Słownik geograficzny Królestwa Polskiego/Tom I/Bałucianka (dopływ Taboru)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


[ 98 ]Bałucianka, potok w obrębie gminy Bałudzianki w Galicyi, wypływa na zachodnim stoku bez­leśnego wzgórza Przymiarkami zwanego w pół­ ob. Kuchary. nocnej stronie tejże gminy; płynie przez śro­dek wsi na południe, opływając zachodnie stoki tegoż wzgórza, poczem tuż za wsią zwra­ca się nagle na wschód i tworzy granicę mię­dzy tą gminą a gminą Kamionką. Po półmi­lowym biegu uchodzi z lewego brzegu do Ta­boru, w dolnym biegu Morawą zwanego, do­pływu Wisłoki. Br. G.Info icon 001.svg#licence info


Public domain
This work is in the public domain in the United States because it was first published outside the United States prior to January 1, 1925. Other jurisdictions have other rules. Also note that this work may not be in the public domain in the 9th Circuit if it was published after July 1, 1909, unless the author is known to have died in 1949 or earlier (more than 70 years ago).[1]

This work might not be in the public domain outside the United States and should not be transferred to a Wikisource language subdomain that excludes pre-1925 works copyrighted at home.


Ten utwór został pierwszy raz opublikowany przed dniem 1 stycznia 1925 r., i z tego względu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej znajduje się w domenie publicznej. Utwór ten nadal może być objęty autorskimi prawami majątkowymi w innych państwach, i dlatego nie zaleca się przenoszenia go do innych projektów językowych.

PD-US-1923-abroad/PL Public domain in the United States but not in its source countries false false