Słownik geograficzny Królestwa Polskiego/Tom I/Bania berezowska

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


[ 99 ]Bania berezowska, wieś, pow. kołomyjski, obszar dworski posiada: łąk i ogrodów 72 n. a. morgi, pastwisk 3 morgi, lasu 1354 mórg; włościanie posiadają: gruntów ornych 351 morg., łąk i ogrodów 1127 morg., pastwisk 344 morg., lasu 4 morgi. Ludności ma 948, z tych gr. .kat. 937, rzym. kat. 4, izraelitów 7. Wieś ta należała niegdyś, wraz z miasteczkiem Jabłonowem, od którogo o 15 kil. jest oddaloną, do starostwa jabłonowskiego; teraz jest własnością rządową. Należy do rzym. kat. parafii w Jabłonowie, gr. kat. parafią dekanatu pistyńskiego (wraz z filią Łuczki: wiernych 1317) ma w miejscu.Info icon 001.svg#licence info


Public domain
This work is in the public domain in the United States because it was first published outside the United States prior to January 1, 1925. Other jurisdictions have other rules. Also note that this work may not be in the public domain in the 9th Circuit if it was published after July 1, 1909, unless the author is known to have died in 1949 or earlier (more than 70 years ago).[1]

This work might not be in the public domain outside the United States and should not be transferred to a Wikisource language subdomain that excludes pre-1925 works copyrighted at home.


Ten utwór został pierwszy raz opublikowany przed dniem 1 stycznia 1925 r., i z tego względu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej znajduje się w domenie publicznej. Utwór ten nadal może być objęty autorskimi prawami majątkowymi w innych państwach, i dlatego nie zaleca się przenoszenia go do innych projektów językowych.

PD-US-1923-abroad/PL Public domain in the United States but not in its source countries false false