Słownik geograficzny Królestwa Polskiego/Tom I/Baranów (powiat ostrzeszowski, miasto)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


[ 103 ]Baranów, miasto, powiat ostrzeszowski, położone na południe od Kempna, nad rz. Janicą, poboczną Prosny, śród nizin i łąk; 108 dm., 909 mk.; 54 ew., 815 kat; 141 analf.; mieszkańcy zajmują się głównie rolnictwem. B. należy do obwodu opatowskiego, do sądu okręgowego w Kempnie; ma 2 kościoły ka­tolickie, z których jeden parafialny należy do dekanatu kempińskiego; szkoła elementarna. Cztery jarmarki się rocznie odbywają: kramne, nadto na konie i bydło; od m. pow. Ostrzeszo­wa o 23 kil. oddalone na południe; st. poczt. i koi. żel.. Kempno o 3 kil. Miasteczko to jest gniazdem domu Baranowskich herbu Jastrzę­biec; tu się urodził Baranowski Wojciech, sła­wny arcybiskup gnieźnieński, żyjący w drugiej połowie wieku XVI i na początku XVII, przy­jaciel Jana Zamojskiego.Info icon 001.svg#licence info


Public domain
This work is in the public domain in the United States because it was first published outside the United States prior to January 1, 1925. Other jurisdictions have other rules. Also note that this work may not be in the public domain in the 9th Circuit if it was published after July 1, 1909, unless the author is known to have died in 1949 or earlier (more than 70 years ago).[1]

This work might not be in the public domain outside the United States and should not be transferred to a Wikisource language subdomain that excludes pre-1925 works copyrighted at home.


Ten utwór został pierwszy raz opublikowany przed dniem 1 stycznia 1925 r., i z tego względu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej znajduje się w domenie publicznej. Utwór ten nadal może być objęty autorskimi prawami majątkowymi w innych państwach, i dlatego nie zaleca się przenoszenia go do innych projektów językowych.

PD-US-1923-abroad/PL Public domain in the United States but not in its source countries false false