Syair Bidasari

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Sebahagian daripada syair ini:

Tersebutlah perkataan Bidasari,
Setelah malam sudahlah hari,
Bangunlah ia seorang diri,
Makan dan minum barang yang digemari.
Pergilah mandi Siti Bangsawan,
Serta memakai bau-bauan,
Lalu masuk ke dalam peraduan,
Santap sirih di dalam puan.
Bertemu sepah bekas dimakan,
Diambil Siti dicampakkan,
Dengan takutnya ia berfikirkan,
Siapakah ini yang membuatkan.
Jikalau manusia yang empunya,
Nescaya aku dicabulinya,
Jika ayahku datang adalah tandanya,
Bertambahlah makanan yang dibawanya.
Dilihatnya Siti tempat tidurnya,
Tilam sedikit tersingkir alasnya,
Sirih di puan salah aturannya,
Bidasari masygul dengan takutnya.
Ia pun duduk di atas geta,
Sangatlah gundah rasanya cita,
Seraya bertaburan air mata,
Manakah tempat ia hendak dikata

Bahagian lain

Dengarkan tuan suatu riwayat
Raja di desa Negeri Kembayat
Dikarang fakir dijadikan hikayat
Supaya menjadi tamsil ibarat
Ada raja suatu negeri,
Sultan halifah akas bestari,
Asalnya baginda raja yang bahari,
Melimpah ngadil dagang senteri.
Hairan orang empunya temasya,
Baginda itulah raja perkasa,
Sangat tiada merasai susah,
Entah pada esok dan lusa.
Seri sultan raja bestari,
Setelah ia sudah beristeri,
Beberapa bulan beberapa hari,
Hamillah puteri permaisuri.
Beberapa lamanya dalam kerajaan,
Baginda duduk bersuka-sukaan,
Datanglah beroleh kedukaan,
Baginda meninggalkan takhta kerajaan.
Datanglah kepada suatu masa,
Melayanglah unggas dari angkasa,
Unggas gurda sangat perkasa,
Menjadi negeri rosak binasa.
Datanglah menyambar suaranya bahana,
Gemparlah sekalian mulia dan hina,
Seisi negeri gundah-gelana,
Membawa diri ke mana-mana.
Baginda pun sedang dihadap orang,
Mendengar gempar seperti perang,
Bertitah baginda raja yang garang,
"Gempar ini apakah kurang."