Page:Progreso - 1a yaro.pdf/608

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
594
PROGRESO

La 1a novembro, So A. Bravo del Barrio, malnuva pioniro di Esperanto en Hispanio, komencis kurso pri Ido en la Ateneo de Madrid ; e la 19a oktobro, simila kurso en Centro Castellano.


En Paris, Dro Paul Rodet, membro di nia Komitato, komencis kurso pri Ido. Balde fondesos Idista Grupo en Paris.


La 12 oktobro 1908, la Société Académique de Nantes et de la Loire-Inférieure decidis, segun la konocita formulo, demisar de la Delegitaro, kun sa delegito Dro Saquet. On savas, ke Dro Saquet esas nuva membro di la Komitato di la Societo franca por propagado di Esperanto.


BIBLIOGRAFIO
LIBRI

Folkesprog og Verdenssprog (nacionala linguo e mondlinguo), da Otto Jespersen. 1 broshuro de 16 pagini (Kopenhago, Jacob Erslev, 1908). — Ta broshuro esas la rezumo o plano di 6 lecioni, quin So Prof. Jespersen facas nun en la populal Universitato en Kopenhago. Il expozas unesme la filozofial sistemi, inter qui ta di Wilkins esas aparte rimarkinda ; pose Volapük, Esperanto (kun specimeni) ; same la nuva sistemi : Idiom Neutral, Novilatin, Universal (kun specimeni) ; fine il rezumas la labori di la Delegitaro, ed expozas la principi di Ilo, « reformita Esperanto », e justigas li per sa ja famoza defino di « la max bona LI. » Il insistas aparte sur l’internacioneso di nia vortaro, e citas quale specimeno du alinei de traduko di filozofial verko da W. James. Ni ne bezonas dicar, quantan valoro havas tala lecioni, tam de l’teoriala kam de l’praktikal vidpunto. Esos sempre honoro di nia linguo, ke ol ricevis ye sa nasko, ne nur la teorial aprobo, sed l’efektiva kunlaborado e l’agema protekto di linguisto quale So Jespersen[1].

  1. La Esperantisti sempre penis ganar a la LI. l’aprobo e protekto di la ciencisti, e precipue di la linguisti ; nun, kande Ilo konquestas lia simpatio, li neplu agnoskas a la ciencisti ula autoritato. Tute komprenebla, sed tre amuzanta !