Proverbios e mûts di dî

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Proverbios e mûts di dî

A poch a poch si va un bon strop.
Biat a chel chu averà ben semenat.
Brutte in fasse, e bielle in plaze.
Chel chu ven di buf in baf, va di ruf in raf.
Chui chu dut vul, di rabbie mur.
Chui chu nudris gnezze o nevot, nudris lu so dolor.
Chui chu da lu det al mat al vul lu det cun dut lu braz.
Chui chu vul pijà lu gut, al bisugne ch'al si bagni 'l cul.
Chui chu faas merchiadantie, faas la scquacharie.
Cui chu vul vedè un trist, gli dee la lum e 'l stiz.
Chui chu mint, la sò borse lu sint.
D' Avost ognun mangie a so cost.
Fevrarut pior di duch.
Giambe cervine e pote asinine.
La botte dà del vin che l'ha.
Là chu va la tovaie, là va battaie.
Lune di sabide, lune sadine.
Lu prin d í d'inseri è San Pas, lu seiont San Creper, lu tiarz San Sclop.
Marz sut, Avril bagnat, Mai temperat.
Minazzie non è lance.
Mur d'Inviarn, mur di fiar.
No bisugne impazasi ni cun maz ni cun baraz.
Ogni iette s'acette.
Par dut Avril, no iss í dal cuvil.
Sossedà no vul mintij, o fan, o seet, o sen di là a durmî, o qualchi chiosse cha'l no
olse d í .
Sporch e mont, faas lu cul toront.
Vite d' entrade, vite stenta 90