Senchuu Hassaku

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Senchuu Hassaku (Lapan Dasar yang ditulis di dalam kapal)

Oleh Sakamoto Ryoma

  1. Memulangkan kuasa politik kepada Maharaja
  2. Menubuhkan Dewan Rakyat dan Dewan Negara, lalu menjalankan pemerintahan berdasarkan pandangan awam
  3. Memilih penasihat daripada tenaga manusia mahir selain daripada bangsawan dan daimyo
  4. Menetapkan perlembagaan yang menjadi asas bangsa baru
  5. Membuat kembali perjanjian yang adil dengan negara asing
  6. Memperkuatkan kuasa tentera laut
  7. Melindungi ibukota dengan mempersiapkan senjata baru
  8. Berusaha untuk menyamakan kadar tukaran emas perak dan harga barang dengan negara asing