Surat Sultan Banten kepada Raja Denmark

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Ya Qadi al-hajat

Ini surat menyatakan tulus dan ikhlas daripada Paduka Seri Sultan Abu¯ al-Fath dalam negeri Banten, yang ditentukan Allah kiranya dalam martabat ketinggian dan kemuliaan dan yang melakukan segala ehwal yang dikurniai Allah kiranya, khallada Allah mulkahu wa-sayyara a‘naqa a‘adihi milkahu, sampai kiranya kepada Raja Kristian Kuwintus anak Raja Farridarri yang mengempukan tahta kerajaan dalam negeri Danamarka, yang amat bijaksana dan setiawan pada memerintahkan dan membicarakan segala rakyatnya kerana melakukan istiadat kebaikan, dan yang ditambah Allah kiranya atas kebesaran dan kemuliaan dalam dunia ini. Amma ba‘du, kemudian daripada itu Paduka Seri Sultan memberi maklum kiranya kepada Raja Kristian akan hal ehwal lakunya fitur yang duduk di Banten dinamai fitur Pahul akan gantinya fitur yang dahulu duduk di Banten dinamai Mikel itu. Paduka Seri Sultan berkirim ia tembaga ke Keling dua ratus dua puluh pikul, dibawai oleh suruhan fitur Mikel ke Keling. Maka sekarang ini fitur Pahul yang jadi gantinya fitur Mikel yang duduk ia di Banten, maka sekarang hendak dihilangkan harga tembaga itu oleh fitur Keling, dinamai ia Mangusyaqub, sama-sama dengan fitur yang duduk di Banten dinamai fitur Pahul. Banyak dia buat haru-biru pada Paduka Seri Sultan, tiada dia mau mengikut istiadat yang patut ada dia membawa dagangan kain tiada dia beri surat seperti mana harganya, kerana dia hendak meng[h]ilangkan harga tembaga itu jua fitur Mangusyaqub dengan fitur Pahul itu. Adapun kiriman Paduka Seri Sultan kepada Raja Kristian lada dibawa ia oleh kapal Danamarka yang dinamai Kapitan Kasnirriktal. Tersurat kitabat ini dalam negeri Banten pada lima hari daripada bulan Zulkaidah seribu dulapan puluh lima tahun daripada hijrah Nabi kita Muhammad salla Allahu ‘alayhi wa-sallam pada tahun dal ula tammat (20 Januari 1675).


(Seventeenth-century Indonesian letters in the public record office)