Page:Progreso - 1a yaro.pdf/604

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
590
PROGRESO

Tala esas la decido di grupo, quan la konservemi audacis prizentar quale modelo di « fideleso ». On judikez per ta exemplo quon valoras lia bruisanta fanfaroni ! « Nun chio jam denove trankvilighis ! »

Luxemburga Esperantista Societo : Verda Stelo.

Ni esas felica saveskar la fondo, ye la 1ma novembro, di ta nuva Societo, qua esas konsakrita a la propago di la LI. Esperanto (sistemo Ido). La yaral suskripto esas fr. 1,25. La Komitato kontenas prezidanto, vice-prezidanto, sekretaryo e kasisto. La prezidanto esas So J.‑B. Wampach, en Dudelange ; la sekretaryo So Jacques Kœrperich, en Berchem (Luxemburg).

Suisana Komitato di agado.

Ni ricevis de nia Suisana amiki la letro sequanta :

Zürich, 26. X. 08.

Kun joyo ni informas vu pri la fondo di agadal Kormitato por la propagado di la linguo internaciona en Suiso. Kunveno unesma di kelka fervoroz reformemi komencas nun tre vivoza propagado, ed esperas balde sendor a vu informi pri sucesoza laboro. La fiera e tiranatra konduto di l nuna chefi di « fideluli », qui facas per mono, quon li ne povas facar per real argumenti, esas por ni la max bona pruvo, ke ni devas (mustas) venkar. Havez fido a la energio e persistemeso di la Suisani, qui restos fidela a la « interna ideo di l vera Esperantismo ».


A. Waltisbühl.
Rob. Thomann.
F. Schneeberger.
Prof. R. Lorenz.
E. Bührer.

La 4a novembro fondesis « Welt­sprache­verein » (Societo por la linguo internaciona) en Zürich : prezid. A. Waltisbühl ; viceprezid. R. Thomann ; komitatani : Prof. R. Lorenz, Krebs, Damzelo Kuoni.

La Informeyo di Linguo Internaciona (So E. Bührer) esas nun Konrad­strasse 10, Winterthur (Suiso).

Klubo Esperantista en Upsala.

Extraktajo ek la protokolo di la kunveno di 12 oktobro 1908.

§ 2.

La Klubo decidis forte ed energioze protestar kontre l’enmixo di personal aferi en lingual questioni, e demandar de Sveda