Rusdi jeung Misnem III

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

<Author:A.C. Deenik <Author:Jayadireja


Bagian kahiji - Bagian kadua - Bagian katilu - Bagian kaopat

Bagian katilu[edit]

Bangsat[edit]

Bangsat katéwak[edit]

Misnem nunggelis[edit]

Kukuéhan[edit]

Nu jajaluk[edit]

Kokoro pakokolot[edit]

Papastén[edit]

Ngamandian kuda[edit]

Nyarieun suling[edit]

Érloji[edit]

Jalma korét[edit]

Nyadap[edit]

Ulah calangap[edit]

Dongéng ema[edit]

Tuluyna[edit]

Kalapa[edit]

Si Pincang dimandian[edit]

Surat ti Rusdi ka Ramlan[edit]

Ngakut[edit]

Ki dukun[edit]

Rusdi nganjang[edit]

Oray[edit]

Ngadegkeun[edit]

Jurig[edit]

Disetrap[edit]

Bocor[edit]

Nu maling buah[edit]

Bangkong jeung sapi[edit]

Matros[edit]

Kapal[edit]

Terusna kapal[edit]

Munara lantéra[edit]

Kontrakan téh[edit]

Entéh[edit]

Walonan[edit]

Gelut[edit]

Rék kariaan[edit]

Bregna kariaan[edit]

Rusdi sulap[edit]

Tukang roda pinter[edit]