Page:Progreso - 1a yaro.pdf/605

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
591
KRONIKO

Esperantista Societo permiso a klubi adherinta diskutar la lingual questioni sen demisar ek olu.

Por la Klubo Esp. en Upsala,

Karl O. Ericsson,
fil. kand., prezidanto.
Gunnar Löfvenmark,
stud. teol., sekretaryo.
Grupo Esperantista de Ferrol.

A la Konstanta Komitato di la Delegitaro por adopto
di Linguo internaciona.

La Grupo Esperantista de Ferrol (Hispanio), en kunveno di 27 Agosto 1908, pos konciencoza exameno e detala komparado inter Esperanto e Linguo Internaciona formacita per la tre kompetenta e senpartia laboro di la konstanta Komitato ; unavoce decidis:

  1. 1e Adherar oficiale a la Delegitaro ;
  2. 2e De nun penar por la propagado di la Linguo Internaciona di la Delegitaro ;
  3. 3e Konsiderar la konstanta Komitato di la Delegitaro quale autoritato en linguala questioni.

Profitante ta okaziono, la grupo gratulas kordyale la konstanta Komitato pri sa ciencoza laboro ed esperas balda venko di la Linguo Internaciona.

Vice la kunveno, la direktanta Komitato  :


Saturnin Montalbo,
Javier Casares,
Felix Leiras, e. c.
Reform-Esperanto-Societo (Sistemo Ido) en Graz (Austrio).

En Graz fondesis Reform-Esperanto-Societo (sistemo Ido), di qua la skopo esas, propagar la linguo internaciona, quale ol esas definita per la Deklaro di la Delegitaro por adopto di linguo internaciona.

La fondinti di ta societo esas :

  • Universitatala profesoro Dro Leopold Pfaundler, ex-honor­prezidanto ;
  • Dro Hans Moiser, ex-prezidanto ;
  • Dro Richard de Helly, ex-vice­prezidanto ;
  • Dro Gustav Sinnhuber, ex-sekretaryo ;