Page:The Gospel in Many Tongues (1930).pdf/28

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

88 CHEROKEE. N. Carolina, &c., U.S.A. Ꮎꮝꭹᏸꮓ ꮒꭶꭵꭹ Ꭴꮑꮃꮕꭿ ꭴꭸᏻꮢꭹ ꭱꮆꭿ, ꮥꭴᏺꮢꭹ ꭴꮴꮅꭶ Ꭴ- ꮺꮵ ꮎꮝꭹ ꭴꮹꮢꭿᏻ ꭴꮥꮑꮈꭿ, ꭹꮆ ꮎꮝꭹ ᏹꭺꭿᏻꮂꮝꭶ ꭴᏺꮁꭿꮝꮧᏹ ꮒꭸ- ꮢꮎ, ꭼꮒꮫꮙꮝꭹꮒ ꭴꮹꮫꮧ 1860

89 CHHATTISGARHI. Raipur, &c., India. 1913

90 CHIN: Kamhow Dial. Tiddim District, Chin Hills, Burma. Am ma na n’ sĕm dĭng ĭn, Lai Shiăng Tho shung a ă’ at, ă’ ci hi. Mt. 1915

91 CHIN: Southern Dial. South Chin Hills. A-nī nauk-ko, A-pā ‘Lī Ḅoi: talā tawn-nē-nā, nī ‘klaung-lū, Kyē: nauk-eu, Kyē: na-ḅī, Kye: neu-’a:, ‘tawn-nööt, dit a-hau-’ööt. Mk. 1921

92 CHIN: Northern: Thado-Kuki Dial. Manipur State, Cachar, &c. Izeh-inem itile Pathennin vannoi hi adeibehseh zeh-in achapa chang khatseh ahinpen, koi hileh ama tahsanchan chu mangthah-louva hinkemlou amuna- dingngun. 1924

22