Słownik geograficzny Królestwa Polskiego/Tom I/Antonin (Wielkie Księstwo Poznańskie)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


[ 42 ]Antonin, 1). A. wieś, pow. wrzesiński; 27 dm.; 233 mk., 16 ew., 217 kat.; 47 analf. 2). A., niem. Neumühle, osada, pow. poznański, ob. Nowa wieś (Neudorf). 3) osada, pow. poznański, ob. Waleryanów. 4). A., folw., pow. obornicki, ob. Gołaszyn. 5). A., folw., pow. odolanowski, ob. Szelejewo. 6). A., osada, 16 dm., 140 mk.; zamek mysliwki książąt Radziwiłłów, ob. Przygodzice. Pośród rozległych lasów, ziemia przeważnie piaszczysta. St. dr. żel. poznańsko-kluczborskiej, między Przygodzicami a Ostrzeszowem, o 16 kil. od Ostrowa; 130 kil. od Poznania, ajentura pocztowa, zamek łowiecki, wystawiony w kształcie ośmioboku, trzypiętrowy, z drzewa, śród kniei bogatej we wspaniałe dęby i zwierzynę, dziełem jest księcia namiestnika Antoniego Radziwiłła i małżonki jego Ludwiki z domu pruskiego. Książę Namiestnik, zmarły r. 1833, raz do roku przybywał w porze do myśliwstwa zdatnej w te strony do dóbr Przygodzickich na lewym brzegu Baryczy, na trakcie z Kalisza do Wrocławia położonych, a nie mając stosownego dla siebie tamże pomieszkania, wedle planu biegłego berlińskiego architekta Schinkla stworzył sobie i potomkom śród lasów dogodną i wspaniałą siedzibę. Obok domu stanęła kaplica, gdzie złożone są zwłoki założycieli; tu spoczywa takźe ich córka Eliza Radziwiłłówna. Do tego czasu zamek antoniński słynie ze szczerej gościnności. 7) A., niem. Antonshof, domin., pow. wschowski; 5 miejscowości: a) A.; b). folw. Henrykowo (Heinrichshof), c) Maryanowo (Marienhof), d). Zaborowo, e). leśnictwo Zaborowo; 14 dm.; 281 mk., 131 ew., 150 kat.; 69 anal.M. St.Info icon 001.svg#licence info


Public domain
This work is in the public domain in the United States because it was first published outside the United States prior to January 1, 1925. Other jurisdictions have other rules. Also note that this work may not be in the public domain in the 9th Circuit if it was published after July 1, 1909, unless the author is known to have died in 1949 or earlier (more than 70 years ago).[1]

This work might not be in the public domain outside the United States and should not be transferred to a Wikisource language subdomain that excludes pre-1925 works copyrighted at home.


Ten utwór został pierwszy raz opublikowany przed dniem 1 stycznia 1925 r., i z tego względu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej znajduje się w domenie publicznej. Utwór ten nadal może być objęty autorskimi prawami majątkowymi w innych państwach, i dlatego nie zaleca się przenoszenia go do innych projektów językowych.

PD-US-1923-abroad/PL Public domain in the United States but not in its source countries false false