Surat Sultan Ternate kepada Raja Inggeris

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Surat daripada sahabat Raja Maluku datang kepada Raja Ingglitera dan Sakatlanda dan Ferangsa dan Irlanda yang telah masyhur dari tanah Maluku. Adapun peri mengatakan hal tatkala Faransisko Darak datang pada ketika lagi ada hayat pada zaman marhum mengatakan hal sesuatu kepada Faransisko Darak dengan tanda sebentuk cincin akan menyampaikan kepada sahabat Raja Inggliterra. Sebermula yang diharap oleh marhum kepada Faransisko Darak itu Allah jua yang tahu, dalam itu pun lamalah antara dua puluh tahun sesuatu pun khabar tiada datang, maka marhum pun sudahlah pulang ke rahmatullah. Sebermula akan sekarang ini beta yang mempegang kerajaan, dalam kerajaan itu sebellas anak beta, itu pun tiada jua sesuatu khabar Inggliterra hendak berkasih-kasihan Ingglitera dengan orang Maluku. Sebermula akan sekarang ini Holanda pun datang, maka beta berkirim surat kepada Pirsip Holanda minta angkatan membuangkan Ferigi dari Maluku, maka sekarang ini datang angkatan Holanda membuangkan Ferigi dari Ambon dan dari Tidore. Sebermula sahabat beta Raja Inggliterra menyuruhkan Kapitan Indrik Milton datang membawa surat sahabat Raja Inggliterra telah sampailah kepada beta, dengan bunyi dalam surat itu pun permailah dalam hati beta, adapun akan Kapitan Indrik Milton hendak menurunkan faitur. Maka kata beta, jikalau demikian beta mengikut seperti kata Kapitan itu, niscaya kata Holanda tiadalah sungguh janji Raja Maluku kepada orang Holanda, maka sebab itulah beta tiada dapat berubah janji pada Pirsip Holanda. Insya Allah jikalau ada hayat beta lagi hidup kemudian lagi seruwan Raja Inggliterra datang kepada beta, mana kehendak sahabat Raja Inggliterra ikut oleh beta, akan sekarang ini minta maaflah dahulu sementara lagi ada Kapitan Mur orang Holanda minta. Jikalau kasih sahabat beta Raja Ingglitera jangan syak hati, insya Allah kemudian bertemu jua. Sebermula akan tanda sahabat Raja Maluku kepada sahabat beta Raja Ingglitera sesuatu pun tiada melainkan sebahara cengkih, upama seperti ditemukan kata jua, jangan diaibkan.

Tertulis menegak di bahagian tepi sebelah kanan:

Surat daripada sahabat Raja Maluku minta tolong angkat sepulu kapal kepada Raja Ingglitera mau merebut kepada Raja Tidore sebab menganiayai kita punya satu kota sebab itu juga [?].

(Seventeenth-century Indonesian letters in the public record office)