Page:Progreso - 3a yaro.pdf/34

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
4
PROGRESO

kompozaji. O kad on preferos la greka prefixi : tetra‑, penta‑, hexa‑, hepta‑, okta‑, ennea‑… ? To esas posibla ; ni havas ja tetraedro, pentagono, hexagono, oktogono, dodekagono, ikosaedro, e c. On povas do hezitar ed alegar exempli por la du seryi. Omnakaze, bi‑ semblas preferinda a di‑ (greka), pro ke ol distingesas plu sekure de la prepoziciono di. La decido pri ta questiono dependos probable de la kemiisti, nam li maxime uzas tala prefixi. La questiono restas libera til nun, pro ke ni bezonis nur bi‑ quale generala prefixo, e adoptis la cetera jus citita vorti, same kam diedro, quale aparta radiki (gono ne esas radiko por ni).

II. — Nun ni enumeros rapide la nuva radiki enduktita ; la max multi esas tute internaciona, e ne bezonas traduko… por la specala ciencisti. Kelki de li esis ja propozata en Progreso ; ni referas lor a la loko, en qua li esis citata unesmafoye :

Adiabata, afelio, aktuala (senco filozofiala anke, ne intermixenda kun nuna, prezenta), algoritmo, anamorfozo, aplanetika, apotemo, aritmografo, aritmologio, aritmometro, asimptoto, asinektika, astatika, astroido (kurvo ; ne intermixenda kun asteroido), axonometrio, azimuto, balanciero (II, 641), baricentro, binara, bisextila (II, 708), brakistokrono, centigrada, centrifuga, centripeta, centroido, ciklometrio, ciklozo, cilindroido, cinetika, cisoido, deferenta (cirklo), deficienta (nombro), dekaedro, dekagono, denominatoro, determinanto, diakaustiko, diedro, diferencialo, diferenciar (nur matematikal senco), diplaso (II, 642), direciono (II, 642), disjuntiva, diskriminanto, dodekaedro, dodekagono, elipsoido, elongaco (ne longigo ! astronomial senco), enumerar (nek nombrizar, nek numerizar), epiciklo, epicikloido, equipolo (L. aequipollentia), faktorialo, fluxiono (Newton), folium (di Descartes), fuzelo (sferala), geocentrala, goniometro, grafometro[1], halono (Hof, halo, alone), helicoida, heliocentrala, heliometro, heliostato, herpolodo (Poinsot), hexaedro, hexagono, hexagramo, hidrodinamiko, hidromekaniko, hiperboloido, hipsometrio, hodografo, holometro, holomorfa, homaloida, homocentro, homografio, homologio[2], homoteta, ikosaedro, imerso, implicita, incido (L. incidentia), infinitezima, intrinseka, izocela, izogona, izografika, izokrona, izomorfa, izoperimetra, izotropa, jiroskopo, kaloto (povus anke servar en la komuna senco), kardioido, karteziana, katakaustiko, katenoido, kateto (Kathete), kaustiko, kavaliera (perspektivo), kiliogono, klinoido, kolimatoro, kolineara, koluro (astron.), konexa, konikoido, konkoido, korelativa, kubiko (kurvo), kurvimetro, kuspido (D. Rückkehrpunkt, E. cusp, F. point de rebroussement, I. cuspide),

  1. Se on tradukus, segun l’Esperarantal maniero : angul-mezurilo, on ne povus distingar ta du instrumenti, ed anke l’angul-transportilo. To pruvas, ke esas necesa adoptar l’internaciona teknikal vorti, mem kande li esas malbone formacita o havas nula senco.
  2. Ica ideo nule relatas l’ideo di homolog-a, ‑eso.