Syair Rakis

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Mukaddimah

Dagang bestari bukan handalan
Duduk di negeri bukan padanan
Jikalau tiada cari rundingan
Orang tiada (ڬلاتن) (اوار)
Tetapi antara tiada berapa
Asal sepohon buah kelapa
Sekarang bermacam jenis dan rupa
Ada kekuningan naik bertapa
Dagang seorang sangat (تندرمن)
Laksana belayar tiada pedoman
Duduk tiada tetap kediaman
Segenap kampung dengan halaman
Kehendak Allah malikuddunyan
Atas hamba-Nya yang sekelian
Ada yang rendah ada yang tinggian
Masing-masing dengan kepandaian
Berhenti kisah dagang asmara
Tersebut hikayat Seri Betara
Dengan kuasa Tuhan yang Kaya
Mesyuarat dengan sanak saudara
Tiada berapa antara (باته)
Tatkala dagang di negeri Mukah
Datanglah orang membawa warkah
Titah dipanggil Duli Khalifah
Telah cap sudah terhurai (terurai?)
Terbuka dari lipatan (موتيراي)
Kutatap dari beberapa (ساتر)
Di dalam hati sangat bergegar
Di dalam surat khabar muktamad
Menyatakan segera (لمبة) dan (باڠة)
Daripada hati sangat isyarat
Kan berjumpa barang sesaat
Di dalam surat khabar muktamad
Menyatakan segera (لمبة) dan (باڠة)
Daripada hati sangat isyarat
Kan berjumpa barang sesaat
Dagang tiada fikir dan kira
Putus mengadap Seri Betara
Lalulah hilir bersegera-segera
Lusa berlepas dari muara
Di laut tiada sahaya sebutkan
Lebih maklum yang mendengarkan
Tiadalah dapat dagang khabarkan
Sedikit juga yang diwartakan
Tiada berapa antara lama
Di negeri Brunei dagang (كسوما)
Rasanya hati tiadakan lama
Syukur bertemu anakkan (رام)
Sebentar duduk berkata-kata
Lalu mengadap Duli Sang Nata
Khidmat menyembah di bawah takhta
Daulat Tuanku beribu-ribu juta
Khalifah bertitah sangat majlis
Khabarnya bersahabat dengan Inggeris
Tercap surat dua belas rakis
Dengan (كؤين) perjanjian habis
Pulau Labuan diminta segera
Akan tempat tiang bendera
Di sana tempat berkira-kira
Dari Sarawak ke Singapura
Dagang tercengang mendengarkan titah
Hati di dalam sangat gelabah
Labuan itu bukannya mudah
Alamat negeri di bawah perintah
Berdatang sembah dagang asmara
Ke bawah duli Seri Betara
Bukannya mudah di bawah bendera
Jikalau kurang-kurang (جوهارا)
Ayuhai Tuanku duli muktabar
Patik nin ada mendengar khabar
Di tanah seberang rajanya besar
Menteri budiman rakyatnya (جوهار)
Akan khabarnya sudah sekarang
Di negeri Johor terdiri tiang
Sebab cik montel hatinya terang
Jadi berani mencabut pulang
Cik montel itu peranakan rakyat
Akalnya besar hatinya kuat
Kepada rajanya terlalu taat
Dengan kompeni (مراتي) sangat
Asalnya bukan orang berbangsa
Tiada tentu di dalam desa
Daripada (هندريق) lagi biasa
Kepada rajanya berbuat jasa
Mengambil ibarat kita di sana
Itulah akal orang yang hina
Boleh diharap di dalam istana
Sekali tiada berbuat durjana
Patik ini malang nin bayu
Pihak antara dagang Melayu
Tuanku (كومالا) tiada terpayu
Setengah dijulang menikam layu
Dari mengadap mohon kembali
(بيساي) menyembah tertib sekali
Naik ke rumah (اندرا)nya sari
Fikir mengenang untung sendiri
Duduk terpakur bersempi lengan
Terlembut fikir terang rundingan
Memandang negeri sayang-sayangan
Masing-masing (ڬارغن) (اولاه)
Ayuhai nasib apakan jadi
Hendak mengajar tiada berani
Tetapi zaman datuk nenek
Khabarnya konon memutar negeri
Nasib sangat badan terlalu
Laksana unggas tercabut bulu
Hendak berkata lidah pun kelu
Lain kupandang masa dahulu
Akan masa zaman dahulu
Negeri pun senang suka terlalu
Ramai dengan kaum dan suku
Sekelian kehendak habis berlaku
Kisah dahulu sudahlah habis
Tersebut surat dua belas rakis
Di dalam kertas dagang menulis
Aksaranya janggal kurang majlis


Rakis Pertama

Rakis pertama mula disurat
Akannya dalil tamsil ibarat
Sebarang negeri dagang melihat
Berbuat sekolah tempat menyurat
Mesyuarat dengan (چتريا) menteri
Serta imam khatib dan haji
Merunding rakyat menguasai negeri
Supaya masyhur khabar zamani
Sembah dagang hina lata
Ke bawah qadim duli mahkota
Jikalau Tuanku mengikut kata
Baharulah (كارل) di atas takhta
Jangan dikenang zaman yang (دورا)
Zaman moyangda Seri Betara
Lengkap dengan wazir (چتريا)
Serta menteri bala tentera
Akan masa sekarang kini
Negeri (سيم) terlalu sunyi
Musuh pun datang dari sana sini
Kota pun habis (فان) dan (فاني)
Dagang asmara fikirnya sendiri
Hairan memandang di dalam negeri
Syarak dan resam kian terdiri
Masing-masing (جوهاري) (اولاه)
Hairan ku(هندي) melihat tukang
Unggas nuri menjadi (كوكغ)
Kunang berkisar padang berlenggang
Pipit pun sudah menjadi enggang


Rakis kedua

Rakis kedua pula diatur
Di negeri Sambas khabar masyhur
Sungguh bercampur kumis dan (فيتور)
(قرال) adatnya tiada lebur
Negeri Sambas terlalu aman
Rajanya budak lagi budiman
Serta wazir menteri sekelian
Laksana bunga kembang setaman
Negeri kecil orangnya banyak
Empat perkara rundingan bijak
Empat perkara laun bertolak
Memeliharakan orang yang banyak
Pertama jangan memakai tegahan
Kedua jangan bersalah-salahan
Ketiga muafakat serta sekelian
Keempat mesyuarat membicarakan
Rundingan baharu yang dipakaikan
Maka dapat senang negerinya
Dengan kompeni boleh dijawabnya
Tiada bersalahan sekeliannya
Jawabnya tiada lagi bersalahan
Kerana dahulunya dimesyuaratkan
Seorang pun tiada menyalahkan
Semuanya itu membetulkan
Itulah tanda orang muafakat
Barang bicara sama syarikat
Meskipun dakwa berpangkat-pangkat
Rundingan lancar rundingan singkat
Ayuhai Tuanku Mahkota Desa
Cari rundingan (هندريق) biasa
Supaya dapat berbuat jasa
Boleh ditinggalkan kepada masa
Inilah rundingan tiada salah
Empat perkara di dalam jumlah
Boleh dibuat di dalam sekolah
Soal dan jawab tiadalah alah
Ayuhai Tuanku wajah gemilang
Mendengarkah Tuanku Sultan Palembang
Sebab daripada rundingan abang
Di negeri Ceylon baginda terbuang
Ayuhai Tuanku duli Khalifah
Mudah-mudahan daulat bertambah
Jangan kiranya tiris dan tumpah
Kekal berdiri di tengah-tengah
Kekal berdiri janganlah tumbang
Ganti (گمنتي) antah dan moyang
Harus seperti bunga yang kembang
Turun temurun nini (nenek?) dan moyang
Inilah (گارغن) dagang yang malang
Sanak saudara dipandang hilang
Daripada wang tiada kupegang
Sahabat rapat menjadi renggang
Dagang laksana si burung nuri
Hinggap di atas pohon kasturi
Di sanalah tempat berlindung diri
Tiadalah terbang ke sana ke mari
Dagang berfikir duduk termangu
Hendak berkata rasa kuganggu
Sulit pun berat bagai dipaku
Diharapkan kurnia rahim Tuanku
Empat musim di dalam desa
Harapkan sang yang dewa angkasa
Kepada fikir dengan periksa
Niat pun hendak berbuat jasa
Duduk (ترفكور) sangatlah leka
Akan berkhabar kalau tak suka
Dagang mengadap Seri Andika
Takut-takutan menjadi murka
Ayuhai Andika Seri handalan
Tuanku bersahabat dengan England
Dengan kompeni sama berjalan
Carilah fikir (هندريق) pilihan
Negeri Tuanku sangat masyhur
Cina dan Keling kedai teratur
Bermacam jenis ada terhambur
Di sanalah kelak memberi gugur
Hendaklah ingat karangan baharu
(كتاني) jangan lagi keliru
Jangan dipakai adat dahulu
Tatkala masa Betara guru
Hairanlah dagang ajaib pula
Kehendak Tuhan Azza wa Jalla
Seekor naga tujuhnya cola
Sekarang menjadi ikan tempala


Rakis keempat

Rakis keempat dagang perikan
Tatkala jatuh dari tambatan
Akan peredaran segala sebutan
Jadilah lelakon dihikayatkan
Lelakon ini bukannya warta
Tuduhan Tuhan kepada kita
Akan dalil dagang semata
Sakit dan nyaman supaya nyata
Tatkala masa Betara Rama
Di dalam desa bersama-sama
Di dalam asuhan Betara Rama
Tiada mendapat mara dan (كرم)
Tatkala masa Seri Maharaja
Di dalam asuhan (كاول) dan puja
Bolehlah juga berbuat manja
Kaum dan suku sekelian tersenja
Badanku nasib tiada beruntung
Bercerai dengan ayah dan (ايندوغ)
Adalah laksana si burung gantung
Tiada ada tempat berlindung
Nasib tak boleh dikenang lagi
Janji dahulu sudah terbahagi
Unggas tempadu dengan merani
Jadi garuda di pauh janggi
Ayuhai cunda mali suntingan
Carilah fikir dengan rundingan
(سادغ) bergurau malam siangan
Tanda memandang sayang-sayangan
Sayangnya tanda bukan kepalang
Melihat cunda dua berabang
Laksana bunga baharu kembang
Diseri oleh sekelian kumbang
Jangan bersahabat orang yang hina
Kalau akhirnya dapat bencana
Cari budiman akal sempurna
Sementara muda lagi teruna
Turutlah Marhum Paduka Rama
Akalnya besar lagi kesuma
Masyhur khabar kemana-mana
Sampai ke Tanah (عزاغ) dan Burma


Rakis kelima

Rakis kelima dagang khabarkan
Tertentu ibarat yang dituliskan
Tamsil dan dalil yang dinyatakan
Menjadi banyak dagang suratkan
Itulah sudah kepada waktunya
Peredaran dunia banyak lakunya
Kecil dan besar ada kadarnya
Miskin dan kaya beberapa tipunya
Itu pun tiada dagang rundingkan
Janji dahulu kepada bilangan
Fikir baharu baik carikan
Akan menjadi kira dan angan
Jikalau terbahagi kepada janji
Tiada beroleh daya dan budi
Menjadi (كوفر) tiada berani
Mengalahkan syarak Tuhan yang Ghani
Benar pun syarak hukum (ترالا)
Hakim berdiri syaratnya pula
Tiada muafakat segala-gala
Menjadi mudarat akhirnya (كالا)
Negeri ini apa rundingannya
Syarak dan resam undang hukumnya
Jikalau lambat menjalankannya
Berdirilah bijak antara tengahnya
Bijak itu ikhtiarnya cukup
Lancar dan singkat pandai mengikut
Benar dan salah tiadalah takut
Asal mendapat jalan yang patut
Inilah sudah kepada masanya
Berbalik aturan dengan adatnya
Putih dan hitam dicampurkannya
Tiada meninggalkan pekerjaannya
Bukannya apa dagang fikirkan
Sekadar mengenang yang telah zaman
Bertemunya dengan nasibnya badan
Senantiasa di dalam yang kesukaran
Pada (ايماتن) tiada kusangka
Akan mendapat masa ketika
Di dalam kesenangan bersuka-suka
Semena-mena berhati duka
Dengarkan ibarat dagang yang bodoh
Harapkan ampun bersungguh-sungguh
Empat perkara jalannya teguh
Boleh menjadi pekerjaan kukuh
Pertama kadi yang bijaksana
Kedua doktor yang arifsana
Ketiga (لسگر) pilihan sempurna
Keempat saudagar arif teruna
Tatkala duduk dalam pekerjaan
Keempat itu jangan bersalah-salahan
Di dalam aturan hadith dan firman
Supaya negeri mendapat aman
Bersalahan seperti adat dahulu
Kadi dan hakim undang memangku
Tertolak daripada riyal dan suku
Di dalam negeri sudah begitu
Sekarang ini lain macamnya
Saudagar (لسگر) akan pekuatnya
Jika tiada dapat rundingannya
Menjadi lemah pekerjaannya


Rakis keenam

Rakis keenam dagang sebutkan
Lelakon rencana jadi ikatan
Akan menjadi tanda ingatan
Hal ehwal di dalam yang kesakitan
Dagang berfikir siang malaman
Di dalam hati tiada aman
Dunia ini benar pinjaman
Diredai Tuhan tempat kediaman
Benar pun dunia akan kediaman
Diaturkan negeri akan ketempatan
Jangan berlain-lainan segala sebutan
Supaya tentu segala ikutan
Astaghfirullah hairanku sangat
Air di laut tiada (باغة)
Seluang dahulu pandai menyengat
Sembiling di laut terlompat-lompat
Inilah kehendak Tuhan yang mu’bad
Si (ماليلا) menjadi umbut
Unggas di hutan menjadi bubut
Tiadalah boleh mengatakan maksud
Kehendak Allah sudahlah nyata
Kepada hamba-Nya sekelian rata
Taksirnya kita tiada meminta
Jahat dan baik diberi merata
Inilah hari masa sekarang
Carilah akal fikiran terang
Negeri bercampur Cina (عزاغ)
Tiada kuasa berbuat garang
(عزاغ) itu orang Inggeris
Fahamkan akal dua belas rakis
Di dalam sekolah tetap menulis
Mencari rundingan fikir majlis
Inggeris datang dari England
Pulau Labuan jadi pengkalan
Jikalau jauhari kurang handalan
Di sanalah ia berbuat jalan
Itulah akal diputar balik
Negeri yang besar hendak dimilik
Jikalau tiada biasa (هندريق)
Soal dan jawab yang amat cerdik
Jikalau salah apa jawabnya
Nescaya jatuh kebesarannya
Rundingan oleh sekelian rakyatnya
Di dalam polis diadukannya
Ayuhai Tuanku Mahkota Jiwa
Mendengarkah khabar di Tanah Jawa
Bapa si Lamat khabarnya jua
Barang rundingan tiada kecewa
Itulah dagang sangat hairan
Bapa si Lamat jadi pangeran
Di negeri Madura dapat kebesaran
Dengan kompeni dapat tolongan
Dagang tiada ghairah di situ
Jikalau ada daulat Tuanku
Asal Betara pancir peratu
Turun temurun negeri dipangku
Ayuhai Tuanku raja yang ghani
Asal memutar jagat buana
Kekal (قرال) di singgahsana
Pergantungan rakyat mulia dan hina


Rakis ketujuh

Rakis ketujuh karangan kurang
Aksaranya janggal berapat berjarang
Di dalam hati sangatlah terang
Keluarlah madah sebarang-barang
Madah itu hikayat kaji
Dunia akhirat tiada terpuji
Handai taulan dengarkan lagi
Karangan dagang semasa ini

Sampailah sudah kepada bilangan

Fikiran cukup dengan rundingan
Tiada boleh kenang-kenangan
Akan menjadi kira dan angan
Baiklah fikiran handai taulan
Mencari rundingan di dalam aturan
Jikalau dapat yang berbetulan
Tiada boleh (هندريق) carakan
Dagang berfikir serta mengenang
Terpandang anakanda dua berabang
Hatiku rawan bukan kepalang
Perut dan hati rasa kutuang
Ayuhai anakanda muda bestari
Baik emasku fikiran diri
Jangan dikenang zaman yang bahari
Tatkala di dalam genggaman jari
Inilah ayahanda dagang nestapa
Fikir tersilap tiada berapa
Dibawa runsing sakit menimpa
Laksana bumi digoncang gempa
Ajaib sekali aku memandang
Nujum yang sakti tiada terbilang
Burung nuri jadi belalang
Nyamuk yang kecil menjadi hilang
Inilah sembah dagang yang duka
Ke bawah duli Seri Paduka
Janganlah lalai terlalu leka
Rundinglah rakyat segala mereka
Tuanku baik fikir sedikit
Supaya tahu nyaman dan sakit
Dengan Inggeris sudah berakit
Marikan lagi akan menyempit
Ayuhai Tuanku Seri Betara
Yamtuan Besar di Singapura
Sebab terkurang budi bicara
Akhir kemudian tiada terkira
Memakai rundingan seorang tambi
Anak Keling dengan Benggali
Memakai hukuman yang buta tuli
Rajanya lalai tiada peduli
Dahulu kala dapat kesenangan
Dengan Inggeris dapat tolongan
Riyal dan suku sangat pandangan
Menjadi jatuh dari julangan
Nasib tiada lagi terperi
Sampai membuang negeri sendiri
Ke negeri Melaka membawa diri
Diamlah dengan anak isteri
Sudahlah dengan untung (گارغن)
Bertukar janji dengan bilangan
Kepada janji diangan-angan
Tiada demikian kepada hitungan
Itulah kehendak Tuhan semesta
Gunung yang tinggi menjadi rata
Lain menjadi miskin peminta
Nampak dipandang dengannya kita
Ayuhai Tuanku duli junjungan
Dilaksanakan sukma dewa kayangan
Dipintakan doa malam siangan
Itulah dalil dagang buangan


Rakis kelapan

Rakis kedelapan karangan cukup
Laksana berjalan tiada terikut
Pandai melangkah duri dan rumput
Sedikit tiada ada mengikut
Ada yang pantas perjalanannya
Tiada tetap perlangkahannya
Merasai berat oleh sikutannya
Baharulah sedar kepada dirinya
Inilah misalnya suatu jenis
Petua daripada ulama Inggeris
Bukan seperti firman dan hadith
Di dalam kitab ada tertulis


Rakis kesembilan

Rakis kesembilan dengarkan handai
Jangan dibuang atau dipakai
Di dalam Injil hukum keluar
Laksana matahari (گارغن) terhurai
Bersalahan seperti karangan Tuhan
Mantik dan bayan yang menjalankan
Ulama dan arif membetulkan
Terhentilah ia tiada terjalan
Ulama Injil matanya putih
Laku memandang bagai mengalih
Merunding dunia tiadalah letih
Besar dan kecil tiada memilih
Dunia ini kepadanya syurga
Tempat diam bersuka-suka
(برلار2هن) bersenda leka
Laksana timbangan berbatu tiga
Jikalau sudah tempohnya datang
Berkulit hitam tiada dipandang
Ada dibawa dengan berperang
Ada disuruh menyakiti orang
Tatkala diikut akan aturannya
Berdirilah ia sama tengahnya
Mengatur hukum dengan kuatnya
Di dalam tajwid yang dipakainya
Tatkala diam suatu tempat
Diajarnya orang dengan muafakat
Diaturnya pula beberapa adat
Supaya berselisih kuat dan ingat


Rakis kesepuluh

Rakis sepuluh suatu kira
Mister Balam Singapura
Akalnya besar tiada terkira
Cina dan Keling terpelihara
Mister Balam rajanya Inggeris
Itulah hukum ulama iblis
Memerintah negeri beberapa jenis
Di dalam buhup ada tertulis
Rundingan besar tiada terhingga
Ringgit dan suku semua dibuka
Menceraikan dengan adik dan kakak
Di sanalah banyak orang celaka
Itulah dagang hairan terlalu
Baiklah juga Tuan Penghulu
Jangan dikenang zaman dahulu
Akhirnya kelak mendapat malu


Rakis kesebelas

Rakis sebelas karangan (كان)
Menentukan asal mulia dan hina
Sebab banyak orang terkena
Daripada tiada mengenal makna
Adalah dagang mendengar warta
Yamtuan Riau di atas takhta
Dari si gunting pencirinya nyata
Di negeri Johor dengannya serta
Raja Riau Yamtuan Muda
Saudara sepupu dengan baginda
Di negeri Pahang duli baginda
Di Singapura Paduka kanda
Yamtuan Muda sangat masyhur
Diangkat Olanda di negeri Johor
Tertulis di pintu polis dan kantor
Adil dan murah sangatlah makmur
Muafakat dengan kekanda baginda
Engku Bendahara di Pahang ada
Merunding negeri lalai tiada
Dapat keterangan dari Olanda
Mengambil ufti sekelian jajahan
Pulau (سومبيا) dengan (تيمبالن)
Pulau laut sampai (سراسن)
Menghantar hasil setiap bulan
Itulah memberi negerinya aman
Rajanya arif lagi budiman
Muafakat dengan wazir sekelian
Diangkat Olanda di tanah England
Olanda itu sangat arifin
Mengaji kitab Taj al-Salatin
Akalnya besar lagi (ستياتين)
Di negeri Betawi jadi gobermin


Rakis kedua belas

Dua belas rakis dagang perikan
Inilah dalil dagang tunjukkan
Jangan dipakai barang yang bukan
Jikalau hati menaruh segan
Akan pendapat dagang baharu
Tetapi bukan oleh berguru
Masa di tasik sedang berseru
Direstui oleh betara guru
Itulah dalil suatu pesan
Kepada sahabat handai sekelian
Janganlah saja tuan celakan
Jikalau kurang baik tambahkan
Akan pendapat orang sekarang
Fahamnya banyak ilmunya kurang
Bintang di langit dapat dibilang
Tiada sedar sakit dan senang
Ayuhai Tuanku raja yang besar
Mengambil sedikit tamsil dan misal
Cukuplah juga janganlah (گعسل)
Kemudian kelak jangan menyesal
Adapun masa sekarang kini
Fikir dan kira janganlah sunyi
Kerana berikat dengan kompeni
Kepada ba’da akhir zamani
Kompeni itu sangat kuasa
Laksana dewa dari angkasa
Suku dan riyal amat perkasa
Dihurainya ringgit ribu dan laksa
Demi terhurai ringgit dan suku
Sekelian memandang tiadalah jemu
Tua dan muda hatinya rindu
Bagaikan belah jantung hempedu
Tamatlah syair tamatlah kalam
(بدر بعد عليه السلام

)

Ayuhai Tuanku Shah Alam
Di dalam Brunei Dar al-Salam
Lebih maklum Mahkota Dewa
Dagang menulis belum biasa
Niat pun hendak berbuat jasa
Pakal tiada berpenguasa
Tamat syair berhenti nazam
Tiada lagi kalam berjalan
Ditulis kepada sembilan haribulan
Jam kepada pukul sembilan
Pukul sembilan kalam berhenti
Tiada lagi dakwat bertiti
Sebab menaruh gundah di hati
Menaruh belas di dalam hati
Di dalam hati menaruh rawan
Menyeru Allah Ilahi Tuhan
Mudah-mudahan dikabulkan Tuhan
Lepas mudarat daripada badan
Jikalau hilang hati yang gundah
Mudah-mudahan dikabulkan Allah
Mengatakan syukur al-hamdulillah
Barang yang sukar menjadi mudah
Jikalau terlepas badan (گارغن)
Jangan mendapat untung malangan
Dibantu oleh Rasul junjungan
Badan terlepas di dalam pegangan
Ya Allah Ilahi Rabbi
Sampaikan niat di dalam hati
Jangan saja mendapat keji
Biarlah fikir setiap hari
Setiap hari menaruh fikir
Sudah untung dengan takdir
Tiada berputus tekad takdir
Dari awal sampai ke akhir
Dari dahulu sampai sekarang
Tiada habis disebut orang
Apa jadinya bondaku seorang
Jikalau ku burung terbang ku pulang
Jikalau ku burung terbang ku pergi
Membawa untung nasib sendiri
Bukan memberi sangkut di hati
Saja memberi ngeri di hati
Ngeri di hati tiadakan sudah
Luput bulan tahun berpindah
Dagang meminta kepada Allah
Barang yang lewat menjadi mudah
Mudah-mudahan disampaikan Allah
Jangan ku saja berniat salah
Ya Allah Ilahi Tuhanku
Mengabulkan apa doa hamba-Mu
Di dalam hati menaruh jemu
Jantung berperang dengan hempedu
Ya Allah Tuhanku kaya
Hamba-Mu tiada dapat upaya
Jikalau ditolong Rasul Anbiya
Lepas daripada marabahaya
Lepas luput bahaya badan
Jangan lagi terkena di badan
Lepas daripada malu dan sopan
Sanak saudara hilang harapan
Jikalau kuterlepas di dalam pegangan
Kupinta pada Rasul junjungan
Biarlah fikir cinta dan angan
Minta doa malam siangan
Minta doa setiap waktu
Ya Allah Ilahi Tuhanku
Mengabulkan jua permintaan hamba-Mu
Mudah-mudahan jangan (ترسمو)