Page:Tuwim - Rewolucja w Niemczech.djvu/25

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

Со odezw dotyczy zaś i proklamacji,
To w każdej był okrzyk: „Der Kaiser soll leben“,
„Geprüft“ były wszystkie „und freigegeben“
W cesarsko-niemieckiej wojennej cenzurze,
By zadośćuczynić germańskiej naturze.