Surat Pangeran Ratu kepada Raja Inggeris

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Ini surat dimulai dengan nama Allah subhanahu wa-ta‘ala yang maha tinggi dan maha besar dan mengasihani hambanya dunia akhirat. Adapun kemudian dari itu ini surat Raja Banten datang kepada Raja Inggeris yang terbawa oleh Ratnar Bik, mengatakan peri ehwal Raja Banten memberi khabar kepada Raja Inggeris hal orang Wolanda yang ada di Jayakarta dikepung oleh orang Mataram tatkala itulah gedung Inggeris direbahkannya oleh orang Wolanda. Sebermula segala orang Inggeris yang ada di Jayakarta itu pun sekarang semuhanya ada di negeri Banten, terlalu sukacita Raja Bantten oleh segala saudagar Inggeris pulang seperti dahulu kala. Sebermula dahulu Raja Banten membawakan surat dan lada seribu timbang dan keris dan tombak, yang membawa dia Kapitan Mur Nindri Halli, Raja Banten minta dikirim bedil dan punglu dan ubat. Jikalau Raja Inggeris suka, Kapitan Mur Nindri Halli disuruhnya kiranya ke Banten segera-segeri, karena Raja Banten sangat harap akan datangnya Kapitan Mur Nindri Halli datang ke Banten. Ini kiriman Raja Banten khasa dua kayuh dan rambuti dua kayuh.


(Seventeenth-century Indonesian letters in the public record office)