Słownik geograficzny Królestwa Polskiego/Tom I/Bajkowce (powiat tarnopolski)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


[ 83 ]Bajkowce, z przys. Połczok, dawniej Baykowce, wś, pow. tarnopolski, o milę od Tarnopola, niegdyś w pow. trembowelskim województwa ruskiego; rozłożona w dość głębokim a wązkim parowie, wzdłuż koryta rzeczki Chodorówki. Po obu bokach koryta, w którem się wieś B. rozsiadła, przeciągają z południa ku północy płaskowzgórza, tak zwane „Szczurowe góry,“ które, szczególniej po stronie zachodniej, dzieląc koryto wodne Chorodówki i Seretu, wznoszą się do wysokości 1150 stóp nad powierzchnię morza. Po stronie wschodniej przeciąga w tym samym kierunku płaskowzgórze zwane sabaszyckie, oddzielające również koryto rzeczki „Gniłej“ od „Chodorówki;“ jest nieco niższe, gdyż najwyższy szczyt w tem miejscu dochodzi do 1116 stóp nad powierz. morza. Prześtrzeń tej gminy wynosi 2,127 morg austr., z togo obszar dworski posiada: roli ornej 583 morg austr., łąk i ogrodów 161 m. a., pastwisk 11, ogrodów 3 morg austr. Las jest przęważnie dębowy. Ludności ma ta gmina 777 w 124 domach i 132 rodzinach; z tych należą, 450 do obrządku rzym. kat., 324 do obrząd. gr. kat., a 3 żydów. Cerkiew gr. kat. w tem miejscu, pod wezwaniem św. Paraskowii, drewniana, zbudowana według wzorów dawniejszych, z trzema kopułami, w wieku zeszłym przez ówczesnego właściciela Bajkowiec, Kazimierza Czołhańskiego, który również w roku 1737 parafią przy niej fundował. Do parafii gr. kat. B. dek. tarnopolskiego należą także sąsiednie wsie: Rusianówka, Smykowce (filia) i Podsmykowce, licza, ce razem 1145 dusz obrz. gr. kat. Jest także w B. szkoła etatowa. B. R.Info icon 001.svg#licence info


Public domain
This work is in the public domain in the United States because it was first published outside the United States prior to January 1, 1925. Other jurisdictions have other rules. Also note that this work may not be in the public domain in the 9th Circuit if it was published after July 1, 1909, unless the author is known to have died in 1949 or earlier (more than 70 years ago).[1]

This work might not be in the public domain outside the United States and should not be transferred to a Wikisource language subdomain that excludes pre-1925 works copyrighted at home.


Ten utwór został pierwszy raz opublikowany przed dniem 1 stycznia 1925 r., i z tego względu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej znajduje się w domenie publicznej. Utwór ten nadal może być objęty autorskimi prawami majątkowymi w innych państwach, i dlatego nie zaleca się przenoszenia go do innych projektów językowych.

PD-US-1923-abroad/PL Public domain in the United States but not in its source countries false false