ртвꙋ пра́вды, возноше́нїе и҆ всесожега́ємаѧ: тогда̀ возложа́тъ на ѻ҆лта́рь тво́й тельцы̀.

Сѷмво́лъ правосла́вныѧ вѣ́ры:
[edit]

Вѣ́рꙋю во є҆ди́наго бг҃а ѻ҆ц҃а̀ вседержи́телѧ, творца̀ нб҃ꙋ и҆ землѝ, ви̑димымъ же всѣ̑мъ и҆ неви̑димымъ. в҃ И҆ во є҆ди́наго гдⷭ҇а і҆и҃са хрⷭ҇та̀, сн҃а бж҃їѧ, є҆диноро́днаго, и҆́же ѿ ѻ҆ц҃а̀ рожде́ннаго пре́жде всѣ́хъ вѣ̑къ: свѣ́та ѿ свѣ́та, бг҃а и҆́стинна ѿ бг҃а и҆́стинна, рожде́нна, не сотворе́нна, є҆диносꙋ́щна ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆́мже всѧ̑ бы́ша. г҃ На́съ ра́ди человѣ̑къ, и҆ на́шегѡ ра́ди сп҃се́нїѧ сше́дшаго съ нб҃съ, и҆ воплоти́вшагосѧ ѿ дх҃а ст҃а и҆ мр҃і́и дв҃ы, и҆ вочл҃вѣ́чшасѧ. д҃ Распѧ́таго же за ны̀ при понті́йстѣмъ пїла́тѣ, и҆ страда́вша, и҆ погребе́на. є҃ И҆ воскрⷭ҇шаго въ тре́тїй де́нь, по писа́нїємъ. ѕ҃ И҆ возше́дшаго на нб҃са̀, и҆ сѣдѧ́ща ѡ҆деснꙋ́ю ѻ҆ц҃а̀. з҃ И҆ па́ки грѧдꙋ́щаго со сла́вою сꙋди́ти живы̑мъ и҆ мє́ртвымъ, є҆гѡ́же црⷭ҇твїю не бꙋ́детъ конца̀. и҃ И҆ въ дх҃а ст҃а́го, гдⷭ҇а животворѧ́щаго, и҆́же ѿ ѻ҆ц҃а̀ и҆сходѧ́щаго, и҆́же со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ сн҃омъ спокланѧ́ема и҆ ссла́вима, глаго́лавшаго прⷪ҇ро́ки. ѳ҃ Во є҆ди́нꙋ ст҃ꙋ́ю, собо́рнꙋю и҆ а҆пⷭ҇льскꙋю цр҃ковь. і҃ И҆сповѣ́дꙋю є҆ди́но кр҃ще́нїе, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ. а҃і Ча́ю воскрⷭ҇нїѧ ме́ртвыхъ: в҃і И҆ жи́зни бꙋ́дꙋщагѡ вѣ́ка. А҆ми́нь.

Ѡ҆кончанїе мл҃твъ:
[edit]

Пѣ́снь прест҃ы́ѧ бцⷣы:
[edit]

Досто́йно є҆́сть ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ,  бл҃жи́ти тѧ̀ бцⷣꙋ,  приснобл҃же́ннꙋю, и҆ пренепоро́чнꙋю,  и҆ мт҃рь бг҃а на́шегѡ.  Чⷭ҇тнѣ́йшꙋю херꙋві̑мъ,  и҆ сла́внѣйшꙋю без̾ сравне́нїѧ серафі̑мъ,  без̾ и҆стлѣ́нїѧ бг҃а сло́ва ро́ждшꙋю,  сꙋ́щꙋю бцⷣꙋ ꙳ тѧ̀ велича́емъ.[1]

І҆ере́й: Сла́ва тебѣ̀, хрⷭ҇тѐ бж҃е, ᲂу҆пова́нїе на́ше, сла́ва тебѣ̀.

Та́же: Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды. Бл҃гословѝ.

І҆ере́й тво́ритъ ѿпꙋ́стъ: Хрⷭ҇то́съ и҆́стинный бг҃ъ на́шъ, мл҃твамѝ пречи́стыѧ своеѧ̀ мт҃ре, преподо́бныхъ и҆ бг҃оно́сныхъ ѻ҆ц҃ъ на́шихъ, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, поми́лꙋетъ и҆ сп҃се́тъ на́съ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ.

А҆́ще же несщ҃е́нный: Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, три́жды. Гдⷭ҇и, бл҃гословѝ.

Гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ сн҃е бж҃їй, мл҃твъ ра́ди пречⷭ҇тыѧ твоеѧ̀ мт҃ре, прпⷣбныхъ и҆ бг҃оно́сныхъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, поми́лꙋй на́съ. А҆ми́нь.


 1. ꙳ Ѿ па́схи до вознесе́нїѧ вмѣ́стѡ сеѧ̀ мл҃твы глаго́лемъ задосто́йникъ па́схи, си́рѣчь припѣ́въ и҆ і҆рмо́съ ѳ҃-ѧ пѣ́сни пасха́льнагѡ канѡ́на:
  А҆́гг҃лъ вопїѧ́ше бл҃года́тнѣй:  чⷭ҇таѧ дв҃о ра́дꙋйсѧ, и҆ па́ки рекꙋ̀, ра́дꙋйсѧ:  тво́й сн҃ъ воскр҃се тридне́венъ ѿ гро́ба,  и҆ мє́ртвыѧ воздви́гнꙋвый:  лю́дїе весели́тесѧ.
  Свѣти́сѧ, свѣти́сѧ,  но́вый і҆ерⷭ҇ли́ме:  сла́ва бо гдⷭ҇нѧ  на тебѣ̀ возсїѧ̀.  Ликꙋ́й ны́нѣ,  и҆ весели́сѧ сїѡ́не.  Ты́ же чⷭ҇таѧ красꙋ́йсѧ бцⷣе,  ѡ҆ воста́нїи ржⷭ҇тва̀ твоегѡ̀.
  Въ попра́зднство дванадесѧ́тыхъ пра́здникѡвъ глаго́лемъ и҆́хъ задосто́йники.