Page:Progreso - 1a yaro.pdf/606

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
592
PROGRESO
  • Mathias Urdl, ex-kasisto ;
  • Generalo Johan de Ljustina, ex-kunsidanto ;
  • Chefa stabokuracisto Dro Ignaz Hermann, ex-kunsidanto
    di la Stiria Esperantista Societo en Graz, qui kun altra membri pro lia reformemeso ekiris ek ca societo.

La nomita siori formacas la prezenta Komitato di la Reform-Esperanto-Societo en Graz.

On sendez omna letri a la prezidanto Dro Hans Moiser, Graz (Austrio), Finanzpalais.

Graz, la 18 Novembro 1908.

Dro Hans Moiser, prezidanto.

La 21 oktobro, la Esperanto-grupo en Graz esis facinta (ye plu multo de 2 o 3 voci) decido « konservema », malgre sa du prezidanti, So Prof. Pfaundler et So Moiser. Lor ici demisis kun la tuta estraro (ecepte un persono) e quik fondis la supredicita grupo. Tala esas la fatala konsequanto di la netolerema politiko di la « konservemi » ; li provokas rekte a la skismo ! On ne savas quon li volas « konservar », sed li certe ne konservas l’ « uneso » di l’amiki di L.I. !

Esperanto-Grupo Aarau.

A la Delegacia Komitato.

La Esperanto-Grupo Aarau, kunveninte en omna-semana kunveno la 11a de Novembro, pos matura studyado di la reformi, decidis unvoce :

  • 1‑e Expresar plena konfido rilate a la kompetenteso di la Delegacia Komitato.
  • 2‑e Malaprobar la maljentila konduto di kelka esperantista jurnali kontre la Delegacio.
  • 3‑e Protestar kontre la elekto di la Akademio elektita da la Lingva Komitato de su ipsa, pro kauzo de nekompetenteso (relate a sa institucuro ed a sa labormetodo) de la supredicita Komitato.
  • 4‑e Aceptar la reformi propozita da nia Maestro en la yaro 1894, e da la Delegitaro e sa reguloza Komitato.
  • 5‑e Adherar a la Delegitaro ed a la proyekto pri Akademio, quale ol rezultos de la labori di la Delegacia Komitato.
La prezidanto :
E. Fischer.
Zum Goldschmied, Aarau (Suiso).