Słownik geograficzny Królestwa Polskiego/Tom I/Babińce (powiat borszczowski, kolo st.p. Mielnica)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
Tom I

Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski
Babińce (powiat borszczowski, kolo st.p. Mielnica)


[ 74 ]Babińce, wieś, pow. borszczowski, o 1 kil. od st.p. Mielnica; obszar dworski posiada ról ornych 765 morgów, łąk i ogrodów 59 m., pastwisk 155 m., lasu 392 m.; włościanie posiadają roli ornej 1481 m., łąk i ogrodów 119 m., pastwisk 57 m. Ludności ma 1358, z tego rz. kat. 350 a 1022 gr. kat.; 6 izraelitów. Wieś ta oddalona jest o pół mili od miasteczka Krywcze i należy do tamtejszej rz. kat. parafii; gr. kat. parafią dek. kudrynieckiego ma w miejscu. Wieś ta leży w jednej z najurodzajniejszych okolic Podola, nad rz. Niczławą, dopływu Dniestru.Info icon 001.svg#licence info


Public domain
This work is in the public domain in the United States because it was first published outside the United States prior to January 1, 1925. Other jurisdictions have other rules. Also note that this work may not be in the public domain in the 9th Circuit if it was published after July 1, 1909, unless the author is known to have died in 1949 or earlier (more than 70 years ago).[1]

This work might not be in the public domain outside the United States and should not be transferred to a Wikisource language subdomain that excludes pre-1925 works copyrighted at home.


Ten utwór został pierwszy raz opublikowany przed dniem 1 stycznia 1925 r., i z tego względu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej znajduje się w domenie publicznej. Utwór ten nadal może być objęty autorskimi prawami majątkowymi w innych państwach, i dlatego nie zaleca się przenoszenia go do innych projektów językowych.

PD-US-1923-abroad/PL Public domain in the United States but not in its source countries false false