Syair Perang Musuh Bisik

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Syair Perang Musuh Bisik  (1831) 
by Syeikh Abdul Samad al-Falimbani
Syair ini menjadi isi kandungan panji perang Kesultanan Kedah pada tahun 1831. Perenggan kedua dan terakhir merupakan petikan daripada ayat-ayat Al-Quran. Perenggan pertama ialah ayat 1-3 Surah Al-Fath, manakala perenggan terakhir ialah sebahagian daripada ayat 255 Surah Al-Baqarah.

Syair Perang Musuh Bisik

Oleh Syeikh Abdul Samad al-Falimbani

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani

Sesungguhnya Kami telah membuka bagi perjuanganmu (wahai Muhammad) satu jalan kemenangan yang jelas nyata, kemenangan yang dengan sebabnya Allah mengampunkan salah dan silapmu yang telah lalu dan yang terkemudian, dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, serta menambahkanmu hidayah ke jalan yang lurus (dalam mengembangkan Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya). Dan dengan sebabnya Allah memberikanmu pertolongan (untuk mencapai kejayaan) dengan sepunuh-penuh dan sehandal-handal pertolongan (yang tidak ada bandingannya).

Dipersembahkan kepada Raja Putra Raja yang membuka pintu Langkawi dengan pedangnya,
Tuanku masih hamba Allah, wahai pembela rakyat jelata,
Wahai Raja yang mulia, yang menjadi penaung kepada semua,
Cahaya petunjuk yang menyinari ini kebahagiaan buat kita,
Wahai umat Islam, kita telah peroleh kemenangan,
Habuan besar ini membawa ketuanan,
Pemberian Tuhan Yang Membahagiakan,
Sempurnalah pembukaan yang bersejarah,
Dengan pertolongan Allah, kemenangan milik Islam dan Kedah.

Tahun 1246

Dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya. Dan Dialah Yang Maha Tinggi (darjat kemuliaan-Nya), lagi Maha Besar (kekuasaan-Nya.)