Słownik geograficzny Królestwa Polskiego/Tom I/Bałdy (skały)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


[ 95 ]Bałdy, bołdy także bandy czyli baudy zwane. nagie skały gipsowe w obrębie gminy Czor­towca, w pow. horodeńskim, wystające prosto­padle długim rzędem czyli ścianą po nad do­linę ku północno-wschodniej stronie Czor­towca. Skały te wystają ogromnemi do 1½ sążnia wysokiemi i kilka sążni grubemi bry­łami kamienia gipsowego, których brzegi są pionowo równe, jakby ociosane. Pomiędzy te­mi skałami są miejsca, zwykle do 3 stóp lub więcej puste, naniesione ziemią, któremi ścieka­jąca z góry woda w czasie deszczów i tajania śniegów spływa na dół i czyni miejsca­mi próżnie, w które później powierzchnia zapada się. Zapadliny te, w niektórych miejscach do trzech lub więcej sążni w prze­cięciu zajmujące i do trzech sążni głębokie, zowią się pospolicie wertepami czyli oknami. Podobne bałdy czyli skały nagie, gipsowe, znachodzą się także w Chocimierzu, Hawrylaku, Harasymowie, Żabokrukach, Issakowie, Pod­werbcach i wielu innych miejscach na Poku­ciu. Znachodzą się też mnogie w Galicyi i po­dobnie na powierzchnię wystające skały pia­skowcowe, którym pospólstwo zwykle nadaje nazwy: bołdy, uszczołby, berda, chołmy i t. p. jak na Polanicy po za Bolechowem, w Czarno­rzekach, w pow. krośnieńskim i w wielu in­nych miejscach (Enc. Gal.)Info icon 001.svg#licence info


Public domain
This work is in the public domain in the United States because it was first published outside the United States prior to January 1, 1925. Other jurisdictions have other rules. Also note that this work may not be in the public domain in the 9th Circuit if it was published after July 1, 1909, unless the author is known to have died in 1949 or earlier (more than 70 years ago).[1]

This work might not be in the public domain outside the United States and should not be transferred to a Wikisource language subdomain that excludes pre-1925 works copyrighted at home.


Ten utwór został pierwszy raz opublikowany przed dniem 1 stycznia 1925 r., i z tego względu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej znajduje się w domenie publicznej. Utwór ten nadal może być objęty autorskimi prawami majątkowymi w innych państwach, i dlatego nie zaleca się przenoszenia go do innych projektów językowych.

PD-US-1923-abroad/PL Public domain in the United States but not in its source countries false false