Кол арын/Бөгүнгү чарлал/2014/48

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

 -  2014 чылдың  чарлалдары - 

Чедиликтер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52Ышкам, изиг бүргег дүне уйгум келбейн


Ышкам, изиг бүргег дүне уйгум келбейн,
Ыржым өрээл соңгазындан баккыландым.
Чыскаалдыр-ла тургузуп каан эмге санчок
Чычааннардан өскээр көөрге, чүү -даа чок.

Чалымнарлыг туруглар дег бажыңнарда
Чаңгыс-ла мээң соңгам чырыы одуг хевээр
Булут дыдыын өттур кайгаан чартык айның
Бууккан хөңнүн чазамыктаан өңнүү болду.

Орунумда үрде манаан эргим кижим
Оожургалдыг ханы тынып удуп чыдыр.
Мени дүжеп, хүлумзүреп чыдыр боор сен,
Мээң изиг тыныжымны чоктаан боор сен.

Бодувустан дыка-ла үр ырак чорааш,
Бо дүн катап душчуп кээрин билбээн ийик бис..


Москва
2011


Шүлүктүң арыны...