Słownik geograficzny Królestwa Polskiego/Tom I/Boberka (strumień)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego
i innych krajów słowiańskich

Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski
Boberka (strumień)

[ 256 ]Boberka, strumień, wypływa w obr. gm. Wołowego w pow. bobreckim z pod głównego działu wodnego europejskiego; płynie strużką na południe śród łąk, tworząc granicę gmin Bóbrki i Strzałek; a przyjąwszy pod Bóbrką z lew. brz. znaczny potok Białą, rozszerza swe płytkie koryto i dwoma ramionami okrąża Bóbrkę; płynie w kier. połd. przez gminy Ernsdorf, Łany, Sokołówkę, Chodorkowce, Kołohury, Dziewiętniki, Jatwięgi; przepływa obszerne stawy w Łuczanach, Horodyszczu cetnarskim, Ottyniowicach, Chodorowie, Dobrowlanach i Bortnikach, gdzie po 38-kilometrowym biegu wpada do Dniestru. Znaczniejsze dopływy z pr. brzegu są: Krywula (według W. Pola Wybranówka), a z lewego Biała, Sarnicki i Bakowiecki potok. W górnym swym biegu aż po Sokołówkę zwie się także Białym potokiem, od Sokółki do Łuczan Sokołówką, a w dolnym biegu Ługiem. Brzegi strome, dno namuliste. Wody czasami rwiące i sprawiające znaczne wylewy na wiosnę. Im bardziej zbliża się B. do ujścia swego, tem błotnistszą się staje. Br. G.Info icon 001.svg#licence info


Public domain
This work is in the public domain in the United States because it was first published outside the United States prior to January 1, 1925. Other jurisdictions have other rules. Also note that this work may not be in the public domain in the 9th Circuit if it was published after July 1, 1909, unless the author is known to have died in 1949 or earlier (more than 70 years ago).[1]

This work might not be in the public domain outside the United States and should not be transferred to a Wikisource language subdomain that excludes pre-1925 works copyrighted at home.


Ten utwór został pierwszy raz opublikowany przed dniem 1 stycznia 1925 r., i z tego względu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej znajduje się w domenie publicznej. Utwór ten nadal może być objęty autorskimi prawami majątkowymi w innych państwach, i dlatego nie zaleca się przenoszenia go do innych projektów językowych.

PD-US-1923-abroad/PL Public domain in the United States but not in its source countries false false