Słownik geograficzny Królestwa Polskiego/Tom I/Baranów (powiat nowo-aleksandryjski)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


[ 102 ]Baranów, 1). dobra, pow. nowo-aleksandryjski, składają je: Baranów osada, wsie i fol­warki: Banach, Czółna, Gródka, Śniadowka, Wola i Zagrodzie; folwarki: Hutka i Niwa, 2). B., os. miejska, przedtem mko, pow. nowo-aleksandryjski, gm. t. n. Leży w dolinie rzeki Wieprza, u stóp zamykających ją wyniosłości. Odległe od Warszawy 14 mil, od Lublina 6 m. Posiada kościół parafialny murowany z XVIII wieku, urząd gminny, dom schronienia dla ubo­gich (?), tartak parowy z produkcyą około [ 103 ]7000 rs. Liczy 1817 mk. i około 200 dm. W 1858 r. ludność wynosiła 1790 mk., w tem 950 żydów. B. był gniazdem rodziny Baranowskich. Istniał tu do początków 17 wieku zbór kalwiński i drukarnia. 3) B. albo Wola Czołnowska, gm. pow. nowo-aleksandryjski, lu­dności 4123, rozległości 13662 mor., należy do s. gm. okr. I w Zyrzynie o 8 w., najbliższa st. p. Rososz. Parana B. dek. nowo-aleksandryjskiego liczy 1960 dusz. B. Ch.Info icon 001.svg#licence info


Public domain
This work is in the public domain in the United States because it was first published outside the United States prior to January 1, 1925. Other jurisdictions have other rules. Also note that this work may not be in the public domain in the 9th Circuit if it was published after July 1, 1909, unless the author is known to have died in 1949 or earlier (more than 70 years ago).[1]

This work might not be in the public domain outside the United States and should not be transferred to a Wikisource language subdomain that excludes pre-1925 works copyrighted at home.


Ten utwór został pierwszy raz opublikowany przed dniem 1 stycznia 1925 r., i z tego względu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej znajduje się w domenie publicznej. Utwór ten nadal może być objęty autorskimi prawami majątkowymi w innych państwach, i dlatego nie zaleca się przenoszenia go do innych projektów językowych.

PD-US-1923-abroad/PL Public domain in the United States but not in its source countries false false