Syair Sultan Maulana

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
 1. Dengarkan tuan suatu madah<br

/>kisah baginda sultan di Kedah<br
/>negerinya ramai terlalu indah<br
/>isi negeri semuanya mudah.<br
/>

 1. Ismu baginda Sultan Maulana<br

/>Ahmad Tajuldin gelar rancana<br
/>ibni Sultan Abdullah yang ghana<br
/>bangsa di atas takhta kencana.<br
/>

 1. Akal baginda sangat sempurna<br

/>adil dan murah terlalu bermakna<br
/>masyur lempah anta permana<br
/>dikasih oleh mulia dan hina.<br
/>

 1. Bangsawan muda sultan pestari<br

/>baik paras sukar dicahari<br
/>di dalam luruh seisi negeri<br
/>dengan baginda tiada seperi.<br
/>

 1. Adinda baginda Sultan Muda<br

/>di bandar Perlis semayam baginda<br
/>di sana pun tempat paduka nenda<br
/>hulubalang pegawai semuanya ada.<br
/>

 1. Masa kerajaan makota indera<br

/>kerjanya sehingga membaiki negara<br
/>diaturnya pula pekan pesara<br
/>ramai kembali seperti duara<br
/>

 1. Baginda semyam di Kota Kuala<br

/>di kota nenda marhum yang 'ala<br
/>kota tanah diperbuatnya pula<br
/>lapis di luar mengadangkan bala.<br
/>

 1. Baginda sangat bijak bistari<br

/>melayani segala kelengkapan negeri<br
/>lengkap dengan pegawai menteri<br
/>cukup seperti perintah bahari.<br
/>

 1. Datuk Bendahara Panglima Negeri<br

/>letakan baginda marhum pestari<br
/>tetapi berida sangat pegari<br
/>tiada kuasa memerintahkah negeri.<br
/>

 1. Kapitnya itu Datuk Maharaja<br

/>sahaja keturunan orang bekerja<br
/>Jabatan Bendahari ia mengerja<br
/>lagi dikasih sultan remaja.<br
/>

 1. Karunia baginda nyata pegari<br

/>sebab hendak memelahara negeri<br
/>anaknya diambil dijadikan isteri<br
/>barang kehendak sekalian diberi.<br
/>

 1. Segala pegawai hulubalang dan menteri<br

/>sekaliannya diserah sultan pestari<br
/>kepada Maharaja Menteri bestari<br
/>memerintah ganti Panglima Negeri.