Rusdi jeung Misnem IV

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

<Author:A.C. Deenik <Author:Jayadireja


Bagian kahiji - Bagian kadua - Bagian katilu - Bagian kaopat

Bagian kaopat[edit]

Lauk emas[edit]

Ngamandian munding[edit]

Lancah[edit]

Mun teu kuat, kudu pelit[edit]

Kebon Rusdi[edit]

Leutik tapi pinter[edit]

Dongéng Rusdi[edit]

Merak[edit]

Ulah ngaheureuyan sato[edit]

Pésta raja[edit]

Rék cilaka jadi untung[edit]

Sulap deui[edit]

Dongéng oray sanca[edit]

Uyah[edit]

Sanggeus sataun[edit]

Samen[edit]

Putra camat[edit]

Jaksa pinter[edit]

Bulan Puasa deui[edit]

Seungit jeung sora[edit]

Ka nu kariaan[edit]

Musuh nu jahat kabina-bina[edit]

Tuluyna si musuh jahat[edit]

Ka Bandung[edit]

Di jalan[edit]

Dina karéta api[edit]

Sumur bor[edit]

Nu ngabagikeun rangkét[edit]

Cikudapateuh[edit]

Gambar idup[edit]

Nu hadé haté[edit]

Murid sakola Bandung[edit]

Musuh jahat nu sarupa deui[edit]

Tuluyna bacaan bieu[edit]

Panungtungan[edit]

Kinanti[edit]