Page:Progreso - 3a yaro.pdf/35

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
5
PRI NIA MATEMATIKAL VORTARO

latenta (adoptita : II, 578), lemniskato, levero (II, 642), libraco (libration), linealo (II, 643), lineara[1], loxodromo, mantiso (mantisse), mediano, menisko, meromorfa, metacentro, metageometrio, metrika[2], metrologio, mezolabo, minoro (determinanto), monodroma, monogena, monotropa, multiforma, multiplano, multipola[3], nomografio, nutaco (nutation), oktaedro, oktogono, ortocentro, ortogono (II, 643), ortografika[4], ortoptika, oskul-o, ‑anta, ovoido, pangeometrio, pantografo, paraboloido, paralaxo, paralelepipedo, parametro, pentaedro, pentagono, pentagramo, perihelio, planimetro, planisfero, podoido, poliedro, polodo (Poinsot), poloido, porismo, potencialo[5], precesiono, primara, prolongo, pseudosfero, quadrangulo, quadratika[6], quadriko, quadrilatero, quantiko (E. quantic), quartiko, quaternara, quaterniono, quinara, quintalo, quintiko, retikulo (optiko), reziduo (II, 644), romboido, sali-anta (adoptita : II, 578), sextiko, sfenoido, sferoido, sider-ala, simetr-a, ‑eso (vice simetrio), sinektika, sinkrona, sinso (II, 644), sintaktiko[7], sinuso, sinusoido, sizigio, skalara, skalena, skolio, strofoido, talvego (thalweg), tautokrona, tensoro, teodolito, ternara, terniono, tetraedro, tetraedroido, topologio[8], toroido, traktrico, transfinita, translucida[9], trapezoido, trimetrika, trinomyo[10], trokoido, unikursala, unipola, vektoro, verniero, versoro, vind-ilo (adoptita : II, 578), virialo.

La sequanta vorti ja existas en nia vortolibri, sed esis adoptata kun specala o teknikala senco, propra a la matematiko :

Apsido (astron.), argumento, devlopar (kurvo, funciono), digreso (astron.), envlopar (kurvo), esvanar (malkreskar til nulijo), fauco (di surfaco), harmonika, heliko (Schnecken­linie, limaçon, lumaca), idealo (Dedekind), imaginara (nombro), kanono, kapabla (segmento kapabla di ula angulo), kardinala (nombro), komuto, loklo (Schleife, loop, boucle : en kurvo), matrico, operaco, ordinato, pedo, pinselo, polaro, racionala, radiko, raporto, ritenar (en kalkulo), shelo (F. couche superficielle, di liquido), sinodo (astron.), torso (Cayley), trifolyo, trunko, ungeto, veino (liquida).

  1. Ne intermixenda kun line-ala qua relatas la linei.
  2. Ne intermixenda kun metr-ala qua relatas la metro (sistemo metrala). Metrika qua relatas la mezuro (geometrio metrika).
  3. En ta tri vorti ni adoptis multi‑ quale internaciona formo. Komparez uni‑, infre.
  4. Ta vorto nule relatas l’ortografio.
  5. Ta vorto nule relatas la potenci, nek la povo o potenteso.
  6. Ta vorto ne koncernas reale la quadrato.
  7. Cienco di l’ordino ; nule relatas la sintaxo.
  8. Cienco di la loko, di la situeso ; « analysis situs ».
  9. Ne intermixenda kun diafana : « qua lasas pasar nur la lumo ».
  10. Analoga a monomyo, binomyo, polinomyo, quin ni ja havas.