Page:Progreso - 1a yaro.pdf/607

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
593
KRONIKO


Uniono por internaciona linguo helpanta en Berlin.

La 1a oktobro fondesis en Berlin Libera Societo Ilo, qua facas propagado e kurso por Ilo. Prezidanto : Julius Butzke ; sekretaryo : George Schmidt ; kasisto, Osw. Börner ; instruktisto, Karl Huter, Akazienstrasse 10IV, Schöneberg-Berlin.

Si Dro W. Borgius, E. Collin, C. Conrad, F. Fasse, Dro 0. Liesche, P. Schierer (inter qui esas omna ex-chefi di l’Esp. grupo de Berlin) dissendas cirkulero anuncanta kurso pri Ilo, qua eventos dufoye singla semano, dum cirke 6 semani, en la Dorotheen­städtisches Real­gymnasium, de la 3a novembro. Ta cirkulero expozas la decidi di nia Komitato e la precipua reformi « qui supresas en Esp. ula neperfektaji ed arbitriaji, qui ja ofte efektigis repulso mem en la esperantistal rondi, ed ankore retenis exter la movado multa principala amiki di l’ideo di L.I. » Tala esas l’atesto di tre kompetenta e speriencoza Esperantisti.

La Uniono por internaciona linguo helpanta en Berlin, fondita provizore e balde fondota definitive, komencis kurso, ye qua partoprenas reguloze e kun granda intereso la nuve rekrutita adheranti. La ortodoxa Esperantisti provis impedar la lecioni per bruiso, tumulto, ed interrompanta ridinda questioni. Sed li ne havis suceso. La adreso di la Uniono esas : Dro Borgius, Gross­Lichterfelde-Ost, Lorenz­strasse 65. (Segun oficiala komunikajo di la chefaro di l’Uniono).


La Laborista Grupo en Dresden-Striesen nomesas nun « Unesma Ilista Grupo en Striesen. » Ni devas rimarkar, ke la multa « laborista grupi » recente fondita en Germanio havas nul aparta politikal tendenco.


La 6a oktobro, So Pastoro J. Morgan Whiteman komencis sa vintrala kurso pri Ilo en Chatham, ube, quale ni dicis, la Esperanto-grupo konvertesis ad Ilo.


La 28a septembro, la Whitley Bay Esp. Grupo invitis nia amiko So W. Tickell por explikar ad ol la reformo de Esp. e la nuna stando di la questiono di LI. La membri esis tre interesata, e dankis la parolanto. Li deklaris, ke li devis demandar de il tala expozo, « pro ke la oficiala jurnali Esp. rifuzas donar ula informo pri la questiono. » Yen quale « chio jam denove trankvilighis » en « Esperantujo ! »


4