Канѡ́нъ а҆́гг҃лꙋ храни́телю

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
please do not remove empty parameters (see the template documentation).
Канѡ́нъ а҆́гг҃лꙋ храни́телю
This page contains Church Slavonic text. Without proper font support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of letters and diacritics. Click here to download required fonts.Канѡ́нъ а҆́гг҃лꙋ храни́телю.

Тропа́рь, гла́съ ѕ҃:
[edit]

А҆́гг҃ле бж҃їй, храни́телю мо́й ст҃ы́й, живо́тъ мо́й соблюдѝ во стра́сѣ хрⷭ҇та̀ бг҃а, ᲂу҆́мъ мо́й ᲂу҆твердѝ во и҆́стиннѣмъ пꙋтѝ, и҆ къ любвѝ го́рнѣй ᲂу҆ѧзвѝ дꙋ́шꙋ мою̀, да тобо́ю направлѧ́емь, полꙋчꙋ̀ ѿ хрⷭ҇та̀ бг҃а ве́лїю млⷭ҇ть.

Канѡ́нъ, гла́съ и҃.
[edit]

Пѣ́снь а҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Пои́мъ гдⷭ҇еви, прове́дшемꙋ лю́ди своѧ̑ сквозѣ̀ чермно́е мо́ре, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ сла́внѡ просла́висѧ.

Припѣ́въ і҆и҃сꙋ: Гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е мо́й, поми́лꙋй мѧ̀.

Пѣ́снь воспѣ́ти и҆ восхвали́ти, сп҃се, твоего̀ раба̀ досто́йнѡ сподо́би, безпло́тномꙋ а҆́гг҃лꙋ, наста́вникꙋ и҆ храни́телю моемꙋ̀.

Припѣ́въ: Ст҃ы́й а҆́гг҃ле бж҃їй, храни́телю мо́й, молѝ бг҃а ѡ҆ мнѣ̀.

Е҆ди́нъ а҆́зъ въ неразꙋ́мїи и҆ въ лѣ́ности ны́нѣ лежꙋ̀, наста́вниче мо́й и҆ храни́телю, не ѡ҆ста́ви менє̀ погиба́юща.

Сла́ва: Оу҆́мъ мо́й твое́ю мл҃твою напра́ви, твори́ти мѝ бж҃їѧ повелѣ̑нїѧ, да полꙋчꙋ̀ ѿ бг҃а ѿда́нїе грѣхѡ́въ, и҆ ненави́дѣти мѝ ѕлы́хъ наста́ви мѧ̀, молю́сѧ тѝ.

И҆ ны́нѣ: Моли́сѧ дв҃и́це ѡ҆ мнѣ̀ рабѣ̀ твое́мъ ко бл҃года́телю, со храни́телемъ мои́мъ а҆́гг҃ломъ, и҆ наста́ви мѧ̀ твори́ти за́пѡвѣди сн҃а твоегѡ̀, и҆ творца̀ моегѡ̀.

Пѣ́снь г҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Ты̀ є҆сѝ ᲂу҆твержде́нїе притека́ющихъ къ тебѣ̀ гдⷭ҇и, ты̀ є҆сѝ свѣ́тъ ѡ҆мраче́нныхъ, и҆ пое́тъ тѧ̀ дꙋ́хъ мо́й.

Всѐ помышле́нїе моѐ и҆ дꙋ́шꙋ мою̀ къ тебѣ̀ возложи́хъ, храни́телю мо́й, ты̀ ѿ всѧ́кїѧ мѧ̀ напа́сти вра́жїѧ и҆зба́ви.

Вра́гъ попира́етъ мѧ̀ и҆ ѡ҆ѕлоблѧ́етъ, и҆ поꙋча́етъ всегда̀ твори́ти своѧ̑ хотѣ̑нїѧ: но ты̀, наста́вниче мо́й, не ѡ҆ста́ви менє̀ погиба́юща.

Сла́ва: Пѣ́ти пѣ́снь со бл҃годаре́нїемъ и҆ ᲂу҆се́рдїемъ творцꙋ̀ и҆ бг҃ꙋ да́ждь мѝ, и҆ тебѣ̀ бл҃го́мꙋ а҆́гг҃лꙋ храни́телю моемꙋ̀: и҆зба́вителю мо́й, и҆зми́ мѧ ѿ вра̑гъ ѡ҆ѕлоблѧ́ющихъ мѧ̀.

И҆ ны́нѣ: И҆сцѣлѝ пречⷭ҇таѧ, моѧ̑ многонедꙋ̑жныѧ стрꙋ́пы, ꙗ҆̀же въ дꙋшѝ, проженѝ врагѝ, и҆̀же при́снѡ бо́рютсѧ со мно́ю.

Гдⷭ҇и, поми́лꙋй. Три́жды.

Сѣда́ленъ, гла́съ в҃.
[edit]

Подо́бенъ: Вы́шнихъ и҆щѧ̀:

Ѿ любвѐ дꙋше́вныѧ вопїю́ ти, храни́телю моеѧ̀ дꙋшѝ, всест҃ы́й мо́й а҆́гг҃ле: покры́й мѧ̀ и҆ соблюдѝ ѿ лꙋка́вагѡ ловле́нїѧ всегда̀, и҆ къ жи́зни наста́ви нбⷭ҇нѣй, вразꙋмлѧ́ѧ, и҆ просвѣща́ѧ, и҆ ᲂу҆крѣплѧ́ѧ мѧ̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Бцⷣе безневѣ́стнаѧ пречⷭ҇таѧ, ꙗ҆́же без̾ сѣ́мене ро́ждши всѣ́хъ влⷣкꙋ, того̀ со а҆́гг҃ломъ храни́телемъ мои́мъ молѝ, и҆зба́вити ми сѧ всѧ́кагѡ недоꙋмѣ́нїѧ, и҆ да́ти ᲂу҆миле́нїе и҆ свѣ́тъ дꙋшѝ мое́й, и҆ согрѣше́нїємъ ѡ҆чище́нїе, ꙗ҆́же є҆ди́на вско́рѣ застꙋпа́ющи.

Пѣ́снь д҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Оу҆слы́шахъ гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бжⷭ҇тво̀.

Молѝ чл҃вѣколю́бца бг҃а ты̀, храни́телю мо́й, и҆ не ѡ҆ста́ви менє̀: но при́снѡ въ ми́рѣ житїѐ моѐ соблюдѝ, и҆ пода́ждь мѝ сп҃се́нїе неѡбори́мое.

Ꙗ҆́кѡ застꙋ́пника и҆ храни́телѧ животꙋ̀ моемꙋ̀ прїе́мъ тѧ̀ ѿ бг҃а а҆́гг҃ле, молю́ тѧ, ст҃ы́й: ѿ всѧ́кихъ мѧ̀ бѣ́дъ свободѝ.

Сла́ва: Мою̀ скве́рность твое́ю ст҃ы́нею ѡ҆чи́сти, храни́телю мо́й, и҆ ѿ ча́сти шꙋ́їѧ да ѿлꙋче́нъ бꙋ́дꙋ мл҃твами твои́ми, и҆ прича́стникъ сла́вы ꙗ҆влю́сѧ.

И҆ ны́нѣ: Недоꙋмѣ́нїе предлежи́тъ мѝ ѿ ѡ҆быше́дшихъ мѧ̀ ѕѡ́лъ, пречⷭ҇таѧ: но и҆зба́ви мѧ̀ ѿ ни́хъ ско́рѡ, къ тебѣ́ бо є҆ди́нѣй прибѣго́хъ.

Пѣ́снь є҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Оу҆́тренююще вопїе́мъ тѝ: гдⷭ҇и, сп҃си́ ны. Ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, ра́звѣ тебє̀ и҆но́гѡ не вѣ́мы.

Ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧ дерзнове́нїе къ бг҃ꙋ, храни́телю мо́й ст҃ы́й, сего̀ ᲂу҆молѝ ѿ ѡ҆скорблѧ́ющихъ мѧ̀ ѕѡ́лъ и҆зба́вити.

Свѣ́те свѣ́тлый, свѣ́тлѡ просвѣтѝ дꙋ́шꙋ мою̀, наста́вниче мо́й и҆ храни́телю, ѿ бг҃а да́нный мѝ а҆́гг҃ле.

Сла́ва: Спѧ́ща мѧ̀ ѕлѣ̀ тѧгото́ю грѣхо́вною ꙗ҆́кѡ бдѧ́ща сохранѝ, а҆́гг҃ле бж҃їй, и҆ возста́ви мѧ̀ на славосло́вїе моле́нїемъ твои́мъ.

И҆ ны́нѣ: Мр҃і́е, гпⷭ҇жѐ бцⷣе безневѣ́стнаѧ, наде́ждо вѣ́рныхъ, вра̑жїѧ возношє́нїѧ низложѝ, пою́щыѧ же тѧ̀ возвеселѝ.

Пѣ́снь ѕ҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Ри́зꙋ мнѣ̀ пода́ждь свѣ́тлꙋ, ѡ҆дѣѧ́йсѧ свѣ́томъ ꙗ҆́кѡ ри́зою, многомлⷭ҇тиве хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ.

Всѧ́кихъ мѧ̀ напа́стей свободѝ, и҆ ѿ печа́лей сп҃сѝ, молю́сѧ тѝ ст҃ы́й а҆́гг҃ле, да́нный мѝ ѿ бг҃а, храни́телю мо́й до́брый.

Ѡ҆свѣтѝ ᲂу҆́мъ мо́й, бл҃же, и҆ просвѣти́ мѧ, молю́сѧ тѝ ст҃ы́й а҆́гг҃ле, и҆ мы́слити мѝ полє́знаѧ всегда̀ наста́ви мѧ̀.

Сла́ва: Оу҆ста́ви се́рдце моѐ ѿ настоѧ́щагѡ мѧте́жа, и҆ бдѣ́ти ᲂу҆крѣпи́ мѧ во бл҃ги́хъ, храни́телю мо́й, и҆ наста́ви мѧ̀ чꙋ́днѡ къ тишинѣ̀ живо́тнѣй.

И҆ ны́нѣ: Сло́во бж҃їе въ тѧ̀ всели́сѧ бцⷣе, и҆ человѣ́кѡмъ тѧ̀ показа̀ нбⷭ҇нꙋю лѣ́ствицꙋ: тобо́ю бо къ на́мъ вы́шнїй соше́лъ є҆́сть.

Гдⷭ҇и, поми́лꙋй. Три́жды. Сла́ва, и҆ ны́нѣ:

Конда́къ, гла́съ д҃:
[edit]

Ꙗ҆ви́сѧ мнѣ̀ млⷭ҇рдъ, ст҃ы́й а҆́гг҃ле гдⷭ҇ень, храни́телю мо́й, и҆ не ѿлꙋча́йсѧ ѿ менє̀ скве́рнагѡ, но просвѣти́ мѧ свѣ́томъ неприкоснове́ннымъ, и҆ сотвори́ мѧ досто́йна црⷭ҇твїѧ нбⷭ҇нагѡ.

І҆́косъ: Оу҆ничиже́ннꙋю дꙋ́шꙋ мою̀ мно́гими собла́зны, ты̀ ст҃ы́й предста́телю, неизрече́нныѧ сла́вы нбⷭ҇ныѧ сподо́би, и҆ пѣвє́цъ съ ли́ки безпло́тныхъ си́лъ бж҃їихъ, поми́лꙋй мѧ̀ и҆ сохранѝ, и҆ по́мыслы до́брыми дꙋ́шꙋ мою̀ просвѣтѝ, да твое́ю сла́вою а҆́гг҃ле мо́й ѡ҆богащꙋ́сѧ, и҆ низложѝ ѕломы́слѧщыѧ мнѣ̀ врагѝ, и҆ сотвори́ мѧ досто́йна црⷭ҇твїѧ нбⷭ҇нагѡ.

Пѣ́снь з҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Ѿ і҆ꙋде́и доше́дше ѻ҆́троцы, въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, вѣ́рою трⷪ҇ческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: ѻ҆тцє́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Млⷭ҇тивъ бꙋ́ди мѝ и҆ ᲂу҆молѝ бг҃а, гдⷭ҇ень а҆́гг҃ле: и҆мѣ́ю бо тѧ̀ застꙋ́пника во все́мъ животѣ̀ мое́мъ, наста́вника же и҆ храни́телѧ, ѿ бг҃а дарова́ннаго мѝ во вѣ́ки.

Не ѡ҆ста́ви въ пꙋ́ть ше́ствꙋющїѧ дꙋшѝ моеѧ̀ ѻ҆каѧ́нныѧ ᲂу҆би́ти разбо́йникѡмъ, ст҃ы́й а҆́гг҃ле, ꙗ҆́же тѝ ѿ бг҃а предана̀ бы́сть непоро́чнѣ: но наста́ви ю҆̀ на пꙋ́ть покаѧ́нїѧ.

Сла́ва: Всю̀ посра́мленꙋ дꙋ́шꙋ мою̀ привождꙋ̀ ѿ лꙋка́выхъ мѝ пѡ́мыслъ и҆ дѣ́лъ: но предварѝ наста́вниче мо́й, и҆ и҆сцѣле́нїе мѝ пода́ждь бл҃ги́ми по́мыслы, ᲂу҆клонѧ́ти ми сѧ всегда̀ на пра̑выѧ стєзѝ.

И҆ ны́нѣ: Премꙋ́дрости и҆спо́лни всѣ́хъ, и҆ крѣ́пости бжⷭ҇твенныѧ, ѵ҆поста́снаѧ премⷣросте вы́шнѧгѡ, бцⷣы ра́ди, вѣ́рою вопїю́щихъ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Пѣ́снь и҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Цр҃ѧ̀ нбⷭ҇наго, є҆го́же пою́тъ вѡ́и а҆́гг҃льстїи, хвали́те и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Ѿ бг҃а по́сланный, ᲂу҆твердѝ живо́тъ мо́й, раба̀ твоегѡ̀, пребл҃гі́й а҆́гг҃ле, и҆ не ѡ҆ста́ви менє̀ во вѣ́ки.

А҆́гг҃ла тѧ̀ сꙋ́ща бл҃га, дꙋшѝ моеѧ̀ наста́вника и҆ храни́телѧ, пребл҃же́нне, воспѣва́ю во вѣ́ки.

Сла́ва: Бꙋ́ди мѝ покро́въ и҆ забра́ло въ де́нь и҆спыта́нїѧ всѣ́хъ человѣ̑къ, во́ньже ѻ҆гне́мъ и҆скꙋша́ютсѧ дѣла̀ бл҃га̑ѧ же и҆ ѕла̑ѧ.

И҆ ны́нѣ: Бꙋ́ди мѝ помо́щница и҆ тишина̀, бцⷣе приснодв҃о, рабꙋ̀ твоемꙋ̀, и҆ не ѡ҆ста́ви менє̀ лише́на бы́ти твоегѡ̀ влады́чества.

Пѣ́снь ѳ҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Вои́стиннꙋ бцⷣꙋ тѧ̀ и҆сповѣ́дꙋемъ, сп҃се́ннїи тобо́ю, дв҃о чⷭ҇таѧ, съ безпло́тными ли́ки тѧ̀ велича́юще.

Припѣ́въ: Гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е мо́й, поми́лꙋй мѧ̀.

Поми́лꙋй мѧ̀, є҆ди́не сп҃се мо́й, ꙗ҆́кѡ млⷭ҇тивъ є҆сѝ и҆ млⷭ҇рдъ, и҆ првⷣныхъ ликѡ́въ сотвори́ мѧ прича́стника.

Припѣ́въ: Ст҃ы́й а҆́гг҃ле бж҃їй, храни́телю мо́й, молѝ бг҃а ѡ҆ мнѣ̀.

Мы́слити мѝ при́снѡ и҆ твори́ти, гдⷭ҇ень а҆́гг҃ле, бл҃га̑ѧ и҆ полє́знаѧ да́рꙋй, ꙗ҆́кѡ си́льна ꙗ҆вѝ въ не́мощи и҆ непоро́чна.

Сла́ва: Ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧ дерзнове́нїе къ цр҃ю̀ нбⷭ҇номꙋ, того̀ молѝ, съ про́чими безпло́тными, поми́ловати мѧ̀ ѻ҆каѧ́ннаго.

И҆ ны́нѣ: Мно́го дерзнове́нїе и҆мꙋ́щи дв҃о, къ вопло́щшемꙋсѧ и҆з̾ тебє̀, преложи́ мѧ ѿ ᲂу҆́зъ, и҆ разрѣше́нїе мѝ пода́ждь и҆ сп҃се́нїе, мл҃твами твои́ми.

Мл҃тва ко а҆́гг҃лꙋ храни́телю:
[edit]

А҆́гг҃ле хрⷭ҇то́въ ст҃ы́й, къ тебѣ̀ припа́даѧ молю́сѧ, храни́телю мо́й ст҃ы́й, прида́нный мнѣ̀ на соблюде́нїе дꙋшѝ и҆ тѣ́лꙋ моемꙋ̀ грѣ́шномꙋ ѿ ст҃а́гѡ кр҃ще́нїѧ. а҆́зъ же свое́ю лѣ́ностїю и҆ свои́мъ ѕлы́мъ ѻ҆бы́чаемъ прогнѣ́вахъ твою̀ пречⷭ҇тꙋю свѣ́тлость, и҆ ѿгна́хъ тѧ̀ ѿ себє̀ всѣ́ми стꙋ́дными дѣ́лы: лжа́ми, клевета́ми, за́вистїю, ѡ҆сꙋжде́нїемъ, презо́рствомъ, непоко́рствомъ, братоненавидѣ́нїемъ и҆ ѕлопомнѣ́нїемъ, сребролю́бїемъ, прелюбодѣѧ́нїемъ, ꙗ҆́ростїю, скꙋ́постїю, ѡ҆б̾ѧде́нїемъ без̾ сы́тости и҆ ѡ҆пи́вствомъ, многоглаго́ланїемъ, ѕлы́ми по́мыслы и҆ лꙋка́выми, го́рдымъ ѻ҆бы́чаемъ и҆ блꙋ́днымъ возбѣше́нїемъ, и҆мы́й самохотѣ́нїе на всѧ́кое плотско́е вожделѣ́нїе. ѽ ѕло́е моѐ произволе́нїе, є҆гѡ́же и҆ ско́ти безслове́снїи не творѧ́тъ! Да ка́кѡ возмо́жеши воззрѣ́ти на мѧ̀, и҆лѝ пристꙋпи́ти ко мнѣ̀ а҆́ки псꙋ̀ смердѧ́щемꙋ; кото́рыма ѻ҆чи́ма, а҆́гг҃ле хрⷭ҇то́въ, воззри́ши на мѧ̀, ѡ҆пле́тшасѧ ѕлѣ̀ во гнꙋ́сныхъ дѣ́лѣхъ; да ка́кѡ ᲂу҆жѐ возмогꙋ̀ ѿпꙋще́нїѧ проси́ти гѡ́рькимъ и҆ ѕлы̑мъ мои̑мъ и҆ лꙋка̑вымъ дѣѧ́нїємъ, въ нѧ́же впа́даю по всѧ̑ дни̑ и҆ нѡ́щи, и҆ на всѧ́къ ча́съ; Но молю́сѧ тѝ припа́даѧ, храни́телю мо́й ст҃ы́й, ᲂу҆млⷭ҇рдисѧ на мѧ̀ грѣ́шнаго и҆ недосто́йнаго раба̀ твоего̀ и҆́мⷬ҇къ, бꙋ́ди мѝ помо́щникъ и҆ застꙋ́пникъ на ѕла́го моего̀ сопроти́вника, ст҃ы́ми твои́ми мл҃твами, и҆ црⷭ҇твїѧ бж҃їѧ прича́стника мѧ̀ сотворѝ, со всѣ́ми ст҃ы́ми, всегда̀, и҆ ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.