Per amor de nosta patria

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Per amor de nosta patria  (1912)  by Franz Moroder
ladin Gherdeina
grafia moderna


Poesia de bera Franzl Moroder da Lenert per bera Sepl da Passua da Urtijëi († 10-V-1917)

Per amor de nosta patria cie bel’ idea che t’ es abù,
cun gran bria y spëises belau l prim es tu sapù
y te ies propi stat bon de dè n drë scumenciamënt
a scrì y druchè la rujeneda de nosta jënt.
Truep iel bele stat scrit sun nosta pitla valeda
sun Gherdëina cun si curiosa y vedla rujeneda,
ma bën mei ne iesun mo ruvei tan inant,
che cun ti pitl liber tan blot y interessant
Ti Calënder de Gherdëina duc muessa laudé y stimé
y de chël che lʼ à dat ora ulons nce se lecurdé,
percié danter plu autra bona cosses, che lʼ à fat,
cul calënder drë’ na bela recurdanza nes al dat.