Słownik geograficzny Królestwa Polskiego/Tom I/Bar (potok)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


[ 101 ]Bar, inaczej Zbiór, potok powstający z połą­czenia potoków Hrysznego, Radyczowa i Szu­mówki w obrębie gm. Uniatycz, w pow. dro­hobyckim. Płynie on łąkami podmokłemi, cią­gnącemi się w kierunku północno-wschod­nim aż do Wacowic, między dwoma pasmami wzgórz; mija gminę Lisznią, poza którą z pra­wego brzegu przyjmuje potok Terptów a z le­wego potoki Dubieński i Śniatynkę; tworzy granice między gminą Śniatynką a Starą wsią; przepływa tę gminę i przechodzi w obręb gmi­ny Wacowic, gdzie, opłynąwszy północne stoki wzgórza Kogucika, zwraca się łagodnie na wschodnio-południowy wschód, dostaje się w obręb gminy Rychcic, a wreszcie, płynąc na wschód, ustawicznie podmokłemi łąkami, ucho­dzi w obrębie gm. Michałowic do Tyśmienicy dopływu Dniestru. Ujście leży 275 m. npm. Długość biegu od połączenia się trzech poto­ków w Uniatyczach czyni przeszło dwie mile, a spad 25 metrów. Br. G.Info icon 001.svg#licence info


Public domain
This work is in the public domain in the United States because it was first published outside the United States prior to January 1, 1925. Other jurisdictions have other rules. Also note that this work may not be in the public domain in the 9th Circuit if it was published after July 1, 1909, unless the author is known to have died in 1949 or earlier (more than 70 years ago).[1]

This work might not be in the public domain outside the United States and should not be transferred to a Wikisource language subdomain that excludes pre-1925 works copyrighted at home.


Ten utwór został pierwszy raz opublikowany przed dniem 1 stycznia 1925 r., i z tego względu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej znajduje się w domenie publicznej. Utwór ten nadal może być objęty autorskimi prawami majątkowymi w innych państwach, i dlatego nie zaleca się przenoszenia go do innych projektów językowych.

PD-US-1923-abroad/PL Public domain in the United States but not in its source countries false false