Page:The Gospel in Many Tongues (1930).pdf/135

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

Sundanese. 547 Roman char.

Karana sakitoe miasihna Allah ka alam-doenya, moenggah dongkap ka maparin Poetra noe noenggal; soepaja oenggal-oenggal djalma noe pĕrtjaja ka dinja hamo tjilaka, sarta meunang hiroep noe langgĕng. 1891


548 Sura, or Maghavul. S. W. of Bauchi Province, Nigeria.

Pe di Nan wuri wal yil mun gurum si, har wuri cin La firi miṣin, pe ku go didaṇye di wuri cinzen wuri, taji wuri wat kas, se wuri kat sen di sor ṇaṇa. 1916


549 Susu. French Guinea.

Fenakhara Alla dunia rafan agbera naki, na a nakha akha Di suttokhi kerremma fi, nanara nakhanonakhan dankaniya atam ma, a namma halliki, konno na a kha abbada nyi sutto. 1929


550 Suto (Sesuto). Basutoland, &c.


Hobane Molimo o ratile lefats̆e hakalo, o bile oa le nea Mora oa oona ea tsoetsoeng a ’nots̆i; hore e mong le e mong ea lumelang ho eena, a se ke a timela, a mpe a be le bophelo bo sa feleng. 1914


Swahili: Ituri Dial. N. of Belgian Congo.

We tabudu Mungu Bwana yako, na tatumika Ye Moya tu. Mt. 1921