Qwand dji scrèye

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Qwand dji scrèyeQwand c’èst qu’ dji sos tèmté dès Mûses,
Dji profite di cès bons moumints
Po discrîre mès doûs sintumints ;
C’èst-on p’tit passe-timps qui m’amûse.

Dès eûres ètîres quéqu’fèye dji tûse,
Respouné d’vins ’ne cwène påhul’mint,
Èt l’ tiesse catchêye divins mes mains
Dji qwîr po qu’ l’îdêye si porssûe…

Adon, qwand dj’a fini ’ne saqwè,
Eh bin dji sos pus fîs qu’on rwè
Paç’qui dji n’ sicrèy rin qu’ dji n’ pinse.

Mins s’ fåt-i djoûrmåy’ qui dji r’vinse
Mågré mi so l’ sudjet d’ l’amoûr,
I n’a qu’ cilà qu’ faisse bate mi coûr.